Kuidas arendada lastes vastupidavust?

Kuidas arendada lastes vastupidavust?

Laste vastupidavuse arendamine on nende arengu oluline osa, kuna just see oskus aitab neil ületada takistusi, tulla toime tagasilöökidega ja leida elurõõmu. Tutvustame sulle vastupidavuse märke ja lõbusaid tegevusi, mis aitavad su lapsel muutuda vastupidavamaks!

Mis on vastupidavus ja miks on see oluline?

Põhimõtteliselt on vastupidavus oluline oskus, mis aitab meil toime tulla negatiivsete olukordade ja emotsioonidega. Võitlusvaim on see, mis aitab meil edasi liikuda, kui tegelikult tahaksime alla anda. Iga kord, kui sunnid end saavutama midagi keerulist (nt läbima väga raske jooksu), on vastupidavus see, mis hoiab sind liikumises.Laste jaoks on vastupidavus üks neid olulisi asju, mis aitab neil saada enesekindlaks, pädevaks ja võimekaks inimeseks. Vastupidavus võib lapsi julgustada ka proovima uusi asju ja võtma ette väljakutseid, samuti tulema toime muutustega, nt kolimine või kooliminek. Vastupidavad lapsed oskavad kohaneda, kui nende ette satuvad takistused, ning suudavad jätkata oma oskuste ja suhete arendamist.

Millised tegurid mõjutavad vastupidavust?

Laste vastupidavust mõjutavad paljud tegurid ja kõige olulisemad on tugevad suhted. Tugevate suhete loomine ja hoidmine hooldajate, sõprade ja laiema kogukonnaga loob lastes turvatunde ning paneb nad tundma kaitstuna ja mugavalt. See omakorda annab lastele enesekindluse tulla toime kõigega, mis maailm nende teele toob.

Teine tegur, mis aitab arendada lastes vastupidavust, on kogemus. Kui lapsed õpivad probleeme lahendama tervetel viisidel, hakkavad nad nägema, et on võimelised ja paremini valmis raskeid olukordi lahendama ka tulevikus. Kuigi võimalusi, kuidas aidata lastes vastupidavust arendada, on palju, on sama oluline arvesse võtta ka bioloogilisi tegureid, mis neid võivad mõjutada.

Bioloogilised tegurid

Lapsi võivad igas arenguvaldkonnas mõjutada paljud tegurid, nt kodu, sotsiaalne keskkond, kool ja isegi vanemad. Ehkki osa neist teguritest on võimalik kontrollida, tasub meeles pidada, et iga laps on kordumatu ja võib ühes asjas olla vastupidavam kui teises, see aga võib sageli sõltuda geenidest.

Tervis

Me kõik jääme aeg-ajalt haigeks, aga see juhtub väiksema tõenäosusega laste puhul, kellel vastupidavuse tase on kõrgem. Sa võid aidata oma lapsel alustada tervislike eluviiside harrastamist, julgustades teda trenni tegema, korrapäraselt magama ja tervislikult sööma.

Geneetiline soodumus

Pole kahtlustki, et vanematelt päritud geenid moodustavad suure osa sellest, kes me suureks saades oleme. See võib aga tähendada enamat kui füüsilised omadused, kuna lapsed omandavad tõenäoliselt ka osa oma vanemate psühholoogilistest joontest ning see võib mõjutada nende vastupidavuse arengut. Kuigi me saame selle ärahoidmiseks ise vähe ära teha, kuna maailm lihtsalt toimib selliselt, on oluline pakkuda lastele turvatunnet, mugavust ja seltsi, et nad tunneksid, et on valmis ületama iga raskuse, mis nende teele satub.

Temperament 

Osa eksperte usub, et väikelapse temperament (see, kas ta on rahutu või rahulik laps) võib mängida rolli selles, kuidas areneb esimestel aastatel tema vastupidavus. Kuigi kannatlikel, tähelepanelikel ja tundlikel lastel võib olla lihtsam muutusi aktsepteerida, leidub alati võimalusi, kuidas aidata lastel omandada teatud käitumisjooni ja anda neile eluks parim arenguline algus.

 

Välised tegurid

Vastupidavust võivad mõjutada ka välised tegurid, eriti tugi, mida laps saab oma lähimatelt hooldajatelt ja kogukonna inimestelt.

Positiivsed kogemused lapse kodus, koolis ja ümbruskonnas aitavad samuti kaasa sellele, kui vastupidavaks laps muutub, kuna ta tunneb end turvaliselt ning võimekalt nendes paikades tegutsema ja reageerima.

Kodukeskkond

On leitud, et puhas, korrastatud ja struktureeritud kodu on vastupidavuse arendamiseks optimaalne keskkond. Kui innustad lapsi abistama koristustöödes, õpetad neile ka iseenda ja ümbritseva maailma eest hoolitsemist – kõik see suurendab nende vastupidavust.

Kasvatusstiilid

Varajane reeglite kehtestamine ja ühesugused ootused toetavad väikelastes vastupidavuse arengut. Lapse pidev positiivne julgustamine aitab tal arendada positiivset käitumist, eluterveid piire ja empaatilist otsuste tegemist.Lapsed ja hooldajad on ka laste otsesed eeskujud, nii et alati tasub mõelda oma käitumisele ja sellele, mida see võib lapsele edasi anda. Kui pead meeles, milline on vanemate ja hooldajate roll lastele eeskuju näitamises, on sul võimalik neile ka reaalselt eeskujuks olla. Võimalusi, kuidas mõista, mis muudab kellegi vastupidavaks, on mitmesuguseid. Allpool seletame lahti neist seitse kõige märgatavamat.

Millised on vastupidavuse seitse komponenti?

1. Pädevus

Pädevus on võime teada, kuidas pingeliste olukordadega tõhusalt toime tulla. Lapsed, kes oskavad aru saada, mida neilt teatud olukordades nõutakse ja kuidas sobivalt vastata, tunnevad end pädevamana, kui tulevikus sarnastesse olukordadesse satuvad.Paljud muud tegevused annavad lastele võimaluse oma pädevust praktiseerida ja arendada, näiteks:
 • iseseisvuse toetamine enda juhitud mängude abil;
 • uudishimu ja vigade õhutamine;
 • enesejulgustuse õpetamine.
Mõtle mängukomplektidele, mis innustavad lapsi proovima uusi asju. Näiteks selles MINDSTORMS®-i robotleiutaja komplektis on kokkupanekuks 949 osa ning viis kordumatut robotimudelit, mis pakuvad rohkesti mängu- ja õppimisvõimalusi.

  2. Enesekindlus

  Enesekindlad lapsed usuvad iseendasse ja oma võimetesse toime tulla eluolukordadega. Mida sagedamini demonstreerivad lapsed oma pädevusi, seda enesekindlamalt nad ennast tunnevad. Mõtete kirjapanek ja joonistamine võib olla lõbus tegevus enesekindluse arendamiseks, kuna lapsed võivad näiteks suhelda ning mõtiskleda selle üle, mis paneb neid ennast tundma vaprana.

  3. Seotustunne

  Lapsed, kellel on tugevad sidemed, on tõenäoliselt vastupidavamad. Ükskõik, kas lapsel on lähedane suhe pereliikmete, sõprade või kogukonnarühmadega, seotustunne tekitab nendes tõenäoliselt ka kuuluvustunnet. Et aidata lapses tekitada suuremat seotustunnet, on vaja suhelda. Rühmategevused võivad innustada lapsi jagama oma kogemusi ja arvamust ning olla kuulatud ja toetatud.

  4. Iseloom

  Tundub, et tugeva iseloomuga lapsed tunnetavad paremini enda väärtust ja enesekindlust. See arusaamine mõjutab otseselt vastupidavust, kuna nad mõistavad mitte ainult seda, milliseid valikuid peavad nad eri olukordades tegema, vaid ka seda, et nad on suutelised tegema valikuid, mis on kooskõlas sellega, mida nad õigeks peavad. Iseloomu tugevdamise tegevused aitavad tõsta enesehinnangut, suurendavad empaatiavõimet ja aitavad lastel isegi oma väärtusi välja selgitada. Tegevusteks võivad olla näiteks uute huvide ja kogemustega tutvumine või tegevuste kaasamine igapäevarutiini.

  5. Panustamine

  Kui laps tunneb end ümbritsevas maailmas isiklikku panustamistunnet, õpib ta tundma lahkuse jõudu ja tunneb end vajalikuna. Laps, kes ise panustab, kogeb ka oma tegevuste mõju, ning see suurendab tema pädevust ja seotustunnet ning tugevdab iseloomu. Selle õppimise toetamiseks näita lastele, kui väärtuslik on nende aeg ja tähelepanu. Võid proovida leida ja luua võimalusi, kus su laps saab oma panuse anda, võib-olla aidates sind regulaarselt millegi konkreetsega. Selline vastupidavustegevus õpetab neid hindama teisi ja rohkem panustama.

  6. Hakkamasaamine

  Hakkamasaamine on laste vastupidavuse õhutamisel väga oluline. Hakkamasaamine (nt pinge vähendamine ja sotsiaalsed oskused) võimaldavad lapsel olla valmis ületama mis tahes väljakutseid, mis elus ette tulevad. Et aidata lapsel hakkama saada, ole eeskujuks positiivsete hakkamasaamise strateegiatega, et nad näeksid neid praktikas. Samuti võid luua avatud keskkonna, mis õhutab rääkimist ja jagamist turvalises kohas.

  7. Kontroll

  Kui lapsed avastavad, et neil on kontroll oma reaktsioonide ja valikute üle, õpivad nad tõenäoliselt seda, kuidas parimal viisil langetada raskeid otsuseid. Selline kontrollitunne võib aidata lapsel pärast keerukaid olukordi taastuda.Sa võid aidata tekitada lapses kontrollitunnet, kui lubad tal endal teha väikeseid otsuseid. See võib olla midagi nii lihtsat nagu mängitava mängu või söödava eine valimine. Samuti võid õpetada lapsi mõistma, kuidas tegevustel ja valikutel on tagajärjed. See aitab neil näha, kuidas nende käitumine mõjutab nende ja ka teiste tulevikku.

  Vastupidavust toetavad tegevused lastele: kuidas saad aidata suurendada lastes vastupidavust?

  Laste vastupidavuse suurendamiseks pole „õiget aega“ – sellest on kasu igal ajal terve lapse elu jooksul.Väikelaste puhul aitavad vastupidavust arendavad tegevused neil toime tulla stressiga, mida tekitab asjade väljaselgitamine motoorika ja kognitiivsete oskuste arendamise käigus.3- või 4-aastastele lastele õpetavad need tegevused, kuidas kontrollida oma emotsioone ja suhelda teistega tõhusamalt, kui nad lasteaeda või eelkooli lähevad.9–12-aastastel aitab see arendada iseseisvust, suurendada enesekindlust ning avastada, kes nad on ja kelleks nad soovivad saada, kui suuremaks kasvavad. Loe lähemalt nendes vanustes lastele mõeldud tegevuste kohta, mis aitavad neil vastupidavust suurendada.

  Täidesaatvate funktsioonide arendamine käitumise ja emotsioonide paremaks haldamiseks

  Lapsed, kellel on arenenud täidesaatvad funktsioonid ja otsmikusagar, oskavad paremini kontrollida oma käitumist ja emotsioone ning omandada toimetulekuks vajalikke strateegiaid.Siin on näited tegevustest, mis aitavad lastel selleni jõuda:
  • harjumuste sisseseadmine; 
  • tervisliku sotsiaalse käitumise modelleerimine;
  • toetavate ja usaldusväärsete suhete loomine ja säilitamine enda ümber; 
  • sotsiaalsete sidemete loomiseks võimaluste pakkumine; 
  • loovmäng kodus ja koolis
  • lauamängud või kodeerimistegevused , mis arendavad impulsiivsuse juhtimist / plaanimist / töömälu / vaimset paindlikkust.

  Julgusta võtma riske ning paku võimalusi iseseisvalt mõelda ja tegutseda

  Tervislike riskide võtmine innustab lapsi astuma oma mugavustsoonist välja, panema end proovile ja avastama midagi uut. Lapsed, kes näitavad sageli üles sellist vaprust, muutuvad enesekindlamaks ja vastupidavamaks. Teisest küljest lapsed, kes väldivad riske, usuvad tõenäoliselt seda, et nad pole võimelised ülesannetega toime tulema.

  Aita lapsel leida oma huvid, andes talle võimalus tegeleda paljude asjadega

  Kui annad lastele võimaluse osaleda mitmesugustes vastupidavust arendavates tegevustes, avad nende jaoks paljude võimaluste maailma. Neis areneb sügavam mõistmine sellest, mille tegemist nad naudivad, ning nad kujundavad mängu kaudu iseloomu tugevdavaid arvamusi.Aita arendada oma lapses vastupidavust, pakkudes võimalust uurida uusi huvisid ja teemasid, nt LTT, LEGO® Technic, Architecture, Art ja superkangelaste mängud.

  Anna neile teadmised muutuste paratamatusest

  Muutused võivad olla hirmutavad igas vanuses lastele. Ent lapsed, kes on teadlikud muutuste paratamatusest, õpivad neid ootama ja võib-olla isegi aktsepteerima. Kui õpetad lastele, et muutus on ainuke konstant, võib neid isegi innustada nägema muutust kui põnevat võimalust.

  Õpeta lapsele enda eest hoolitsemist

  Kui lapsele on õpetatud seda, kui oluline on enda eest hoolt kanda, võib see aidata suurendada nendes vastupidavust. Alustuseks võite lastega arutada, kuidas nad tunnevad ära ebamugavuse või pinge märgid, ja siis selgitada välja, millised väikesed muudatused ja harjumused võivad neil aidata end paremini tunda. See võib hõlmata tervislikku toitumist, puhkamist, lõbutsemist ja korralikult magamist.

  Õhuta lapsi iseennast avastama

  Laste õhutamine iseennast avastama suurendab nende eneseteadlikkust, mis on abiks laste vastupidavuse suurendamisel. Kuigi ajad, mil lapsed õpivad ennast paremini tundma, võivad sageli olla keerulised, on need ka heaks võimaluseks, kuidas välja uurida, kes nad on ja milleks nad võimelised on. Lapse toetamine ajal, mil tema uudishimu ja eneseusaldus areneb, rajab tee uskumatule vastupidavusele.

  Millised on märgid lapse vastupidavusest?

  Paljud vanemad küsivad, kas nende laps on vastupidav või ei? Selleks on siin väljatoodud mõned nähtavad märgid ja jooned, mis tavatsevad iseloomustada vastupidavaid lapsi:
  • siiras huvi õppetegevuse, õppimise ja kooliskäimise vastu;
  • probleemide tulemuslik ja rahulik lahendamine; 
  • enesekindluse väljendamine ja algatusvõime; 
  • empaatia väljendamine teiste ja ka loomade vastu; 
  • vastutustundlik ja usaldusväärne käitumine; 
  • pingelistes olukordades ratsionaalselt reageerimine ja kiire taastumine;
  • realistlike karjääri- ja elueesmärkide seadmine ning saavutamine; 
  • eesmärgi säilitamine ja positiivse ellusuhtumise hoidmine; 
  • oskus tegutseda iseseisvalt ilma suurema toeta või teiste sekkumise vajaduseta;
  • kõige küsimuse alla seadmine ja vajaduse korral abi küsimine.
  Kui su lapsel pole kõiki nimekirjas olevaid omadusi või mõnda neist, pole siiski vaja muretseda, sest kunagi ei ole liiga hilja alustada laste vastupidavuse arendamist. Ja esimene samm edu suunas on vajalike teadmiste omandamine!Võta lihtsalt ette mõni vahva tegevus, mida nimetasime, ja hakka juba täna oma lapses vastupidavust arendama.
  Buildings
  Buildings
  Buildings
  Trains
  Space
  Vehicles
  Gaming
  Let’s go