Slik lærer du barna å være motstandsdyktige

Slik lærer du barna å være motstandsdyktige

Å bygge opp motstandsdyktighet hos barn er en viktig del av utviklingen, da det er nettopp denne ferdigheten som hjelper dem å overvinne hindringer, hente seg inn etter motgang eller nederlag og finne glede i livet. La oss introdusere deg for tegn på motstandsdyktighet og noen morsomme aktiviteter som kan hjelpe barnet ditt til å bli mer motstandsdyktig.

Hva er motstandsdyktighet og hvorfor er det så viktig?

I hovedsak er motstandsdyktighet en viktig ferdighet som hjelper oss med å takle negative situasjoner og følelser. Det er styrken som holder oss gående når vi er nær ved å gi opp. Hver gang du har presset deg selv til å oppnå noe vanskelig, som et veldig tøft løp, er det motstandsdyktigheten din som holder deg gående.For barn er motstandsdyktighet en av byggesteinene for å bli et selvsikkert, kompetent og dyktig menneske. Motstandsdyktighet kan også hjelpe barn til å bli mer villige til å prøve nye ting og til å ta utfordringer, samt håndtere endringer, for eksempel å flytte hus eller begynne på skolen. Motstandsdyktige barn kan tilpasse seg når de står overfor hindringer og vil kunne fortsette å utvikle ferdighetene og forholdene sine.

Hva er faktorene som påvirker motstandsdyktigheten?

Mange faktorer påvirker motstandsdyktighet hos barn, og sterke relasjoner er blant de viktigste. Å bygge og opprettholde sterke relasjoner med omsorgspersoner, venner og samfunnet vil gi barn en følelse av sikkerhet og trygghet. Dette gir barna selvtilliten de trenger for å møte ulike utfordringer.

Erfaring er en annen faktor som kan bidra til å utvikle et barns motstandsdyktighet. Etter hvert som barna lærer å overvinne problemer på sunne måter, begynner de å se hva de er i stand til og er mer forberedt på å håndtere utfordringer i fremtiden. Selv om det finnes måter å hjelpe barn med å bygge opp motstandsdyktigheten sin på, er det like viktig å vurdere de biologiske faktorene som kan påvirke dem.

Biologiske faktorer

Det er mange faktorer som har innvirkning på de ulike aspektene av barnas utvikling, som blant annet hjemmet, sosiale miljøer, skolen og til og med foreldrene. Selv om det er mulig å kontrollere noen av disse faktorene, er det verdt å huske at hvert barn er unikt og kan være mer motstandsdyktig på noen måter enn andre. Dette er noe som ofte er avhengig av genene deres.

Helse 

Vi blir alle dårlig av og til, men dette er mindre sannsynlig for barn med økt grad av motstandsdyktighet. Du kan hjelpe barna dine med å oppnå en sunn livsstil ved å oppmuntre til trening, regelmessige søvnmønstre og sunt kosthold.

Genetisk disposisjon

Det er ingen tvil om at genene vi arver fra foreldrene våre utgjør en stor del av hvem vi vokser opp til å bli. Dette gjelder imidlertid ikke bare fysiske egenskaper, ettersom barn sannsynligvis også vil arve noen av foreldrenes psykologiske egenskaper, og disse kan påvirke hvordan de utvikler motstandsdyktighet. Dette er det svært lite vi kan gjøre med, ettersom det er slik verden fungerer. Det viktigste er å gi barna en følelse av sikkerhet, trygghet og tilhørighet for å hjelpe dem med å føle at de kan takle enhver utfordring som kommer deres vei.

Temperament 

Noen eksperter tror at et spedbarns temperament (enten de er en masete eller rolig baby) kan påvirke hvordan motstandsdyktigheten deres utvikles under de første årene. Selv om tålmodige, oppmerksomme og tilpasningsdyktige barn kan synes det er enklere å akseptere forandringer, finnes det alltid måter du kan hjelpe barn med å tilpasse seg en bestemt adferd og således gi dem den beste mulige utviklingsmessige starten på livet.

Eksterne faktorer

Eksterne faktorer kan også påvirke motstandsdyktigheten, spesielt støtten et barn får fra primære omsorgspersoner og mennesker i lokalsamfunnet.

Positive opplevelser i et barns hjem, på skolen og i nabolag vil også forbedre hvor motstandsdyktig et barn blir, da de føler seg trygge og i stand til å handle og reagere på disse stedene.

Hjemmemiljø

Det har blitt oppdaget at et rent, organisert og strukturert hjem er en optimal setting for å utvikle motstandsdyktighet. Å oppmuntre barnet ditt til å hjelpe til med rydding vil også lære dem å ta vare på seg selv og verden rundt seg – som begge vil øke motstandsdyktigheten.

Barneoppdragelse

Å etablere regler og konsekvente forventninger tidlig vil fremme utviklingen av motstandsdyktighet hos små barn. Ved å gi barn regelmessige positive tilbakemeldinger kan du også hjelpe dem med å utvikle positiv atferd, sunne grenser og empatisk beslutningstaking.Foreldre og omsorgspersoner er også direkte rollemodeller for barn, så det er alltid verdt å vurdere din egen oppførsel og hva du burde formidle til et barn. Foreldre og foresatte må være oppmerksomme på sin rolle som forbilder og gå foran som gode eksempler. Det er en rekke forskjellige ting som gjør noen motstandsdyktige. Vi har tatt en titt på sju av de mest gjenkjennelige elementene nedenfor.

Hva er de sju komponentene i motstandsdyktighet?

1. Kompetanse

Kompetanse er evnen til å vite hvordan man effektivt håndterer stressende situasjoner. Barn som kan gjenkjenne hva som trengs av dem i visse situasjoner og hvordan de skal reagere riktig, vil føle seg mer kompetente når de håndterer lignende situasjoner i fremtiden.Det finnes en rekke aktiviteter som gir barn muligheten til å øve på og utvikle kompetansen sin. Du kan for eksempel:
 • oppmuntre til uavhengighet med selvstyrt lek
 • fremme nysgjerrighet – og la dem gjøre feil
 • lære barna selvoppmuntring
Vurder lekesett som oppmuntrer barn til å prøve nye ting. Dette MINDSTORMS® Robotoppfinner-settet for eksempel, består av 949 deler og kan bygges i fem unike robotdesign, noe som gir barna flere forskjellige måter å leke og lære på.

  2. Selvtillit

  Selvsikre barn tror på seg selv og sine egne evner til å overvinne virkelige situasjoner. Jo oftere et barn kan vise frem kompetanse sin, jo mer selvsikre vil de føle seg. Skrive- og tegneoppgaver kan være en morsom aktivitet som kan bygge selvtillit, da det gir barna muligheten til kommunisere og reflektere over hva som får dem til å føle seg modige.

  3. Tilknytning

  Barn med sterk følelse av tilknytning vil sannsynligvis føle seg mer motstandsdyktige. Enten de har nære relasjoner med familie, venner eller samfunnsgrupper, vil et barn med tilknytninger sannsynligvis føle at de hører hjemme. Kommunikasjon er veldig viktig for å la barn føle seg mer tilknyttet. Gruppeaktiviteter kan oppmuntre barn til å dele sine egne erfaringer og meninger, føle seg lyttet til og støttet.

  4. Karakter

  Barn med en sterk følelse av karakter har en tendens til å gjenkjenne sin egenverd og selvtillit. Denne bevisstheten strømmer direkte inn i motstandsdyktighet, da de ikke bare kan forstå hvilke valg som må gjøres i forskjellige situasjoner, men også at de er i stand til å ta valg som samsvarer med deres følelse av hva som er riktig. Karakterforsterkende aktiviteter kan pleie følelser som selvtillit, empati og kan til og med hjelpe et barn til å identifisere sine verdier. Aktiviteter kan omfatte å utforske nye lidenskaper og opplevelser eller introdusere aktiviteter i daglige rutiner.

  5. Bidrag

  Hvis et barn kan føle at de personlig bidrar til verden rundt seg, kan de lære kraften ved sjenerøsitet og føle at det er et behov for dem. Et barn som bidrar vil også oppleve virkningen av handlingene sine, noe som vil styrke kompetansen deres, følelsen deres av tilknytning og karakteren deres. For å støtte denne læringen kan du vise barn hvordan de kan være sjenerøse med tiden og oppmerksomheten sin. Du kan også finne og skape sjanser for barnet ditt til å bidra, kanskje ved å regelmessig hjelpe deg med noe spesifikt. Denne aktiviteten for motstandsdyktighet kan lære dem å sette pris på andre og bidra mer.

  6. Mestring

  Mestringsferdigheter er avgjørende for å pleie motstandsdyktighet hos barn. Mestringsferdigheter som stressreduksjon og sosiale ferdigheter gjør det mulig for barn å være forberedt på å overvinne eventuelle utfordringer de står overfor i livet. For å hjelpe et barn til å mestre, kan du vise frem positive mestringsstrategier slik at de kan se dem i aksjon. Du kan også skape et åpent miljø som fremmer snakking og deling på et trygt sted.

  7. Kontroll

  Når barn oppdager at de har kontroll over reaksjonene og valgene sine, vil de sannsynligvis vite hvordan de best kan ta vanskelige beslutninger. Det er denne følelsen av kontroll som kan støtte et barn når de spretter tilbake fra utfordrende situasjoner.Du kan hjelpe et barn til å føle kontroll ved å la dem ta egne små beslutninger. Dette kan være noe så enkelt som å velge et spill eller hva dere skal spise.

  Du kan også lære barn å forstå hvordan handlinger og valg skaper konsekvenser. Dette kan hjelpe dem å se hvordan oppførselen deres påvirker både deres og andres fremtid.

  Aktiviteter for motstandsdyktighet for barn: Hvordan kan du bygge motstandsdyktighet hos barn?

  Det finnes ingen «riktig tid» for å utvikle motstandsdyktighet hos barn – og dette kan være verdifult når som helst i barnets liv.For småbarn kan aktiviteter for motstandsdyktighet hjelpe dem med å takle stress når de utvikler finmotorikk og kognitive ferdigheter.For barn på 3 eller 4 år kan disse aktivitetene hjelpe dem med å lære å kontrollere følelsene sine og kommunisere med andre på mer effektive måter når skal begynne i barnehagen.Mens for 9 til 12-åringer, kan det hjelpe dem med å utvikle uavhengighet, skape selvtillit og la dem oppdage hvem de er og hvem de vil være når de blir eldre. Lær om aktiviteter som passer for barn på tvers av alle disse aldersgruppene, noe som vil hjelpe dem med å utvikle motstandsdyktighet.

  Utvikle barnas eksekutive funksjoner slik at de kan håndtere atferd og følelser på en bedre måte

  Ved å styrke barnas eksekutive funksjoner og fremre pannelapp, gjør du dem bedre egnet til å håndtere oppførselen og følelsene sine, samt til å tilegne seg mestringsstrategier.Her er noen eksempler på aktiviteter som kan hjelpe et barn med å oppnå dette:
  • Etablering av rutiner 
  • Modellere sunn sosial atferd 
  • Skape og opprettholde støttende, pålitelige relasjoner rundt dem 
  • Gi muligheter for sosial tilknytning 
  • Kreativ lek hjemme og på skolen
  • Brettspill eller kodingaktiviteter som lærer barna impulskontroll / planlegging / aktivt minne / mental fleksibilitet

  Oppmuntre til risikotaking og gi barna muligheter til å tenke og handle selvstendig

  Ved å la barn ta sunne risikoer kan du oppmuntre dem til å gå utenfor komfortsonen, utfordre seg selv og oppdage noe nytt. Barn som regelmessig viser denne tapperheten, blir mer selvsikre og motstandsdyktige. På den annen side vil barn som unngår risiko sannsynligvis tro at de ikke er i stand til å håndtere utfordringer.

  Hjelp barn med å oppdage lidenskapen sin ved å introdusere dem for et bredt spekter av aktiviteter

  Ved å introdusere barn for et bredt spekter av aktiviteter for motstandsdyktighet kan du åpne opp en verden av muligheter for dem. De vil utvikle en dypere forståelse av hva de liker å gjøre og danne karakterbyggende meninger mens de leker.Hjelp barnet ditt med å blir mer motstandsdyktig ved å la dem utforske nye interesser og temaer, for eksempel STEM, LEGO® Technic, Architecture, Art og superheltlek. Disse aktivitetene for utvikling av motstandsdyktighet hos barn kan hjelpe dem med å ta viktige beslutninger i fremtiden – samtidig som de har det gøy.

  Fortell barna om unngåelige forandringer

  Forandring kan være skremmende for barn i alle aldre. Likevel kan barn som er klar over uunngåelige forandringer, lære å forutse og til og med omfavne dem. Ved å lære barn at forandring er noe som er konstant, kan du oppfordre dem til å se forandringer som spennende muligheter.

  Lær barnet ditt om selvpleie

  Ved å lære barn hvor viktig det er å ta vare på seg selv, kan du bidra til å gjøre dem mer motstandsdyktige. Begynn med å diskutere hvordan de kan gjenkjenne tegn på ubehag eller stress. Deretter kan dere identifisere små endringer og vaner de kan bruke til å føle seg bedre. Dette kan omfatte sunn mat, hvile, å ha det gøy og å få rikelig med god søvn.

  Oppmuntre barn til å engasjere seg i selvoppdagelse

  Å oppmuntre barn til å engasjere seg i selvoppdagelse øker selvbevisstheten, noe som er et nyttig verktøy for å utvikle barnas motstandsdyktighet. Ettersom vanskelige tider ofte er når barn lærer mer om seg selv, er det også nyttige muligheter for å finne ut hvem de er og hva de er i stand til. Å støtte et barn når de utvikler nysgjerrighet og selvstendighet vil sette dem på sporet til å bli utrolig motstandsdyktige.

  Hva er tegnene på motstandsdyktighet hos barn?

  Mange foreldre lurer på om barnet deres er motstandsdyktig eller ikke. Hvis dette er tilfelle, kan du se gjennom den følgende listen over noen merkbare tegn og egenskaper som ofte finnes hos motstandsdyktige barn:
  • De viser en genuin interesse for fag, læring og skolen
  • De løser problemer på en effektiv og rolig måte 
  • De viser selvsikkerhet og er i stand til å ta initiativ 
  • De viser tegn på empati mot andre personer så vel som dyr
  • De er ansvarlige og troverdige 
  • De reagerer rasjonelt på stressende situasjoner og kommer raskt tilbake
  • De setter seg og oppnår realistiske karriere- og livsmål 
  • De har en følelse av hensikt og et positivt syn på livet 
  • De kan handle selvstendig uten mye støtte eller behov for at andre er involvert 
  • De stiller spørsmål ved alt og ber om støtte ved behov
  Hvis barnet ditt ikke har alle eller bare noen av egenskapene på listen, er det ingen grunn til bekymring. Det er aldri for sent å begynne å utvikle motstandsdyktighet hos barn, og å ha tilstrekkelig med informasjon er det første steget på veien. Bare involver deg i noen av de morsomme aktivitetene vi nevnte ovenfor for å begynne å utvikle motstandsdyktigheten til barna dine.
  Bygninger
  Bygninger
  Bygninger
  Tog
  Verdensrommet
  Kjøretøy
  Gaming
  Sett i gang