• Mikrobitwa o Hoth
  • Hmm! Przygoda. Hmmpf! Emocje. Takich rzeczy Jedi nie pragnie.

    YODA™