Teisinis pranešimas

Skaitykite mūsų Privatumo politiką

Skaitykite apie Sąžiningą žaidimą

Sąžiningo žaidimo brošiūra

Programėlių naudojimo sąlygos

Slapukai

Responsible Disclosure Policy

Prieš naudojantis Svetaine atidžiai perskaitykite šias nuostatas ir sąlygas. Naudodamiesi Svetaine jūs išreiškiate savo sutikimą su šiomis nuostatomis ir sąlygomis. Jei su Nuostatomis nesutinkate, prašome nesinaudoti Svetaine.

Svetainę valdo ir tvarko „LEGO A/S“, pagal Danijos įstatymus įregistruota įmonė, kurios pagrindinė būstinė yra Danijoje. „LEGO A/S“ Svetainę tvarko siekdama teikti jums asmenines pramogas ir informaciją. Galite laisvai naršyti Svetainę. Svetainėje pateikiamą medžiagą galite atsisiųsti asmeniniam nekomerciniam naudojimui savo namuose, jei išsaugosite visas autorių teisių, prekės ženklų ir kitas nuosavybės žymes.Svetainėje pateikiamą medžiagą galite atsisiųsti asmeniniam nekomerciniam naudojimui savo namuose, jei išsaugosite visas autorių teisių, prekės ženklų ir kitas nuosavybės žymes. Tačiau negalite jokiais būdais kopijuoti, atkurti, platinti, įkelti, skelbti ar persiųsti šios Svetainės turinio, įskaitant tekstą, nuotraukas, garsą ir vaizdo įrašus viešaisiais ar komerciniais tikslais be raštiško „LEGO A/S“ sutikimo. Svetainėje shop.LEGO.com teikdama paslaugas „LEGO Group“ gali veikti kaip shop.LEGO.com verslo vietos pardavėjas. Kaip vietos pardavėjas veikiantis „LEGO Group“ subjektas bus aiškiai nurodytas vietinėje shop.LEGO.com svetainėje.

Nuostatos ir sąlygos

  1. Turite daryti prielaidą, kad viskas, ką matote ar perskaitote šioje Svetainėje yra apsaugota autorių teisėmis (nebent nurodyta kitaip) ir turinį galima naudoti tik pagal šias nuostatas ir sąlygas. LEGO A/S negarantuoja ir neteigia, kad panaudodami šioje Svetainėje atvaizduotą medžiagą nepažeisite trečiųjų šalių, nepriklausančių ar nesusijusių su LEGO A/S, teisių. Vaizdai yra LEGO A/S nuosavybė arba naudojami su jos leidimu. Jums ar jūsų įgaliotiems asmenims draudžiama naudoti šiuos vaizdus, nebent tai leidžia šios nuostatos ir sąlygos. Bet koks neleistinas vaizdų naudojimas gali pažeisti autorių teises, prekės ženklų įstatymus, privatumo ir viešumo įstatymus, komunikacijų nuostatas ir statutus.

  2. „LEGO A/S“ deda adekvačias pastangas, kad savo Svetainėje pateiktų tikslą ir naujausią informaciją. Tačiau „LEGO A/S“ nesuteikia garantijų dėl šios informacijos tikslumo. „LEGO A/S“ neprisiima jokios atsakomybės už šios Svetainės turinio klaidas ar nepilną informaciją.

  3. Šia Svetaine naudojatės ir ją naršote savo pačių rizika. Nei „LEGO A/S“, nei kitos Svetainės kūrime, gamyboje ar pristatyme dalyvaujančios šalys neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, išplaukiančią ar baudžiamąją žalą, atsirandančią dėl jūsų prieigos prie Svetainės ar naudojimosi ja. Neapribojant prieš tai išsakytų nuostatų, viskas Svetainėje jums pateikiama TAIP, KAIP YRA, BE JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR MENAMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT (TAČIAU TUO NEAPSIRIBOJANT) MENAMAS TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI AR NEPAŽEIDŽIAMUMO GARANTIJAS. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios jurisdikcijos gali neleisti atsisakyti menamų garantijų, tad kai kurios iš aukščiau nurodytų išimčių jums gali būti netaikomos. Informacija apie menamų garantijų išimtims taikomus apribojimus pateikiama vietos įstatymuose. „LEGO A/S“ taip pat neprisiima jokios atsakomybės už žalą jūsų kompiuteriui ar virusus, galinčius užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą ar kitą turtą ryšium su Svetainės naudojimu ar naršymu joje, medžiagos, duomenų, teksto, vaizdų, vaizdo ar garso įrašų atsisiuntimu iš Svetainės.

  4. Bet kokia komunikacija ar medžiaga, kurią pateikiate Svetainei elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis, įskaitant duomenis, klausimus, pastabas, pasiūlymus ir pan. yra ir bus laikoma nekonfidencialia ir vieša. „LEGO A/S“ ar jos dukterinės įmonės viską, ką persiųsite ar paskelbsite gali naudoti bet kokiais tikslais, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atkūrimą, atskleidimą, perdavimą, viešinimą, transliavimą ir skelbimą. Be to, „LEGO A/S“ gali laisvai naudoti jūsų komunikacijose, siunčiamose Svetainei, pateiktas mintis, koncepcijas, patirtį ar techniką bet kokiais tikslais, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) gaminių kūrimą, gamybą ir rinkodarą naudojant tokią informaciją.

  5. Svetainėje pavaizduoti prekių ženklai ir logotipai yra „LEGO Group“ prekės ženklai. Jokia šioje Svetainėje pateikiama informacija neturi būti suprantama kaip suteikianti (menamai, prieštaraujant ar kitaip) kokią nors licenciją ar teisę naudoti Svetainėje pavaizduotą prekės ženklą be raštiško „LEGO Group“ ar trečiosios šalies, kuriai galimai priklauso Svetainėje pavaizduotas prekės ženklas, leidimo. Informacija apie prekės ženklus pateikiama „LEGO Group“ Sąžiningos prekybos politikoje.

  6. „LEGO Group“ neperžiūrėjo visų svetainių, į kurias Svetainėje pateikiamos nuorodos ir neprisiima atsakomybės už svetainėse, į kurias veda nuorodos, pateikiamą informaciją. Nuorodomis į kitas svetaines sekate savo paties rizika.

  7. Svetainėje gali būti nuorodos į kitas trečiųjų šalių, o ne „LEGO Group“ valdomas svetaines. Tokios nuorodos pateikiamos tik jūsų patogumui. „LEGO Group“ nekontroliuoja tokių svetainių ir neatsako už jų turinį. Tai, kad šioje Svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines nereiškia, kad „LEGO Group“ tas svetaines palaiko, skatina ar rekomenduoja, taip pat nereiškia jokių sąsajų su jų operatoriais. „LEGO Group“ nesuteikia jokių garantijų (išreikštų ar menamų) dėl kitų svetainių turinio tikslumo, teisėtumo, patikimumo ar galiojimo, neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius, sužeidimus, pretenzijas, atsakomybę ar žalą, atsirandančią dėl trečiųjų šalių Svetainių, tiesiogiai ar netiesiogiai pasiekiamų per šioje Svetainėje pateikiamas nuorodas.

  8. „LEGO Group“ gali bet kuriuo metu peržiūrėti šias nuostatas ir sąlygas atnaujindami šią informaciją. Tokie atnaujinimai galioja ir jums, tad turėtumėte periodiškai apsilankyti svetainėje ir peržiūrėti galiojančias nuostatas ir sąlygas, pagal kurias prisiimate įsipareigojimus.

Žaiskite gerai!

© „The LEGO Group“, 2022

TM ir ® žymi „LEGO Group“ prekės ženklus