Sådan kan du udvikle børns robusthed

Sådan kan du udvikle børns robusthed

Udvikling af robusthed hos børn er et væsentligt led i deres udvikling, da dette er en færdighed, der kan hjælpe dem med at overvinde forhindringer, komme videre efter modgang og genfinde glæden i livet. Lad os præsentere dig for tegnene på robusthed og nogle sjove aktiviteter, der kan hjælpe dit barn med at blive mere robust!

Hvad er robusthed, og hvorfor er det vigtigt?

Robusthed er grundlæggende en vigtig færdighed, der hjælper os med at håndtere negative situationer og følelser. Det er den kampgejst, der får os til at fortsætte, selv når vi er ved at give op. Hver gang, du har presset dig selv for at opnå noget vanskeligt, f.eks. et virkelig hårdt løb, er det din robusthed, der får dig til at fortsætte.For børn er robusthed en af byggestenene til at blive et selvsikkert, kompetent og ressourcestærkt menneske. Robusthed kan også hjælpe børn med at blive mere villige til at prøve nye ting og påtage sig udfordringer samt at håndtere forandringer, som f.eks. at flytte eller starte i skole. Robuste børn kan tilpasse sig, når de møder forhindringer, og de vil være i stand til at fortsætte med at udvikle deres færdigheder og relationer.

Hvilke faktorer påvirker robusthed?

Der er mange faktorer, som påvirker robustheden hos børn, og stærke relationer er en af de vigtigste. Opbygning og vedligeholdelse af stærke relationer med omsorgspersoner, venner og større fællesskaber giver børnene en følelse af sikkerhed og tryghed. Det giver børnene selvtillid og tro på, at de kan håndtere det, verden udsætter dem for.

Erfaring er en anden faktor, der kan hjælpe børn med at udvikle robusthed. Efterhånden som børn lærer at overvinde problemer, begynder de at se, hvad de er i stand til, og de er bedre forberedt til at håndtere udfordringer i fremtiden. Man kan hjælpe børn med at udvikle robusthed på forskellige måder, men det er mindst lige så vigtigt at være opmærksom på de biologiske faktorer, der kan påvirke børnene.

Biologiske faktorer

Der er mange faktorer, som kan have indflydelse på alle områder af børnenes udvikling, f.eks. deres hjem, deres sociale miljøer, deres skole og deres forældre. Det er muligt at styre nogle af disse faktorer, men det er værd at huske, at hvert barn er unikt og kan være mere robust på nogle områder end andre, hvilket ofte kan skyldes deres gener.

 

Helbred

Vi bliver alle syge indimellem, men det sker sjældnere for børn med en høj grad af robusthed. Du kan hjælpe dine børn til at have en sund livsstil ved at opmuntre til motion, regelmæssig søvn og sunde spisevaner.

Genetisk disposition

Der er ingen tvivl om, at de gener, vi arver fra vores forældre, har afgørende indflydelse på, hvem vi bliver som mennesker. Dette kan også omfatte andet end fysiske egenskaber, da børn sandsynligvis også vil overtage nogle af deres forældres psykologiske træk, hvilket kan påvirke, hvordan de udvikler robusthed. Der er ikke så meget, vi kan gøre for at undgå dette, da det er sådan, verden fungerer, men det er vigtigt at give børn en følelse af tryghed, komfort og kammeratskab, så de får en fornemmelse af, at de kan overvinde en hvilken som helst forhindring, de udsættes for.

Temperament 

Nogle eksperter mener, at et barns temperament (om de er pylrede eller rolige som babyer) kan være afgørende for, hvordan de udvikler robusthed i den tidlige barndom. Tålmodige, opmærksomme og lydhøre børn kan have nemmere ved at acceptere forandringer, men det er altid muligt at hjælpe børn med at tilpasse sig bestemte typer adfærd og give dem den bedste udviklingsmæssige start i livet.

Eksterne faktorer

Eksterne faktorer kan også have indflydelse på robusthed – særligt den støtte, som et barn får fra de primære omsorgspersoner og andre mennesker i deres nærmiljø.

Positive oplevelser i et barns hjem, skole og nærmiljø vil også øge barnets robusthed, fordi barnet føler sig trygt og i stand til at handle og reagere på disse steder.

Hjemmemiljø

Man har fundet ud af, at et rent, velorganiseret og struktureret hjem er det optimale miljø for udvikling af robusthed. Hvis du tilskynder dine børn til at hjælpe med at rydde op og gøre rent, vil det også lære dem at passe på sig selv og verden omkring dem – og begge dele vil styrke deres robusthed.

Opdragelsesmetoder

Hvis man fastsætter regler og forventninger tidligt, vil det fremme udviklingen af robusthed hos små børn. Hvis man jævnligt giver et barn positiv forstærkning, vil det også medvirke til udviklingen af positiv adfærd, sunde grænser og empatisk beslutningstagning.

Forældre og omsorgspersoner er desuden direkte rollemodeller for børn, så det er altid værd at tænke over sin egen adfærd, og hvad den viser barnet. Når forældre og værger husker deres rolle i forhold til at være forbilleder for deres børn, kan de være et godt eksempel for dem. Der er mange forklaringer på, hvad der gør et menneske robust. Vi har beskrevet syv af de mest genkendelige elementer herunder.

Hvad er de 7 komponenter i robusthed?

1. Kompetence

Kompetence er evnen til at vide, hvordan man effektivt håndterer stressende situationer. Børn, der forstår, hvad der kræves af dem i bestemte situationer, og hvordan de reagerer passende, vil føle sig mere kompetente, når de skal håndtere lignende situationer i fremtiden.Mange andre aktiviteter giver børnene mulighed for at praktisere og udvikle deres kompetence, som f.eks.:Tilskyndelse til selvstændighed med selvstyret leStøtte af nysgerrighed – og fejl
 • Undervisning i selvopmuntring
 • Overvej legetøjssæt, der opmuntrer børn til at prøve nye ting. Dette MINDSTORMS® Robot Inventor-sæt har f.eks. 949 elementer og fem unikke robot, der kan bygges, og giver flere forskellige muligheder for at lege og lære.

   2. Selvtillid

   Børn, der har selvtillid, tror på sig selv og deres evne til at klare situationer i det virkelige liv. Jo oftere et barn kan vise sin kompetence, jo mere selvtillid vil det have. Det kan være en sjov aktivitet til udvikling af selvtillid at skrive eller tegne budskaber, da det giver børnene mulighed for at reflektere over, hvad der får dem til at føle sig modige.

   3. Tilknytning

   Børn med en stærk følelse af tilknytning vil sandsynligvis føle sig mere robuste. Uanset om de har nære relationer til familiemedlemmer, venner eller fællesskabsgrupper, vil et barn med tilknytninger med stor sandsynlighed have en følelse af at høre til. Kommunikation er et must i bestræbelsen på at hjælpe et barn med at føle større tilknytning. Gruppeaktiviteter kan opmuntre børn til at dele deres egne oplevelser og synspunkter, så de føler, at der bliver lyttet til dem, og de bliver støttet.

   4. Personlighed

   Børn med en stærk personlighedsfølelse har en tendens til at anerkende deres eget selvværd og deres selvtillid. Denne erkendelse giver en direkte påvirkning af robustheden, da børnene dels har forståelse for, hvilke valg der skal træffes i forskellige situationer, og dels er i stand til at træffe valg, der er i overensstemmelse med deres fornemmelse af, hvad der er rigtigt. Personlighedsudviklende aktiviteter kan give næring til selvværdsfølelsen og indfølingsevnen, og de kan desuden hjælpe barnet med at identificere sine værdier. Aktiviteterne kan omfatte udforskning af nye passioner og oplevelser eller introduktion af aktiviteter i de daglige rutiner.

   5. Bidrag

   Hvis et barn har en følelse af at bidrage personligt til verden omkring sig, kan barnet lære styrken ved generøsitet og følelsen af, at der er brug for en. Et barn, der bidrager, vil desuden opleve effekten af sine handlinger, hvilket igen vil øge barnets kompetence, følelse af tilknytning samt personlighed. For at understøtte denne læring kan du vise barnet, hvordan det kan være generøs med sin tid og opmærksomhed. Du kan også finde og skabe muligheder for, at dit barn kan bidrage, f.eks. hjælpe dig regelmæssigt med bestemte aktiviteter. Denne aktivitet, der udvikler robustheden, kan lære barnet at værdsætte andre og bidrage mere.

   6. Mestring

   Mestringsevner er afgørende for udvikling af børns robusthed. Mestringsevner som f.eks. stressreduktion og sociale færdigheder giver børn mulighed for at være klar til at overvinde de forhindringer, de støder på i livet. Du kan hjælpe et barn med mestring ved at vise positive mestringsstrategier, så de kan se dem i aktion. Du kan også skabe et åbent miljø, der fremmer, at man taler og udveksler i et trygt rum.

   7. Kontrol

   Efterhånden som børn opdager, at de har kontrol over deres handlinger og valg, vil de med stor sandsynlighed vide, hvordan de bedst træffer vanskelige beslutninger. Det er denne følelse af kontrol, der kan støtte barnet, når det kæmper sig tilbage efter at have overvundet vanskelige situationer.Du kan hjælpe barnet med at føle, at det har kontrol, ved at give det lov til selv at træffe mindre beslutninger. Det kan være noget så enkelt som at vælge, hvilket spil barnet vil spille, eller hvilken mad det har lyst til at spise. Du kan altså lære børn at forstå, at handlinger og valg har konsekvenser. Det kan hjælpe dem med at se, hvordan deres adfærd påvirker deres egen og andres fremtid.

   Aktiviteter, der udvikler robustheden hos børn: Hvordan kan du udvikle børns robusthed?

   Der er ikke noget "rigtigt tidspunkt" til at udvikle robustheden hos børn – det kan være værdifuldt på et hvilket som helst tidspunkt i barnets liv.For småbørn kan aktiviteter, der udvikler robustheden, hjælpe dem med at håndtere belastningen ved at skulle finde ud af alting, mens de udvikler deres motoriske og kognitive færdigheder.For 3- eller 4-årige kan disse aktiviteter hjælpe dem med at lære, hvordan de styrer deres følelser og kommunikerer mere effektivt med andre, når de starter i skole eller daginstitution.Og for 9- til 12-årige kan de hjælpe dem med at udvikle selvstændighed, få selvtillid og opdage, hvem de er, og hvem de vil være, når de bliver ældre. Lær om nogle aktiviteter, der er velegnede til børn i alle disse aldersgrupper, og som kan hjælpe dem med at udvikle robusthed.

   Udvikl deres eksekutive funktioner, så de bedre kan styre adfærd og følelser

   Børn, der får styrket deres eksekutive funktioner og det præfrontale cortex, vil bedre være i stand til at styre deres adfærd og følelser samt at lære mestringsstrategier.Her er nogle eksempler på aktiviteter, der kan hjælpe børnene med at opnå dette:
  • Etablering af rutiner 
  • Modellering af sund social adfærd
  • Etablering og vedligeholdelse af støttende, pålidelig relationer omkring dem
  • Skabelse af muligheder for deres sociale tilknytninger 
  • Kreativ leg derhjemme og i skolen
  • Brætspil eller kodningsaktiviteter , der lærer børnene impulskontrol, planlægning, arbejdshukommelse og mental fleksibilitet
  • Tilskynd til risikovillighed, og giv mulighed for at tænke og handle selvstændigt

   Det at løbe en sund risiko kan anspore barnet til at gå uden for sin tryghedszone, presse sig selv og opdage noget nyt. Børn, der jævnligt viser denne form for mod, bliver mere selvsikre og robuste. På den anden side har børn, der undgår risici, en tendens til at tro, at de ikke kan klare udfordringer.

   Hjælp børn med at opdage deres passion ved at introducere dem for et bredt udvalg af aktiviteter

   Hvis man introducerer børn til et bredt udvalg af aktiviteter, der udvikler robustheden, kan det åbne en verden af muligheder for dem. De udvikler en dybere forståelse for, hvad de nyder at foretage sig, og danner personlighedsdannende synspunkter, mens de leger.Hjælp dit barn med at udvikle robusthed ved at udforske nye interesser og temaer, f.eks.STEM, LEGO® Technic, Architecture, Art og superheltespil. Disse aktiviteter, der udvikler robustheden hos børn, kan hjælpe dem med at træffe vigtige beslutninger i fremtiden – og samtidig have det sjovt!

   Undervis i det uundgåelige ved forandringer

   Forandringer kan være skræmmende for børn i alle aldre. Børn, der ved, at forandringer er uundgåelige, kan lære at være forberedt på dem og endda rumme dem. Hvis man lærer børn, at forandring er det eneste, man kan være sikker på, kan det inspirere dem til at opfatte forandring som en spændende mulighed.

   Lær dit barn om egenomsorg

   Hvis man lærer børn vigtigheden af at passe på sig selv, kan det bidrage til, at de bliver mere robuste. Start med at tale om, hvordan de kan genkende tegn på ubehag eller belastning, og identificer derefter de små ændringer og vaner, de kan bruge til at få det bedre. Det kan omfatte sunde spisevaner, hvile, at have det sjovt og at få masser af god søvn.

   Tilskynd børn til at beskæftige sig med selvopdagelse

   Hvis man tilskynder børn til at beskæftige sig med selvopdagelse, øger det deres selvbevidsthed, hvilket er et nyttigt redskab til udvikling af børns robusthed. Vanskelige perioder er ofte der, hvor børn lærer mere om sig selv, og det er derfor en god mulighed for at finde ud af, hvem de er, og hvad de er i stand til. Hvis man støtter et barn, mens det udvikler nysgerrighed og selvstændighed, vil det give barnet mulighed for at blive meget robust.

   Hvad er tegnene på robusthed hos børn?

   Mange forældre er i tvivl om, om deres barn er robust eller ej. Hvis dette er tilfældet, er der nogle tydelige tegn og træk, som robuste børn ofte har:
   • Viser ægte interesse i faglighed, læring og at gå i skole
   • Løser problemer effektivt og roligt 
   • Viser gennemslagskraft og er i stand til at vise initiativ 
   • Viser tegn på indfølingsevne over for andre og over for dyr 
   • Er ansvarlige og pålidelige 
   • Reagerer rationelt på stressende situationer og kommer hurtigt over det 
   • Sætter og opnår realistiske karriere- og livsmål
   • Bevarer en følelse af formål og et positivt syn på livet 
   • Kan handle selvstændigt uden meget støtte eller behov for, at andre er involveret 
   • Stiller spørgsmål til alt og beder om hjælp, når der er behov for det
   Hvis dit barn ikke har alle eller blot har nogle af de træk, der er nævnt på listen, er der ingen grund til bekymring. Det er aldrig for sent at gå i gang med at udvikle robustheden hos børn, og at have den fornødne viden er det første skridt mod succes! Kast jer ud i nogle af de sjove aktiviteter, vi har nævnt her – på den måde kan du begynde at udvikle dit barns robusthed allerede i dag!
   Bygninger
   Bygninger
   Bygninger
   Tog
   Rummet
   Fartøjer
   Spil
   Se mere