Sådan kan du inspirere børn til at samarbejde gennem samarbejdsorienteret leg

Sådan kan du inspirere børn til at samarbejde gennem samarbejdsorienteret leg

Det er skønt at se børn arbejde og lege sammen, og deres evne til at samarbejde med andre kan have stor indflydelse på, hvordan de bliver som voksne.Børn vil normalt være klar til at begynde at lege på en samarbejdsorienteret måde, når de er omkring to år, men det er stadig en proces, som de skal lære og udvikle evner til. Det tager tid at vænne sig til at dele, skiftes, forhandle, overholde regler og arbejde som en del af en gruppe. Det er en særlig vigtig fase i et lille barns udvikling, da det først er i denne fase, at barnet begynder at have en fornemmelse for andres behov. Denne proces fortsætter, efterhånden som barnet bliver ældre og bevæger sig igennem de forskellige udviklingsfaser.

Hvad er samarbejde, og hvorfor er det vigtigt?

Samarbejde er det at arbejde sammen for at nå et fælles mål, og det er vigtigt for børn at lære denne evne, så de kan klare sig senere i livet – både socialt og akademisk. I denne fase af livet lærer børnene mest gennem leg, og det gælder også med hensyn til samarbejde. Introduktion til samarbejdsorienteret leg er den bedste måde hvorpå børnene kan udvikle vigtige evner tidligt i livet.

Hvad er samarbejdsorienteret leg, som også kaldes samarbejdsleg?

I modsætning til konkurrenceorienterede lege inspirerer samarbejdslege børnene til at samarbejde med hinanden om at opnå et fælles mål. Det omfatter ofte at skiftes, følge regler, forhandle og gå på kompromis – alt sammen værdifulde evner, som det er vigtigt for børnene at lære. Børn kan lege sammen på mange forskellige måder, men nøglen til samarbejdsorienteret leg er teamwork.

Hvad er fordelene ved samarbejdsorienteret leg?

Børn kan have mange fordele af at lege samarbejdslege med andre børn og voksne, da de gennem denne type lege lærer om andre menneskers behov og udvikler væsentlige kommunikationsevner samt empati. Lad os se nærmere på nogle af de vigtigste fordele ved samarbejdsorienteret leg.

Samarbejdsorienterede børn er bedre til at kommunikere

Samarbejde betyder i bund og grund, at man arbejder sammen med andre, og børn lærer hurtigt, at det er vigtigt at være god til at kommunikere for at få samarbejdet til at lykkes.Det betyder, at samarbejde hjælper børnene med at udtrykke sig klart og meningsfuldt over for andre, samtidig med, at de lærer at afkode den information, de får fra omgivelserne og de børn, de leger med. Efterhånden som børnenes kommunikationsevner udvikles, udvikler de også en forståelse af, hvorfor det er vigtigt at lytte til og respektere hinanden og hinandens synsvinkler.

Samarbejdsorienterede børn er bedre til at løse konflikter

Fra den dag, børnene fødes, overøser deres forældre dem med kærlighed, ømhed og opmærksomhed. Faktisk drejer verden i deres hjem og familie sig stort set udelukkende om dem, og derfor er det ikke så underligt, at børn udvikler en forestilling om, at alt handler om dem.Som voksne ved vi bedre, men det kan tage tid for børn at lære, at alle er ligeværdige og lige så vigtige, som de selv er.Gennem samarbejdslege kan børn lære at deles og skiftes. Efterhånden som børnene vænner sig til, hvordan disse koncepter fungerer, vil de lære at genkende den indsats, deres venner gør for at opnå det samme mål, og de vil respektere dem for det, og denne respekt vil med tiden udvikle sig til tillid. Når børnene danner denne type relationer og udvikler samarbejdsevner, kan det hjælpe dem med at lære at løse konflikter, fordi de værdsætter værdien af samarbejde og ved, hvorfor det bør prioriteres.

Samarbejdsorienterede børn lærer at løse problemer

Ligesom samarbejdsorienteret leg kan hjælpe børn med at lære at løse konflikter, kan det også lære børn, hvordan man bedre kan løse problemer. Mens børnene samarbejder, vil de diskutere den aktuelle opgave og samarbejde om at finde den bedste måde at nå deres mål på. Efterhånden som børnene forbedrer deres kommunikationsevner og lærer at respektere forskellige synsvinkler, udvikler de desuden evnen til at kunne gribe et problem an fra forskellige vinkler.

Samarbejdsorienterede børn lærer at håndtere deres følelser

Det kan være en følelsesladet oplevelse at arbejde som en del af en gruppe. Når man vinder eller når sit mål, er det hele sjovt og spændende, men hvis det modsatte sker, kan man også opleve skuffelse.Alle disse forskellige følelser kan være lidt af en mundfuld for børn at forstå, og det kan være overvældende for dem at håndtere så mange følelser. Når børnene udsætter sig selv for at mærke disse følelser i et samarbejdsmiljø, lærer de, hvordan de kan håndtere dem og bedre regulere deres følelser og adfærd.

Samarbejdsorienterede børn finder deres plads i verden

Gennem samarbejde lærer børn grundlaget for sociale strukturer, og hvordan de påvirker dem. Når børn leger sammen, udvikler de en forståelse for og en ømhed over for andre mennesker, efterhånden som de finder venner, som de har tillid til og respekterer. Dette kan hjælpe børnene med at udvikle en følelse af uselviskhed, efterhånden som de lærer at forstå og anerkende, at alle har deres egne behov, ønsker og følelser. Efterhånden som børnene udvikler denne forståelse, begynder de at lære, hvordan de kan hjælpe andre mennesker, og mærker den gode følelse, der følger med det at gøre noget godt.

Eksempler på samarbejdsorienterede lege og aktiviteter for småbørn (1½ til 3 år)

Børn kan lære at lege samarbejdsorienteret med hinanden fra en tidlig alder. Jo tidligere børnene lærer at samarbejde, jo mere vil de nyde godt af det, da det er på dette tidspunkt, deres hjerner udvikler sig mest. De aktiviteter, som du, dit barn og dets legekammerater kaster jer ud i sammen, kan være enkle, men det væsentlige er at arbejde sammen om at nå et fælles mål (og børnene bestemmer retningen).

Løs opgaver sammen

At løse en opgave kan være en god måde for små børn at samarbejde om et fælles mål. Uanset om det handler om at samle delene i et alderssvarende puslespil, sortere tal og bogstaver på legetøj eller løse andre opgaver, kan det lære børnene at samarbejde, mens de lærer at løse problemer.

Kongens efterfølger

En virkelig enkel og sjov leg at lege med småbørn er "Kongens efterfølger", hvor man bevæger sig rundt i huset, værelset eller haven. Kongen står eller går forrest og gør forskellige ting som at hoppe, hinke eller vinke, og de øvrige deltagere skal så gøre det samme. Denne enkle leg hjælper børnene med at lære, at der er tidspunkter, hvor man følger efter, og tidspunkter, hvor man er kongen (den, der leder), samt værdien af tålmodighed, og hvordan man skiftes (i dette tilfælde til at være kongen).

Lav en labyrint

Med de rigtige redskaber, som f.eks. LEGO® DUPLO® byggelegetøj og sæt, kan småbørn fra 18 måneder og opefter samarbejde om at bygge og finde vej i en labyrint.Børnene kan bygge labyrintens vægge med DUPLO-klodser. Når de er færdige, kan de anbringe en kugle i midten af labyrinten og prøve at bevæge kuglen gennem labyrinten ved at løfte og vippe en byggeplade sammen. Denne aktivitet handler i den grad om teamwork for at bevæge kuglen i den rigtige retning. Hvis børnene har brug for hjælp, kan det hjælpe dem til at reagere proaktivt og løse problemet selv, hvis man f.eks. stiller et spørgsmål som "Hvad sker der, hvis I vipper mod venstre?". Ved at man opmuntrer børnene til at tage styringen og prøve forskellige tilgange, kan de udvikle selvtillid og lære, at der kan være forskellige måder at løse et problem på.

Udvikling af historier

At lade børn skabe en historie sammen er en glimrende måde at sætte gang i deres fantasi på og få dem til at samarbejde på en måde, der både er sjov og underholdende. Man kan gøre dette med papir og f.eks. farveblyanter eller med sæt.Først kan du bede et af børnene om at tegne eller bygge noget med materialer, som de har til rådighed. Det kan være en person, et hus, en blomst eller et dyr. Når barnet er færdigt, kan du bede det næste barn om at gøre det samme. Børnene vil skabe noget sammen og fortsætte med at tilføje elementer, mens de samarbejder om at bygge en historie omkring deres kreation.

Dukketeater

Leg med dukker er en god aktivitet til at introducere små børn for rollelege. Der er mange forskellige ting, der kan bruges som dukker, f.eks. sokker, skygger, foldet papir med tegnede ansigter på eller LEGO® DUPLO® figurer. Hver enkelt klods og element er designet til små hænder, så børn kan nemt skabe en historie og lege rollelege med de mange sjove figurer. Ved at lege med dukker samarbejder børnene om at vække dukkerne til live, f.eks. ved at fortælle en historie eller få dukkerne til at danse en fjollet dans til noget musik.

Eksempler på samarbejdslege og -aktiviteter til børn i førskole- og børnehavealderen fra 4 til 5 år

Da børn fra 4 år og opefter tilbringer mere tid væk fra deres forældre og i den omgivende verden, bliver det i højere grad vigtigt for dem at udvikle samarbejdsevner for at få venner og trives i sociale situationer. Ved at fortsætte med at opmuntre til samarbejdslege derhjemme, når børnene når børnehavealderen, kan du give dem de bedste forudsætninger for at være forberedt på verden.

Byg sammen

Samarbejde om at bygge noget, uanset om det er et fort af puder og papkasser eller et tårn af LEGO® Classic Klodser, kræver forhandling, teamwork og indgåelse af kompromiser. Du kan nemt inspirere børn fra 4 år og opefter til at arbejde sammen ved at udfordre dem til at bygge det højeste tårn eller den længste slange. Børn kan også samarbejde om at bygge større LEGO® sæt efter vejledninger. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det at følge regler og vide, hvordan man deler og skiftes, kan være en mere avanceret form for samarbejde end ubegrænset leg.

Inspiration til rollelege

Rollelege om specifikke situationer kræver, at børnene har omfattende samarbejdsevner. Uanset om børnene efterligner situationer fra hverdagen, som f.eks. at gå på indkøb eller lege, at de laver mad sammen i deres fantasikøkken, lærer de at deles om ansvaret for opgaverne og skiftes til at spille forskellige roller.Mange LEGO® sæt kan sætte yderligere gang i børnenes fantasi og løfte deres rollelege til nye højder. Ved at spille roller for figurer, som de ikke eller stort set ikke har oplevet i det virkelige liv, kan børnene udvikle deres følelse af empati, hvilket hjælper dem med at relatere til andre mennesker.

Eksempler på samarbejdslege og -aktiviteter for børn fra 6 til 8 år

Spil

Spil behøver ikke altid at have fokus på at vinde eller tabe, de kan også være samarbejdsorienterede. Hvis børnene f.eks. arbejder sammen om at gennemføre en skattejagt, kan det hjælpe dem med at samarbejde om at nå et fælles mål. Konkurrenceorienterede spil kan være vigtige for udviklingen af visse evner, men samarbejdsorienterede spil hjælper børnene med at lære, at samarbejde og gensidig respekt er vigtige evner, som værdsættes i samfundet som helhed.

Skab kunst sammen

At give børn muligheden for at samarbejde om at skabe deres eget mesterværk er en god måde at inspirere til samarbejdsorienteret leg. Du kan overveje at give børnene et stort stykke papir, som de kan tegne eller male et vægmaleri på, eller I kan tage hen i den lokale park for at finde grene, som I kan tage med hjem og dekorere.

Skab musik sammen

At lade børnene samarbejde om at skabe deres egen symfoni er anden dejlig måde at få dem til at arbejde sammen på, mens de eksperimenterer med instrumenter og frembringer forskellige lyde.At eksperimentere med instrumenter for at skabe lyd er én ting, men at samarbejde for faktisk at skabe musik kræver normalt, at man følger nogle regler. Mens børnene øver sig og lærer, hvordan de spiller en ny melodi sammen, kan de fejre succesen sammen og værdsætte hinandens indsats.

Hvordan kan større børn fra 9 år og opefter fortsætte med at forbedre deres kommunikationsevner?

Børn udvikler de fleste af deres samarbejdsevner i den tidlige barndom, men de kan fortsætte med at forbedre deres evner ved at deltage i aktiviteter, hvor de er nødt til at dele og arbejde sammen med andre i et gruppemiljø.

Deltag i gruppeaktiviteter og konkurrencer

Der er mange forskellige typer klubber, som børn kan deltage i, lige fra STEM- til kode- og it-klubber samt sports klubber – og alle disse klubber lærer børnene, hvordan de kan blive bedre holdspillere og kommunikere med andre. Nogle skoler har desuden en LEGO® klub, hvor børnene mødes og bygger sammen.

Del ansvaret derhjemme

It’s important for older children to share responsibilities like chores and helping contribute to the rest of the Det er vigtigt for større børn at have en del af ansvaret i hjemmet ved at have pligter og bidrage til, at husholdningen fungerer, f.eks. ved at vaske tøj eller vaske op. Det hjælper dem med at vise ansvar og lære, hvordan de kan samarbejde med resten af familien om at sørge for at holde orden i hjemmet. Uanset hvilken livsfase dit barn befinder sig i, er det aldrig for tidligt eller for sent at begynde at opmuntre til samarbejde og anvende samarbejdsorienteret leg som et redskab til dette.

Bygninger
Bygninger
Bygninger
Tog
Rummet
Fartøjer
Spil
Se mere