Slik oppmuntrer du barn til å samarbeide gjennom kooperativ lek

Slik oppmuntrer du barn til å samarbeide gjennom kooperativ lek

Det er herlig å se barn leke sammen, og evnen til å samarbeide med andre kan ha en stor innvirkning på hvordan de blir som person, når de vokser opp.Barn er vanligvis klar til å starte med samarbeidsleker når de er rundt to år, men det er fremdeles en prosess der de må lære og utvikle evner. Det tar tid å bli vant til å dele, vente på tur, følge regler og jobbe sammen som en gruppe. Det er et spesielt viktig stadium i et småbarns utvikling, siden det først er på dette stadiet at de begynner å gjenkjenne andres behov. Dette fortsetter deretter å forbedre seg etter hvert som de blir eldre og går gjennom hvert stadie i utviklingen.

Hva er samarbeid, og hvorfor er det viktig?

Samarbeid er å jobbe sammen for å nå et felles mål, og det er en viktig ferdighet for barn å lære for å lykkes senere i livet, både sosialt og akademisk. Som med de fleste ting på dette stadiet i livet, lærer barn mest gjennom lek, og dette gjelder for samarbeid også. Introduser barna dine for kooperativ lek for å gi dem den beste måten å utvikle viktige ferdigheter på i de første årene.

Hva er kooperativ lek, også kjent som samarbeidsleker?

I motsetning til konkurrerende spill, oppmuntrer samarbeidsleker barna til å samarbeide med hverandre for å oppnå et felles mål. Dette involverer ofte å vente på tur, følge regler, dele, forhandle og inngå kompromisser – verdifulle ferdigheter som er viktig for barn å lære. Selv om barn kan leke sammen på mange forskjellige måter, er samarbeid det viktigste for kooperativ lek.

Hva er fordelene med kooperativ lek?

Barn kan få mange fordeler ved å samarbeide med barn og voksne, da de lærer om andres behov og utvikler viktige kommunikasjonsferdigheter samt en følelse av empati gjennom denne typen lek. La oss ta en nærmere titt på de viktigste fordelene med kooperativ lek.

Barn som er flinke til å samarbeide, er bedre til å kommunisere

Samarbeid betyr i hovedsak å jobbe sammen med andre, og barn er raske til å lære at samarbeid ofte er avhengig av god kommunikasjon for å lykkes.Dette betyr at samarbeid hjelper barna med å uttrykke seg tydelig til andre og formidle meningen sin samtidig som de forstår informasjonen de får fra omgivelsene og barna de leker med. Ettersom barnas kommunikasjonsevner vokser, utvikler de også en forståelse for hvorfor det er viktig å høre etter og respektere hverandre og hverandres perspektiver.

Barn som er flinke til å samarbeide, er bedre til å løse konflikter

Foreldre overøser barna sine med kjærlighet, hengivenhet og oppmerksomhet fra den dagen de er født. Barnas verden i hjemmet og familien dreier seg stort sett om dem, og derfor er det forståelig at barn utvikler en tro på at alt handler om dem.Som voksne vet vi bedre, men det kan ta tid for barn å lære at andre også har sin egen verdi.Gjennom samarbeidsleker kan barna lære å dele og vente på tur. Etter hvert som barna blir mer vant til hvordan disse konseptene fungerer, vil de snart gjenkjenne innsatsen som vennene deres gjør for å oppnå det samme målet, og de vil respektere dem for det, noe som over tid gir mer tillit. Det å bygge slike relasjoner og utvikle samarbeidsevner viser dem hvor verdifullt det er med samarbeid og hvorfor det bør prioriteres, noe som hjelper dem å lære hvordan konflikter kan løses.

Barn som er flinke til å samarbeide, lærer å løse problemer.

På samme måte som det hjelper barn med å lære å løse konflikter, kan kooperativ lek lære barna hvordan de kan løse problemer bedre. Når de samarbeider, diskuterer barna oppgaven de står ovenfor, og jobber sammen for å finne den beste løsningen for å nå målet. Videre, ettersom barna forbedrer kommunikasjonsferdighetene sine og lærer å respektere andres perspektiver, utvikler de ferdighetene til å kunne nærme seg et problem fra forskjellige vinkler.

Barn som er flinke til å samarbeide, lærer å håndtere følelsene sine

Det kan ta på følelsesmessig å være en del av en gruppe. Når du vinner eller når målet ditt, er det gøy, men det kan være skuffende når det motsatte skjer.Blandingen av følelser kan bli mye å ta innover seg for et barn, og det kan være overveldene å håndtere så mange følelser. Når barna viser disse følelsene i et samarbeidsmiljø, lærer de hvordan de skal håndtere dem og bedre regulere følelsene og oppførselen.

Barn som er flinke til å samarbeide, finner seg til rette i verden

Gjennom samarbeid lærer barn grunnlaget for sosiale strukturer og hvordan det påvirker dem. Når barn leker med hverandre, utvikler de forståelse for andre personer og blir glade i dem, idet de finner venner som de stoler på og respekterer. Dette kan hjelpe barna å utvikle empati, ettersom de lærer å forstå og gjenkjenne at alle har sine egne behov, ønsker og følelser. Når de utvikler denne forståelsen, vil de begynne å lære hvordan de kan hjelpe andre, og kjenne på den gode følelsen av å gjøre fine ting.

Eksempler på kooperative leker og aktiviteter for småbarn (fra 1,5 til 3 år).

Barn kan lære å leke sammen på en kooperativ måte fra en tidlig alder. Jo tidligere barn lærer å samarbeide, desto flere fordeler får de, siden det er da sinnet deres utvikler seg mest. Aktivitetene som du, barnet og dets lekekamerater begir dere ut på sammen, kan være enkle, men hovedsaken er å samarbeide (la barna bestemme hvor det leder hen) for å fullføre et delt mål.

Legge puslespill sammen

Puslespill er en fin aktivitet for å få unge barn til å samarbeide mot et felles mål. Enten det er å sette sammen bitene av en alderstilpasset puslespill eller sortere tall og bokstaver i leker eller løse gåter, kan puslespillene lære barna å samarbeide mens de lærer å løse problemer.

Følg lederen

En superenkel og morsomom lek for småbarn er «Følg lederen» mens de går rundt i huset, rommet eller hagen. Ved å gjøre dette er det opp til lederen å komme på nye handlinger, som hopping, hopping på én fot eller vifte ned armene mens de som følger etter, gjør det samme. Denne enkle leken kan hjelpe barn med å lære at noen ganger må man følge og noen ganger må man lede, i tillegg til å finne gleden i tålmodighet og det å vente på tur.

Lag en labyrint

Med de riktige verktøyene, som LEGO® DUPLO® -byggeleker og sett, kan småbarn på 18 måneder og oppover samarbeide for å bygge og løse en labyrint.De kan bygge veggene til labyrinten med DUPLO-klosser. Når de er ferdige, kan de legge en ball i labyrinten og prøve å bevege ballen gjennom labyrinten ved å løfte og vippe bunnplaten sammen. Denne aktiviteten krever ordentlig samarbeid for å få ballen i riktig retning. Hvis barna trenger litt hjelp, kan du ganske enkelt spørre et ledende spørsmål, som f.eks. «Hva skjer hvis du vipper til venstre?», hjelpe dem med å reagere proaktivt for å løse problemet selv. Ved å oppmuntre barn til å ta kontroll og prøve en annen tilnærmelse, øker selvtilliten deres, og det viser dem at det kan være flere måter å løse et problem på.

Historiebygging

Samle barna for å lage en historie. Det er en fin måte å sette fantasien i sving på og få dem til å jobbe sammen på en måte som er morsom og underholdende. Dette kan gjøres med fargepenner og papir eller med LEGO sett.Først kan du be et av barna om å tegne eller bygge noe med det de har tilgjengelig. Målet kan være en person, et hus, en blomst eller et dyr. Når han er ferdig, kan du gi det neste barnet en lignende instruksjon. Barna vil skape noe sammen og fortsette å legge noe til mens de samarbeider om å bygge en historie rundt verket sitt.

Dukketeater

Dukker er en fantastisk løsning for å introdusere rollespill til barn. Det er mange ting som kan brukes som dukker, for eksempel sokker, skygger, brettet papir med påtegnede fjes, eller til og med LEGO® DUPLO®-figurer. Siden alle de fargerike klossene og brikkene er utformet med små hender i tankene, kan barna enkelt lage en historie og leke rollespill med de mange morsomme figurene. Ved å leke med dukker samarbeider barn for å bringe dukkene til live, enten ved å fortelle en historie eller la dukkene tulledanse til musikk.

Eksempler på samarbeidsleker og aktiviteter for barn i førskolen eller barnehagen fra 4 til 5 år.

Ettersom barn på 4 år og oppover tilbringer mer tid borte fra foreldrene og ute i den store verden, blir det stadig viktigere for dem å utvikle samarbeidsevner for å få venner og trives i sosiale situasjoner. Ved å fortsette å oppmuntre til samarbeidsleker hjemme når de når barnehageårene kan du gi barna dine den beste sjansen til å være klare for verden.

Bygge sammen

Det å jobbe sammen for å bygge noe, enten det er et fort av puter og pappesker eller et tårn av LEGO® Classic-klosser, krever forhandlinger, samarbeid og kompromisser. Du kan enkelt oppfordre barn fra fire år og oppover til å samarbeide ved å utfordre dem til å bygge det høyeste tårnet eller den lengste slangen. Barn kan også samarbeide for å bygge større LEGO® sett med instruksjoner. Det er imidlertid verdt å vite at det å følge regler og vite hvordan man deler og venter på tur, kan være en mer avansert type samarbeid enn fri lek.

Oppmuntre til rollespill

Rollespill av spesifikke situasjoner krever mange samarbeidsevner fra barn. Enten de etterligner hverdagssituasjoner, som å gå i butikken eller late som om de lager måltider sammen på lekekjøkkenet sitt, lærer de å dele på ansvaret for oppgaver og vente på tur for forskjellige roller.Mange LEGO® sett kan inspirere fantasien deres enda mer og ta rollespill til det neste nivået. Ved å spille rollene til figurer de har hatt liten eller ingen kunnskap om i det virkelige liv kan barna få en større følelse av empati, noe som hjelper dem med å forholde seg til andre mennesker.

Eksempler på samarbeidsleker og aktiviteter for barn fra 6 til 8 år.

Spill

Spill trenger ikke alltid innebære å vinne og tape, det kan også handle om å samarbeide. Å jobbe sammen for å fullføre en skattejakt hjelper for eksempel barna med å samarbeide for en felles suksess. Mens konkurrerende spill kan være viktige for å utvikle visse ferdigheter, hjelper samarbeidsspill barna med å lære at samarbeid og gjensidig respekt er viktige ferdigheter som er verdsatt i samfunnet forøvrig.

Lage kunst sammen

Muligheten for barn til å jobbe sammen for å lage sine egne mesterverk er en fin måte å oppmuntre til kooperativ lek på. Du kan vurdere å gi barna et stort stykke papir som de kan tegne eller male et veggmaleri på, eller du kan ta en tur i den lokale parken og se etter grener dere kan ta med hjem og dekorere.

Lage musikk sammen

Å bringe barn sammen for å lage sin egen symfoni er en annen fantastisk måte å få dem til å jobbe sammen på mens de eksperimenterer med instrumenter og lager forskjellige lyder.Mens det å eksperimentere med instrumenter for å lage lyd er én ting, innebærer det å jobbe sammen for å faktisk lage musikk, vanligvis å følge regler. Når barn øver på og lærer seg å spille en ny sang sammen, kan de glede seg over suksessen sammen og sette pris på hverandres innsats.

Hvordan kan barn på 9 år og oppover forbedre samarbeidsevnene sine?

Selv om barn utvikler mesteparten av samarbeidsevnene sine i tidlig barndom, kan de fortsette å forbedre ferdighetene sine ved å bli involvert i aktiviteter der de trenger å dele og jobbe med andre i et gruppemiljø.

Bli med i gruppeaktiviteter og konkurranser

Det finnes mange typer klubber barn kan bli med i, fra STEM - til koding og databehandling -klubber, i tillegg til sports klubber – alle disse lærer dem hvordan de kan bli bedre lagspillere og kommunisere bedre med andre. Det finnes også noen skoler som har en LEGO® klubb – der barn kan samles og bygge.

Del på ansvaret hjemme

Det er viktig for eldre barn å dele ansvar som oppgaver hjemme, og bidra til resten av husholdningen, enten det gjelder å vaske klær eller ta oppvasken. Dette hjelper med å forstå hva ansvar er, og hvordan de kan samarbeide med resten av familien for å holde huset ryddig. Uansett hvilket stadium av utviklingen barnet ditt er på, er det aldri for tidlig eller for sent å oppmuntre til samarbeid og bruke kooperativ lek som et verktøy for dette.

Bygninger
Bygninger
Bygninger
Tog
Verdensrommet
Kjøretøy
Gaming
Sett i gang