LEGO certifiering

Du kan söka efter ett certifikat med något av de fyra datafälten nedan. Fyll i minst ett och klicka på Sök. Om du vill söka efter flera artiklar samtidigt kan du ange flera certifikat-, artikel- eller produktnummer i varje fält, avgränsade med kommatecken.

Se även: försäkringar om överensstämmelse och produktdokumentation om batterier

Landsspecifika dokument
Språk