Kā kopīgās rotaļās veicināt bērnu prasmes sadarboties

Kā kopīgās rotaļās veicināt bērnu prasmes sadarboties

Ir lieliski vērot, kā bērni kopā darbojas un rotaļājas, un bērnu spēja sadarboties ar citiem var būtiski ietekmēt viņu personību kā pieaugušajiem.Bērni parasti ir gatavi sadarbībai rotaļājoties, kad viņiem ir apmēram divi gadi, kaut gan tas tik un tā ir apgūstams process, kam nepieciešams pilnveidot prasmes. Dalīšanās, savas kārtas pagaidīšana, pārrunas, noteikumu ievērošana un darbs komandā — pie tā visa ir jāpierod. Šī ir īpaši nozīmīga mazuļa attīstības fāze, jo tikai tajā viņi sāk saprast, ka arī citiem ir vajadzības. Bērniem paaugoties un izejot cauri katrai attīstības fāzei, šīs spējas sāk uzlaboties.

Kas ir sadarbība un kāpēc tā ir svarīga?

Sadarbība ir kopīgs darbs, lai sasniegtu kopīgu mērķi, un tā ir svarīga prasme, kas bērniem jāapgūst, lai turpmākajā dzīvē gūtu panākumus sociālā un akadēmiskā ziņā. Šajā dzīves posmā bērni gandrīz visu apgūst rotaļājoties, un tas attiecas arī uz sadarbību. Labākais veids, kā palīdzēt bērniem attīstīt būtiskas prasmes dzīves pirmajos gados, ir mācīt viņiem rotaļāties sadarbojoties.

Kas ir rotaļāšanās sadarbojoties jeb sadarbība rotaļās?

Rotaļāšanās sadarbojoties atšķirībā no spēlēm, kuru pamatā ir sacensība, māca bērniem darboties kopā, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Tas bieži ir saistīts ar savas kārtas pagaidīšanu, noteikumu ievērošanu, dalīšanos, pārrunām un kompromisiem — un tās visas ir vērtīgas prasmes, kas bērniem jāapgūst. Ir daudz veidu, kā bērni var kopā rotaļāties, bet sadarbības pamatā ir darbs komandā.

Kādas priekšrocības sniedz rotaļas sadarbojoties?

Bērni var iegūt daudz priekšrocību no sadarbības pilnām rotaļām ar bērniem un pieaugušajiem, jo tieši šādās rotaļās viņi mācās par citu cilvēku vajadzībām un pilnveido būtiskas komunikācijas prasmes, kā arī empātiju. Aplūkosim dažas svarīgākās priekšrocības, ko nodrošina rotaļas sadarbojoties.

Bērni, kuri sadarbojas, komunicē labāk

Sadarbība būtībā nozīmē darbu kopā ar citiem, un bērni ātri apgūst, ka kopīgā darba panākumu atslēga bieži vien ir komunikācija ar citiem.Tas nozīmē, ka sadarbība palīdz bērniem skaidri sazināties ar citiem un paust savu domu, kā arī apstrādāt informāciju, kas iegūta no apkārtējās vides un rotaļu biedriem. Pilnveidojoties bērnu komunikācijas spējām, rodas arī izpratne, kāpēc ir svarīgi ieklausīties un cienīt citus un citu viedokli.

Bērni, kuri sadarbojas, veiksmīgāk risina konfliktus

Vecāki kopš bērnu pirmās dienas apber viņus ar mīlestību, pieķeršanos un uzmanību. Bērni būtībā ir savas mājas un ģimenes dzīves centrs, tāpēc ir saprotama bērnu ticība, ka viss griežas ap viņiem.Mēs kā pieaugušie saprotam, ka tā nav, tomēr bērniem paiet laiks, līdz viņi saprot, ka visi ir vienlīdzīgi un tikpat svarīgi kā viņi.Uz sadarbību vērstās rotaļās bērni mācās dalīties un gaidīt savu kārtu. Kad bērni pamazām pierod pie šiem jēdzieniem, viņi drīz arī saprot, ka draugi pūlas sasniegt to pašu mērķi, un ciena draugus par to. Ar laiku šīs jūtas pārvēršas par uzticēšanos. Šādu attiecību veidošana un sadarbības prasmju pilnveidošana palīdzēs mācīties risināt konfliktus, jo viņi sapratīs, cik vērtīga ir sadarbība un kāpēc tā jāizvirza pirmajā vietā.

Bērni, kuri sadarbojas, mācās risināt problēmas

Rotaļas sadarbojoties māca bērniem risināt ne vien konfliktus, bet arī citas problēmas. Sadarbojoties bērni pārrunā veicamo uzdevumu un darbojas kopā, lai atrastu labāko veidu, kā sasniegt mērķi. Turklāt, pilnveidojot komunikācijas prasmes un mācoties cienīt citu viedokli, bērni uzlabo arī spējas pievērsties problēmas risināšanai no dažādām pusēm.

Bērni, kuri sadarbojas, mācās pārvaldīt emocijas

Darbs komandā raisa dažādas emocijas. Uzvara vai mērķa sasniegšana rada sajūsmu, tomēr pretējā gadījumā iespējama vilšanās.Šāds emociju juceklis bērnus var mulsināt, un ir grūti vienlaikus apstrādāt tik daudz izjūtu. Kad bērni pakļauj sevi šīm emocijām sadarbības pilnā vidē, viņi iemācās tās pārvarēt un labāk regulēt izjūtas un uzvedību.

Bērni, kuri sadarbojas, atrod savu vietu pasaulē

Sadarbojoties bērni apgūst sociālo struktūru pamatus un saprot, kā šīs struktūras ietekmē viņus. Rotaļājoties kopā, bērni sāk saprast citus bērnus un pieķeras tiem, iegūstot draugus, kuriem uzticas un kurus ciena. Tas var palīdzēt bērniem pilnveidot pašaizliedzības sajūtu, mācoties saprast un atzīt, ka visiem ir savas vajadzības, vēlmes un izjūtas. Pilnveidojot šo sapratni, viņi arī mācās palīdzēt citiem un apgūst prieku, ko sagādā labu darbu veikšana.

Sadarbības rotaļu piemēri un aktivitātes mazuļiem (1,5–3 gadi)

Bērni jau no agrīna vecuma var mācīties rotaļāties kopā un sadarboties. Jo agrāk bērni apgūst sadarbības prasmes, jo vairāk viņi iegūst, jo šajā periodā prāts attīstās visspēcīgāk. Aktivitātes, ko veikt kopā ar mazuli un viņa rotaļu biedriem, var būt pavisam vienkāršas, bet pats būtiskākais ir darboties kopīgi (tā, lai virzienu noteiktu bērni) un sasniegt kopīgu mērķi.

Kopīga uzdevumu risināšana

Uzdevuma risināšana ir lielisks veids, kā mazi bērni var darboties, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Viņi var salikt kopā vecumam atbilstošas puzles gabaliņus, šķirot rotaļu ciparus un burtus vai risināt uzdevumus, tādējādi mācoties sadarboties un risināt problēmas.

Seko vadonim

Ļoti vienkārša un jautra spēle mazuļiem ir “Seko vadonim”, staigājot pa māju, istabu vai dārzu. Vadonim jāizdomā dažādas darbības, piemēram, jālec, jāskrien palecoties vai jāvicina rokas, un pārējie dara tāpat. Vienkāršā rotaļa palīdz bērniem apgūt, ka ir laiks sekot un laiks vadīt, un viņi arī saprot, cik svarīga ir pacietība un kā gaidīt savu kārtu.

Labirints

Izmantojot piemērotus palīglīdzekļus, piemēram, LEGO® DUPLO®</a> būvēšanas rotaļlietas un komplektus, mazuļi no 18 mēnešu vecuma var sadarboties, būvējot labirintu un darbojoties tajā.Labirinta sienas var uzbūvēt no DUPLO klucīšiem. Pēc tam var ielikt labirintā bumbiņu un mēģināt to virzīt uz priekšu, kopā paceļot un sasverot būvpamatni. Šajā aktivitātē uzsvars ir uz darbu komandā, lai virzītu bumbiņu atbilstošajā virzienā. Ja bērniem nepieciešama palīdzība, pietiek ar uzvedinošu jautājumu, piemēram: “Kas notiks, ja sasvērsi to pa kreisi?” Viņi var uzreiz veikt atbilstošu darbību, lai atrisinātu problēmu paši. Mudinot bērnus pārņemt vadību un izmēģināt dažādas pieejas, iespējams veicināt bērnu pārliecību par sevi un likt apjaust, ka problēmu var atrisināt dažādos veidos.

Stāsta radīšana

Sapulcinot bērnus, lai kopīgi radītu stāstu, var lieliski iekvēlināt iztēli un panākt sadarbību jautrā un izklaidējošā veidā. To var izdarīt ar krāsainām pildspalvām un papīru vai arī komplektiem.Vispirms palūdz vienam no bērniem uzzīmēt vai uzbūvēt kaut ko, izmantojot pieejamos materiālus. Viņi var radīt cilvēku, māju, ziedu vai dzīvnieku. Kad tas ir izdarīts, pamudini otru bērnu rīkoties tāpat. Bērni kaut ko izveidos kopā un turpinās to papildināt, kopīgi apaudzējot radīto ar stāstu.

Rotaļas ar lellēmLelles ir lielisks veids, kā mazos bērnus iepazīstināt ar lomu spēlēm. Lelles var būt ļoti dažādas, piemēram, zeķes, ēnas, salocītas papīra lapas ar uzzīmētu sejiņu vai pat LEGO® DUPLO® tēli. Visi košie klucīši un detaļas ir radītas īpaši mazajām rociņām, tāpēc bērni var pavisam viegli radīt stāstu un piedalīties lomu spēlēs ar daudziem aizraujošiem tēliem. Rotaļājoties ar lellēm, bērni sadarbojas, lai tās iedzīvinātu ar stāstiem vai jocīgām dejām, skanot mūzikai.

Sadarbības rotaļu piemēri un aktivitātes bērnudārzniekiem 4–5 gadu vecumā

Bērni no 4 gadu vecuma</a> vairāk laika pavada ārpasaulē prom no vecākiem, un sadarbības spēju pilnveidošana ir vēl svarīgāka, lai iegūtu draugus un veiksmīgi risinātu sociālās situācijas. Turpinot pamudināt bērnus uz sadarbības pilnām rotaļām mājās, kad viņi sasnieguši bērnudārza vecumu, vari nodrošināt bērniem labāko iespēju sagatavoties lielajai pasaulei.

Kopīga būvēšana

Lai kopīgi būvētu cietoksni no spilveniem un kartona kastēm, torni no LEGO® Classic klucīšiem vai jebko citu, nepieciešamas pārrunas, darbs komandā un kompromisi. Bērnus no 4 gadu vecuma var pamudināt darboties kopā, aicinot uzbūvēt augstāko torni vai garāko čūsku. Bērni var sadarboties arī, būvējot lielākos LEGO® komplektus atbilstoši instrukcijām. Tomēr jāsaprot, ka noteikumu ievērošana, prasme dalīties un gaidīt savu kārtu var būt uzlabota sadarbības forma, salīdzinot ar brīvām rotaļām.

Pamudināšana uz lomu spēlēm

Lai izspēlētu noteiktas situācijas, bērniem nepieciešams daudz sadarbības spēju. Atdarinot ikdienas situācijas, piemēram, iešanu uz veikalu vai kopīgu gatavošanu iztēlotā virtuvē, viņi mācās uzņemties kopīgu atbildību par uzdevumiem un pēc kārtas spēlēt dažādas lomas.Daudzi LEGO® komplekti var rosināt bērnu iztēli, paceļot lomu spēles vēl augstākā līmenī. Atveidojot tēlus, kuru realitātē sastapuši maz vai kuri tiem vispār ir nezināmi, bērni veicina savas empātijas spējas, kas palīdz iejusties citu ādā.

Sadarbības rotaļu piemēri un aktivitātes bērniem 6–8 gadu vecumā

Spēles

Spēlēs ne vienmēr jābūt uzvarētājiem un zaudētājiem, jo tās var būt arī vērstas uz sadarbību. Piemēram, ja bērni kopīgi dodas dārgumu medībās, viņi var sadarboties, lai gūtu kopīgus panākumus. Uz konkurenci vērstas spēles ir svarīgas dažādu noteiktu prasmju pilnveidošanai, tomēr sadarbības spēles palīdz bērniem saprast, ka sadarbība un abpusēja cieņa ir būtiskas prasmes, kas plašākā sabiedrībā tiek augstu vērtētas.

Kopīga mākslas darbu radīšana

Nodrošinot bērniem iespēju darboties kopā, lai radītu meistardarbus, iespējams lieliski veicināt uz sadarbību vērstu rotaļāšanos. Var iedot bērniem lielu papīra lapu, uz kuras zīmēt vai gleznot. Iespējams arī tuvākajā parkā sameklēt koku zarus, ko atnest mājās un izrotāt.

Kopīga mūzikas radīšana

Bērnu sapulcēšana, lai kopīgi radītu pašiem savu simfoniju, arī ir lielisks veids pamudināt uz kopīgu darbu, eksperimentējot ar instrumentiem un radot dažādas skaņas.Instrumentu izmēģināšana, radot skaņas, ir interesanta rotaļa, tomēr kopīgs darbs, komponējot īstu mūziku, parasti ir saistīts ar noteikumu ievērošanu. Bērni kopā apgūst jaunas melodijas spēlēšanu, kopīgi jūsmo par panākumiem un atzinīgi novērtē pārējo pūles.

Kā bērni no 9 gadu vecuma var turpināt uzlabot sadarbības prasmes?

Bērni sadarbības spējas lielākoties pilnveido pirmajos bērnības gados, tomēr var turpināt uzlabot šīs spējas, iesaistoties aktivitātēs, kurās jādalās un jāsadarbojas ar citiem komandā.

Dalība komandas aktivitātēs un sacensībās

Mūsdienās ir daudz dažādu klubu, kuros bērns var iestāties: STEM klubi, programmēšanas un skaitļošanas klubi, kā arī sporta klubi, un tie visi māca kļūt par labākiem komandas spēlētājiem un komunicēt ar pārējiem. Dažās skolās ir arī LEGO® klubi, kur bērni kopīgi būvē.

Kopīgi pienākumi mājās

Vecākiem bērniem ir svarīgi uzņemties daļu no kopīgajiem pienākumiem mājās un palīdzēt citiem, mazgājot veļu vai traukus. Tas palīdz mācīt bērniem atbildīgumu un sadarbošanos ar pārējiem ģimenes locekļiem, lai nodrošinātu mājās kārtību. Nekad nav par agru vai par vēlu sākt mudināt bērnu uz sadarbību un atbilstošām rotaļām, kas to veicina, neatkarīgi no bērna sasniegtā dzīves posma.

Buildings
Buildings
Buildings
Trains
Space
Vehicles
Gaming
Let’s go