Tietosuojakäytäntö

Muokattu viimeksi: 8. helmikuuta 2024

OSIO 1: TIETOSUOJALAKI JA DIGITAALISET OIKEUTESI

Mistä tässä käytännössä on kyse?

Tervetuloa tietosuojakäytäntöömme! Hienoa, että haluat tietää enemmän siitä, miten pidämme tietosi turvassa. Tässä käytännössä kerrotaan, miten huolehdimme henkilötiedoistasi, kun käyt verkkosivustollamme tai käytät palveluitamme tai sovelluksiamme. Tietosuojakäytännössä kerrotaan myös yksityisyyttäsi koskevista oikeuksista ja miten laki suojelee sinua. Lisäksi tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan sekä verkossa että sen ulkopuolella toteutettavasta tiedonkeruusta, mukaan lukien henkilötiedot, joita saatamme kerätä eri kanaviemme, kuten verkkosivustojen, sovellusten, kolmannen osapuolen sosiaalisten verkostojen, myyntipisteiden, myymälöiden ja tapahtumien, kautta.

Tämä on yleinen tietosuojakäytäntömme. Joillakin lainkäyttöalueilla saatetaan soveltaa muita maa-/osavaltiokohtaisia säännöksiä. Voit siirtyä näihin erityisiin säännöksiin klikkaamalla tästä.

Jos etsit lisätietoja siitä, miten keräämme, säilytämme, käytämme ja jaamme keräämiämme henkilötietojasi, olet oikeassa paikassa!

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?

LEGO Group muodostuu useista eri juridisista yksiköistä, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Lue lisää LEGO Groupista osoitteesta https://www.LEGO.com/aboutus.

Tietosuojakäytäntö julkaistaan LEGO Groupin kaikkien yritysten puolesta, ja rekisterinpitäjänä toimii LEGO Systems A/S (joka on vastuussa tiedoista). Joissakin tilanteissa paikallinen LEGO Group yritys on nimennyt oman paikallisen rekisterinpitäjän maassa, jossa tietojasi käsitellään paikallisesti. Tässä tietosuojakäytännössä ”me” viittaa LEGO Systems A/S:ään.

Olemme nimenneet tietosuojavastaavan, joka vastaa tähän tietosuojakäytäntöön liittyvien kysymysten valvomisesta. Jos sinulla on tähän käytäntöön liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä. Voit myös lähettää postia tietosuojavastaavalle osoitteeseen:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1,
   7190 Billund,
   Tanska
   Att: DPO

Sisällytä yhteydenottoon nimesi ja maasi, johon tiedustelusi liittyy.

Tietosuojaan liittyvät oikeutesi

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on seuraavat oikeudet hallussamme oleviin henkilötietoihisi:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus saada pääsy hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Monissa tilanteissa voit jo hyödyntää tätä oikeutta sinulle tarjoamissamme verkkopalveluissa. Oikeuttasi pääsyyn saatetaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännöllä, muiden henkilöiden yksityisyyden suojaamisella tai LEGO Groupin liiketoimintakäytäntöjen, tietotaidon, liikesalaisuuksien ja sisäisen arvioinnin perusteella.

 • Oikeus pyytää korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot. Jos hallussamme olevat, sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää korjaamaan tiedot lainsäädännöstä aiheutuvin rajoituksin.

 • Oikeus pyytää poistamaan tiedot. Sinulla on oikeus pyytää poistamaan tiedot, kun:

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita varten niitä on muutoin käsitelty;
 2. perut suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, eikä käsittelylle ole enää muuta oikeutettua syytä;
 3. vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelylle ole perusteltua syytä; tai
 4. tietojesi käsittely on lainvastaista.

Huomaa, että tietyissä tilanteissa saatamme olla lakisääteisten tai sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi velvollisia säilyttämään joitakin henkilötietojasi sen jälkeen, kun olet pyytänyt niiden poistamista. Sovellettavat lait saattavat myös sallia joidenkin henkilötietojesi säilyttämisen liiketoimintamme edellyttämiin tarpeisiin.

 • Oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä. Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai käsittelyn laillisuuden tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä vastustamisoikeutesi perusteella, voit pyytää meitä rajoittamaan näiden tietojen käsittelyä. Käsittely rajoitetaan vain tallentamiseen, kunnes tietojen oikeellisuus voidaan varmentaa tai voidaan tarkistaa, syrjäyttävätkö oikeutetut etumme sinun etusi. Vaikka tietojesi käsittelyä olisi rajoitettu edellä kuvatulla tavalla, LEGO Group saattaa käsitellä tietojasi muilla tavoin, jos se on tarpeen oikeusvaateen täytäntöönpanemiseksi tai aiemmin kerättyjen tietojen käsittelemiseksi, jos olet aiemmin antanut suostumuksesi.
 • Oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa käsittelyä. Voit aina vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos käsittelemme tietojasi suoramarkkinointitarkoituksissa ja tämäntyyppisen markkinoinnin yhteydessä tapahtuvaa profilointia varten, vastalauseesi hyväksytään aina. Jos vastustat käsittelyä muissa tarkoituksissa, suoritamme oikeutetun edun tasapainotustestin ja harkitsemme, tuemmeko vastalausettasi.
 • Oikeus tietojen saantiin. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee vain henkilötietoja, joita käsitellään automatisoiduilla menetelmillä ja suostumuksen perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi.
 • Muut oikeudet. Sinulla on oikeus tehdä valitus Tanskan tietosuojavirastolle, jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi. Löydät Tanskan tietosuojaviraston yhteystiedot osoitteesta www.datatilsynet.dk.

Lisätietoja päivityksistä

Jos muutamme tapaa, jolla käsittelemme henkilötietojasi, päivitämme tätä tietosuojakäytäntöä. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia menetelmiimme ja tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa, joten käy aika ajoin tarkistamassa, onko tietosuojakäytäntöömme tehty päivityksiä tai muutoksia.


OSIO 2: HENKILÖTIEDOT

Mitä henkilötietoja LEGO Group kerää?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilöön liittyviä tietoja, joista kyseinen henkilö voidaan tunnistaa. Saatamme kerätä, käyttää, tallentaa ja siirtää erilaisia, sinua koskevia henkilötietoja, jotka olemme ryhmitelleet seuraavasti:

 • Henkilöllisyystiedot eli etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus tai vastaava yksilöllinen tunniste, siviilisääty, ammattinimike, syntymäaika ja sukupuoli.
 • Yhteystiedot eli laskutusosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot tai muut vastaavat yhteystiedot.
 • Taloudelliset tiedot eli pankkitilin ja maksukortin tiedot.
 • Tapahtumatiedot eli tiedot sinulle ja sinulta suoritetuista maksuista sekä muita tietoja meiltä ostamistasi tuotteista ja palveluista.
 • Tekniset tiedot eli IP-osoite, kirjautumistiedot, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykkeen asetus ja sijainti, selaimen laajennustyypit ja ‑versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta, käyttäjätunnus, MAC-tunnus sekä muu teknologia laitteissa, joilla käytät tätä verkkosivustoa.
 • Profiilitiedot eli käyttäjätunnus ja salasana.
 • Ostajatiedot eli tekemäsi ostot tai tilaukset, pyytämäsi palvelut, pyytämäsi tai käyttämäsi palkinnot tai edut, kiinnostuksen kohteesi, mieltymyksesi sekä palaute‑ tai kyselyvastaukset.
 • Käyttötiedot eli tiedot siitä, miten käytät verkkosivustoamme, tuotteitamme ja palveluitamme.
 • Markkinointi‑ ja viestintätiedot eli asetuksesi, jotka liittyvät markkinointimateriaalien vastaanottamiseen meiltä ja kolmansilta osapuoliltamme, arvontoihin ja muihin palkintokilpailuihin osallistumiseen sekä viestintään.
 • Seurantatiedot eli tiedot siitä millä sivuilla vierailit ennen siirtymistäsi verkkosivustoillemme tai mille sivuille siirryit verkkosivustollamme vierailun jälkeen, sekä siitä, miten olit vuorovaikutuksessa lähettämiemme sähköpostiviestien tai muiden viestien kanssa (esimerkiksi poistitko tai avasitko sähköpostin).

Keräämme, käytämme ja jaamme myös yhdistelmätietoja, kuten tilastotietoja tai demografisia tietoja, mihin tahansa tarkoitukseen. Yhdistelmätiedot voivat olla peräisin henkilötiedoistasi, mutta niitä ei pidetä henkilötietoina, koska ne eivät paljasta henkilöllisyyttäsi suoraan tai epäsuorasti. Saatamme esimerkiksi yhdistää käyttötietosi laskeaksemme tietyn verkkosivuston ominaisuutta käyttävien käyttäjien prosenttiosuuden. Jos kuitenkin yhdistämme yhdistelmätiedot henkilötietoihisi siten, että sinut voidaan tunnistaa niistä suoraan tai epäsuorasti, käsittelemme yhdistelmätietoja henkilötietoina, joita käytetään tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käytämme pseudonymisoituja tietoja minimoidaksemme sinulle aiheutuvat tietosuojavaikutukset.

Pseudonymisointi on menetelmä, joka korvaa tai poistaa tietoaineistossa olevat tiedot, joista henkilö saattaa olla tunnistettavissa, mutta jotka antavat rekisterinpitäjälle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisuuden tunnistaa henkilötiedot kohtuullisin toimenpitein. On tärkeää olla tietoinen siitä, että toisin kuin anonymisointi, pseudonymisointi ei poista tiedoista kaikkia tunnistetietoja, vaan vähentää mahdollisuutta yhdistää tietoaineisto yksilön henkilöllisyyteen.

Emme kerää ennakoivasti mitään erityisiä henkilötietoryhmiä (tämä sisältää tiedot rodusta tai etnisestä alkuperästä, uskonnollisesta tai filosofisesta vakaumuksesta, sukupuolielämästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä ja ammattiliiton jäsenyydestä, terveystiedot, geneettiset tiedot, biometriset tunnistetiedot tai tiedot rikostuomioista ja rikoksista).

Jos et anna meille tarvittavia henkilötietoja (ilmoitamme tarvittavat tiedot esimerkiksi merkitsemällä ne selkeästi rekisteröintilomakkeisiimme), emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle tuotteitamme ja/tai palveluitamme.

Miten LEGO Group kerää henkilötietoja?

Lähteet, joista keräämme henkilötietoja:

 • Verkkosivustot sisältävät kaikki LEGO Groupin ylläpitämät tai sen puolesta ylläpidetyt verkkosivustot, mukaan lukien sivustot, joita käytämme omilla verkkotunnuksillamme/URL-osoitteillamme, sekä minisivustot, joita ylläpidämme kolmansien osapuolten sosiaalisissa verkostoissa, kuten Facebookissa.
 • Mobiilipelit/‑sovellukset sisältävät LEGO Groupin ylläpitämiä mobiilipelejä tai ‑sovelluksia, kuten älypuhelinsovelluksia.
 • Sähköposti‑, teksti‑ ja muut sähköiset viestit sisältävät sinun ja LEGO Groupin välisen sähköisen viestinnän.
 • Asiakaspalvelu sisältää puhelut tai chat-keskustelut asiakaspalvelumme henkilöstön kanssa.
 • Vähittäismyymälät, joihin lukeutuvat LEGO Groupin hallinnoimat tai sen puolesta hallinnoidut myymälät.
 • Verkossa olevat rekisteröintilomakkeet, mukaan lukien LEGO® Insiders tilin rekisteröinti ja LEGO Life Magazine lehtitilaukset.
 • Muualla kuin verkossa olevat rekisteröintilomakkeet sisältävät painetut rekisteröintilomakkeet ja vastaavat lomakkeet, joita keräämme esimerkiksi postin, myymälässä järjestettyjen esittelyjen, kilpailujen ja muiden kampanjoiden tai tapahtumien kautta.
 • Kuluttajille suunnatut kilpailut ja arvonnat verkossa.
 • LEGO® Insiders ohjelmamme, mukaan lukien toimintasi ohjelmassa.
 • Tutkimus, johon sinä ja/tai lapsesi saatatte osallistua sekä henkilökohtaisesti että verkossa.

LEGO Groupin kolmansilta osapuolilta keräämät henkilötiedot

Saatamme saada henkilötietojasi useilta kolmansilta osapuolilta ja julkisista lähteistä alla kuvatulla tavalla:

 • Tekniset tiedot seuraavilta osapuolilta:
 1. analytiikan tarjoajat;
 2. mainosverkostot; ja
 3. hakutietojen tarjoajat.
 • Yhteys-, rahoitus‑ ja tapahtumatiedot teknisten, maksu‑ ja toimituspalvelujen tarjoajilta.
 • Henkilöllisyys‑ ja yhteystiedot tietojen välittäjiltä tai kerääjiltä.
 • Henkilöllisyys‑ ja yhteystiedot julkisesti saatavilla olevista lähteistä.
 • Henkilöllisyys‑, yhteys ja kirjautumistiedot kolmansilta osapuolilta, jotka olet ohjeistanut jakamaan tietoja kanssamme (esimerkiksi kirjautuaksesi LEGO tilillesi käyttämällä kolmannen osapuolen peliä tai sosiaalisen median palvelua, kuten Epic Games tai Facebook).
 • Henkilöllisyys-, yhteys‑ ja ostajatiedot vähittäiskaupan ja viihdeteollisuuden kumppaneilta, kuten Merlin Entertainments‑ ja LEGO Certified Store kumppaneilta.
 • Seurantatiedot kolmansien osapuolten alustoilta, kuten sosiaalisen median alustoilta tai hakukoneista, tai verkkosivustoilta, kuten kumppanien verkkosivustoilta tai sovelluksista.

Miten LEGO Group käyttää henkilötietojasi?

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

LEGO® sovellukset ja verkkokanavat
Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
LEGO® sovelluksen tai verkkokanavan käyttäminen
 • Tekniset tiedot
 • Käyttötiedot
 • Seurantatiedot
 • Ostotiedot
 • Henkilötiedot
 • Profiilitiedot
 • Lisäksi tietoja kerätään evästeiden* avulla sovelluksissamme tai verkkosivustoillamme (siltä osin kuin olet antanut suostumuksesi evästeiden käyttöön). Lue lisää siitä, miten evästeet toimivat ja millaisia tietoja ne keräävät, tämän käytännön osiosta 3 tai evästekäytännöstämme.
 • Jos haluat määrittää LEGO® Insiders tilin käytettäväksi sovelluksissamme ja verkkokanavissamme, käsittelemme tiettyjä henkilötietoja, yhteystietoja ja profiilitietoja, jotka annat, kun rekisteröit itsellesi LEGO Insiders tilin tai muokkaat profiiliasi.
* Jos alaikäinen lapsi käyttää lapsille suunniteltua verkkokanavaa ikäportin kautta, pyydämme vanhemman suostumuksen, ennen kuin keräämme lapsesta mitään henkilötietoja (katso lisätietoja tämän käytännön osiosta 4).
 • Sovellustemme käyttökokemuksen ja toimivuuden optimointi
 • Räätälöidyn markkinoinnin toimittaminen, mukaan lukien uudelleenkohdentaminen täysi-ikäisille käyttäjille, mikäli olet antanut meille suostumuksesi (katso lisätietoja evästeilmoituksestamme)
 • Räätälöidyn verkkosivustosisällön ja kokemusten tarjoaminen täysi-ikäisille käyttäjille sinusta saamiemme tietojen perusteella
 • Sovellustemme, verkkosivustojemme ja palveluidemme (kuten LEGO® Insiders ohjelman ja osoitteessa LEGO.com sijaitsevan asetuskeskuksen) käyttökokemuksen parantaminen ja räätälöiminen.
 • Sovellustemme ja verkkosivustojemme sisällön optimointi sinulle sekä tietokoneellesi ja laitteellesi.
 • Valitsemiesi interaktiivisten ominaisuuksien käyttömahdollisuuden tarjoaminen.
 • LEGO® Insiders tilin määrityksessä auttaminen
 • Sen varmistaminen ja dokumentoiminen, että LEGO® Insiders tilin määrittävä henkilö ei ole alle 16-vuotias lapsi.
 • Asiaankuuluvan markkinoinnin tarjoaminen aikuisille käyttäjille heidän ollessa vuorovaikutuksessa sekä omilla kanavillamme että kolmansien osapuolten kanavien kautta (esim. sosiaalinen media, hakusivustot, markkinapaikat).
 • Potentiaalisten uusien, nykyisiä asiakkaitamme muistuttavien asiakkaiden löytäminen/rekrytoiminen
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti evästeiden käytön yhteydessä (siinä määrin kuin suostumus annetaan)
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti räätälöidyn verkkosivustokokemuksen tarjoamisen yhteydessä.
 • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti. Oikeutettu etumme on pystyä optimoimaan ja parantamaan sovelluksiamme ja verkkokanaviamme, tarjoamaan aikuisille kuluttajillemme mahdollisimman merkityksellisiä markkinointitoimia sekä omissa kanavissamme että kolmansien osapuolten kanavissa, varmistamaan kuluttajien käyttämien sovellustemme ja verkkosivustojemme sujuva toiminta, ja varmistamaan, että emme käsittele alle 16-vuotiaan lapsen henkilötietoja ilman vanhemman suostumusta.

Tilausten toteuttaminen
Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
Tilauksen tekeminen
 • Henkilöllisyystiedot ja yhteystiedot
 • Ostajatiedot
 • Taloudelliset tiedot
 • Jos haluat määrittää LEGO® Insiders tilin käytettäväksi sovelluksissamme ja verkkokanavissamme, käsittelemme tiettyjä henkilötietoja, yhteystietoja ja profiilitietoja, jotka annat, kun rekisteröit itsellesi LEGO Insiders tilin tai muokkaat profiiliasi.
 • Tapahtumatiedot
 • Tekniset tiedot
 • Kanssasi tehdyn ostosopimuksen täyttäminen, mukaan lukien tilausten käsittely ja lähettäminen sekä palauttaminen tai reklamointiin liittyvien oikeuksiesi hallinnointi
 • Esimerkiksi tuotteiden takaisinvetoa, kirjanpitoa ja kuluttajien oikeuksia koskevan lainsäädännön noudattaminen
 • Ostosten tekijöiden tunteminen
 • Maksutietojesi, henkilöllisyystietojesi ja yhteystietojesi tai vastaavien tallentaminen tulevien ostosten tai kanssamme tapahtuvan vuorovaikutuksen helpottamiseksi
 • Petosten ennaltaehkäisytoimien toteuttaminen
 • Sopimuksen täyttäminen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(b) mukaisesti koskien keskinäistä ostosopimustamme
 • Oikeudellinen velvollisuus yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(c) mukaisesti koskien esimerkiksi tuotteiden takaisinvetoa, kirjanpitoa ja kuluttajien oikeuksia koskevan lainsäädännön noudattamista
 • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti. Oikeutettu etumme on tuntea ostosten tekijät ja tarjota heille saumaton ostokokemus.
 • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti. Oikeutettu etumme on estää vilpillinen toiminta verkkosivustoillamme tehtyjen ostosten yhteydessä.

Asiakastuki
Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
Asiakastukemme tarjoamien toimintojen käyttäminen
 • Henkilöllisyystiedot ja yhteystiedot
 • Tapahtumatiedot
 • Käyttötiedot
 • Tekniset tiedot ja tiedot teknisistä ongelmista
 • Tuotteita koskevat kysymykset/reklamaatiot
 • Palaute (esim. viestintäkanaviemme tai sosiaalisen median kautta välitetty)
 • Yleiset kysymykset
 • Muut tiedustelun syytä koskevat tiedot tai sisällöt
 • Tuen tarjoaminen
 • Tilausten etsiminen tai korvaavien tuotteiden lähettäminen
 • Tietojen saaminen tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseksi
 • Sovellettavan lain mukaisesti toimiminen vastattaessa kuluttajien reklamaatioihin
 • Ostokseesi liittyvän sopimuksen täyttäminen
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti ottaessasi yhteyttä asiakastukeen ja antaaksesi meille tietoja tukipyyntöösi liittyen
 • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti. Oikeutettu etumme on optimoida asiakaspalveluamme ja tuotteitamme.
 • Oikeudellinen velvollisuus yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(c) mukaisesti liittyen lainsäädännön noudattamiseen
 • Sopimuksen täyttäminen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(b) mukaisesti koskien keskinäistä ostosopimustamme

Digitaalinen markkinointiviestintä (esim. sähköposti, tekstiviestit, push-viestit, sovelluksessa näytettävät viestit tai vastaava suoramarkkinointi)
Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
 • Yhden tai useamman digitaalisen markkinointiviestinnän tilaaminen silloin, kun laki edellyttää suostumukseen perustuvaa tilausta
 • Et ole kieltäytynyt vastaanottamasta yhtä tai useampaa digitaalista markkinointiviestintäämme tai uutiskirjettämme
 • Markkinointi‑ ja viestintätiedot
 • Tarvittavat tunnistetiedot
 • Tiedot avaamasi markkinointiviestinnän tyypistä ja siitä, miten käytät sisältöä
 • Digitaalisen markkinointiviestintämme toimittaminen sinulle
 • Sisäisten tilastojen laatiminen, tietojen saaminen sekä uutiskirjeen sisällön ja toimituksen optimointi ja räätälöinti viestintää haluaville vastaanottajille
 • Kiinnostuksen kohteisiisi ja mieltymyksiisi liittyvän asiaankuuluvan markkinoinnin tarjoaminen ollessasi vuorovaikutuksessa sekä omilla LEGO® brändikanavillamme että kolmansien osapuolten kanavien kautta (esim. sosiaalinen media, hakusivustot, markkinapaikat)
 • Potentiaalisten uusien, nykyisiä asiakkaitamme muistuttavien asiakkaiden (kaksoisolentokohderyhmä) löytäminen/rekrytoiminen, tai sen varmistaminen, ettemme kohdenna tarpeetonta markkinointiviestintää nykyisille asiakkaillemme (tietojen häivyttäminen)
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti tilatessasi markkinointiviestintäämme
 • Oikeutettu etumme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti ymmärtääksemme markkinointimme tehokkuutta omien kanaviemme ulkopuolella (esim. sosiaalinen media, hakukoneet tai markkinapaikat)
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti voidaksemme kohdentaa sinulle räätälöityä markkinointia omien brändikanaviemme ulkopuolella (esim. sosiaalisen median, hakukoneiden tai markkinapaikkojen kautta)
 • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti. Oikeutettu etumme on tarjota sinulle markkinointiviestisi asiaankuuluvaa sisältöä, joka perustuu verkkosivustomme ostosten tekijöiden ja käyttäjien yhdistelmätietoihin.
 • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti. Oikeutettu etumme on laatia sisäiseen käyttöömme tilastoja tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseksi.

Postitse toimitettava markkinointiviestintä, mukaan lukien tuotekuvastot
Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
 • Ostosten tekeminen verkkosivustollamme
 • Et kieltäydy vastaanottamasta meiltä postitse toimitettavaa markkinointiviestintää
 • LEGO® tuotekuvaston pyytäminen
 • Markkinointikuvastojen lähetyksen salliminen kolmannen osapuolen tiedonvälittäjälle.
 • Markkinointi‑ ja viestintätiedot
 • Tarvittavat henkilöllisyys‑ ja yhteystiedot
 • Markkinointiviestinnän, mukaan lukien tuotekuvastojen, toimittaminen postitse
 • Tietojen jakaminen kolmansien osapuolten tiedonvälittäjille ja tietojen kerääjille varmistaaksemme, että sinulle ei lähetetä LEGO® tuotekuvastoa tai LEGO markkinointimateriaalia meiltä molemmilta samanaikaisesti (kutsutaan myös tietojen häivyttämiseksi), tai välittääksemme kieltäytymispyyntösi heille (jos he ovat henkilötietojesi rekisterinpitäjiä).
 • Markkinointimme merkityksen ja tehokkuuden ymmärtäminen yhdistelmätietojen perusteella löytääksemme uusia, sinun kaltaisiasi asiakkaita.
 • Oikeutettu etumme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti lähetettäessä postitse markkinointimateriaalia, mukaan lukien tuotekuvastoja, joka sisältää ostamiasi tuotteita muistuttavia tuotteita (jolloin sinulla on mahdollisuus kieltäytyä myöhemmin).
 • Oikeutettu etumme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti lähetettäessä sinulle postitse markkinointimateriaalia, mukaan lukein tuotekuvastoja, jonka olet meiltä nimenomaisesti pyytänyt.
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti pystyäksemme hyödyntämään muita sinusta keräämiämme tietoja, jotta voimme räätälöidä sinulle postitse lähettämämme markkinointimateriaalin, mukaan lukien tuotekuvaston, sisältöä.
 • Oikeutettu etumme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti miellyttävän LEGO® brändikokemuksen tarjoamiseksi
 • Oikeutettu etumme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti ymmärtääksemme postitse lähettämämme markkinointimateriaalin, mukaan lukien tuotekuvastojemme, yleistä markkinointitehokkuutta
 • Oikeutettu etumme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti käyttäessämme tietojasi, jotta voimme paremmin ymmärtää nykyisten asiakkaidemme ominaisuuksia ja mieltymyksiä sekä hyödyntää näitä tietoja uusien, kaltaistesi asiakkaiden löytämiseksi
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti pystyäksemme hyödyntämään muita sinusta keräämiämme tietoja, jotta voimme räätälöidä sinulle lähettämämme markkinointimateriaalin, mukaan lukien tuotekuvaston, sisältöä.

LEGO® Insiders tilin hallinnointi sekä tilastot ja tiedot
Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
LEGO® Insiders tilin rekisteröinti ja käyttö
 • Käsittelemme tiettyjä henkilötietoja, yhteystietoja ja profiilitietoja, jotka annat, kun rekisteröidyt LEGO® Insiders tilin käyttäjäksi tai muokkaat profiiliasi
 • Tiedot LEGO® Insiders korttisi numerosta.
 • Tapahtumatiedot ja ostajatiedot, jos olet käyttänyt LEGO® Insiders jäsenyyttäsi ostosten yhteydessä
 • Evästeiden avulla kerätyt tiedot (siltä osin kuin olet antanut suostumuksesi evästeiden käyttöön)
 • LEGO® Insiders jäsenyytesi hallinnointi ja LEGO Insiders jäsenetujen tarjoaminen.
 • LEGO® Insiders jäsenyyteesi liittyvän viestinnän toteuttaminen.
 • Tietojen katsominen ansaitsemistasi ja käyttämistäsi LEGO® Insiders pisteistä.
 • Räätälöidyn käyttökokemuksen toteuttaminen ollessasi kirjautuneena LEGO® Insiders tilillesi, sisältäen esimerkiksi sellaisten tuotteiden näyttämisen, joista uskomme sinun pitävän.
 • Yhdistelmätietoihin perustuvien tilastojen ja tietojen laatiminen LEGO® Insiders ohjelman parantamiseksi ja lisäarvon tarjoamiseksi rekisteröityneille ostosten tekijöille. Tähän sisältyvät esimerkiksi LEGO® Insiders ohjelman tulevan palkintovalikoiman parantaminen ja käytäntöjen muuttaminen. Teemme tämän, jotta voimme arvioida ja optimoida LEGO® Insiders ohjelman tilaa sekä hallinnoida, kehittää ja markkinoida ohjelmaa.
 • Kiinnostuksen kohteisiisi ja mieltymyksiisi liittyvän asiaankuuluvan markkinoinnin tarjoaminen ollessasi vuorovaikutuksessa sekä omilla LEGO® brändikanavillamme että kolmansien osapuolten kanavien kautta (esim. sosiaalinen media, hakusivustot, markkinapaikat)
 • Potentiaalisten uusien, nykyisiä asiakkaitamme muistuttavien asiakkaiden (kaksoisolentokohderyhmä) löytäminen/rekrytoiminen, tai sen varmistaminen, ettemme kohdenna tarpeetonta markkinointiviestintää nykyisille asiakkaillemme (tietojen häivyttäminen)
 • Sopimuksen täyttäminen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(b) mukaisesti liittyen kanssasi tekemäämme sopimukseen LEGO® Insiders tilistä.
 • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti. Oikeutettu etumme on antaa sinulle asiaankuuluvia tietoja käyttäessäsi alustojamme.
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti evästeiden käytön yhteydessä (siinä määrin kuin suostumus annetaan)
 • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti yhdistelmätietoihin perustuvien tilastojen ja tietojen tuottamiseksi
 • Oikeutettu etumme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti käyttäessämme tietojasi, jotta voimme paremmin ymmärtää nykyisten asiakkaidemme ominaisuuksia ja mieltymyksiä sekä hyödyntää näitä tietoja uusien, kaltaistesi asiakkaiden löytämiseksi
 • Oikeutettu etumme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti ymmärtääksemme markkinointimme tehokkuutta omien kanaviemme ulkopuolella (esim. sosiaalinen media, hakukoneet tai markkinapaikat)
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti voidaksemme kohdentaa sinulle räätälöityä markkinointia omien kanaviemme ulkopuolella (esim. sosiaalisen median, hakukoneiden tai markkinapaikkojen kautta)

LEGO® Insiders tilin henkilökohtainen käyttökokemus ja markkinointi
Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
LEGO® Insiders tilisi käyttäminen, kun olet antanut meille suostumuksesi tarjotaksemme sinulle sopivaa sisältöä ja kokemuksia.
 • Tapahtumatiedot, seurantatiedot ja ostajatiedot, jos olet käyttänyt LEGO® Insiders jäsenyyttäsi ostosten yhteydessä, mukaan lukien tiedot siitä, mitä verkkosivuja selaat osoitteessa LEGO.com ja mitä tuotteita napsautat, kun olet kirjautuneena LEGO Insiders tilillesi.
 • Tietoja siitä, mitä sähköposteja tai muita markkinointiviestejä avaat ja napsautat
 • Evästeiden avulla kerätyt tiedot (siltä osin kuin olet antanut suostumuksesi evästeiden käyttöön)
 • Tiedot siitä, mihin kilpailuihin tai arvontoihin osallistut
 • Tiedot LEGO® Insiders tilillesi rekisteröimistäsi tuotteista.
Jotta voimme automaattisesti räätälöidä markkinointitoimiamme ja kokemuksiasi mieltymystesi mukaan ennakoimalla kiinnostuksen kohteisiisi liittyviä tietoja, mukaan lukien Insiders-pistesaldoon, LEGO® Insiders pisteiden lunastushistoriaan, LEGO Insiders jäsentoimintaan, ostohistoriaan, tuotemieltymyksiin ja selauksen evästeisiin (jos ne on erikseen sallittu) liittyvät tiedot, sijaintitietosi ja muut LEGO Insiders tiliisi liittyvät tiedot.
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti edistyneen analytiikan yhteydessä. Voit antaa suostumuksesi luodessasi LEGO® Insiders tiliä tai LEGO Insiders tilisivustolla.
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti henkilökohtaisen kokemuksen räätälöinnin yhteydessä osoitteessa LEGO.com.
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti evästeiden käytön yhteydessä (siinä määrin kuin suostumus annetaan).

Kilpailut, arvonnat, markkinointitoimet ja muut kampanjat
Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
Kilpailuun tai arvontaan osallistuminen tai kilpailuihin, arvontoihin, kampanjoihin tai tarjouksiin liittyvien viestien vastaanottaminen
 • Henkilötiedot
 • Yhteystiedot
 • Kilpailujen ja arvontojen hallinnointi
 • Sellaisten yhdistelmätietoihin perustuvien tilastojen ja tietojen luominen, joiden avulla voimme tarkastella liiketoimintojemme sekä kampanjoidemme ja tarjoustemme tilaa
 • Yhteyden ottaminen, kun voitat palkinnon
 • Lakisääteisten vaatimusten täyttäminen
 • Sopimuksen täyttäminen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(b) mukaisesti liittyen kanssasi tekemäämme sopimukseen kilpailun tai arvonnan ehdoista
 • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti yhdistelmätietoihin perustuvien tilastojen ja tietojen tuottamiseksi ottaessamme sinuun yhteyttä, jos olet voittanut palkinnon
 • Oikeudellinen velvollisuus yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(c) mukaisesti.

LEGO Groupin omat sosiaaliset verkostot
Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
Vuorovaikutus LEGO Groupin sosiaalisissa verkostoissa (kuten LEGO® Life, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders yhteisö ja LEGO Ideas).Saataville asettamasi tiedot, esimerkiksi kommentit, kuvat, piirrokset ja reaktiot ja sosiaalisen median tilin julkaisujen tai muunlaisen käyttäjien luoman sisällön jakaminen.
 • Kysymyksiin vastaaminen
 • Alustan käyttäjien käyttötottumusten raportointi ja analysointi
 • Uusien tuotteiden julkaisuun liittyvien vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen
 • Tietojen jakamisen mahdollistaminen muiden käyttäjien kanssa
 • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti kysymyksiin vastattaessa ja käyttäjien käyttötottumuksia raportoitaessa ja analysoitaessa
 • Sopimuksen täyttäminen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(b) mukaisesti liittyen kanssasi tekemäämme sopimukseen immateriaalioikeuksien luovuttamisesta
 • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti edistyneen analytiikan ja sosiaalisissa verkostoissamme julkaisemasi sisällön yhteydessä.

Kolmannen osapuolen sosiaaliset verkostot
Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
Kolmannen osapuolen sosiaalisten verkostojen ominaisuuksien, kuten Tykkää-toimintojen*, käyttäminen

* Sosiaalisen median alustat saattavat käyttää henkilötietoja, jotka on kerätty LEGO Groupin sosiaalisen verkoston tililtä kyseisen osapuolen alustalla sen omiin tarkoituksiin kyseisen osapuolen omissa tietosuojakäytännöissä kuvatulla tavalla
 • Saataville asettamasi tiedot, jotka saattavat sisältää sinua koskevia demografisia ja asuinpaikkaasi liittyviä tietoja, kommentteja, reaktioita, sosiaalisen median tilin julkaisujemme jakamista tai muuta käyttäjien luomaa sisältöä
 • Sosiaalisen median julkaisujen ja digitaalisten mainosten analytiikan suorituskykyä koskevat tiedot
 • Alustoilla julkaistuun sisältöön liittyvien käyttäjien käyttötottumusten raportointi ja analysointi
 • Uusien tuotteiden julkaisuun liittyvien vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen
Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti analysoitaessa ja raportoitaessa käyttäjien käyttötottumuksia ja julkaisujen tehokkuutta

Tapahtumien livestriimaus (myymälässä ja verkossa)
Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
Livestriimattuun tapahtumaan osallistuminen satunnaisesti suoraan, taustalla tai yleisön joukossa*

* Alueet on merkitty selkeästi, ja pyydämme suostumuksen suoraan mukana olevilta henkilöiltä

Tapahtuman livestriimaus, kun tallennusalueella on ihmisiä
 • Henkilötiedot.
 • Yhteystiedot.
 • Seurantatiedot.
 • Tapahtumien livestriimaus ollaksemme vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa
  • Suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) mukaisesti liittyen osallistumiseesi tapahtuman livestriimaukseen paikan päällä
  • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti liittyen henkilöihin, jotka osallistuvat livestriimattuun tapahtumaan satunnaisesti suoraan, taustalla tai yleisön joukossa

  Videovalvonta myymälöissä ja muissa asiaankuuluvissa LEGO Groupin toimipisteissä
  Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
  LEGO® myymälöissä tai muussa asiakkaille avoimessa LEGO Groupin toimipisteessä asiointiToimitiloissamme kuvattu videomateriaaliRikosten, mukaan lukien murtojen, ryöstöjen, varkauksien, pahoinpitelyjen tai petosten, estäminen ja dokumentointi sekä työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen. Kävijämäärien, myymälän asettelun ja myymälän palvelutarjonnan analysoiminen parhaan mahdollisen myymäläkokemuksen mahdollistamiseksi.Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti liittyen lain rikkomisen tai rikosten estämiseen LEGO® toimipisteissä

  Liikekumppanit ja liikesuhteet
  Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
  Liikesuhteen aloittaminen kanssamme yrityksenä tai yksityishenkilönä
  • Henkilötiedot
  • Yhteystiedot
  • Tapahtumatiedot
  • Ostajatiedot
  • Muut meille antamasi henkilötiedot
  • Liikesuhteen ylläpitäminen sinun tai yrityksesi kanssa
  • Liikesuhteeseen liittyvien velvoitteiden täyttäminen
  • Sopimuksen täyttäminen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(b) mukaisesti liittyen keskinäiseen sopimussuhteeseemme
  • Oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti. Oikeutettu etumme on hallinnoida suhdettamme sinuun tai yritykseesi.

  Tutkimus
  Mitä teetMitä keräämmeMiksi keräämmeOikeusperuste, jos asuinpaikkana on EU/ETA
  Osallistuminen kyselytutkimuksiin, kohderyhmiin tai muuhun tutkimukseen
  • Henkilötiedot
  • Yhteystiedot
  • Valokuvat tai videot (jos tutkimus toteutetaan henkilökohtaisesti)
  • Muut meille antamasi henkilötiedot
  • Valikoimamme tuotteidemme ja palveluidemme parantaminen
  • Uusien tuotteiden kehittäminen ja parantaminen
  Sopimuksen täyttäminen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(b) mukaisesti liittyen markkinatutkimuksen osallistujan julkaisemiseen

  Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten tiedot on kerätty, mukaan lukien lakisääteisten, määräysten mukaisten, verotuksellisten, kirjanpidollisten tai raportointivaatimusten täyttämistä varten. Voimme säilyttää henkilötietojasi pidempään valituksen yhteydessä tai jos voimme kohtuudella olettaa, että välillemme voi viritä riita-asia.

  Henkilötietojen asianmukaisen säilytysajan määrittämisessä otamme huomioon henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluonteisuuden, henkilötietojesi luvattomasta käytöstä tai luovuttamisesta aiheutuvan mahdollisen haitan riskin, henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja sen, voimmeko saavuttaa nämä tarkoitukset muilla keinoilla, sekä sovellettavat lakisääteiset, määräysten mukaiset, verotukselliset, kirjanpidolliset tai muut vaatimukset.

  Kenelle LEGO Group jakaa henkilötietoja?

  Tietojen jakaminen LEGO Groupin yrityksille

  Tytäryhtiömme (LEGO Groupin muut yritykset) saattavat joskus tarvita tietojasi tarjotakseen sinulle palveluita meidän puolestamme tai omasta puolestaan. He tarvitsevat henkilötietojasi, jotta me voimme tai he voivat hoitaa edellä olevassa taulukossa mainitut tehtävät, mukaan lukien esimerkiksi:

  • toimittaa pyytämiäsi tuotteita ja palveluita
  • ottaa yhteyttä sinuun tiliin tai tapahtumiin liittyvissä asioissa
  • lähettää sinulle tietoja sivustoista, sovelluksista ja käytännöistä
  • lähettää sinulle suoramarkkinointiviestejä
  • käsitellä tietoja, joita tytäryhtiön on virallisen sopimuksen mukaan määrä käsitellä puolestamme, esim. hoitaa tekemäsi tilaus, hallita LEGO® tiliäsi, LEGO Insiders tilisi toimintaa ja/tai hallinnoida asetuksiasi sivuston LEGO.com asetuskeskuksessa tai evästeasetuksissa
  • käsitellä tietoja, joita tytäryhtiön on virallisen sopimuksen mukaan määrä käsitellä puolestamme, esim. hoitaa tekemäsi tilaus, hallita LEGO® tiliäsi, LEGO Insiders tilisi toimintaa ja/tai hallinnoida asetuksiasi sivuston LEGO.com asetuskeskuksessa tai evästeasetuksissa
  • suorittaa sisäistä tutkimusta, analytiikkaa ja raportointia
  • tunnistaa aktiviteetit, jotka voivat loukata käytäntöjämme tai lakia, tarkistaa ne ja estää ne.

  Tietojen siirrot LEGO Groupin yrityksille Euroopan talousalueen ulkopuolella perustuvat sitoviin yrityssääntöihin.

  Tietojen jakaminen muille yrityksille

  Tutustu täällä luetteloon luotetuista kolmansista osapuolista, joille saatamme jakaa tietojasi. Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin kategorioihin kuuluvien kolmansien osapuolten / kumppaneiden kanssa:

  • IT-palveluntarjoajat. Käytämme lukuisia luotettuja kumppaneita maailmanlaajuisesti tarjoamaan meille IT-palveluita ja järjestelmänhallintapalveluita – niin asiakkaita ja kumppaneita koskevissa toiminnoissa kuin sisäisissä IT‑ ja hallinnointijärjestelmissämme.
  • Globaalit maksuntarjoaja‑ ja käsittelykumppanit. Nämä tahot auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan maksuprosessin verkossa, myymälöissämme, laskuttamalla tai tilisiirtona.
  • Pilvipalvelukumppanit. Säilytämme omia tietojamme ja sinun tietojasi turvallisissa palvelinkeskuksissa.
  • Petosten ehkäisyn ja selvittämisen kumppanit ja virastot. Nämä tahot tekevät yhteistyötä LEGO Groupin kanssa, jotta LEGO Group ei joudu petosten kohteeksi.
  • Varastoinnin, pakkauksen, kuljetuksen ja toimituksen kumppanit. Nämä tahot toimittavat tuotteemme asiakkaille ja liikekumppaneille.
  • Kuvastojen painatus‑ ja postitus‑ sekä postikumppanit. Nämä tahot auttavat meitä varmistamaan, että saat lähetetyt kuvastot, lehdet tai muut painetut markkinointimateriaalit.
  • Tiedonvälityksen ja ‑keruun kumppanit. Nämä tahot auttavat meitä tavoittamaan potentiaalisia uusia ostosten tekijöitä kuvastojen, lehtien sekä muun painetun tai verkossa tapahtuvan markkinoinnin ja mainonnan avulla. Näiden kumppaneiden avulla varmistamme esimerkiksi sen, että sinulle ei lähetetä useampaa kuin yhtä LEGO® kuvastoa kerrallaan.
  • Markkinointi‑ ja mainontakumppanit. Nämä tahot auttavat kohdennettujen ja räätälöityjen mainosten, tarjousten, arvontojen, kilpailujen ja kampanjoiden luomisessa, kun olet vuorovaikutuksessa LEGO Groupin kanssa verkkoalustoilla, sosiaalisessa mediassa, myymälöissä tai muutoin. Ne auttavat meitä myös löytämään potentiaalisia uusia ostosten tekijöitä, joille voidaan osoittaa markkinointiviestejä (joita kutsutaan myös ”kaksoisolentokohderyhmiksi”). Näiden tahojen avulla pystymme myös varmistamaan paremmin, että emme kohdenna markkinointiviestintää sellaisille ostajille, jotka eivät ole kiinnostuneita kyseisestä tuotteesta tai palvelusta (kutsutaan myös tietojen häivyttämiseksi).
  • B2B-yhteistyökumppanit, kuten Merlin Entertainments‑ ja LEGO® Certified Stores ‑kumppanit. Nämä tahot auttavat meitä järjestämään tarjouksia, arvontoja, kilpailuja ja LEGO Insiders kanta-asiakasohjelman tai LEGO Family Clubin kaltaisia kampanjoita sekä tarjoamaan räätälöityjä mainoksia ja ostosten tekijöihin liittyviä tietoja.
  • Sosiaalisen median kumppanit ja verkon hakualustat. Nämä tahot auttavat varmistamaan näkyvyytemme, antavat sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa LEGO Groupin kanssa käyttämilläsi alustoilla, ja antavat meille mahdollisuuden tarjota tuotteisiimme liittyvää räätälöityä markkinointia sekä paremman käsityksen siitä, miten ostajat ja kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa kanssamme näiden alustojen ja kumppaneiden kautta.
  • Kyselyjen ja tuotearviointien toimittajat. Nämä tahot auttavat meitä varmistamaan, että saamme tärkeää palautetta käyttäjien LEGO® elämyksestä.
  • Vero‑ ja tulliviranomaiset, asiamiehet ja muut viranomaiset maailmanlaajuisesti. Nämä tahot edellyttävät käsittelytoimenpiteistä ilmoittamista tietyissä tilanteissa.
  • Ammattineuvojat. Käsittää maailmanlaajuisesti lakimiehet, pankkiirit, tilintarkastajat ja vakuutuksenantajat. Nämä tahot tarjoavat LEGO Groupille konsultointi-, pankki-, laki-, vakuutus‑ ja kirjanpitopalveluja.
  • Pelialustakumppanit. Nämä tahot auttavat varmistamaan näkyvyytemme, antavat sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa LEGO Groupin kanssa ja linkittää LEGO® tilisi sen pelialustan tiliin, jossa kyseinen toiminto on käytettävissä.

  Muut käyttötarkoitukset ja tietojen luovutukset

  Käytämme ja luovutamme henkilötietoja myös tarpeelliseksi tai tarkoituksenmukaiseksi katsomallamme tavalla: (a) sovellettavien lakien noudattamiseksi (jotka voivat sisältää lakeja asuinmaasi ulkopuolella); (b) julkisten ja valtion viranomaisten pyyntöihin vastaamiseksi (joihin voi lukeutua viranomaisia asuinmaasi ulkopuolella); c) lainvalvontaviranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön; (d) oikeuksiemme, yksityisyytemme, turvallisuutemme tai omaisuutemme sekä tytäryhtiöidemme, sinun tai muiden oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojelemiseksi.

  Lisäksi käytämme, luovutamme tai siirrämme henkilötietoja kolmannelle osapuolelle uudelleenjärjestelyn, fuusion, myynnin, yhteisyrityksen tai luovutuksen yhteydessä.

  Siirrot kolmansiin maihin

  LEGO Group saattaa siirtää henkilötietoja niin kutsutuissa kolmansissa maissa (Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat) sijaitseville organisaatioille. Tällaisia siirtoja voidaan tehdä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy;

  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä maassa on riittävä suojauksen taso; tai
  • Sitovia yrityssääntöjä (BCR) sovelletaan (yritysten välisissä siirroissa); tai
  • Käytetään vakiolausekkeita (SCC) (EU:n mallilausekkeet); tai
  • Poikkeuksia sovelletaan erityistilanteissa, kuten kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai kun olet antanut suostumuksesi tiettyyn siirtoon.

  OSIO 3: EVÄSTEET JA NIITÄ VASTAAVAT TEKNOLOGIAT (”EVÄSTEET”) Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selaimesi asentaa tietokoneeseesi tai laitteeseesi. Eväste itsessään ei sisällä tai kerää tietoa. Kun palvelin lukee evästeen verkkoselaimen välityksellä, se voi auttaa verkkosivustoa tarjoamaan käyttäjäystävällisempää palvelua – esimerkiksi muistamaan aiemmat ostokset tai tilin tiedot.

  Jos haluat lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnoinnista, lue täydellinen evästekäytäntömme ja evästeilmoituksemme tai napsauta evästeasetuksiasi osoitteessa LEGO.com tai digitaalisessa pelissä tai sovelluksessa (joissa niitä sovelletaan).


  OSIO 4: TIETOJA VANHEMMILLE

  Tietoja vanhemmille: miten LEGO Group käsittelee lasten henkilötietoja

  Lasten turvallisuuden varmistaminen verkossa

  Lasten turvallisuus verkossa on meille äärimmäisen tärkeää, ja meillä on käytössä ylimääräisiä tietosuojamenetelmiä, jotta voimme varmistaa, että nuoret fanit ovat turvassa käyttäessään verkkokanaviamme. Itse asiassa joissakin toiminnoissa on ikäportit, jotka estävät lapsia käyttämästä niitä vahingossa. Teemme myös kaiken kohtuullisen varmistaaksemme, ettemme tietoisesti kerää, säilytä, käytä tai käsittele sellaisten lasten henkilötietoja, jotka saattavat käyttää tällaisia toimintoja ilman asianmukaista vanhempien suostumusta.

  Olemme mukana lasten turvallisuuden digitaalisessa ohjelmassa, jossa yrityksemme tarkistetaan joka vuosi, jotta noudatamme sääntöjä, kun olemme vuorovaikutuksessa lasten kanssa verkossa.

  Henkilötietojen osalta pyydämme vanhempien suostumuksen kaikilta alle 16-vuotiailta (tai sitä vanhemmilta maissa, joissa paikalliset lait sitä edellyttävät).

  Jos sinulla on tietosuojakäytäntöömme liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä.

  Kun käsittelemme lasten henkilötietoja, ryhdymme ylimääräisiin toimiin heidän yksityisyytensä suojaamiseksi:

  • Varmistamme, että kerromme vanhemmille, mitä heidän lastaan koskevia henkilötietoja keräämme, säilytämme, käytämme ja käsittelemme ja jaammeko näitä tietoja;
  • Täytämme lain asettamat vaatimukset kysymällä vanhemmalta luvan kerätä, käyttää ja käsitellä lasten tietoja ja pyydämme luvan lähettää heidän lapsilleen tietoja tuotteistamme ja palveluistamme;
  • Rajoitamme sitä, miten keräämme, säilytämme, käytämme ja käsittelemme lasten henkilötietoja, jotta keräämme verkkoaktiviteetteihin osallistumista varten vain perustellusti tarvittuja tietoja;
  • Vanhemmat voivat tarkastella tai pyytää nähtäväksi henkilötiedot, joita olemme keränneet heidän lapsestaan – vanhemmat voivat myös pyytää lapsensa henkilötietojen muuttamista tai poistamista.

  Lapsen tietojen kerääminen ja käyttäminen

  Vaikka osa verkkosivustoistamme, kanavistamme ja sovelluksistamme on suunniteltu perheitä ja kaiken ikäisiä käyttäjiä ajatellen, osa on tarkoitettu pääasiallisesti vain lasten käyttöön. Aina, kun keräämme henkilötietoja lapselta, säilytämme tietoja vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä palvelun tarjoamiseksi, tai lain edellyttämän säilytysajan.

  Vaikka lapset voivat valita, jakavatko he tietojaan kanssamme, verkkosivustoissamme on ominaisuuksia, jotka eivät toimi, jos lapset eivät ole antaneet meille tietojaan. Kun henkilötietoja tarvitaan toimintoja varten, kysymme vain sellaisia tietoja, jotka ovat perusteltuja aktiviteettiin osallistumisen kannalta.

  Tässä on muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa keräämme lapsen tietoja:

  • Kun lapsi rekisteröityy verkossa. Lapset voivat rekisteröityä verkkosivustoillamme käyttääkseen erilaisia palveluita, kuten sisältöä, pelejä ja kilpailuja. Rekisteröinnin aikana saatamme pyytää lasta ilmoittamaan vanhempansa tai huoltajansa sähköpostiosoitteen, lapsen etunimen, sukupuolen, syntymäpäivän, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käytämme näitä tietoja turvallisuus‑ ja ilmoitussyistä. Suosittelemme, että lapset keksivät käyttäjätunnuksen, joka ei sisällä mitään henkilötietoja.
  • Kun lapsi jakaa itse luomaansa sisältöä. Joillakin verkkosivustoillamme lapset voivat luoda tai käyttää sisältöä itse. Koska vain muutama näistä toiminnoista edellyttää lapselta henkilötietoja, kaikki toiminnot eivät vaadi vanhemman tai huoltajan suostumusta. Jos jokin toiminto antaa lapselle mahdollisuuden jakaa henkilötietoja, pyydämme vanhemmalta tai huoltajalta todennettavissa olevan vanhemman suostumuksen (mikä on korkeamman tasoinen vanhemman suostumus). Esimerkkejä henkilötiedoista ovat tarinat, vapaat tekstikentät, piirrokset, joihin voi lisätä tekstiä tai kirjoittaa jotakin, valokuvat lapsesta, äänileikkeet, elokuvatiedostot sekä muunlainen sisältö tai pysyvät tunnisteet, joiden perusteella lapsi voidaan selkeästi tunnistaa jollain tavalla.
  • Kun lapsi osallistuu kilpailuihin ja arvontoihin. Jos lapsi haluaa osallistua kilpailuun, kysymme henkilötietoja, joita tarvitsemme lapsen osallistumista varten. Tavallisesti kysymme vain lapsen etunimen (jotta osaamme erottaa saman perheen lapset toisistaan) ja vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen (jotta täytämme lain asettamat vaatimukset ja voimme ilmoittaa vastuussa olevalle aikuiselle). Otamme yhteyttä vanhempaan vain, jos lapsi voittaa kilpailun tai arpajaiset, jotta voimme tiedustella, minne palkinto lähetetään. Jos lapsen täytyy luoda sisältöä osallistuakseen kilpailuun, saatamme joutua kysymään vanhemmalta suostumuksen etukäteen sähköpostitse, jotta voimme varmistaa, että täytämme tietosuojavaatimukset lapsen luoman sisällön kohdalla (katso edeltä tietoja lapsen luomasta sisällöstä). Ilman suostumusta lapsi ei voi osallistua kilpailuihimme.
  • Kun lapset saavat meiltä sähköpostia. Saatamme kysyä lapsen yhteystietoja (sähköpostiosoite mukaan lukien), jotta voimme vasta hänen lähettämäänsä kysymykseen. Jos haluamme ottaa yhteyttä lapseen toisen kerran, esimerkiksi vastataksemme lisäkysymykseen, pyydämme lapsen vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen. Sen jälkeen säilytämme lapsen verkkoyhteystiedot vain niin kauan kuin heidän pyyntönsä toteuttaminen sitä vaatii, emmekä käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Jos tarvitsemme joskus lapsen verkkoyhteystietoja jatkuvaan viestintään, pyydämme vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen ensi tilassa, jotta voimme pitää aikuisen ajan tasalla keräämistämme tiedoista ja tarjotaksemme vanhemmalle mahdollisuuden pyytää meitä lopettamaan tietojen keräämisen. Vanhemmat ja huoltajat voivat lopettaa kommunikointimme heidän lapsensa kanssa milloin tahansa noudattamalla jokaisessa viestissä olevia peruutusohjeita (jos viestejä on useammanlaisia, ne on ehkä peruttava yksitellen). Vaihtoehtoisesti aikuiset voivat ottaa yhteyttä LEGO® asiakaspalveluun.
  • Kun lapset saavat sovelluksen push-ilmoituksia. Monet sovellukset lähettävät asiakkaiden puhelimiin ”push-ilmoituksia”, jotka kertovat heille päivityksistä (joskus jopa silloinkin, kun sovellus ei ole käytössä). Osa sovelluksistamme on suunniteltu lasten käyttöön. Pyydämme lasta ilmoittamaan vanhempansa tai huoltajansa sähköpostiosoitteen, jotta voimme kertoa hänelle lapsen pyynnöstä, ennen kuin lähetämme lapselle push-ilmoituksia sovelluksistamme. Emme linkitä laitteen tunnistetta mihinkään henkilötietoihin ilman vanhemman suostumusta. Jos haluat, että lapsesi ei enää saa push-ilmoituksia jostain sovelluksestamme, voit muuttaa lapsen käyttämän laitteen asetuksia milloin tahansa.
  • Kun keräämme sijaintitietoja. Osa verkkosivustoistamme, kanavistamme ja sovelluksistamme on suunniteltu lapsille. Pyydämme vanhemmalta tai huoltajalta sähköpostitse suostumuksen, ennen kuin keräämme tietoja lapsen kadunnimestä, osoitteesta tai koordinaateista. Teemme näin, koska näiden tietojen avulla pystymme tehokkaasti tunnistamaan tietyn lapsen. Vastaavasti emme vaadi vanhemman suostumusta kerätäksemme tietoja lapsen kotikaupungista, maasta tai alueesta, kunhan näitä tietoja ei ole linkitetty suoraan mihinkään tiettyyn lapseen. Näin siksi, että näiden yleisten tietojen perusteella emme pysty tunnistamaan ketään tiettyä lasta. Jos haluat, että lopetamme tällaisten sijaintitietojen keräämisen, voit muuttaa lapsen käyttämän laitteen asetuksia milloin tahansa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä LEGO asiakaspalveluun.
  • Kun keräämme ”pysyviä tunnisteita”. Jotta voimme tarjota verkkokanavissamme kävijöille merkityksellisempiä ja yksilöllisempiä verkkoelämyksiä, keräämme joitakin tietoja (esimerkiksi tietoja IP-osoitteesta, laitetunnisteesta, selaimista, internetpalveluntarjoajista, sivuista, joilla on käyty ja joilta on poistuttu, kävijätiheydestä, käyttöjärjestelmistä, päivämääräleimoista, kellonaikaleimoista ja klikkausdatasta). Keräämme näitä tietoja käyttämällä esimerkiksi evästeitä, seurantapikseleitä, flash-evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita yksilöllisiä tunnisteita (jotka määrittelemme tämän tietosuojakäytännön Evästeet-osiossa). Voimme kerätä nämä tiedot itse tai pyytää kolmatta osapuolta käsittelemään tiedot puolestamme. Käytämme näitä tietoja, jotta voimme tarjota lapsille verkkotoimintoja ja ‑aktiviteetteja, yksilöidä sisältöä, parantaa verkkokanaviamme, analysoida verkkokanavamme tehokkuutta ja luoda anonyymeja raportteja. Jos joskus haluamme kerätä lasten henkilötietoja jostain syystä, pyydämme siihen ennakkoon suostumuksen lapsen vanhemmalta tai huoltajalta. Luettelo kolmannen osapuolen toimijoista, jotka keräävät ”pysyviä tunnisteita” sivustoillamme ja sovelluksissamme, löytyy {evästekäytännöstämme](https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy/) ja evästeilmoituksestamme.

  Vanhemman suostumuksen pyytäminen

  Käytämme erityyppisiä vanhemman suostumuksia riippuen siitä, minkä tyyppisiä lasten tietoja käsittelemme ja mihin tarkoitukseen.


  Vanhemman suostumuksen pyytäminen sähköpostitse
  Jos meidän on kerättävä lapsen henkilötietoja lapsen pyytämän palvelun tarjoamiseksi, pyydämme vanhemman suostumuksen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti (esim. COPPA Yhdysvalloissa ja yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) EU:ssa). Lähetämme lapsen vanhemmalle tai huoltajalle sähköpostia, jossa selitämme, mitä tietoja keräämme ja miten aiomme käyttää niitä, ja pyydämme vanhempaa antamaan hyväksyvän tai kieltävän vastauksen. Jos emme saa vanhemman hyväksyntää kohtuullisessa ajassa, poistamme kaikki lapselta keräämämme tiedot, mukaan lukien sen aikuisen yhteystiedot, jolta pyysimme lupaa.


  Todennetun vanhemman suostumuksen pyytäminen
  Jos lapsi haluaa jakaa henkilötietoja julkisesti tai kolmannelle osapuolelle verkkosivustojemme tai digitaalisten elämystemme kautta, pyydämme vanhemmalta edellä kuvattua sähköpostipyyntöä korkeamman tasoisen suostumuksen. Saatamme pyytää todennusta luottokortilla tai muulla maksutavalla (nimellisellä veloituksella) tai tarkistamalla vanhemman virallisen henkilötodistuksen.


  Entä jos vanhempaan tai huoltajaan ei ole otettu yhteyttä suostumuksen pyytämiseksi?
  Jos alle 16-vuotias lapsi käyttää lapsille suunniteltua verkkokanavaa ikäportin kautta, lähetämme lapsen vanhemmalle tai huoltajalle sähköpostia, ennen kuin keräämme lapselta mitään henkilötietoja. Jos epäilet lapsesi osallistuvan verkossa toimintaan, jossa kerätään hänen henkilötietojaan, eivätkä vanhemmat tai huoltajat ole saaneet sähköpostia, jossa heiltä pyydetään suostumusta, ota meihin yhteyttä. Emme käytä vanhemman suostumuksen saamiseksi ilmoitettuja sähköpostiosoitteita muihin tarkoituksiin, ellei aikuinen ole varta vasten tilannut markkinointiviestejä tai osallistunut aktiviteettiin, joka mahdollistaa yhteydenoton sähköpostitse.

  Vanhempien valinnat ja valvonta

  Vanhemmat tai huoltajat voivat milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä ja keräämästä lisää lapsensa henkilötietoja. Vanhemmat tai huoltajat voivat pyytää meitä poistamaan arkistoistamme henkilötiedot, joita olemme keränneet heidän lapsensa tiliin liittyen. Koska henkilötietoja tarvitaan joitakin palveluita varten, lapsen tietojen poistaminen voi johtaa siihen, että tili, jäsenyys tai palvelu ei ole lapsen käytettävissä jatkossa.
  Jos lapsi on rekisteröinyt LEGO Account tilin, vanhemmat tai huoltajat voivat tarkastella, muuttaa tai poistaa heidän lapseltaan keräämiämme henkilötietoja seuraavasti:

  • Käyttämällä lapsen käyttäjätunnusta ja salasanaa lapsen LEGO Account tiliin kirjautumiseen; tai
  • Ottamalla yhteyttä LEGO asiakaspalveluun.

  Jos otat mieluummin yhteyttä meihin, ilmoita meille lapsesi käyttäjätunnus sekä oma puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Meidän on varmistettava henkilöllisyytesi lapsen vanhempana tai huoltajana, ennen kuin voit tarkastella lapsen henkilötietoja. Vastaamme pyyntöösi kohtuullisessa ajassa.


  OSIO 5: TIETOJA LAPSILLE

  Tietoja lapsille: Tietosuoja selkokielellä

  Keitä me olemme?

  Olemme LEGO Group ja haluamme inspiroida ja tukea huomisen rakentajia. Valmistamme monia eri tuotteita, kuten LEGO® palikoita ja settejä sekä digitaalisia sovelluksia ja pelejä. Meillä on myös myymälöitä eri puolilla maailmaa sekä verkossa, ja ylläpidämme LEGO.com verkkosivustoa.

  Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten käytämme henkilötietojasi, jotta tiedät, mitä niille tapahtuu, kun annat ne meille.

  Joskus saatat nähdä muille sivuille ohjaavia linkkejä. Näissä tilanteissa saatat ehkä tarvita aikuisen apua, koska linkit voivat joskus aiheuttaa hämmennystä.

  Mitä henkilötiedot ovat?

  Kaikki tiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa, ovat henkilötietojasi. Saatat jo ehkä tietää, että esimerkiksi nimesi tai sinua esittävä valokuva ovat henkilötietojasi. Myös esimerkiksi sähköpostiosoitteesi tai käyttäjätunnuksesi verkossa ovat henkilötietojasi.

  LEGO Group käyttää useita eri henkilötietoja. Pyydä aikuista avuksesi lukemaan koko tietosuojakäytäntömme yhdessä kanssasi.

  Miksi henkilötietojani tarvitaan?

  Tärkein syy siihen, miksi meidän on käytettävä henkilötietojasi, on se, että tiedämme, kuka olet.

  Jos olet kirjautunut johonkin sovellukseemme tai peliimme, käytämme henkilötietojasi seurataksemme pelisi edistymistä, auttaaksemme sinua pysymään yhteydessä ystäviisi sovelluksessa tai pelissä tai antaaksemme sinun tallentaa LEGO Account tilillesi lataamaasi sisältöä.

  Käytämme henkilötietojasi joskus myös osallistumassasi tapahtumassa tai järjestämässämme kilpailussa, jotta osaamme toimittaa sinulle palkintosi, jos voitat.

  Jos meillä ei ole henkilötietojasi, emme ehkä pysty tekemään tiettyjä asioita puolestasi. Emme välttämättä muista, kuinka pitkälle pääsit tietyssä pelissä, tai voi antaa sinun ladata kuvia jakaaksesi niitä ystävillesi.

  Jos haluat tietää enemmän siitä, mitä teemme henkilötiedoillasi, voit pyytää aikuista lukemaan koko tietosuojakäytännön yhdessä kanssasi, jotta ymmärrät yksityiskohdat.

  Voidaanko henkilötietojani käyttää mihin tahansa tarkoitukseen?

  Ei! Voimme käyttää henkilötietojasi vain tiettyjä tarkoituksia varten.

  Meidän on käytettävä henkilötietojasi tiettyjen sääntöjen mukaan. Tarjoamme monia palveluita verkossa, ja tarvitsemme henkilötietojasi työmme tekemiseen ja palvelun toimittamiseen sinulle. Meidän ei tarvitse kysyä tähän sinulta lupaa etukäteen.

  Muissa tilanteissa meidän on pyydettävä suostumus vanhemmiltasi. Jos sinä tai vanhempasi (tai huoltajasi) kieltäydytte, emme käytä (emmekä saa käyttää) henkilötietojasi.

  Näkeekö kukaan muu henkilötietojani?

  Joskus meidän on jaettava henkilötietojasi, jotta voimme tehdä työmme. Toimimme aina erityisen huolellisesti ja varovaisesti, ja siksi noudettavia sääntöjä on vieläkin enemmän.

  Meidän on ehkä jaettava tietojasi perheellesi, jos perheenjäsenesi auttavat sinua. Joissakin tapauksissa meidän on jaettava tietojasi myös muille ihmisille. Pyydä aikuista avuksesi lukemaan koko tietosuojakäytäntömme sekä evästekäytäntömme ja evästeilmoituksemme yhdessä kanssasi.

  Säilytetäänkö henkilötietojani ikuisesti?

  Meillä on oikeus säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä. Tämä säilytysaika voi vaihdella tilanteen mukaan.

  Onko minulla mitään sananvaltaa siihen, mitä henkilötiedoilleni tapahtuu?

  Kyllä on. Sinulla on tiettyjä oikeuksia sen suhteen, kuinka käytämme henkilötietojasi. Yksi näistä on oikeus tietää, mitä teemme tiedoilla. Siksi kerromme sinulle asiasta tällä sivulla.

  Voit pyytää meitä kertomaan sinulle, mitä henkilötietoja meillä on sinusta, tai voit pyytää meitä lopettamaan tietojen käytön tai poistamaan tiedot. Jos henkilötietosi ovat virheelliset tai puutteelliset, voit kertoa siitä meille, niin korjaamme asian.

  Oikeutesi riippuvat tietojesi käyttötarkoituksesta, ja tässä tietosuojakäytännössä on paljon enemmän tietoa. Jos tarvitset apua lukemisessa, pyydä aikuista auttamaan.

  Kuka varmistaa, että kaikkia näitä sääntöjä noudatetaan?

  LEGO Groupissa on henkilö, jota kutsumme tietosuojavastaavaksi. Hänen tehtävänsä on suojella tietojasi ja varmistaa, että noudatamme kaikkia sääntöjä ja että tietosi ovat turvassa. Jos tietosuojavastaava havaitsee tiedoissasi virheitä, saamme siitä ilmoituksen, jotta voimme korjata tiedot.

  Meille on erittäin tärkeää pitää tietosi turvassa ja noudattaa kaikkia sääntöjä. Jos olet huolissasi siitä, miten käytämme henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä.

  On myös olemassa valtion virasto, jonka tehtävänä on valvoa, että kaltaisemme yritykset noudattavat sääntöjä, ja pyytää meitä korjaamaan asia, jos teemme jotain väärin. Voit ottaa tähän virastoon yhteyttä sähköpostitse tai kirjoittamalla kirjeen. Löydät kyseisen viraston yhteystiedot osoitteesta www.datatilsynet.dk.

  Tietoja verkkosivustostamme

  Kuten monet verkkosivustot myös meidän verkkosivustomme lataa tietokoneellesi pieniä tiedostoja, joita kutsutaan ”evästeiksi”. Nämä evästeet auttavat verkkosivustoamme toimimaan oikein. Löydät lisätietoja evästeistä Kapteeni Turvallisuuden videosta täältä.


  LEGO BrickLink, Inc:n tietosuojakäytäntö
  LEGO Educationin tietosuojakäytäntö