LEGO® SERIOUS PLAY®

Rakenna tiesi kohti parempaa liiketoimintaa. Tämä tehokas työkalu on suunniteltu tehostamaan innovointia ja liiketoimintoja. Muuta näkemykset ja osaaminen sitoutuneisuudeksi ja yhteisiksi tavoitteiksi.

Metodologia

LEGO® SERIOUS PLAY® metodologia on innovatiivinen prosessi, joka on suunniteltu innovoinnin ja liiketoimintojen tehostamiseen. Tutkimusten mukaan käytännönläheisen ja mielekkään oppimisen avulla voidaan saavuttaa syvempi ja merkityksellisempi ymmärrys maailmasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. LEGO SERIOUS PLAY metodologia tuo pohdintaan uusia ulottuvuuksia ja tukee tehokasta viestintää – organisaation kaikille jäsenille. Tämä innovatiivinen ja kokemusperäinen prosessi on suunniteltu tehostamaan innovointia ja liiketoimintoja.

Keskeinen ajatus

LEGO SERIOUS PLAY metodologia on kokouksissa, viestinnässä ja ongelmanratkaisussa hyödynnettävä prosessi, jonka yhteydessä osallistujat pohtivat erilaisia kysymyksiä syventyen aiheeseen entistä syvemmin. Jokainen osallistuja rakentaa oman kolmiulotteisen LEGO mallin kouluttajan kysymysten perusteella käyttämällä varta vasten valikoituja LEGO osia. Nämä kolmiulotteiset mallit toimivat pohjana ryhmäkeskustelulle, tiedon jakamiselle, ongelmanratkaisulle ja päätöksenteolle.

Kyseessä on menetelmä, jonka avulla voidaan tehostaa ryhmässä tapahtuvaa ongelmanratkaisua. Näköön, kuuloon ja liikkeeseen liittyviä taitoja hyödyntämällä osallistujat oppivat ja kuuntelevat, jolloin jokaiselle tarjoutuu mahdollisuus saada äänensä kuuluville. LEGO SERIOUS PLAY metodologia toimii yhteisenä kielenä kulttuurista tai asemasta riippumatta ja edellyttää pätevää LEGO SERIOUS PLAY kouluttajaa.

Luottamuksen vahvistaminen ja sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen

Koulutustilaisuuden aikana osallistujat rakentavat LEGO osista malleja, joihin yhdistetään merkityksellinen tarina ja joiden avulla käydään läpi mahdollisia skenaarioita. Tämä prosessi syventää ymmärrystä, selkeyttää näkemyksiä ja sitoo ryhmän sosiaalisesti yhteen ”leikin” kautta. Metodologian avulla mielipiteitä voidaan vaihtaa vapaasti ja rehellisesti. Fyysisen ja konkreettisen rakentelun kautta voidaan käydä vapaata keskustelua ilman pelkoa siitä, että jonkun tunteita loukattaisiin.

Työkalu tulosten rakentamiseen

LEGO SERIOUS PLAY metodologia perustuu ajatukseen, jonka mukaan kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun, päätöksentekoon ja ratkaisuihin.

LEGO osat toimivat liikkeellepanevana voimana. Kun niitä käytetään vertauskuvien rakentamiseen, niiden avulla voidaan aloittaa prosesseja, joita et ollut välttämättä aiemmin tullut ajatelleeksi.

Työpajan osallistujat omaksuvat taitoja, joiden avulla he voivat jatkossa viestiä tehokkaammin, hyödyntää mielikuvitustaan helpommin ja tarkastella työtään uusin silmin entistä luottavaisemmin ja sitoutuneemmin.