Hva er

 • Det er en måte å leke på.

  Bygg tingene du liker – med eller uten instruksjoner. LEGO® klosser og barns fantasi passer som hånd i hanske.

 • Det er en måte å tenke på.

  Gjennom LEGO lek utvikler barn kreativiteten sin ved å eksperimentere, bryte regler, feile og prøve på nytt.

 • Det er en måte å forme en merkevare på.

  Vi påvirker barn, jordkloden og leken på stadig nye og positive måter.

 • Det er en måte å se verden på.

  Litt optimistisk kreativitet er alt som skal til for å kunne bygge en verden som er bedre.

Dette er en invitasjon.

Der voksne ser problemer, ser barn muligheter. Se for deg hva vi kunne oppnådd hvis vi alle så verden slik barn ser den!