Videopelien hyödyt lapsille

Videopelien hyödyt lapsille

Oletko joskus toivonut, että lapset tarttuisivat peliohjaimen sijasta kirjaan?

Ymmärrämme sinua niin hyvin.

Sinua askarruttavat ruutuaika, sopimaton sisältö ja pelien vaikutukset koulumenestykseen.

Videopeleihin suhtaudutaan usein skeptisesti niiden suuresta suosiosta huolimatta.

Entä jos sanoisimme, että videopelien hyödyt ovatkin haittoja suuremmat?

Kielitaidon oppiminen on erittäin tärkeää, sitä ei kiellä kukaan. Pelaaminen voi kuitenkin hyödyttää lapsia monella tapaa. Tarkastelemme tätä kohta hieman tarkemmin.

Ennen kuin syvennymme videopelien positiivisiin puoliin, tehdään pikainen katsaus peleihin liittyviin suurimpiin väärinkäsityksiin.

”Videopelit ovat vain aivotonta viihdykettä!”

Tästä lausahduksesta on hyvä aloittaa. Videopelit ovat hurjan viihdyttäviä, mutta ne ovat myös tehokkaita oppimisen ja henkilökohtaisen kehittymisen välineitä. Vaikka osa peleistä sisältää sopimattomia tapahtumia ja väkivaltaisia teemoja, saatavilla on myös oppimista tukevia pelejä, kuten LEGO Smart Dash.

Monet videopelien negatiivisista vaikutuksista johtuvat itse asiassa siitä, ettei käyttöä tai ruutuaikaa ole millään tavalla rajoitettu. Voit lukea lisää käytön ja ruutuajan rajoittamisesta ja hallinnasta artikkelista, jossa annetaan vinkkejä sopivien rajojen asettamiseen.

Muutamat stereotypiat on nyt nakattu nurkkaan. Tarkastellaan seuraavaksi sitä, mitä hyötyä videopeleistä on lapsille, kun peleihin suhtaudutaan vastuullisesti.

Kognitiiviset hyödyt

Videopelejä voi pitää virtuaalisina leikkipaikkoina, esimerkkinä mainittakoon Super Marion mielikuvitusmaailma. Pelin jokainen taso on täynnä pulmatehtäviä ja haasteita, joissa lasten on analysoitava tietoja, keksittävä strategioita ja ylitettävä esteitä.

Minecraft edellyttää ongelmanratkaisutaitoja ja avaruudellista hahmottamista. Tämä kognitiivisia taitoja kehittävä peli kiehtoo kaikenikäisiä.

Kun pelien monimutkaiset kiemurat tulevat lapsille tutuiksi, kriittinen ajattelu kehittyy ja lapset oppivat soveltamaan taitojaan oikeassa elämässä. Monissa videopeleissä on muistettava sääntöjä, hahmoja ja tarinoita, joten ne testaavat lapsen kykyä painaa tietoa mieleen ja muistaa asioita. Ja pelien varsinainen tehtävä tai tavoite kehittää keskittymiskykyä uskomattoman tehokkaasti.

Oppimiseen liittyvät hyödyt

Tiedät varmaan sanonnan, että joka päivä voi oppia jotain uutta.

Me kaikki voimme oppia jatkuvasti uutta, olimmepa minkä ikäisiä tahansa. Saatamme ajatella, että aikuisina olemme viisaita, mutta oppiminen on elinikäistä.

Edellä mainittua sanontaa voisikin siis hieman muokata niin, että joka päivä voi oppia uutta leikin lomassa.

Oppimista tukevat pelit ja peleihin perustuvat oppimisalustat kattavat monia eri aihepiirejä. Saatavilla on matematiikasta ja luonnontieteistä kieliin ja maantietoon liittyvää sisältöä, joka on suunniteltu tekemään oppimisesta kiinnostavaa ja inspiroivaa. Innostamalla lapsia näiden pelien pariin he löytävät oppimisen ilon, joka ulottuu myös ruudun ulkopuolelle.

Kaiken tämän lisäksi pelit kehittävät myös lasten kieli‑ ja lukutaitoa, kun lapset lukevat pelitekstejä ja keskusteluja sekä tulkitsevat niitä. Uusia sanoja on taatusti mukavampi oppia dynaamisessa ja mukaansatempaavassa ympäristössä perinteisen luokkahuoneen sijaan. Näin se vain on.

Sosiaalisiin ja tunne-elämän taitoihin liittyvät hyödyt

Hyvän strategian laatiminen. Pulman ratkaiseminen yhdessä tuumin. Sopivan ratkaisun löytäminen haastavaan tilanteeseen. Monen pelaajan videopelit edellyttävät tiimityöskentelyä ja kehittävät tärkeitä sosiaalisia taitoja, kuten yhteistyö‑ ja vuorovaikutustaitoja.

Peleillä on myös yhteisöllinen puolensa. Pelien parissa lapset eivät suinkaan ole yksin, vaan he voivat olla vuorovaikutuksessa muiden, peleistä ja pelaamisesta kiinnostuneiden ikätovereidensa kanssa ja solmia pitkälle kantavia ystävyyssuhteita. Pelejä voi pelata verkossa perheenjäsenien ja ystävien kanssa tai osana isompaa peliyhteisöä.

Videopelit innostavat lapset ilmaisemaan itseään omaan persoonalliseen tyyliinsä heidän suunnitellessa ikiomia hahmoja ja uppoutuessa virtuaalimaailman seikkailuihin. Tästä onkin näppärä siirtyä seuraavaan aiheeseemme.

Luovuus ja mielikuvitus

Huikeita ympäristöjä, inspiroivia tarinoita ja persoonallisia hahmoja. Videopelien parissa lapset voivat matkata uskomattomiin paikkoihin. Pelit saavat mielikuvituksen valloilleen ja houkuttelevat lapsia uusien ideoiden ja ajatusten pariin.

Kaikki videopelit eivät suinkaan ole pelkkiä passiivisia elämyksiä, vaan monet niistä innostavat muokkaamaan avatarhahmoja ja tasoja sekä luomaan sisältöä. Kaikki tämä kannustaa lapsia taiteelliseen ilmaisuun ja nokkelaan ajatteluun sekä antaa heille onnistumisen elämyksiä.

Joskus on kuitenkin tarpeen poistua ihan kokonaan ruudun ääreltä. Kun peliharrastus yhdistetään arjen konkreettisiin puuhiin, saat ruutuajan ja muun arjen tasapainoon.

Lapset voivat ammentaa uutta inspiraatiota ruutuajastaan. Voit pyytää heitä esimerkiksi piirtämään kuvan, kirjoittamaan tarinan tai loihtimaan LEGO rakennelman suosikkipelinsä pohjalta.

Voit tuoda digitaalisen maailman ja oikean elämän lähemmäksi toisiaan keskustelemalla lasten kanssa vaikkapa pelisuunnittelun tarjoamista työmahdollisuuksista.

Aikuisten vastuulla on osoittaa jatkuvaa kiinnostusta lasten pelaamista kohtaan valvomalla sisältöä, rajoittamalla ruutuaikaa ja ohjaamalla lapsia opettavaisten pelien pariin.

Näin autamme lapsia kehittämään kognitiivisia, sosiaalisia ja oppimistaitoja sekä löytämään omat luovat vahvuutensa. Kaikki tämä auttaa heitä kasvamaan yksilöiksi, jotka hallitsevat elämässä tarvittavat taidot.