LEGO® sovellusten käyttöehdot

Voimassa toukokuusta 2019 alkaen

Johdanto

Tämän sovelluksen tarjoaa LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, CVR-numero 47458714.

LEGO System A/S:iin ja kaikkiin entiteetteihin, jotka hallitsevat, joita hallitaan tai jotka ovat tytäryhtiöitä tai yhteisessä hallinnassa, viitataan tässä yhteisesti nimellä ”TLG” tai ”me”.

Käyttämällä TLG-sovellusta tai napsauttamalla ruutua, jonka mukaan hyväksyt nämä ehdot, ilmoitat hyväksyväsi nämä käyttöehdot. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, et voi käyttää TLG-sovellusta. Rajoittamatta edellä mainitun yleisluonteisuutta hyväksyt, että se käsittää TLG-sovelluksen käytön ja datan, materiaalin ja tiedon vastaanottamisen TLG-sovelluksessa tai sen avulla.

Voit ottaa yhteyttä TLG:hen kirjoittamalla osoitteeseen LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Tanska, tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Henkilökohtaisten tietojen käsittely ja evästeiden käyttö

Tietosuojakäytäntömme ja evästekäytäntömme ovat näiden ehtojen keskeinen osa, ja ne löytyvät osoitteesta
https://www.lego.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy ja https://www.lego.com/legal/cookies/lego-cookie-policy.

Katso tietosuojakäytännöstämme lisätietoja lapsilta verkossa kerättyjen henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.

Kaikkia kolmansia osapuolia, jotka toimivat TLG:n puolesta, sitovat samat säännöt ja periaatteet kuin TLG:täkin.

Sisällön käyttäminen

Kaikki tiedot, materiaalit, toiminnot ja muu sisältö (”sisältö”), jotka ovat TLG-sovelluksessa, ovat tekijänoikeuksilla suojattua omaisuuttamme tai lisenssinantajiemme tai lisenssinhaltijoidemme tekijänoikeuksilla suojattua omaisuutta. Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit, tuotenimet ja visuaaliset ilmeet ovat meidän ja/tai lisenssinantajiemme tai lisenssinhaltijoidemme omaisuutta. Voimme päättää TLG-sovelluksen käyttöoikeuden, muuttaa TLG-sovellusta tai poistaa sisältöä tai ominaisuuksia milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.

Lupaat olla kopioimatta, jakamatta tai takaisinmallintamatta sisältöä tai käyttämättä sisältöä muulla kuin integroidulla tai sisällön käytön edellyttämällä tavalla.

Tilit

Jotkin TLG-sovelluksen palvelut sallivat tai vaativat LEGO ID -tilin luomisen, jotta voit osallistua tai saada lisäetuja. Katso LEGO ID -tilin säännöt ja ehdot osoitteesta https://identity.lego.com/fi-fi/terms.

Voimme keskeyttää tai lopettaa TLG-sovelluksen tai sen osan käytön, mikäli et noudata LEGO ID -tilin tai tiettyyn palveluun liittyviä sääntöjä ja ehtoja.

Sovelluksen jakelijat / kaupat

Hyväksyt sen, että nämä käyttöehdot ovat vain sinun ja meidän välisemme, eivät sinun ja sovelluksen jakelijoiden / kauppojen, joita ovat esimerkiksi Apple, Inc., Amazon ja Samsung (”sovelluksen jakelijat”), väliset. Me, eivätkä sovelluksen jakelijat, olemme yksin vastuussa TLG-sovelluksesta ja sen palveluista ja sisällöstä. Osapuolet sopivat, että sovelluksen jakelijoilla ei ole velvollisuutta tarjota ylläpitoa ja tukea TLG-sovellukselle.

Soveltuvan lain sallimissa puitteissa sovelluksen jakelijoilla ei ole minkäänlaista takuuvelvollisuutta TLG-sovelluksen suhteen.

Hyväksyt sen, että me, eivätkä sovelluksen jakelijat, vastaamme sinun ja kolmannen osapuolen esittämiin vaateisiin, jotka liittyvät TLG-sovellukseen, sen omistamiseen ja/tai käyttämiseen, mm. seuraaviin: (i) tuotevastuuseen liittyviin vaateisiin, (ii) vaateisiin, joiden mukaan TLG-sovellus ei noudata soveltuvia lainmukaisia vaatimuksia tai sääntelyvaatimuksia, ja (iii) vaateisiin, jotka perustuvat kuluttajasuojaan tai vastaavaan lakiin.

Hyväksyt sen, että me, eivätkä sovelluksen jakelijat, olemme vastuussa tutkimisesta, puolustuksesta, sopimisesta ja suostumuksen antamisesta kolmannen osapuolen teollisoikeuksien loukkaukseen liittyvässä vaateessa, joka liittyy TLG-sovellukseen tai TLG-sovelluksesi hallussapitoon tai käyttöön.

Vakuutat ja takaat, että (i) et sijaitse maassa, johon sovelletaan Yhdysvaltain hallituksen kauppasaartoa tai jonka Yhdysvaltain hallitus on määrittänyt ”terrorismia tukevaksi” maaksi ja (ii) et kuulu listalle, jolla on Yhdysvaltain hallituksen kieltämiä tai rajoittamia puolueita.

Lupaat noudattaa kolmannen osapuolen kaikkia soveltuvia sopimusehtoja, kun käytät TLG-sovellusta (et esimerkiksi saa rikkoa langattoman datapalvelusi sopimusehtoja, kun käytät TLG-sovellusta).

Osapuolet sopivat, että sovelluksen jakelijat ja heidän tytäryhtiönsä ovat kolmannen osapuolen edunsaajia näissä käyttöehdoissa. Kun hyväksyt käyttöehdot, sovelluksen jakelijoilla on oikeus (ja heidän katsotaan hyväksyneen oikeuden) toimeenpanna käyttöehdot sinua vastaan kolmannen osapuolen edunsaajana.

Hyväksyt sen, että sovelluksen toimittajien silloiset palveluehdot sovellusten lataamisesta sovellusten jakelijoiden kautta koskevat TLG-sovelluksesi käyttöä.

Vahingonkorvaus

Vastaat käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja tilisi luottamuksellisuuden säilyttämisestä sekä kaikista tilissäsi tapahtuvista toiminnoista. Soveltuvan lain sallimissa puitteissa lupaat vapauttaa meidät, lisenssinantajamme, lisenssinomistajamme, jakelijamme, välittäjämme, edustajamme ja muut valtuutetut käyttäjät sekä kunkin edellä mainitun entiteetin jälleenmyyjät, jakelijat, palveluntarjoajat ja toimittajat ja kaikkien edellä mainittujen entiteettien toimihenkilöt, johtajat, omistajat, työntekijät, välittäjät, edustajat ja valtuutetut (yhteisesti ”vastuusta vapautetut osapuolet”) vastuusta, puolustaa heitä ja pitää heitä syyttöminä kaikkiin tappioihin, vahinkoihin, vastattaviin ja kustannuksiin (mukaan lukien sopimisesta aiheutuvat kustannukset ja juridiset tai muut kulut ja kustannukset, jotka syntyvät toimien tutkimisesta tai puolustamisesta tai uhatuista toimista), jotka vastuusta vapautetut osapuolet aiheuttavat liittyen vaateisiin, jotka perustuvat näiden käyttöehtojen rikkeisiisi tai vaatimuksiin, jotka puolestaan perustuvat TLG-sovelluksesi ja/tai tilisi käyttöön. Sinun tulee tehdä parhaasi mukaan yhteistyötä kanssamme, kun puolustaudumme vaateita vastaan. Pidätämme oikeuden palkata erillisen asianajajan, omalla kustannuksellamme, ja ottaa vastuullemme puolustus- ja muut asiat, jotka muuten olisivat sinun korvattavinasi.

Oikeuspaikka

Nämä käyttöehdot ovat Tanskan lakien alaisia, ja niitä tulkitaan Tanskan lakien mukaan saattamatta voimaan laillisesti ristiriitaisia periaatteita. Hyväksyt sen, että kaikki lailliset prosessit, jotka perustuvat tai liittyvät näihin käyttöehtoihin tai TLG-sovellukseen, täytyy jättää oikeuden käsiteltäväksi, että käräjäpaikka on Tanskassa ja että hyväksyt tällaisen oikeusistuimen lainkäyttövallan. Huomaa, että indispositiivisten lakien mukaan sinulla voi olla oikeus jättää hakemus oikeuteen toisella oikeuspaikalla. Emme esitä, että TLG-sovelluksen sisältö sopii käytettäväksi tai on käytettävissä jossain tietyssä sijainnissa. Ne, jotka päättävät käyttää TLG-sovellusta, tekevät niin oma-aloitteisesti ja vastaavat kaikkien soveltuvien lakien noudattamisesta, soveltuvat paikalliset lait mukaan lukien.

Muutos

Voimme muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa (mukaan lukien minkä tahansa osan muokkaus, poistaminen ja/tai lisääminen). Jos teemme näihin käyttöehtoihin olennaisia muutoksia, ilmoitamme siitä sinulle lähettämällä sähköpostia meille viimeksi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen ja/tai julkaisemalla ilmoituksen muutoksesta verkkosivustoissa, joissa nämä käyttöehdot ovat voimassa, tai asianmukaisen sovelluskaupan tai itse sovelluksen kautta. Käyttöehtoihin tehdyt muutokset astuvat voimaan kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluttua lähettämästämme sähköpostista. Käyttämällä sovellusta kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluttua ilmoituksesta annat hyväksyntäsi olennaisille muutoksille. Huomaa, että olet aina vastuussa henkilökohtaisten tietojesi päivittämisestä, jotta meillä on aina voimassa oleva sähköpostiosoitteesi. Mikäli viimeinen meille ilmoittamasi sähköpostiosoite ei ole voimassa tai se ei jostain muusta syystä pysty toimittamaan yllä kuvattua ilmoitusta sinulle, lähettämämme sähköpostiviesti katsotaan kuitenkin päteväksi ilmoitukseksi muutoksesta, josta viestissä kerrotaan.