Kvinder i designbranchen støtter kvinder i designbranchen

Kvindernes internationale kampdag: Kvinder i designbranchen

I anledning af Kvindernes internationale kampdag har vi valgt at fokusere på den kønsmæssige ubalance inden for designverdenen.

Vi har sat seks af vores designere stævne for at finde ud af, hvordan de har overvundet forhindringer i deres karriere, og for at høre, hvilke råd de vil give til piger, der drømmer om en fremtid inden for design.

"Jeg tror, at vi som samfund er trænet til at tænke, at design er en mandeverden, fordi der traditionelt set har været en overrepræsentation af mænd."

Det er svært at være uenig i Senior Graphic Designer Crystals vurdering.

Crystal, Senior Graphic Designer.

I Storbritannien er kun 5 % af produkt- og industridesignerne kvinder.

Denne ubalance har historisk set ført til alle mulige fejl i produkter, som kvinder bruger – fra medicinsk udstyr til bilsæder. Undersøgelser har også vist, at denne form for ubalance øger risikoen for, at virksomheder klarer sig dårligere i forhold til dem, der har en større mangfoldighed i arbejdsstyrken.

Hvad inspirerede dem til at skabe en karriere inden for design?

De har tydeligvis alle et kreativt gen. Roberta Sandri, Experience Design Manager hos LEGO Fonden, har altid været fascineret af, hvordan ting er lavet … og endnu mere fascineret af at skille dem ad! Esmee, vores Element Designer, husker også, hvordan hun skilte sin bedstemors brødrister ad som barn – uden at vide, hvordan den skulle samles igen …

Roberta Sandri, Experience Design Manager.

Derimod blev Ellen, Senior Designer for LEGO® Friends, i første omgang tiltrukket af design, fordi hun som ordblind havde det vanskeligt i mange af sine andre fag. "Men inden for design fik jeg succes, når jeg fandt på idéer og kunne se dem blive realiseret." Den følelse vækker også genklang hos Roberta Cardazzo, Design Manager, som husker, hvordan hun som barn opdagede at få "mulighed for at udtrykke min særegenhed på en konkret og visuel måde".

Ellen, Senior Designer.

For de flestes vedkommende var deres designkarriere tilsyneladende lidt af et kald. Den kønsmæssige ubalance betød dog, at vores designere kunne støde på udfordringer hen ad vejen.

F.eks. blev Roberta S i sit første job ansat sammen med to mandlige medstuderende fra universitetet – men det var hende, der skulle lave kaffen.

Og under et gruppeprojekt på universitet fik Esmee en lavere karakter end sine mandlige klassekammerater. Læreren begrundede det med, at "i det virkelige liv bliver du behandlet på samme måde".

Det er heldigvis de færreste, der oplever denne form for himmelråbende forskelsbehandling. Langt mere almindelig – endda allestedsnærværende for dem, vi har talt med – er den mere diskrete (men ikke mindre problematiske) forskelsbehandling.

Vores Model Designer Maria fortæller følgende om nogle af sine tidligere mandlige kolleger (og det siger vist det hele): "De var meget bevidste om, at jeg var en kvindelig designer," hvilket betød at hun ofte blev behandlet forskelligt i dagligdagen.

Så hvordan kan vi ændre verden (inden for design)?

"Det starter alt sammen med uddannelse," mener Ellen, som husker, at stort set alle på hendes designskole var drenge. "Vi skal have fat i de atypiske designere tidligt, så vi kan inspirere dem i deres karrierevalg. Ellers ender det bare med at være de samme mennesker, der søger de samme jobs hver gang."

Roberta C er enig: "Hvis man vil skabe en positiv forandring, kan det være en idé at give designstuderende flere forskellige rollemodeller. Hvis underviserne på universitetet omfattede en mangfoldig gruppe af rollemodeller, ville vi få et mere alsidigt designmiljø i fremtiden."

Roberta Cardazzo, Design Manager.

Men der kan ifølge Crystal også gøres noget nu, f.eks. med hensyn til sprogbrugen inden for designverdenen: "… produkter bør ikke være "til ham" eller "til hende". Vi bør lave dem til alle."

Men det er ikke kun inden for legetøjsdesign, at vi kan få gavn af større mangfoldighed.

"Det er vigtigt med kønsligestilling inden for legetøjsdesign, men også på alle andre designområder," siger Roberta C.

Dette er noget, alle vores designere er fuldt ud bevidste om.

"Mennesker skaber udfordringer, som design skal løse," som Roberta S formulerer det. Jo større mangfoldigheden er blandt dem, der skaber løsningerne, desto bedre bliver de.

"Den eneste måde, vi kan lave de bedste produkter til et bredt publikum på, er ved at få personer med den samme baggrund til at designe dem," stemmer Ellen i og fremhæver samtidig vigtigheden af at have designere med forskellige sociale og etniske baggrunde.

Men på trods af de udfordringer, vores designere er stødt på i forsøget på at gøre karriere i en mandsdomineret verden, føler de så, at vi er på vej i den rigtige retning? Det er generel enighed om et forsigtigt "ja".

"Vi er på vej," siger Esmee, som ikke mener, at mange af de fordomme, hun har oplevet, findes i lige så høj grad blandt de yngre generationer.

Esmee, Element Designer.

"Tidligere havde designteams flere mænd, som designede både til drenge og piger," fortæller Maria. "Nu kommer der flere og flere kvinder til, som bidrager med deres egne oplevelser og deres egen stemme."

"Vi skal fortsætte ad den vej, vi er på nu," mener Roberta S. "Der er sket meget i de seneste år, især i LEGO Koncernen, og jeg er sikker på, at der er meget mere på vej, hvis vi fortsætter kursen."

Til sidst har vi spurgt vores gruppe, hvilket råd de vil give til piger, der gerne vil være designere. Groft sagt er der to fokusområder.

For det første skal man være tro mod sig selv, eller som Maria formulerer det: "Lyt til dig selv, og respekter dine følelser i alle situationer."

For det andet skal man være robust og vedholdende. "Lad aldrig andre drage din kreativitet i tvivl," siger Roberta C.

(Crystal satte nogle stærkere ord på, hvordan man håndterer "haters", som vi ikke kan videregive her ... men som vi er helt enige i ...).
Maria, Model Designer.

Til sidst har vi spurgt vores gruppe, hvilket råd de vil give til piger, der gerne vil være designere. Groft sagt er der to fokusområder.

For det første skal man være tro mod sig selv, eller som Maria formulerer det: "Lyt til dig selv, og respekter dine følelser i alle situationer."

For det andet skal man være robust og vedholdende. "Lad aldrig andre drage din kreativitet i tvivl," siger Roberta C.

Du kan finde ud af mere om, hvad LEGO Koncernen gør for at fremme ligestilling inden for design, her.

Få flere idéer til at ombygge verden med Rebuild The World