Hoe het wegwerken van gendervooroordelen tot meer zelfvertrouwen en creativiteit kan leiden

Hoe het wegwerken van gendervooroordelen tot meer zelfvertrouwen en creativiteit kan leiden

Creativiteit kent geen grenzen en is overal ter wereld even relevant voor de ontwikkeling van kinderen, ongeacht hun geslacht, talent of achtergrond.

We weten dat er al op erg veel vlakken vooruitgang is geboekt, maar toch zijn er nog heel wat onzichtbare vooroordelen die kinderen ervan kunnen weerhouden hun creativiteit ten volle te ontwikkelen en uiten.

Met het oog op Wereldmeisjesdag wilden we wat meer te weten komen over de potentiële beperkingen en vooroordelen waarmee kinderen vandaag tijdens creatief spelen te kam­pen heb­ben, en wat de impact ervan precies is.

Samen met het Geena Davis Institute on Gender in Media hebben we opdracht gegeven voor een nieuw onderzoek om na te gaan hoe ouders en hun kinderen creativiteit zien en of dat verschilt voor jongens en meisjes. Het Geena Davis Institute on Gender in Media werd opgericht door de met een Academy Award bekroonde actrice Geena Davis. De onderzoeksorganisatie streeft naar genderevenwicht en inclusie en het verminderen van negatieve stereotypes in entertainmentmedia die gericht is op gezinnen.

Wat heeft ons onderzoek aangetoond?

De cijfers achter creatief spelen

Het goede nieuws is dat uit ons onderzoek blijkt dat meisjes steeds meer zelfvertrouwen hebben om verschillende soorten creatieve activiteiten uit te proberen, maar we hebben ook vastgesteld dat de ingebakken genderstereotypes in de maatschappij meisjes er nog steeds van kunnen weerhouden om hun creatieve potentieel ten volle te ontwikkelen.

74% van de jongens tegenover 62% van de meisjes vindt dat bepaalde activiteiten alleen voor meisjes en andere dan weer alleen voor jongens bestemd zijn.

We hebben nog een hele weg af te leggen, maar dit toont aan dat meisjes zich minder geremd voelen door typische gendervooroordelen dan jongens, en dat meisjes zich zelfverzekerder en meer geïnspireerd voelen om voor eender welke baan of interesse te kiezen. Een voorbeeld:

82% van de meisjes vindt het prima dat meisjes voetbal spelen en jongens voor ballet kiezen, terwijl dat bij de jongens maar 71% is.

Dit lijkt erop te wijzen dat meisjes over het algemeen meer openstaan voor verschillende vormen van creatief spelen dan wat gewoonlijk door de maatschappij wordt aangemoedigd.

Hoewel meisjes steeds minder rekening houden met klassieke vooroordelen, worden nogal wat spelactiviteiten nog steeds als genderspecifiek bestempeld.

Het is bijna zes keer waarschijnlijker dat ouders bij wetenschappers en atleten aan mannen denken in plaats van aan vrouwen (85% tegenover 15%), en bij ingenieurs is dat meer dan acht keer waarschijnlijker (89% tegenover 11%).

Uit het onderzoek is ook gebleken dat dochters meestal worden aangemoedigd om mee te doen met activiteiten die eerder cognitief en artistiek van aard zijn of verband houden met optreden en koken. Zonen worden dan weer vaker aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten die verband houden met wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM). Daar valt ook het spelen met LEGO stenen onder.

Het is bijna vier keer waarschijnlijker dat ouders een jongen dan een meisje zullen aanmoedigen om technische games te spelen (80% tegenover 20%) en te sporten (76% tegenover 24%) en meer dan twee keer waarschijnlijker dat dit ook het geval is met programmeerspeelgoed (71% tegenover 29%).

We zijn van mening dat creativiteit geen grenzen mag kennen en we beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is, ook voor ons.

Hoe de LEGO Groep zijn steentje kan bijdragen

We willen dat elk meisje zich welkom voelt in ons universum en we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze de voordelen van spelen met LEGO stenen niet mislopen door maatschappelijke verwachtingen.

“Alle kinderen halen voordeel uit creatief spelen, zoals het vergroten van hun zelfvertrouwen, creativiteit en communicatievaardigheden”, aldus Julia Goldin, Hoofd Marketing bij de LEGO Groep. “En toch kampen we nog steeds met eeuwenoude stereotypes waardoor bepaalde activiteiten als genderspecifiek worden bestempeld. Bij de LEGO Groep zijn we ons ervan bewust dat we dit patroon moeten helpen doorbreken.”

Girls are Ready, een nieuwe serie van de LEGO Groep die deel uitmaakt van onze 'Rebuild the World' campagne, wil de wereld laten zien dat meisjes alles aankunnen. En om dat te bewijzen, laten we projecten zien van ondernemende meisjes van overal ter wereld die nu al het voortouw nemen en met hun creativiteit de wereld veranderen.

Fatima, een achttienjarige uit­vind­ster uit de VAE, vertelt: “Als ik naar mijn kleine zus kijk, zie ik duidelijk haar nieuwsgierigheid en creativiteit.”

Samen hebben ze met LEGO stenen een indrukwekkende space rover gebouwd die tentoongesteld wordt in het Mohammed Bin Rashid Space Centre.

Sammie heeft gerecyclede flessendopjes verzameld en daarmee meer dan 150 ‘buddy benches’ gemaakt om een antwoord te bieden op eenzaamheid.

En dan is er nog Chelsea, die zoveel mogelijk kinderen knutselspullen wil geven om hun een manier te bieden om zichzelf uit te drukken. Ze heeft ondertussen meer dan 13.000 knutselpakketten geschonken aan kinderen uit meer dan 30 Amerikaanse staten en twee verschillende landen.

“Deze campagne is slechts een van de vele initiatieven die we organiseren om spelen met LEGO stenen inclusiever te maken, zodat alle kinderen hun ware creatieve potentieel kunnen bereiken”, gaat Julia verder.

Om te kunnen blijven garanderen dat de LEGO producten en marketing geen gendervooroordelen bevatten, zijn we erg enthousiast om onze samenwerking met het Geena Davis Institute on Gender in Media voort te zetten.

“Creativiteit kan mensen energie en hoop geven”, aldus Mahiru, een jong meisje dat bij een muziekkorps speelt dat de kracht van muziek gebruikt om vreugde te verspreiden.

Door het werk van anderen in de kijker te zetten of onze eigen werkwijzen onder de loep te nemen, willen we er alles aan doen om spelen met LEGO stenen inclusiever te maken en ervoor te zorgen dat de creatieve ambities van kinderen nooit belemmerd worden.

Rebuild the World: absoluut geen regels toegestaan