Kā veicināt bērnu izturību

Kā veicināt bērnu izturību

Izturības veicināšana bērniem ir svarīga attīstības daļa, jo tieši šīs prasmes palīdz pārvarēt šķēršļus, atgūties pēc neveiksmēm un rast dzīvesprieku. Mēs pastāstīsim par izturības pazīmēm un jautrām aktivitātēm, kas palīdzēs bērnam to pilnveidot.

Kas ir izturība, un kāpēc tā ir būtiska?

Izturība būtībā ir ļoti nozīmīga prasme, kas palīdz tikt galā ar negatīvām situācijām un emocijām. Tas ir cīņas spars, kas ļauj mums iet tālāk, kad jau gatavojamies padoties. Katru reizi, kad esam sevi piespieduši paveikt kaut ko sarežģītu, piemēram, īpaši grūtu skrējienu, tieši izturība palīdz doties uz priekšu.Bērniem izturība ir viens no pamatakmeņiem ceļā uz pārliecinātas, kompetentas un spējīgas cilvēka personības veidošanu. Izturība var būt arī virzītājspēks, kas rosina bērnus pamēģināt kaut ko jaunu un stāties pretī grūtībām, kā arī samierināties ar pārmaiņām, piemēram, pārcelšanos vai skolas gaitu sākšanu. Izturīgi bērni spēj pielāgoties, kad jāsastopas ar šķēršļiem, un varēs turpināt pilnveidot prasmes un attiecības.

Kādi faktori ietekmē izturību?

Bērnu izturību ietekmē daudzi faktori, un viens no spēcīgākajiem ir noturīgas attiecības. Ja tiek izveidotas un uzturētas noturīgas attiecības ar aprūpētājiem, draugiem un kopienu plašākā nozīmē, bērni jūtas droši, aizsargāti un ērti. Tas savukārt piešķir bērniem pārliecību, lai viņi varētu stāties pretī visiem pasaules sarūpētajiem pārbaudījumiem.

Arī pieredze ir faktors, kas palīdz veidot bērna izturību. Kad bērni mācās veselīgā veidā pārvarēt problēmas, viņi sāk aptvert, uz ko ir spējīgi, un ir labāk sagatavoti sarežģījumu pārvarēšanai nākotnē. Ir dažādas iespējas palīdzēt bērniem pilnveidot izturību, tomēr jāņem vērā bioloģiskie faktori, kas to var ietekmēt.

Bioloģiskie faktori

Bērnus visos attīstības posmos var ietekmēt daudzi un dažādi faktori, piemēram, mājas, sociālā vide, skola un pat vecāki. Dažus no šiem faktoriem var kontrolēt, tomēr jāatceras, ka ikviens bērns ir unikāls un dažos veidos var būt izturīgāks nekā citos, un to bieži vien ietekmē gēni.

Veselība

Mēs visi reizēm savārgstam, bet bērniem ar paaugstinātu izturību tas ir mazāk ticams. Vari palīdzēt bērniem dzīvot veselīgi, mudinot uz fiziskiem vingrinājumiem, regulāru miegu un veselīgu uzturu.

Ģenētiskā nosliece

Nav šaubu, ka no vecākiem mantotie gēni lielā mērā nosaka, par ko mēs izaugsim. Tomēr šis faktors neattiecas tikai uz fiziskajām īpašībām, jo bērni mēdz pārņemt arī vecāku psiholoģiskās iezīmes, kas var ietekmēt viņu izturības veidošanos. No tā nevar pilnībā izvairīties, jo pasaule gluži vienkārši ir tā iekārtota, tomēr ir svarīgi sniegt bērniem drošības, miera un sabiedrības sajūtu, lai veicinātu pārliecību, ka viņi spēj tikt galā ar visiem sarežģījumiem.

Temperaments 

Daži speciālisti uzskata, ka zīdaiņa temperaments (vai jaundzimušais daudz raud vai ir mierīgs) var ietekmēt to, kā viņi mūža pirmajos gados veido izturību. Pacietīgiem, uzmanīgiem un atsaucīgiem bērniem var būt vieglāk samierināties ar pārmaiņām, tomēr vienmēr ir iespējams palīdzēt bērniem pielāgoties konkrētai uzvedībai un sniegt labāko iespējamo attīstības ceļa sākumu dzīvē.

Ārējie faktori

Arī ārējie faktori var ietekmēt izturību, it īpaši atbalsts, ko bērns saņem no galvenajiem aprūpētājiem un savas kopienas cilvēkiem.

Arī pozitīvā pieredze bērna mājās, skolā un apkaimē uzlabo bērna vēlāko izturību, jo viņš jūtas drošībā un spēj rīkoties un reaģēt šajās vietās.

Vide mājās

Secinājumi liecina, ka tīrs, organizēts un strukturēts mājoklis ir optimāla vide izturības veicināšanai. Mudinot bērnu palīdzēt kārtošanas darbos, var iemācīt parūpēties par sevi un apkārtējo pasauli, un tas viss veicina izturību.

Audzināšanas stils

Ja no paša sākuma tiek izvirzīti noteikumi un panākts konsekvents rezultāts, tiek veicināta mazo bērnu izturība. Arī regulāri sniegts, pozitīvs apliecinājums bērnam palīdz pilnveidot pozitīvu uzvedību, veselīgas robežas un empātijas rosinātu lēmumu pieņemšanu.Vecāki un aprūpētāji ir bērnu tiešais piemērs, tāpēc vienmēr ir vērts apdomāt savu uzvedību un tās ietekmi uz bērnu. Atceroties savu lomu tajā, kāds piemērs tiek rādīts bērniem, vecāki un aizbildņi var gādāt, lai tas būtu pozitīvs. Ir daudz iespēju saprast, kas padara cilvēku izturīgu. Tālāk esam izskaidrojuši septiņus atpazīstamākos elementus.

Kas ir izturības 7 sastāvdaļas?

1. Kompetence

Kompetence ir spēja saprast, kā efektīvi rīkoties stresa situācijās. Bērni, kuri saprot, kas no viņiem tiek gaidīts noteiktās situācijās un kā atbilstoši reaģēt, turpmāk līdzīgās situācijās jutīsies kompetentāki.Ir daudz citu aktivitāšu, kas bērniem nodrošina iespēju izmēģināt un veidot savu kompetenci, piemēram:
 • Neatkarības veicināšana pašvadītās rotaļās
 • Zinātkāres — un kļūdu — veicināšana
 • Pašuzmundrināšanas mācība
Var izmantot rotaļu komplektus, kas pamudina bērnus izmēģināt kaut ko jaunu. Piemēram, šim komplektam MINDSTORMS® Robotu izgudrotājs ir 949 detaļas un piecas unikālas robotu konstrukcijas būvēšanai, nodrošinot dažādas rotaļu un mācīšanās iespējas.

  2. Pārliecība

  Pārliecinātiem bērniem ir ticība sev un savām spējām tikt galā ar dzīves situācijām. Jo biežāk bērns var parādīt savu kompetenci, jo spēcīgāka ir viņa pārliecība par sevi. Aicinājumi rakstīt vai zīmēt var kļūt par aizraujošu aktivitāti, kas veicina pārliecību par sevi, jo bērni var paust un pārdomāt to, kas liek viņiem justies drosmīgiem.

  3. Saikne

  Bērni, kuriem ir spēcīga saikne, visbiežāk jūtas izturīgāki. Ja bērnam ir tuvas attiecības ar ģimeni, draugiem vai kopienas grupām, šāda saikne parasti rosina piederības izjūtu. Lai palīdzētu bērnam izjust saikni, ļoti nepieciešama saziņa. Aktivitātes grupā var pamudināt bērnus stāstīt par savu pieredzi un viedokli, justies uzklausītiem un atbalstītiem.

  4. Raksturs

  Bērni ar spēcīgu raksturu parasti apzinās savu pašvērtību un ir pārliecināti. Šī apziņa tiešā veidā ietekmē izturību, jo bērni saprot, kādi lēmumi jāpieņem dažādās situācijās, un arī apzinās, ka spēj pieņemt lēmumus saskaņā ar savu taisnīguma izjūtu. Aktivitātes, kas nostiprina raksturu, var rosināt arī pašvērtības izjūtu un empātiju vai pat palīdzēt bērnam noteikt savas vērtības. Šādas aktivitātes var būt saistītas ar jaunas aizraušanās un pieredzes izpēti vai kādu aktivitāšu iesaisti ikdienā.

  5. Līdzdalība

  Ja bērns jūt, ka personīgi piedalās apkārtējās pasaules procesos, viņš apgūst dāsnuma spēku un jūtas vajadzīgs. Bērns, kurš ir devīgs, izjūt arī savas rīcības ietekmi, kas veicina kompetenci, piesaistes izjūtu un rakstura veidošanos. Lai atbalstītu šādu mācīšanos, parādi bērniem, kā dāsni veltīt savu laiku un uzmanību. Vari arī atrast un radīt bērnam līdzdalības iespējas, piemēram, aicinot regulāri palīdzēt veikt kādu īpašu darbu. Šāda izturību veicinoša aktivitāte var iemācīt novērtēt citus un vairāk piedalīties.

  6. Stresa vadība

  Spēja tikt galā ar stresu ir būtisks faktors, lai veicinātu bērnu izturību. Tādas stresa vadības spējas kā stresa mazināšana un sociālās prasmes ļauj bērniem sagatavoties, lai pārvarētu sarežģījumus dzīves laikā. Palīdzot bērnam apgūt stresa vadību, parādi dažādas pozitīvas stresa vadības stratēģijas, lai bērns tās redzētu darbībā. Iespējams arī izveidot atvērtu vidi, kas veicina sarunas un atklātību drošā vietā.

  7. Kontrole

  Kad bērni saprot, ka paši var kontrolēt savu reakciju un izvēli, palielinās arī iespēja apjaust, kā pieņemt sarežģītus lēmumus. Šī kontroles apziņa var atbalstīt bērnu, kad jātiek galā ar nepatīkamām situācijām.Vari palīdzēt bērnam justies tā, it kā kontrole būtu viņa rokās, ļaujot pašam pieņemt nelielus lēmumus. Tas var būt kaut kas pavisam vienkāršs, piemēram, rotaļas vai maltītes izvēle. Bērnam var arī iemācīt saprast, ka rīcībai un izvēlēm ir sekas. Tas palīdzēs aptvert, kā uzvedība ietekmē viņa nākotni — un arī citu cilvēku nākotni.

  Izturību veicinošas aktivitātes bērniem: kā veidot bērnu izturību?

  Nav “piemērotākā” brīža, kad veidot bērnu izturību — šādi centieni var būt noderīgi jebkurā bērna dzīves posmā.Mazuļiem izturību veicinošās aktivitātes var palīdzēt tikt galā ar stresu, ko rada apkārtējās pasaules izpēte, pilnveidojot motorikas un kognitīvās prasmes.3 vai 4 gadu vecumā šādas aktivitātes var palīdzēt apgūt, kā apvaldīt emocijas un efektīvāk sazināties ar pārējiem, sākot bērnudārza gaitas.Savukārt bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem tādējādi var palīdzēt kļūt neatkarīgākiem, gūt pārliecību par saviem spēkiem, saprast, kas viņi ir un par ko vēlas kļūt pieaugot.Uzzini par aktivitātēm, kas piemērotas bērniem visās šajās vecuma grupās, lai palīdzētu veidot izturību.

  Izpildfunkciju veicināšana nolūkā veiksmīgāk vadīt uzvedību un emocijas

  Bērni, kuru izpildfunkcijas un pieres daivas garozas darbība tiek stiprināta, spēj labāk vadīt savu uzvedību emocijas, kā arī apgūt stresa vadības stratēģijas.Tālāk ir daži aktivitāšu piemēri, kas palīdzēs bērnam to sasniegt.
  • Rutīnas ieviešana 
  • Veselīga sociālās uzvedības modeļa veidošana
  • Atbalstošu, uzticamu attiecību veidošana un uzturēšana bērna apkārtnē 
  • Sociālo saikņu iespēju nodrošināšana 
  • Radošas rotaļas mājās un skolā
  • Galda spēles vai programmēšanas aktivitātes, kas māca impulsu kontroli/plānošanu/operatīvo atmiņu/garīgo elastīgumu

  Iedrošināšana, lai bērni nebaidītos riskēt, un dažādu iespēju radīšana, lai domātu un rīkotos neatkarīgi 

  Veselīgi riski var iedrošināt bērnu iziet no komforta zonas, pamudināt virzīties uz priekšu un atklāt kaut ko jaunu. Bērni, kuri regulāri izrāda šo drosmi, gūst lielāku pārliecību par sevi un ir izturīgāki. Savukārt bērni, kuri izvairās no riskiem, biežāk sāk uzskatīt, ka nespēj tikt galā ar sarežģījumiem.

  Iespēja palīdzēt bērniem atklāt aizraušanos, iepazīstinot ar plašu aktivitāšu klāstu

  Iepazīstinot bērnus ar plašu aktivitāšu klāstu izturības veicināšanai, viņiem tiek pavērta fantastisku iespēju pasaule. Viņiem rodas dziļāka izpratne par to, ko pašiem patīk darīt, un rotaļu laikā tiek nostiprināti raksturu veidojoši viedokļi.Palīdzi bērnam veicināt izturību, izpētot jaunas intereses un tematus, piemēram, STEM, LEGO® Technic, Architecture, Art un supervaroņu spēles. Šīs izturību stiprinošās aktivitātes bērniem var palīdzēt turpmāk pieņemt svarīgus lēmumus — un brīnišķīgi pavadīt laiku.

  Izmaiņu neizbēgamības skaidrošana

  Izmaiņas var būt biedējošas visu vecumu bērniem. Tomēr bērni, kuri apzinās izmaiņu neizbēgamību, var iemācīties tās paredzēt un pat gaidīt. Ja bērniem māca, ka izmaiņas ir vienīgais, kas nemainās, viņi pat varētu to uzskatīt par aizraujošu iespēju.

  Pašaprūpes mācīšana bērnam

  Iemācot bērniem, cik svarīgi ir par sevi parūpēties, var ietekmēt viņu izturību. Vispirms pastāsti, kā viņi var atpazīt diskomforta vai stresa pazīmes, pēc tam atklāj nelielas izmaiņas un ieradumus, ko bērni var izmantot, lai justos labāk. Tā var būt veselīga ēšana, atpūta, izpriecas un daudz laba miega.

  Bērnu pamudināšana uz savu iespēju atklāšanu

  Mudinot bērnus atklāt, uz ko viņi spējīgi, tiek uzlabota sevis apzināšanās, un tas ir noderīgs rīks, lai veicinātu bērnu izturību. Tā kā bērni sevi vairāk iepazīst tieši grūtību laikā, tā ir vērtīga iespēja uzzināt, kas viņi ir un ko spēj paveikt. Atbalstot bērnu brīdī, kad tam rodas zinātkāre un paļāvība uz sevi, viņam paveras iespējas kļūt neticami izturīgam.

  Kādas ir bērnu izturības pazīmes?

  Daudzi vecāki prāto, kā noteikt, vai viņu bērns ir izturīgs. Ja tā ir, izturīgiem bērniem ir dažas pamanāmas pazīmes un iezīmes.
  • Patiesa interese par akadēmisko pasauli, mācībām un skolas apmeklēšanu
  • Efektīva un mierīga problēmu risināšana
  • Noteiktība un spēja izrādīt iniciatīvu 
  • Empātija pret citiem cilvēkiem un dzīvniekiem
  • Atbildīgums un uzticamība 
  • Racionāla reakcija uz stresa situācijām un ātra atgūšanās no tām 
  • Reālistisku karjeras un dzīves mērķu nospraušana un īstenošana
  • Mērķtiecīgums un pozitīvs skatījums uz dzīvi 
  • Spēja rīkoties neatkarīgi bez ievērojama atbalsta vai nepieciešamības, lai iesaistītos citi
  • Jautājumu uzdošana par visu un prasme lūgt palīdzību, kad tā nepieciešama
  Ja bērnam nepiemīt visas šajā sarakstā minētās īpašības vai arī piemīt tikai dažas, uztraukumam nav pamata, jo nekad nav par vēlu sākt veicināt bērnu izturību, un pirmais solis ceļā uz panākumiem ir atbilstoša informācija. Vienkārši iesaisties kādā no interesantajām aktivitātēm, ko minējām, un sāc stiprināt bērnu izturību jau šodien.
  Buildings
  Buildings
  Buildings
  Trains
  Space
  Vehicles
  Gaming
  Let’s go