Fair Play

Rent spel, tack

Se också vår broschyr Fair Play

Bästa kund, surfare – eller till och med konkurrent!

Det här är ett meddelande om upphovsrätt, varumärken, orättvis konkurrens och andra rättsliga frågor. Vi gillar inte alla piratkopior av LEGO® delar som vi har sett, i synnerhet de senaste 25 åren. Vi vill gärna förklara varför.
Nationell patent-, konstruktions- och varumärkeslagstiftning – för att inte nämna efterlevnad av sådana lagar och tillhörande regler – skiljer sig ganska mycket från land till land. I ett antal länder finns det inte ens någon lagstiftning mot orättvis konkurrens. På senaste tiden har avsaknad av regler gällande förfalskningar, varumärkesintrång osv. ställt upphovsrättsägare inför allt större problem med tillverkare av kopior. Eftersom total avsaknad av regler inbjuder till förfalskningar och kopiering välkomnar LEGO Koncernen självklart de steg som just nu vidtas av vissa länder att införa produkt- och varumärkesskydd i den nationella lagstiftningen.

Vi stöder också EU:s förordning om beslagtagande av förfalskade produkter och WIPOs (World Intellectual Property Organisation) och EU:s ansträngningar för att stärka och harmonisera de relevanta lagarna. Även på högt utvecklade marknader har lagarna om skydd av immateriella rättigheter kryphål och vissa defekter. Därför kan processen att säkerställa verkställighet av reglerna och justeringen av lagen gå mycket långsamt.

Att skydda mot kopiering av varumärken och produkter är ofta en svår, tidsödande och dyrbar process. LEGO Koncernen samarbetar därför med andra tillverkare av varumärkesprodukter på internationell basis med målet att stärka, harmonisera och förenkla den internationella lagstiftningen och verkställigheten.

En nyligen utförd studie bland europeiska företag som tillverkar märkesprodukter visar att mer än 80 procent av respondenterna har sett flera av sina produkter imiterade minst en gång under de senaste fem åren. Endast omkring hälften av dem hade vidtagit rättsliga åtgärder mot imitatörerna. Den andra hälften anförde komplicerade rutiner, höga kostnader och osäkra utfall på grund av kraftigt skiftande praxis, även inom EU, som huvudskäl till att de inte försvarade sina rättigheter. Detta gör det allt mer uppenbart att det krävs bättre lagstiftning inom området.

Dock ökar som tur är den universella medvetenheten om att kreativa produkter förtjänar bättre skydd. Inom LEGO Koncernen anser vi att en originalproduktdesign borde skyddas mot kopiering så länge som den produceras och marknadsförs. Och det borde vara möjligt att på ett enkelt sätt stoppa kopiering och intrång. Vi anser också att design, företagsnamn och varumärken inte bör användas utanför sitt sammanhang utan ägarens medgivande. Varje år hanterar vår juridiska avdelning hundratals incidenter som innefattar intrång i våra rättigheter, håller koll på utvecklingen i världen och lagför dem som gör intrång. Vi ser till att konsumenterna kan lita på att det som bär LEGO Koncernens varumärken eller besitter karakteristiska produktegenskaper är en LEGO produkt. Det ligger inte bara i vårt företags intresse, utan även i konsumenternas, främst barnens, intresse över hela världen. Därför har vi definierat attityder och praxis som är avsedda att säkerställa rättvis konkurrens och rättvis handel gentemot konsumenterna. Vissa av dem kan vi göra gällande genom rättsliga åtgärder – och det gör vi. Vissa av dem önskar vi att vi skulle kunna göra gällande vid en överträdelse.

Allt vi ber om är att det borde vara rättvist och att konsumenterna borde ha möjlighet att fatta välinformerade köpbeslut.

Hur LEGO® entusiaster kan hänvisa till LEGO produkter på internet
LEGO Koncernen har fått kännedom om att många LEGO entusiaster världen över använder internet för att dela information och idéer om våra produkter. Det finns flera icke-officiella webbplatser och det tycks förekomma en hel del aktivitet på dessa webbplatser som röner stort intresse. Tyvärr använder vissa av dessa webbplatser LEGO logotypen och LEGO varumärken på ett sätt som kan leda till förvirring om huruvida dessa webbplatser är sponsrade eller godkända av LEGO Koncernen.

Därför har vi utarbetat dessa riktlinjer för underlätta för webbanvändare som vill hänvisa till LEGO produkter för icke-kommersiella syften att hänvisa till våra LEGO varumärken på rätt sätt. Dock är det omöjligt att sätta upp hårda och fasta regler om den rätta användningen av våra varumärken. Det beror på att vårt mål är att förhindra användning som i förlängningen skulle kunna leda till att våra varumärken suddas ut eller blir mer otydliga, eller som kan göra att konsumenterna felaktigt tror att webbplatsen har en koppling till eller är sponsrad av LEGO Koncernen. Eftersom användning i olika sammanhang kan leda till olika intryck (eller felaktiga intryck) hos betraktaren är det inte alltid lätt att göra generaliseringar i det enskilda fallet. Vi erbjuder dock ändå dessa riktlinjer och vill be om din hjälp att behålla våra varumärken starka och distinkta.

Vad är ett varumärke?
Ett varumärke är ett ord, symbol eller design, däribland en logotyp eller formen på en vara eller dess förpackning, som särskiljer varor från ett företag från varorna från ett annat företag. I vissa länder är LEGO klossen skyddad av en varumärkesregistrering. Ett varumärke kan också användas för att visa att varumärkesägaren har godkänt att materialet ifråga bär varumärket.

Ett varumärke måste skyddas
Ett varumärke måste kunna skilja en vara från ett företag från en vara från ett annat företag. Om ett varumärke tappar den förmågan kan ägaren upptäcka att det inte längre går att hindra andra från att använda varumärket. En ägare måste förhindra oriktig användning av dess varumärken för att förhindra att kunder och konsumenter blir lurade. Det är därför som LEGO Koncernen arbetar aktivt i hela världen för att se till att dess varumärken inte missbrukas.

LEGO logotypen får inte användas på en icke-officiell webbplats
Den klarröda LEGO logotypen har blivit ett av de mest igenkända varumärkena i världen. Vi har arbetat hårt för att göra denna logotyp till en symbol för högkvalitativa produkter för barn. Logotypen står för LEGO Koncernen och vi kan inte riskera att de distinkta egenskaperna hos denna symbol späds ut. Vi måste därför insistera på att LEGO logotypen ALDRIG används på en icke-officiell webbplats.

LEGO varumärkena får användas under vissa begränsade omständigheter på en icke-officiell webbplats
LEGO varumärken (men inte logotypen) får användas icke-kommersiellt för att hänvisa till LEGO produkter eller -element som visas eller diskuteras på en webbplats, förutsatt att varumärket inte lyfts fram eller används på ett sätt som kan förleda besökaren att tro att webbplatsen är sponsrad eller godkänd av LEGO Koncernen.

Korrekt användning av LEGO varumärket på en webbplats
Om LEGO varumärket ska användas överhuvudtaget ska det alltid användas som ett adjektiv, inte som ett substantiv. Ett exempel: ”MODELLER BYGGDA AV LEGO KLOSSAR”. Inte: ”MODELLER BYGGDA AV LEGO”. Varumärket ska också alltid ha samma typsnitt som den omgivande texten och inte isoleras eller markeras på något sätt. Med andra ord ska varumärket inte understrykas eller överstrykas med färg. Slutligen ska LEGO varumärket alltid åtföljas av ®-symbolen varje gång det används.

LEGO varumärket får inte användas i en webbadress
LEGO varumärket får inte användas i en webbadress. Webbadresser har blivit ett användbart verktyg för människor för att identifiera källan till en webbplats. ”LEGO” i ett domännamn skulle skapa ett felaktigt intryck av att LEGO Koncernen sponsrat webbplatsen.

Använd en friskrivningsklausul
En friskrivningsklausul bör alltid användas när LEGO varumärket förekommer på en webbplats. En lämplig friskrivningsklausul kan lyda: ”LEGO® är ett varumärke som tillhör LEGO Koncernen, som inte sponsrar, godkänner eller rekommenderar denna webbplats”. Dock gör en friskrivningsklausul inte en felaktig varumärkesanvändning ogjord. Därför kan användning av LEGO logotypen eller felaktig användning av LEGO varumärket inte rättfärdigas av en friskrivningsklausul.

Vad är upphovsrätt?
En upphovsrätt är en exklusiv rätt att göra eller distribuera kopior, på något sätt, av skriftligt eller konstnärligt ursprungsmaterial. Denna exklusiva rättigheter innefattar rätten att göra kopior i ett datorminne.

Inskanning av upphovsrättsskyddat material till en webbplats
LEGO Koncernen äger upphovsrätten till sina byggnadsinstruktioner, publikationer och till de fotografier som används i våra kataloger och på våra förpackningar. Kopiering, inskanning och distribuering av sådant material via webben skulle utgöra ett intrång i vår upphovsrätt. För närvarande tillåter dock LEGO Koncernen inskanning av begränsade utdrag från detta material i oförändrad form för icke-kommersiella syften för utbyte av information eller kommentarer i god tro. Dock bör inskannade bilder/info inte ha en sådan omfattning att det skulle förleda människor att tro att webbplatsen är sponsrad av LEGO Koncernen. Vi ber att fotografierna skannas in utan förvrängning eller överdriven betoning av LEGO logotypen. En friskrivningsklausul och ett meddelande måste visas som anger att LEGO Koncernen äger upphovsrätten (t.ex. LEGO Koncernen. Detta är en fristående webbplats som inte är godkänd eller sponsras av LEGO Koncernen).

Vi hoppas att dessa riktlinjer besvarar de vanligaste frågorna om användning av LEGO varumärkena och upphovsrätt. Vi vet att de flesta internetanvändare vill respektera dessa rättigheter, men är inte alltid säkra på vad som är tillåtet. Internet medför många nya möjligheter till omedelbar kommunikation med hela världen, och gör att alla kan göra sin stämma hörd. Eftersom internet är ett kommunikationssätt under utveckling kan det bli nödvändigt att revidera dessa riktlinjer från tid till annan. Vi uppskattar det intresse för vårt företag och våra produkter som uttrycks, och vi hoppas att en fortlöpande dialog kan utöka den glädje som vi försöker skapa med våra produkter.