Pasitikėjimo linija LEGO atitikties klausimais

PASITIKĖJIMO LINIJA

„LEGO Group“ trečiosioms šalims skirta pasitikėjimo linija LEGO atitikties klausimais

Jei jūs, kaip „LEGO Group“ trečioji šalis, manote, kad buvo arba galėjo būti pažeisti kokie nors teisės aktai, „LEGO Group“ atsakingo verslo principai, „LEGO Group“ politika, standartai ar elgesio normos, praneškite apie tai pasinaudodami mūsų pasitikėjimo linija LEGO atitikties klausimais. Tai yra konfidenciali paslauga, kurią teikia nepriklausoma įmonė „NAVEX“ ir kuria pasinaudodamos „LEGO Group“ trečiosios šalys gali išsakyti savo susirūpinimą.

  • Apie problemą galima pranešti internetu arba telefonu.
  • Jūsų pateiktą informaciją „NAVEX“ persiųs „LEGO Group“, užtikrindama konfidencialumą. Galima pasirinkti, ar atskleisti savo vardą, ar ne.
  • Visus pranešimus, gautus per pasitikėjimo liniją LEGO atitikties klausimais, konfidencialiai tvarko konkretūs LEGO darbuotojai, kurie yra specialiai apmokyti tokioms situacijoms ir yra pasirengę padėti.
  • Visi pranešimai bus išnagrinėti, o mes mieliau gausime pranešimą apie tai, kas, kaip paaiškėja, nėra problema, nei praleisime problemą, nes apie ją nebuvo pranešta.
  • Pasitikėjimo linija LEGO atitikties klausimais nėra skubios pagalbos tarnyba, todėl ji neskirta pranešti apie įvykius, keliančius tiesioginę grėsmę gyvybei ar turtui. Į pranešimus, pateiktus naudojantis šia paslauga, gali būti reaguojama ne iš karto. Jei jums reikia skubios pagalbos, kreipkitės į vietos pagalbos tarnybas ir (arba) valdžios institucijas.

APIE KĄ REIKIA PRANEŠTI

PRANEŠKITE apie etines problemas bei įtariamus ir faktinius pažeidimus, susijusius su „LEGO Group“ veikla

Praneškite apie:

  • įtariamus ar faktinius teisės aktų pažeidimus;
  • įtariamus ar faktinius „LEGO Group“ atsakingo verslo principų pažeidimus;
  • įtariamus ar faktinius „LEGO Group“ politikos pažeidimus;
  • įtariamus ar faktinius „LEGO Group“ elgesio standartų pažeidimus, tokius kaip priekabiavimas, patyčios, viktimizacija ir diskriminacija;
  • pagrįstus įtarimus, susijusius su teisės, apskaitos ar reguliavimo reikalavimų pažeidimu ar bet kokiu abejotinu elgesiu.

LEGO pasitikėjimo linija netvarko klientų aptarnavimo užklausų. Su mūsų Klientų aptarnavimo skyriaus komanda galite susisiekti čia.

Netoleruojami jokie atsakomieji veiksmai

Norime, kad jaustumėtės drąsiai apie ką nors pranešdami ar klausdami patarimo. „LEGO Group“ netoleruoja jokių atsakomųjų veiksmų asmenų, kurie pranešė apie problemą arba padeda atlikti tyrimą, atžvilgiu.

Pranešimas apie problemą ir pagalbos prašymas rodo drąsą, tačiau kartais mus sulaiko baimė dėl kitų žmonių reakcijos. Todėl būtina pranešti apie bet kokį atsakomųjų veiksmų atvejį, kai nukenčia apie problemą pranešusi trečioji šalis.

Atkreipiame dėmesį, kad sąmoningi melagingi kaltinimai nebus toleruojami. Be to, apie problemą pranešusi trečioji šalis nebus atleista nuo jos netinkamo elgesio pasekmių.