Lasten parhaat ruutuaikakäytännöt

Lasten parhaat ruutuaikakäytännöt

Lapset ja ruutuaika.

Ruutuaika on yksi niistä asioista, josta me vanhemmat haluamme pitää huolta. Siihen ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteistä ohjekirjaa.

Ei ole olemassa yhtä, kaikille sopivaa ratkaisua lasten ruutuajan tarkkailuun ja hallintaan.

Tiedämme, että haluat kannustaa tasapainoiseen ja harkittuun tekniikan käyttöön. Tämä saattaa tarkoittaa perheen digiasetusten nollauksen suunnittelua tai keinojen etsimistä lapsen videopeliajan rajoittamiseksi.

Ensin tarkastelemme kuitenkin tapoja, joilla ruutuajan voi muuttaa positiivisemmaksi kokemukseksi sekä tutustumme hyviin tapoihin toimia verkossa. Myös niitä voi matkan varrella pyrkiä edistämään.

Jos nämä keinot ovat jo käytössä, onnittelemme sinua.

Laatuaika verkossa on tärkeää

Ruudut ympäröivät meitä arjessa, mutta ohjeet siitä, mikä on oikea määrä ruutuaikaa lapsille ja nuorille ovat usein epäselviä ja ristiriitaisia.

Yksi tekijä, josta asiantuntijat ovat kuitenkin yhtä mieltä on se, että kannattaa ennemmin panostaa lasten verkkokokemusten laatuun kuin ruutuajan määrälliseen rajoittamiseen.

Tämä ei tarkoita, ettei ruutuaikaa tarvitsisi rajoittaa kotona (ehdottomasti!), mutta on myös tärkeä varmistaa, että lapsilla on elämässä positiivisia digitaalisia kokemuksia. Näin heidän ruutujen ääressä käyttämänsä aika voi tukea myös heidän kehitystään mahdollisimman hyvin.

UNICEFin raportissa todetaan: ”Enemmän verkossa toimivien lasten digitaaliset taidot ovat yleensä paremmat kuin vähemmän verkossa toimivien lasten.” Lisäksi raportissa suositellaan, että vanhemmat auttaisivat lapsia löytämään verkosta uutta, kiinnostavaa tekemistä, joka edistää oppimista ja henkilökohtaista kehitystä.

Lapset voivat hyötyä verkkokokemuksista, kun kannustamme heitä hyödyntämään tekniikkaa kiinnostuksenkohteissaan ja harrastuksissaan ja tuemme kiinnostavan ja opetusta tukevan sisällön käyttöä sekä opastamme verkkoturvallisuudessa.

Pikainen huomio. Kun nyt tuli puhe verkkoturvallisuudesta: jos kaipaat luotettavaa tiedonlähdettä, kannattaa tutustua oppaaseemme Kasvata perheestäsi digitaalisesti älykäs. Myös Build & Talk ‑materiaalimme voivat auttaa vanhempia lähestymään aihetta rennolla, positiivisella ja kiinnostavalla otteella. Näin voit varmistaa, ettei mikään ole lapsesi hyvinvoinnin tiellä.

Ota kaikki irti verkkoelämyksestä

Käytettävissä olevat opetusmateriaalit. Mahdollisuus kehittää ongelmanratkaisukykyjä videopeliä pelatessa. Kiehtovia tapoja olla yhteydessä perheeseen ja ystäviin ja tehdä yhteistyötä.

Verkkokokemusten tulisi olla osa lastemme elämää monesta syystä. Jos olet epävarma tästä, ohessa on muutama tapa, joilla lapset voivat valvotun ja ohjatun ruutuaikansa käyttää:

- verkko-oppiminen

- luova tekeminen

- itseilmaisun vahvistaminen

- yhteenkuuluvuuden vahvistaminen

- interaktiiviset perheen yhteiset hetket

- positiivisten suhteiden muodostaminen ystävien välillä verkossa.

Kukaan ei ole sanonut, että digiajan vanhemmuus olisi helppoa, mutta jos alamme puhumaan terveen digitaalisen elämäntavan puolesta, tiedämme olevamme oikealla asialla.

Perheen terveellinen digielämä

- Laadulla on väliä. Auta lapsia valitsemaan netissä elämyksiä, jotka haastavat heidät tai vaativat luovia taitoja. Näin heidän taitonsa kehittyvät.

- Laita lapset liikkeelle. Innosta lapset musiikkivideon tai toimintaelokuvan tekemiseen ja kannusta käyttämään sovelluksia, joissa on luovia virikkeitä ja jotka saavat liikkumaan. Kannusta lapset myös pitämään säännöllisesti taukoja ja jaloittelemaan.

- Pitäkää hauskaa yhdessä. Etsi netistä hauskaa puuhaa, jonka parissa perhe voi viettää aikaa yhdessä ja varmista, että viestintäkanavat ovat aina avoinna. Keskustelkaa toisin sanoen digitaalisesta sisällöstä, puhukaa tavoista toimia turvallisesti verkossa ja muista vakuuttaa lapsille, että olet aina valmis puhumaan heidän kanssaan tekniikkaan liittyvistä kysymyksistä ja mieltä askarruttavista asioista.

- Näytä esimerkkiä. Älä katso puhelintasi, kun puhut lapsen kanssa. Miten heidän voisi olettaa osaavan käyttää laitteita tasapainoisesti ja tietoisesti, jos et itsekään osaa irrottaa otettasi niistä?

- Ryhdy digipaastolle. Sopikaa, milloin ja missä lapset voivat käyttää laitteita, ja harkitkaa ruutuajan laittamista tauolle päiväksi tai viikoksi. Vaihtoehtoisesti kodista voi tehdä digittömän tilan viikonlopuiksi tai osan huoneista voi julistaa alueiksi, joille puhelimilla ei ole asiaa.

- Hyvinvointi ennen kaikkea. Laita lapsen koulunkäynti ruutuajan edelle ja varmista, että he saavat säännöllisesti riittävän määrän laadukasta unta jättämällä laitteet makuuhuoneiden ulkopuolelle tai rajoittamalla niiden käyttöä iltaisin.

- Lopuksi: ota kaikki irti ruuduttomasta ajasta. Tekniikka on parhaimmillaan mahtava juttu, mutta on myös tärkeä löytää tasapaino nettiajan ja netittömän ajan välille. Panosta perheen yhteisiin hetkiin, kuten rakenteluun LEGO palikoilla, liikuntaan, ulkoiluun, kirjojen lukemiseen tai vaikka pyöräretkiin ystävien kanssa.

Pidä kaikki tämä mielessä ja suhtaudu ruutuaikaan lasten arjen täydennyksenä, ei sitä hallinnoivana tekijänä.