Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία Τροποποίηση: 8 Φεβρουαρίου 2024

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τι αφορά αυτή η Πολιτική;

Καλώς ορίσατε στην Πολιτική Απορρήτου μας! Είναι πολύ ευχάριστο που θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς κρατάμε ασφαλή τα στοιχεία σας. Η παρούσα πολιτική σάς ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο που φροντίζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές μας. Η Πολιτική Απορρήτου σάς ενημερώνει επίσης σχετικά με τα δικαιώματά σας περί απορρήτου και πώς προστατεύεστε από τη νομοθεσία. Τέλος, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων τόσο σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε μέσω των διαφόρων καναλιών μας, όπως ιστοτόπους, εφαρμογές, κοινωνικά δίκτυα τρίτων, καταστήματα λιανικής πώλησης, σημεία πώλησης και εκδηλώσεις.

Αυτή είναι η γενική Πολιτική Απορρήτου μας. Για ορισμένες δικαιοδοσίες, ισχύουν πρόσθετες διατάξεις ειδικές για τη χώρα/πολιτεία. Κάντε κλικ εδώ για να κατευθυνθείτε προς τις ειδικές διατάξεις.

Με άλλα λόγια, αν αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τις βρείτε εδώ!

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο όμιλος LEGO Group αποτελείται από αρκετές διαφορετικές νομικές οντότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον όμιλο LEGO Group εδώ https://www.lego.com/aboutus.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκδίδεται για λογαριασμό όλων των εταιρειών του ομίλου LEGO Group, όπου η LEGO System A/S είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τοπική οντότητα του ομίλου LEGO Group έχει καθορίσει τον δικό της υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τη χώρα της όπου πραγματοποιείται τοπική επεξεργασία. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις «εμείς», «εμάς» ή «μας», μιλάμε για την εταιρεία LEGO System A/S.

Έχουμε διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (‘ΥΠΔ’), ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη αποριών που σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μέσω επιστολής με τον ΥΠΔ στη διεύθυνση:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1,
   7190 Billund,
   Denmark
   Att: DPO

Συμπεριλάβετε το όνομά σας και τη χώρα με την οποία σχετίζεται το ερώτημά σας.

Τα δικαιώματά σας περί προστασίας απορρήτου

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι πληροφορίες είναι ήδη ορατές σε εσάς στις διαδικτυακές υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Ωστόσο, το δικαίωμά σας για πρόσβαση μπορεί να περιορίζεται από τη νομοθεσία, την προστασία απορρήτου άλλων προσώπων και λόγους που άπτονται των επιχειρηματικών πρακτικών, της τεχνογνωσίας, των επιχειρηματικών απορρήτων και των εσωτερικών αξιολογήσεων του ομίλου LEGO Group.

 • Να ζητήσετε διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων. Εάν τα δεδομένα που σας αφορούν είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα, με τους περιορισμούς που απορρέουν από τη νομοθεσία.

 • Να ζητήσετε διαγραφή Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας όταν:

 1. τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία·
 2. αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος επεξεργασίας·
 3. εναντιώνεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχει αιτιολογημένος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας· ή
 4. η επεξεργασία είναι παράνομη.

Σημειώστε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα αφότου ζητήσετε διαγραφή με στόχο την ικανοποίηση νομικών ή συμβατικών μας υποχρεώσεων. Ενδέχεται επίσης να μας επιτραπεί από την ισχύουσα νομοθεσία να διατηρήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα για να ικανοποιήσουμε τις επιχειρηματικές μας ανάγκες.

 • Περιορισμός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων που έχουμε καταχωρίσει για εσάς ή τη νομιμότητα της επεξεργασίας, ή εάν έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το δικαίωμα εναντίωσης που έχετε, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Η επεξεργασία θα περιοριστεί στην αποθήκευση μόνο, μέχρι να διαπιστωθεί η ορθότητα των δεδομένων ή να ελεγχθεί εάν τα έννομα συμφέροντά μας υπερισχύουν των συμφερόντων σας. Ακόμη και όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας έχει περιοριστεί όπως περιγράφεται παραπάνω, ο όμιλος LEGO Group ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας με άλλους τρόπους, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την επιβολή νομικής αξίωσης ή για την επεξεργασία προηγουμένως συλλεγμένων δεδομένων, εάν είχατε συναινέσει νωρίτερα.
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία που βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας. Μπορείτε πάντα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται σε έννομο συμφέρον. Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για άμεσο μάρκετινγκ και δημιουργία προφίλ σε σχέση με αυτό το μάρκετινγκ, η εναντίωσή σας θα είναι πάντα βάσιμη. Για εναντιώσεις αναφορικά με την επεξεργασία για άλλους σκοπούς, θα διεξαγάγουμε δοκιμή εξισορρόπησης έννομου συμφέροντος και θα εξετάσουμε εάν θα υποστηρίξουμε την εναντίωσή σας.
 • Φορητότητα δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με αυτοματοποιημένα μέσα και βάσει συγκατάθεσης ή εκπλήρωσης σύμβασης.
 • Λοιπά δικαιώματα. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στη Δανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Δανικής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων στο www.datatilsynet.dk.

Περαιτέρω πληροφορίες: ενημερώσεις

Εάν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις πρακτικές μας και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας.


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει ο όμιλος LEGO Group;

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα άτομο μέσω της οποίας αυτό το άτομο μπορεί να ταυτοποιηθεί. Ενδέχεται να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να διαβιβάσουμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:

 • Δεδομένα Ταυτότητας, τα οποία περιλαμβάνουν όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, οικογενειακή κατάσταση, τίτλο, ημερομηνία γέννησης και φύλο.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας, τα οποία περιλαμβάνουν διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου.
 • Οικονομικά Δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και κάρτας πληρωμής.
 • Δεδομένα Συναλλαγών, τα οποία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές από και προς εσάς και άλλες λεπτομέρειες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από εμάς.
 • Τεχνικά Δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), τα δεδομένα σύνδεσής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμιση ζώνης ώρας και την τοποθεσία, τους τύπους και εκδόσεις προσθηκών προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Δεδομένα Προφίλ, τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Δεδομένα Αγοραστή, τα οποία περιλαμβάνουν αγορές ή παραγγελίες που πραγματοποιούνται από εσάς, τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις σας, και σχόλια ή απαντήσεις σε έρευνες.
 • Δεδομένα Χρήσης, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνιών, τα οποία περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας στη λήψη μάρκετινγκ από εμάς και τους τρίτους μας, τη συμμετοχή σας σε κληρώσεις και άλλους διαγωνισμούς βραβείων και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

Επίσης, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό. Τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα θα μπορούσαν να προέρχονται από τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν θεωρούνται προσωπικά, επειδή δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τα Δεδομένα Χρήσης σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία ιστοτόπου. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Χρησιμοποιούμε Ψευδωνυμοποιημένα Δεδομένα για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις του απορρήτου για εσάς.

Η ψευδωνυμοποίηση είναι μια μέθοδος που αντικαθιστά ή καταργεί πληροφορίες στο σύνολο δεδομένων που ταυτοποιεί ένα άτομο, αλλά επιτρέπει σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή σε τρίτους να ταυτοποιήσουν εκ νέου τα προσωπικά δεδομένα με εύλογη προσπάθεια. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε αντίθεση με την ανωνυμοποίηση, η ψευδωνυμοποίηση δεν αφαιρεί όλες τις πληροφορίες ταυτοποίησης από τα δεδομένα, αλλά μειώνει τη δυνατότητα σύνδεσης ενός συνόλου δεδομένων με την ταυτότητα ενός ατόμου.

Δεν συλλέγουμε προληπτικά Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς (αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητά σας, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, σεξουαλική ζωή, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτικά φρονήματα, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας ή γενετικές πληροφορίες, βιομετρικά δεδομένα για σκοπούς ταυτοποίησης, ή πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Εάν δεν μας παρέχετε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα (θα σας ενημερώνουμε όταν συμβαίνει αυτό, για παράδειγμα, καθιστώντας αυτές τις πληροφορίες σαφείς στις φόρμες εγγραφής μας), ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες μας.

Με ποιον τρόπο συλλέγει ο όμιλος LEGO Group τα προσωπικά δεδομένα από εσάς;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

 • Ιστότοποι, που περιλαμβάνουν οποιουσδήποτε ιστοτόπους των οποίων η διαχείριση γίνεται από τον όμιλο LEGO Group ή για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων τους οποίους διαχειριζόμαστε κάτω από τους δικούς μας τομείς/διευθύνσεις URL και μίνι ιστοτόπους που διατηρούμε σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων όπως το Facebook.
 • Βιντεοπαιχνίδια/εφαρμογές για κινητά, που περιλαμβάνουν βιντεοπαιχνίδια ή εφαρμογές για κινητά των οποίων η διαχείριση γίνεται από τον όμιλο LEGO Group ή για λογαριασμό του, όπως εφαρμογές smartphone.
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κείμενο και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ εσάς και του ομίλου LEGO Group.
 • Εξυπηρέτηση Πελατών, που περιλαμβάνει κλήσεις ή διαδικτυακές συνομιλίες με το προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών μας.
 • Καταστήματα λιανικής πώλησης, που περιλαμβάνουν καταστήματα των οποίων η διαχείριση γίνεται από τον όμιλο LEGO Group ή για λογαριασμό του.
 • Ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής σε λογαριασμό LEGO® Account, της εγγραφής σε πρόγραμμα επιβράβευσης VIP, των εγγραφών στο περιοδικό LEGO Life.
 • Φόρμες εγγραφής εκτός σύνδεσης, που περιλαμβάνουν έντυπες φόρμες εγγραφής και παρόμοιες φόρμες τις οποίες συλλέγουμε για παράδειγμα μέσω ταχυδρομείου, παρουσιάσεων σε καταστήματα, διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών, ή εκδηλώσεων.
 • Διαδικτυακοί διαγωνισμοί και κληρώσεις καταναλωτών
 • Το VIP πρόγραμμα επιβράβευσης μας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων σας εντός του προγράμματος.
 • Έρευνα στην οποία εσείς ή/και τα παιδιά σας μπορεί να συμμετάσχετε, τόσο αυτοπροσώπως όσο και διαδικτυακά.

Προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέξει ο όμιλος LEGO Group από τρίτους

Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν από διάφορα τρίτα μέρη και δημόσιες πηγές, όπως ορίζεται παρακάτω:

 • Τεχνικά Δεδομένα από τα ακόλουθα μέρη:
 1. παρόχους αναλυτικών στοιχείων·
 2. διαφημιστικά δίκτυα· και
 3. παρόχους πληροφοριών αναζήτησης.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας, Οικονομικά Δεδομένα και Δεδομένα Συναλλαγών από παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληρωμών και παράδοσης.
 • Δεδομένα Ταυτότητας και Επικοινωνίας από εταιρείες παροχής δεδομένων (data brokers) ή εταιρείες συγκέντρωσης δεδομένων (data aggregators).
 • Δεδομένα Ταυτότητας και Επικοινωνίας από δημόσια διαθέσιμες πηγές.
 • Δεδομένα Ταυτότητας, Επικοινωνίας και Αγοραστή από συνεργάτες λιανικής και ψυχαγωγίας, όπως η Merlin Entertainments και οι συνεργάτες Πιστοποιημένων Καταστημάτων LEGO.

Πώς χρησιμοποιεί ο όμιλος LEGO Group τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοποί και νομικές βάσεις για την επεξεργασία

Εφαρμογές LEGO® και διαδικτυακά κανάλια
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Χρησιμοποιείτε μια LEGO® εφαρμογή ή διαδικτυακό κανάλι
 • Τεχνικά δεδομένα
 • Δεδομένα χρήσης
 • Επιπλέον, δεδομένα συλλέγονται χρησιμοποιώντας cookies* στις εφαρμογές ή τους ιστοτόπους μας (στον βαθμό που έχετε συναινέσει στη χρήση cookies). Ανατρέξτε στην Ενότητα 3 της παρούσας Πολιτικής ή στην Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν τα cookies και τους τύπους δεδομένων που συλλέγουν.
 • Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό LEGO® Account για χρήση στις εφαρμογές και τα διαδικτυακά κανάλια μας, επεξεργαζόμαστε ορισμένα Δεδομένα Ταυτότητας, Δεδομένα Επικοινωνίας και Δεδομένα Προφίλ, τα οποία παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας σε λογαριασμό LEGO Account ή κατά την επεξεργασία του προφίλ σας.
*Εάν ένα παιδί κάτω των 16 ετών αποκτήσει πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό κανάλι που έχει σχεδιαστεί για παιδιά χρησιμοποιώντας μια ηλικιακή πύλη, θα λάβουμε γονική συγκατάθεση πριν συλλέξουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από το παιδί (βλ. Ενότητα 4 στην παρούσα Πολιτική για περισσότερες πληροφορίες).
 • Για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία χρήστη και τη λειτουργικότητα των εφαρμογών μας και
 • Για να παρέχουμε εξατομικευμένο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της επαναστόχευσης, εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (ανατρέξτε στη Δήλωση Cookies για περισσότερες πληροφορίες)
 • Για να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στις εφαρμογές, τους ιστοτόπους και τις υπηρεσίες μας (όπως το πρόγραμμα LEGO® VIP και το Κέντρο Προτιμήσεων LEGO.com)
 • Για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τις εφαρμογές και τους ιστοτόπους μας βελτιστοποιείται για εσάς και για τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας
 • Για να μπορείτε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες όταν το επιλέγετε
 • Για να σας βοηθήσουμε να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό LEGO® Account
 • Για να επαληθεύσουμε και να τεκμηριώσουμε ότι ο δημιουργός ενός λογαριασμού LEGO® Account δεν είναι παιδί κάτω των 16 ετών.
 • Για να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες βάσει Συγκεντρωτικών Δεδομένων, με στόχο την κατανόηση της κατάστασης της επιχείρησής μας και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών και των προωθητικών ενεργειών μας
 • Για να σας παρέχουμε συναφές μάρκετινγκ τόσο όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας στα δικά μας κανάλια όσο και μέσω καναλιών τρίτων (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοποι αναζήτησης, αγορές)
 • Για να βρούμε/επιλέξουμε πιθανούς νέους πελάτες που μοιάζουν με τους τρέχοντες πελάτες μας
 • Η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη χρήση των cookies (στον βαθμό που παρέχεται αυτή η συγκατάθεση)
 • Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να είμαστε σε θέση να βελτιστοποιήσουμε και να βελτιώσουμε τις εφαρμογές και τα διαδικτυακά κανάλια μας, να παρέχουμε συνάφεια για τους καταναλωτές μας στις προσπάθειές μας μάρκετινγκ τόσο στα δικά μας κανάλια όσο και σε κανάλια τρίτων, να διασφαλίσουμε ότι οι εφαρμογές και οι ιστότοποί μας λειτουργούν ομαλά για τους καταναλωτές και να διασφαλίσουμε ότι δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού κάτω των 16 ετών χωρίς γονική συγκατάθεση.

Εκπλήρωση παραγγελιών
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Κάνετε μια παραγγελία σε εμάς
 • Δεδομένα Ταυτότητας και Δεδομένα Επικοινωνίας
 • Δεδομένα Αγοραστή
 • Οικονομικά Δεδομένα
 • Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό LEGO® Account για χρήση στις εφαρμογές και τα διαδικτυακά κανάλια μας, επεξεργαζόμαστε ορισμένα Δεδομένα Ταυτότητας, Δεδομένα Επικοινωνίας και Δεδομένα Προφίλ, τα οποία παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας σε λογαριασμό LEGO Account ή κατά την επεξεργασία του προφίλ σας.
 • Δεδομένα Συναλλαγών
 • Τεχνικά Δεδομένα
 • Για να εκπληρώσουμε τη συμφωνία αγοράς που συνήψαμε μαζί σας, η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία και αποστολή των παραγγελιών σας και τη διαχείριση των δικαιωμάτων σας για επιστροφή αγαθών ή υποβολή καταγγελίας
 • Για να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία που αφορά π.χ. ανακλήσεις προϊόντων, τήρηση βιβλίων και δικαιώματα των καταναλωτών
 • Για να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι αγοραστές μας
 • Για να σας επιτρέψουμε να αποθηκεύετε τα Δεδομένα Πληρωμών, τα Δεδομένα Ταυτότητας και τα Δεδομένα Επικοινωνίας σας ή παρόμοια δεδομένα για τη διευκόλυνση μελλοντικών αγορών ή αλληλεπιδράσεων μαζί μας
 • Για να διεξάγουμε δραστηριότητες πρόληψης απάτης
 • Εκτέλεση σύμβασης, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), ΓΚΠΔ, σε σχέση με την αμοιβαία μας συμφωνία αγοράς
 • Νομική υποχρέωση, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ), ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία που αφορά π.χ. ανακλήσεις προϊόντων, τήρηση βιβλίων και δικαιώματα των καταναλωτών
 • Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας να γνωρίζουμε τους αγοραστές μας και να τους παρέχουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία αγορών
 • Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να αποτρέπουμε δόλιες δραστηριότητες σε σχέση με αγορές που πραγματοποιούνται στους ιστοτόπους μας

Υποστήριξη πελατών
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Αλληλεπιδράτε με τις λειτουργίες υποστήριξης πελατών μας
 • Δεδομένα Ταυτότητας και Δεδομένα Επικοινωνίας
 • Δεδομένα Συναλλαγών
 • Δεδομένα Χρήσης
 • Τεχνικά Δεδομένα και Πληροφορίες για τεχνικά θέματα
 • Ερωτήσεις/παράπονα σχετικά με προϊόντα
 • Σχόλια (π.χ. που αναμεταδίδονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης)
 • Γενικές ερωτήσεις
 • Άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο σχετικά με τον λόγο του ερωτήματός σας
 • Για να σας παρέχουμε υποστήριξη
 • Για να εντοπίζουμε παραγγελίες ή για να σας αποστέλλουμε αντικαταστάσεις
 • Για να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Για να ενεργούμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αποκρινόμενοι σε καταγγελίες καταναλωτών
 • Για να εκπληρώσουμε τη συμφωνία που έχουμε συνάψει μαζί σας σχετικά με την αγορά σας από εμάς
 • Η Συγκατάθεσή σας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΓΚΠΔ, όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη πελατών μας και μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το αίτημα υποστήριξής σας
 • Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες πελατών και τα προϊόντα μας
 • Νομική υποχρέωση, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ), ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία
 • Εκτέλεση σύμβασης, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), ΓΚΠΔ, σε σχέση με την αμοιβαία μας συμφωνία αγοράς

Επικοινωνίες Ψηφιακού Μάρκετινγκ (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα SMS, μηνύματα push ή παρόμοιο άμεσο μάρκετινγκ)
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
 • Εγγράφεστε σε μία ή περισσότερες από τις επικοινωνίες ψηφιακού μας μάρκετινγκ, όπου απαιτείται δια νόμου η συναινετική εγγραφή
 • Δεν έχετε αρνηθεί τη λήψη μίας ή περισσότερων επικοινωνιών ψηφιακού μάρκετινγκ ή ενημερωτικών δελτίων μας
 • Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνιών
 • Απαραίτητα Δεδομένα Ταυτότητας
 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της επικοινωνίας μάρκετινγκ που ανοίγετε και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο
 • Για να είμαστε σε θέση να σας παραδίδουμε τις επικοινωνίες ψηφιακού μας μάρκετινγκ
 • Για να εκτελούμε εσωτερικές στατιστικές αναλύσεις, να λαμβάνουμε πληροφορίες και να βελτιστοποιούμε και να εξατομικεύουμε τόσο το περιεχόμενο όσο και την παράδοση του ενημερωτικού μας δελτίου επικοινωνίας σε όσους θέλουν να το λαμβάνουν
 • Για να σας παρέχουμε συναφές μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, τόσο όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας στα δικά μας κανάλια με την επωνυμία LEGO® όσο και μέσω καναλιών τρίτων (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοποι αναζήτησης, αγορές)
 • Για να βρούμε/επιλέξουμε πιθανούς νέους πελάτες που μοιάζουν με τους τρέχοντες πελάτες μας (‘σωσίες’) ή για να διασφαλίσουμε ότι οι τρέχοντες πελάτες μας δεν λαμβάνουν μη συναφή μηνύματα μάρκετινγκ (‘απόκρυψη’)
 • Η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΓΚΠΔ, η οποία παρέχεται κατά την εγγραφή σας στην επικοινωνία μάρκετινγκ
 • Το έννομο συμφέρον μας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ μας εκτός των δικών μας καναλιών (π.χ. μέσω κοινωνικών μέσων, μηχανών αναζήτησης ή αγορών)
 • Η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΓΚΠΔ, για να μας επιτρέψετε να σας στοχεύσουμε με εξατομικευμένο μάρκετινγκ εκτός των δικών μας επώνυμων καναλιών (π.χ. μέσω κοινωνικών μέσων, μηχανών αναζήτησης ή αγορών)
 • Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας να σας παρέχουμε συναφές περιεχόμενο στο μήνυμα μάρκετινγκ βάσει συγκεντρωτικών πληροφοριών από αγοραστές και χρήστες στον ιστότοπό μας
 • Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία για εσωτερική χρήση με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

Κατάλογοι
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
 • Αγοράζετε ενεργά στην ιστοσελίδα μας
 • Δεν έχετε αρνηθεί τη λήψη καταλόγου από εμάς
 • Ζητάτε ενεργά να λάβετε έναν κατάλογο LEGO®
 • Επιτρέπετε σε τρίτη εταιρεία παροχής δεδομένων (data broker) να σας στείλει καταλόγους μάρκετινγκ
 • Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνιών
 • Απαραίτητα Δεδομένα Ταυτότητας και Επικοινωνίας
 • Για να σας στέλνουμε τους καταλόγους μας και για να τα κοινοποιούμε στις τρίτες εταιρείες παροχής δεδομένων και εταιρείες συγκέντρωσης δεδομένων ώστε να διασφαλίζουμε ότι δεν θα σας αποσταλεί Κατάλογος LEGO® και από τους δύο μας ταυτόχρονα (ονομάζεται επίσης απόκρυψη δεδομένων) ή να προωθούμε το αίτημα εξαίρεσής σας σε αυτούς (όπου πρόκειται για υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων των προσωπικών σας δεδομένων)
 • Με βάση τα συγκεντρωτικά δεδομένα, για να κατανοήσουμε τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ μας προς εσάς ώστε να βρούμε νέους πελάτες που είναι παρόμοιοι με εσάς
 • Το έννομο συμφέρον μας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, για την αποστολή καταλόγου που περιέχει παρόμοια προϊόντα με αυτά που έχετε αγοράσει (επιτρέποντάς σας στη συνέχεια να εξαιρεθείτε)
 • Το έννομο συμφέρον μας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, για την αποστολή του καταλόγου που έχετε ρητά ζητήσει από εμάς
 • Η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΓΚΠΔ, για να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε άλλα δεδομένα που έχουμε για εσάς ώστε να προσαρμόσουμε συγκεκριμένα το περιεχόμενο του καταλόγου που σας αποστέλλουμε
 • Το έννομο συμφέρον μας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, για την εξασφάλιση μιας καλής εμπειρίας LEGO® brand
 • Το έννομο συμφέρον μας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, για την κατανόηση της γενικής αποτελεσματικότητας μάρκετινγκ των καταλόγων μας.
 • Το έννομο συμφέρον μας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, για τη χρήση των δεδομένων σας ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις του υπάρχοντος πελάτη μας και να τα χρησιμοποιήσουμε για την εύρεση νέων πελατών παρόμοιων με εσάς
 • Η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΓΚΠΔ, για να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε άλλα δεδομένα που έχουμε για εσάς ώστε να προσαρμόσουμε συγκεκριμένα το περιεχόμενο του καταλόγου που σας αποστέλλουμε

Διαχείριση λογαριασμών LEGO® VIP και στατιστικά στοιχεία & πληροφορίες
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Εγγράφεστε και χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό LEGO® VIP
 • Επεξεργαζόμαστε ορισμένα Δεδομένα Ταυτότητας, Δεδομένα Επικοινωνίας και Δεδομένα Προφίλ, τα οποία παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας σε λογαριασμό VIP ή την επεξεργασία του προφίλ σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό της κάρτας σας VIP
 • Δεδομένα Συναλλαγών και Δεδομένα Αγοραστή εάν έχετε χρησιμοποιήσει την ιδιότητα μέλους VIP σε σχέση με αγορές
 • Πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση cookies (στον βαθμό που έχετε συναινέσει στη χρήση cookies)
 • Για να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε την LEGO® VIP ιδιότητα μέλους σας και να σας παρέχουμε πρόσβαση σε VIP προνόμια
 • Για να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τη VIP ιδιότητα μέλους σας
 • Για να βλέπετε πώς κερδίσατε και ξοδέψατε τους VIP πόντους σας
 • Για να δημιουργούμε μια εξατομικευμένη εμπειρία όταν είστε συνδεδεμένοι στον VIP λογαριασμό σας, η οποία περιλαμβάνει την εμφάνιση προϊόντων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας αρέσουν
 • Για να δημιουργούμε στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες με βάση Συγκεντρωτικά Δεδομένα με στόχο τη βελτίωση του προγράμματος VIP και τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους αγοραστές που εγγράφονται. Για παράδειγμα, αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της επιλογής μελλοντικών επιβραβεύσεων και τις αλλαγές πολιτικής του προγράμματος VIP. Προβαίνουμε σε αυτές τις ενέργειες για να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε και να βελτιστοποιούμε την κατάσταση του προγράμματος VIP και να διαχειριζόμαστε, να εξελίσσουμε και να διαθέτουμε το πρόγραμμα στην αγορά
 • Για να σας παρέχουμε συναφές μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, τόσο όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας στα δικά μας κανάλια με την επωνυμία LEGO® όσο και μέσω καναλιών τρίτων (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοποι αναζήτησης, αγορές)
 • Για να βρούμε/επιλέξουμε πιθανούς νέους πελάτες που μοιάζουν με τους τρέχοντες πελάτες μας (‘σωσίες’) ή για να διασφαλίσουμε ότι οι τρέχοντες πελάτες δεν λαμβάνουν μη συναφή μηνύματα μάρκετινγκ (‘απόκρυψη’)
 • Εκτέλεση σύμβασης, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), ΓΚΠΔ, η οποία είναι η συμφωνία μας μαζί σας σχετικά με τη VIP ιδιότητά σας
 • Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τις πλατφόρμες μας
 • Η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη χρήση των cookies (στον βαθμό που παρέχεται αυτή η συγκατάθεση)
 • Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών με βάση Συγκεντρωτικά Δεδομένα
 • Το έννομο συμφέρον μας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, για τη χρήση των δεδομένων σας ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις του υπάρχοντος πελάτη μας και να τα χρησιμοποιήσουμε για την εύρεση νέων πελατών που είναι παρόμοιοι με εσάς
 • Το έννομο συμφέρον μας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ μας εκτός των δικών μας καναλιών (π.χ. μέσω κοινωνικών μέσων, μηχανών αναζήτησης ή αγορών)
 • Η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΓΚΠΔ, για να μας επιτρέψετε να σας στοχεύσουμε με εξατομικευμένο μάρκετινγκ εκτός των δικών μας καναλιών (π.χ. μέσω κοινωνικών μέσων, μηχανών αναζήτησης ή αγορών)

Προηγμένα αναλυτικά στοιχεία λογαριασμού LEGO® VIP
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας LEGO® VIP, ενώ μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την εκτέλεση προηγμένων αναλυτικών στοιχείων
 • Δεδομένα Συναλλαγών και Δεδομένα Αγοραστή εάν έχετε χρησιμοποιήσει την ιδιότητα μέλους VIP σε σχέση με αγορές, που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες στις οποίες περιηγείστε στο LEGO.com και τα προϊόντα που κάνετε κλικ όταν είστε συνδεδεμένοι στον VIP λογαριασμό σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία τα οποία ανοίγετε και κάνετε κλικ
 • Πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση cookies (στον βαθμό που έχετε συναινέσει στη χρήση cookies)
 • Πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς ή τις κληρώσεις στις οποίες συμμετέχετε
Για να είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε το μάρκετινγκ σε εσάς και τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα μέσα από την πρόβλεψη των προτιμήσεών σας με βάση τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το υπόλοιπο πόντων VIP, το ιστορικό εξαργύρωσης πόντων VIP, τη δραστηριότητα μέλους VIP, το ιστορικό αγορών, τις προτιμήσεις προϊόντων, τα δεδομένα cookies περιήγησης στο διαδίκτυο (εάν τα έχετε επιλέξει ξεχωριστά), τα δεδομένα τοποθεσίας σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες συνδέονται με τον λογαριασμό σας LEGO Account ή/και τον λογαριασμό LEGO VIP
 • Η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΓΚΠΔ, σε σχέση με προηγμένα αναλυτικά στοιχεία. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να παρασχεθεί με την επιλογή κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού VIP ή με την επιλογή στη σελίδα του VIP λογαριασμού σας
 • Η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη χρήση των cookies (στον βαθμό που παρέχεται αυτή η συγκατάθεση)

Διαγωνισμοί, κληρώσεις, μάρκετινγκ και άλλες προσφορές
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Συμμετέχετε σε διαγωνισμό ή κλήρωση ή λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς σχετικά με διαγωνισμούς, κληρώσεις, εκστρατείες ή προσφορές
 • Δεδομένα Ταυτότητας
 • Δεδομένα Επικοινωνίας
 • Για να διαχειριζόμαστε διαγωνισμούς και κληρώσεις
 • Για να δημιουργούμε στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες βάσει Συγκεντρωτικών Δεδομένων, με στόχο τον καθορισμό της κατάστασης της επιχείρησής μας και των διαφημιστικών εκστρατειών και των προωθητικών ενεργειών μας
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν κερδίσετε ένα βραβείο
 • Για να εκπληρώσουμε κανονιστικές απαιτήσεις
 • Εκτέλεση σύμβασης, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), ΓΚΠΔ, η οποία είναι η συμφωνία μας μαζί σας σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού ή της κλήρωσης
 • Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών με βάση Συγκεντρωτικά Δεδομένα και σε σχέση με την επικοινωνία μαζί σας εάν κερδίσετε ένα βραβείο
 • Νομική υποχρέωση, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ), ΓΚΠΔ, σε σχέση με

Τα κοινωνικά δίκτυα του ομίλου LEGO Group
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Αλληλεπιδράτε με τα κοινωνικά δίκτυα του ομίλου LEGO Group (όπως το LEGO® Life και το LEGO Ideas)Πληροφορίες που έχετε διαθέσει, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν σχόλια, αντιδράσεις, κοινοποίηση αναρτήσεων λογαριασμών των κοινωνικών μας μέσων ή άλλου περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες
 • Για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας
 • Για να δημιουργούμε αναφορές και να αναλύουμε τη δέσμευση των χρηστών στην πλατφόρμα
 • Για να σας δώσουμε την ευκαιρία να επηρεάσετε τα νέα προϊόντα που θα λανσάρουμε
 • Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, σε σχέση με την απάντηση στις ερωτήσεις σας και τη δημιουργία αναφορών και αναλύσεων για τη δέσμευση των χρηστών
 • Εκτέλεση σύμβασης, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), ΓΚΠΔ, η οποία είναι η συμφωνία μας μαζί σας σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Κοινωνικά δίκτυα τρίτων
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Αλληλεπιδράτε με λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως λειτουργίες ‘Μου αρέσει’*

*Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του ομίλου LEGO Group στην πλατφόρμα τους για δικούς τους σκοπούς, όπως περιγράφεται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου
 • Πληροφορίες που έχετε διαθέσει, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και τον τόπο διαμονής σας, τα σχόλια, τις αντιδράσεις σας, την κοινοποίηση αναρτήσεων λογαριασμών των κοινωνικών μας μέσων ή άλλου περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες
 • Αναλυτικά δεδομένα απόδοσης για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακές διαφημίσεις
 • Για να δημιουργούμε αναφορές και να αναλύουμε τη δέσμευση των χρηστών με το περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα(ες)
 • Για να σας δώσουμε την ευκαιρία να επηρεάσετε τα νέα προϊόντα που θα λανσάρουμε
Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, σε σχέση με την ανάλυση και τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη δέσμευση των χρηστών και τη μεταγενέστερη απόδοση

Εκδηλώσεις ζωντανής ροής (στο κατάστημα και στο διαδίκτυο)
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Συμμετέχετε απευθείας ή περιλαμβάνεστε στο κοινό ή στο φόντο μιας εκδήλωσης ζωντανής ροής κατά λάθος*

*Οι περιοχές θα επισημαίνονται με σαφήνεια και θα λαμβάνουμε συγκατάθεση από τα άτομα που περιλαμβάνονται άμεσα

Ζωντανή βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης, η οποία περιλαμβάνει άτομα στην περιοχή που βιντεοσκοπείται.Για να μπορούμε να φιλοξενούμε εκδηλώσεις ζωντανής ροής για να αλληλεπιδρούμε με τους καταναλωτές
 • Με τη συγκατάθεσή σας, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΓΚΠΔ, σε σχέση με την άμεση συμμετοχή σας σε τέτοιες εκδηλώσεις ζωντανής ροής
 • Έννομα συμφέροντα, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, σε σχέση με άτομα που περιλαμβάνονται στο κοινό ή στο φόντο μιας εκδήλωσης ζωντανής ροής κατά λάθος

Επιτήρηση με βιντεοκάμερα (σε καταστήματα και άλλες σχετικές τοποθεσίες του ομίλου LEGO Group)
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Επισκέπτεστε Καταστήματα LEGO® ή άλλη δημόσια προσβάσιμη εγκατάσταση του ομίλου LEGO GroupΥλικό βίντεο από τις εγκαταστάσεις μαςΓια την πρόληψη και τεκμηρίωση ποινικών παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης εισόδου, της ληστείας, της κλοπής, της επίθεσης ή της απάτης και για την παροχή ασφάλειας στους υπαλλήλουςΈννομα συμφέροντα, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ, σε σχέση με την πρόληψη παραβίασης του νόμου ή εγκλημάτων που διαπράττονται σε τοποθεσίες LEGO®

Επιχειρηματικοί εταίροι και εμπορικές σχέσεις
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Συνάπτετε εμπορική σχέση μαζί μας ως εταιρεία ή ιδιώτης
 • Δεδομένα Ταυτότητας
 • Δεδομένα Επικοινωνίας
 • Άλλες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε
 • Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την εμπορική σχέση με εσάς ή την εταιρεία σας
 • Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στην εμπορική σχέση
 • Εκτέλεση σύμβασης, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), ΓΚΠΔ, σε σχέση με την αμοιβαία συμβατική μας σχέση
 • Έννομο συμφέρον, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ), ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να διαχειριστούμε τη σχέση μας με εσάς ή την εταιρεία σας

Έρευνα
Τι κάνετεΤι συλλέγουμεΓιατί το συλλέγουμεΝομική Βάση
Συμμετέχετε σε έρευνες, ομάδες εστίασης ή άλλη έρευνα
 • Δεδομένα Ταυτότητας
 • Δεδομένα Επικοινωνίας
 • Φωτογραφίες ή βίντεο (εάν η έρευνα διεξάγεται αυτοπροσώπως)
 • Άλλες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε
 • Για να βελτιώσουμε τα υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες μας
 • Για να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε νέα προϊόντα
Εκτέλεση σύμβασης, άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), ΓΚΠΔ, σε σχέση με το συμφωνητικό αποδέσμευσης του συμμετέχοντος στην έρευνα αγοράς

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι εύλογα απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ικανοποίησης τυχόν νομικών, κανονιστικών, φορολογικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων αναφοράς. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση καταγγελίας ή εάν εύλογα πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα δικαστικής προσφυγής σε σχέση με τη σχέση μας μαζί σας.

Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και κατά πόσον μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα, και τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές ή άλλες απαιτήσεις.

Σε ποιον θα κοινοποιήσει ο όμιλος LEGO Group προσωπικά δεδομένα;

Κοινοποίηση πληροφοριών σε εταιρείες του ομίλου LEGO Group

Ενδέχεται, μερικές φορές, οι θυγατρικές εταιρείες μας (οι άλλες εταιρείες στον όμιλο LEGO Group) να χρειάζονται πρόσβαση στις πληροφορίες σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε εσάς εκ μέρους μας ή για δικό τους λογαριασμό. Χρειάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε εμείς ή αυτοί να μπορούν να εκτελέσουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, συμπεριλαμβανομένου ως παράδειγμα:

 • Να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που ζητήσατε
 • Να έρχονται σε επαφή μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές σας
 • Να σας αποστέλλουν πληροφορίες σχετικά με τους ιστοτόπους, τις εφαρμογές και τις πολιτικές μας
 • Να σας αποστέλλουν μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ
 • Να σας αποστέλλουν καταλόγους προϊόντων
 • Να επεξεργάζονται πληροφορίες των οποίων η επεξεργασία έχει επισήμως ανατεθεί στη θυγατρική εκ μέρους μας, π.χ. για την εκτέλεση μιας αγοράς που έχετε κάνει, τη διαχείριση της δραστηριότητας του λογαριασμού σας LEGO® Account ή των δεδομένων του λογαριασμού σας VIP, ή/και τη διαχείριση των προτιμήσεών σας στο Κέντρο Προτιμήσεών μας στο LEGO.com.
 • Εσωτερική έρευνα, ανάλυση στοιχείων και δημιουργία αναφορών
 • Να ταυτοποιούν, να ελέγχουν και να σταματούν τυχόν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να παραβιάσουν τις πολιτικές μας ή τον νόμο

Οι διαβιβάσεις σε εταιρείες του ομίλου LEGO Group εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου βασίζονται σε Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες.

Κοινοποίηση πληροφοριών σε άλλες εταιρείες

Δείτε τη λίστα κατηγοριών αξιόπιστων τρίτων μερών στα οποία ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας εδώ. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μαζί με προμηθευτές στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Πάροχοι Υπηρεσιών ΙΤ. Χρησιμοποιούμε διάφορους αξιόπιστους συνεργάτες ανά τον κόσμο για να μας παρέχουν υπηρεσίες ΙΤ και υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων, τόσο σε σχέση με τις δραστηριότητές μας προς πελάτες και συνεργάτες όσο και με τα εσωτερικά μας συστήματα ΙΤ και διαχείρισης.
 • Παγκόσμιος πάροχος πληρωμών και συνεργάτες επεξεργασίας. Μας βοηθούν στη διασφάλιση ασφαλούς και αποτελεσματικής διαδικασίας πληρωμών διαδικτυακά, στα καταστήματά μας ή μέσω τιμολόγησης ή χρηματικών εμβασμάτων.
 • Συνεργάτες αποθήκευσης σε cloud. Αποθηκεύουμε τα δικά μας και τα δικά σας δεδομένα σε ασφαλή κέντρα δεδομένων.
 • Συνεργάτες και οργανισμοί πρόληψης και ανίχνευσης απάτης. Συνεργάζονται με τον όμιλο LEGO Group για να διασφαλιστεί ότι ο όμιλος LEGO Group δεν εξαπατάται.
 • Συνεργάτες αποθήκευσης, συσκευασίας, αποστολής και παράδοσης. Μας βοηθούν να παραδώσουμε τα προϊόντα μας στους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας.
 • Συνεργάτες εκτύπωσης και ταχυδρόμησης καταλόγων. Μας βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι παραλαμβάνετε καταλόγους και περιοδικά.
 • Συνεργάτες παροχής δεδομένων (data broker) και συγκέντρωσης δεδομένων (data aggregator). Μας βοηθούν να προσεγγίσουμε πιθανούς νέους αγοραστές με καταλόγους, περιοδικά και άλλα μέσα μάρκετινγκ και διαφήμιση. Μας βοηθούν επίσης να αποτρέψουμε π.χ. την ταυτόχρονη αποστολή περισσότερων του ενός καταλόγου LEGO® σε εσάς.
 • Συνεργάτες μάρκετινγκ και διαφήμισης. Μας βοηθούν να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις, διαγωνισμούς και εκστρατείες όταν αλληλεπιδράτε με τον όμιλο LEGO Group σε διαδικτυακές πλατφόρμες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε καταστήματα ή αλλού. Μας βοηθούν επίσης να βρούμε νέους πιθανούς αγοραστές για την αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ (ονομάζονται επίσης ‘σωσίες’) ή να διασφαλίσουμε ότι δεν αποστέλλουμε ένα μήνυμα μάρκετινγκ σε αγοραστές που δεν ενδιαφέρονται για το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία (ονομάζεται επίσης ‘απόκρυψη’).
 • Συνεργάτες B2B, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών της Merlin Entertainments και των Πιστοποιημένων Καταστημάτων LEGO®. Μας βοηθούν να έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις, διαγωνισμούς και εκστρατείες, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος επιβράβευσης LEGO® VIP, καθώς και να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις και πληροφορίες για τους αγοραστές.
 • Συνεργάτες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές πλατφόρμες αναζήτησης. Μας βοηθούν να είμαστε παρόντες, σας επιτρέπουν να αλληλεπιδράτε με τον όμιλο LEGO Group στις πλατφόρμες όπου βρίσκεστε, και μας επιτρέπουν να παρέχουμε εξατομικευμένο μάρκετινγκ των προϊόντων μας.
 • Προμηθευτές ερευνών, ερωτηματολογίων και επανεξέτασης προϊόντων. Μας βοηθούν να λαμβάνουμε τα εξαιρετικά σημαντικά σχόλιά σας σχετικά με την LEGO® εμπειρία σας!
 • Φορολογικές και τελωνειακές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και λοιπές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο. Απαιτούν την αναφορά των δραστηριοτήτων επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Επαγγελματικοί σύμβουλοι. Συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, τραπεζιτών, ελεγκτών και ασφαλιστών σε όλο τον κόσμο. Παρέχουν συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες στον όμιλο LEGO Group.

Άλλες χρήσεις και γνωστοποιήσεις

Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε και θα γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα όπως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο: α) για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει νόμους εκτός της χώρας στην οποία ζείτε)· β) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών (στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται αρχές εκτός της χώρας στην οποία ζείτε)· γ) για να συνεργαστούμε με τις αρχές επιβολής του νόμου· δ) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας, καθώς και των θυγατρικών μας, της δικής σας ή άλλων.

Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε, θα γνωστοποιήσουμε ή θα διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

Ο όμιλος LEGO Group μπορεί να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε οργανισμούς στις αποκαλούμενες τρίτες χώρες (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Τέτοιες διαβιβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν εάν ισχύει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους όρους·

 • Η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας στην εν λόγω χώρα· ή
 • Ισχύουν Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες (BCR) (για διεταιρικές διαβιβάσεις)· ή
 • Χρησιμοποιούνται Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (πρότυπες ρήτρες της ΕΕ)· ή
 • Ισχύουν εξαιρέσεις σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η εκπλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας ή η συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη διαβίβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (‘COOKIES’) Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε. Το cookie καθαυτό δεν περιέχει ούτε συλλέγει πληροφορίες. Ωστόσο, όταν αναγνωστεί από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης web, μπορεί να βοηθήσει έναν ιστότοπο να παρέχει πιο φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες – για παράδειγμα, να θυμάται προηγούμενες αγορές ή λεπτομέρειες λογαριασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο διαχείρισής τους, διαβάστε την πλήρη Πολιτική Cookies και τη Δήλωση Cookies ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις cookies στο LEGO.com ή στο ψηφιακό παιχνίδι ή εφαρμογή (όπου ισχύει).


ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Πληροφορίες για γονείς: πώς χειρίζεται ο όμιλος LEGO Group τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών

Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

Μέγιστο μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά είναι ασφαλή στο διαδίκτυο και διαθέτουμε επιπλέον διαδικασίες απορρήτου για να είμαστε σίγουροι ότι οι μικροί θαυμαστές μας είναι ασφαλείς όταν χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά κανάλια μας. Στην πραγματικότητα, μερικά χαρακτηριστικά διαθέτουν ηλικιακές πύλες για να μην μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τέτοια χαρακτηριστικά κατά λάθος. Λαμβάνουμε επίσης όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε ή επεξεργαζόμαστε εν αγνοία μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά που ενδέχεται να χρησιμοποιούν αυτά τα χαρακτηριστικά χωρίς κατάλληλη γονική συναίνεση.

Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα ψηφιακής ασφάλειας των παιδιών, το οποίο ελέγχει την εταιρεία μας σε ετήσια βάση για να διασφαλιστεί ότι ακολουθούμε τους κανόνες που αφορούν τη διαδικτυακή αλληλεπίδραση με παιδιά.

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, θεωρούμε ως παιδί οποιοδήποτε άτομο κάτω των 16 ετών και ζητούμε γονική συναίνεση.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Όταν όντως επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες παιδιών, λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα για την προστασία του απορρήτου τους, που περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διασφαλίζουμε να ενημερώνουμε τους γονείς ποιες προσωπικές πληροφορίες του παιδιού τους συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε και εξηγούμε κατά πόσον κοινοποιούμε τις πληροφορίες·
 • Τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις ζητώντας γονική συναίνεση για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των δεδομένων ενός παιδιού και ζητώντας συναίνεση για την αποστολή πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στα παιδιά τους·
 • Περιορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες παιδιών έτσι ώστε να συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που εύλογα απαιτούνται για να μπορούν τα παιδιά να λάβουν μέρος σε κάποια διαδικτυακή δραστηριότητα·
 • Δίνουμε στους γονείς πρόσβαση ή την επιλογή να ζητήσουν οι γονείς πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για το παιδί τους – οι γονείς μπορούν επίσης να ζητήσουν την αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού τους.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών παιδιών

Παρότι μερικοί από τους ιστοτόπους, κανάλια και εφαρμογές μας απευθύνονται σε οικογένειες και χρήστες όλων των ηλικιών, μερικοί άλλοι προορίζονται για χρήση κυρίως από παιδιά. Κάθε φορά που συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί, κρατάμε τις πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται δια νόμου η διατήρησή τους σε αρχείο.

Ενώ τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν κατά πόσον θα κοινοποιήσουν τις πληροφορίες τους σε εμάς, υπάρχουν χαρακτηριστικά των ιστοτόπων μας που δεν λειτουργούν αν δεν μας έχουν δώσει τις πληροφορίες τους. Στις περιπτώσεις όπου οι προσωπικές πληροφορίες απαιτούνται για τη λειτουργία χαρακτηριστικών, θα ζητήσουμε μόνο τις πληροφορίες που εύλογα απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα.

Εδώ παραθέτουμε μερικά παραδείγματα των περιπτώσεων όπου συλλέγουμε δεδομένα παιδιών:

 • Όταν τα παιδιά εγγράφονται διαδικτυακά. Τα παιδιά μπορούν να εγγραφούν στους ιστοτόπους μας για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως περιεχόμενο, παιχνίδια και διαγωνισμούς. Κατά την εγγραφή, ενδέχεται να ζητήσουμε από το παιδί να μας δώσει τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα του, το όνομά του, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής του, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας και ειδοποίησης. Ενθαρρύνουμε έντονα τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα όνομα χρήστη που δεν περιλαμβάνει καμία προσωπική πληροφορία.
 • Όταν τα παιδιά κοινοποιούν περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει. Μερικοί από τους ιστοτόπους μας επιτρέπουν στα παιδιά να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν περιεχόμενο. Καθώς μερικά μόνο από αυτά τα χαρακτηριστικά απαιτούν προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί, δεν απαιτούν όλες οι δραστηριότητες τη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα. Κάθε φορά που μια δραστηριότητα θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτρέψει σε ένα παιδί να κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες, θα ζητούμε από τον γονέα ή κηδεμόνα την ‘επαληθεύσιμη γονική συναίνεση’ (που αποτελεί γονική συναίνεση υψηλότερου επιπέδου). Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν ιστορίες, πεδία ελεύθερου κειμένου, σχέδια που επιτρέπουν την εισαγωγή πληροφοριών με κείμενο ή με το χέρι, φωτογραφίες του παιδιού, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο ή οποιονδήποτε άλλο τύπο περιεχομένου ή άλλα μόνιμα αναγνωριστικά που ευκρινώς ταυτοποιούν το παιδί με κάποιο τρόπο.
 • Όταν τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς και κληρώσεις. Εάν ένα παιδί θέλει να λάβει μέρος σε διαγωνισμό, ζητούμε τις προσωπικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη συμμετοχή του παιδιού. Συνήθως ζητούμε μόνο το μικρό όνομα του παιδιού (για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα παιδιά της ίδιας οικογένειας) και τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα (ώστε να τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις για την ειδοποίηση του υπευθύνου ενήλικα). Θα επικοινωνήσουμε με τον γονέα μόνο αν το παιδί κερδίσει στον διαγωνισμό ή την κλήρωση για να μάθουμε πού θα στείλουμε το βραβείο. Αν ο διαγωνισμός ζητάει από το παιδί να δημιουργήσει περιεχόμενο για να συμμετάσχει, ενδέχεται να πρέπει να ζητήσουμε εκ των προτέρων γονική συναίνεση με email για να διασφαλίσουμε ότι πληρούμε τις απαιτήσεις απορρήτου για περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά (δείτε τις πληροφορίες παραπάνω σχετικά με το περιεχόμενο που δημιουργούν τα παιδιά). Χωρίς συναίνεση, τα παιδιά δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς μας.
 • Όταν τα παιδιά λαμβάνουν email από εμάς. Ενδέχεται να πρέπει να ζητήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας ενός παιδιού (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email τους) ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που μας έχει κάνει. Αν χρειάζεται να έρθουμε σε επαφή με το παιδί για δεύτερη φορά, για παράδειγμα, προς απάντηση επιπλέον ερωτήσεων, ζητούμε τη διεύθυνση email από τον γονέα ή κηδεμόνα του. Τότε κρατάμε τα στοιχεία διαδικτυακής επικοινωνίας του παιδιού μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκπληρώσουμε το αίτημά του και δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για κανέναν άλλο λόγο. Σε περίπτωση που χρειαζόμαστε στοιχεία διαδικτυακής επικοινωνίας του παιδιού για συνεχιζόμενη επικοινωνία, ζητούμε τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα το συντομότερο δυνατόν ώστε να μπορούμε να ενημερώσουμε τον ενήλικα σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και να δώσουμε στον γονέα την επιλογή να μας ζητήσει να σταματήσουμε τη συλλογή δεδομένων. Οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να επιλέξουν να απαλλαγούν από αυτή την επικοινωνία την οποία έχουμε με το παιδί τους ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνονται σε κάθε επικοινωνία (αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας τύποι επικοινωνίας, ενδέχεται να πρέπει ο ενήλικας να καταργήσει την εγγραφή σε κάθε έναν ξεχωριστά). Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών LEGO®.
 • Όταν τα παιδιά λαμβάνουν ειδοποιήσεις push σε εφαρμογές. Πολλές εφαρμογές στέλνουν ‘ειδοποιήσεις push’ στα κινητά τηλέφωνα ή συσκευές των πελατών τους για να τους ειδοποιήσουν για ενημερώσεις (μερικές φορές ακόμα και όταν η εφαρμογή δεν βρίσκεται σε χρήση). Μερικές από τις εφαρμογές μας έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούνται από παιδιά. Ζητούμε από τα παιδιά να δώσουν τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα τους, ώστε να ενημερώσουμε τον ενήλικα σχετικά με το αίτημα του παιδιού τους πριν αποστείλουμε στα παιδιά ειδοποιήσεις push από τις εφαρμογές μας. Δεν συνδέουμε το αναγνωριστικό της συσκευής με οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία χωρίς γονική συναίνεση. Αν θελήσετε να σταματήσει το παιδί σας να λαμβάνει ειδοποιήσεις push από κάποια εφαρμογή μας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή που χρησιμοποιεί το παιδί σας.
 • Όταν συλλέγουμε πληροφορίες τοποθεσίας. Μερικοί από τους ιστοτόπους, κανάλια και εφαρμογές μας έχουν σχεδιαστεί για παιδιά. Ζητούμε τη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα μέσω email πριν συλλέξουμε πληροφορίες για την οδό, τη διεύθυνση ή τις συντεταγμένες ενός παιδιού. Αυτό γίνεται επειδή τέτοιες πληροφορίες μάς δίνουν τη δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε κάποιο συγκεκριμένο παιδί. Αντίθετα, δεν ζητούμε γονική συναίνεση για να συλλέξουμε πληροφορίες για την πόλη, τη χώρα ή την περιοχή του παιδιού με την προϋπόθεση ότι δεν συνδέονται απευθείας με το συγκεκριμένο παιδί. Και αυτό γιατί τέτοιες γενικές πληροφορίες δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε κάποιο συγκεκριμένο παιδί. Αν θελήσετε να σταματήσουμε τη συλλογή αυτού του τύπου πληροφοριών τοποθεσίας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή που χρησιμοποιεί το παιδί σας ανά πάσα στιγμή. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών LEGO.
 • Όταν συλλέγουμε ‘μόνιμα αναγνωριστικά’. Προκειμένου να προσφέρουμε στους επισκέπτες των διαδικτυακών καναλιών μας πιο συναφείς και εξατομικευμένες διαδικτυακές εμπειρίες, συλλέγουμε μερικούς τύπους πληροφοριών (π.χ. πληροφορίες για διευθύνσεις IP, αναγνωριστικό κινητής συσκευής, προγράμματα περιήγησης, φορείς παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο, σελίδες αναφοράς, σελίδες εξόδου, συχνότητα επισκεπτών, λειτουργικά συστήματα, σφραγίδες ημερομηνίας, σφραγίδες ώρας και δεδομένα clickstream). Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, εικονοστοιχεία (pixels), flash cookies, web beacons και άλλα μοναδικά αναγνωριστικά (ο ορισμός των οποίων δίνεται στην ενότητα Cookies της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου). Ενδέχεται να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες εμείς οι ίδιοι ή να ζητήσουμε από κάποιο τρίτο μέρος να επεξεργαστεί τα δεδομένα για λογαριασμό μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να παρέχουμε στα παιδιά πρόσβαση σε διαδικτυακά χαρακτηριστικά και δραστηριότητες, να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο, να βελτιώνουμε τα διαδικτυακά κανάλια μας, να αναλύουμε την απόδοση των διαδικτυακών καναλιών μας και να δημιουργούμε ανώνυμες αναφορές. Αν θελήσουμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα παιδιών για οποιονδήποτε λόγο, θα επικοινωνήσουμε εκ των προτέρων με τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού για συναίνεση. Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο φορέων τρίτων μερών που συλλέγουν ‘μόνιμα αναγνωριστικά’ στους ιστοτόπους και στις εφαρμογές μας στην Πολιτική Cookies και Cookie Declaration.

Αίτηση για γονική συναίνεση

Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους γονικής συναίνεσης ανάλογα με το είδος των δεδομένων των παιδιών που επεξεργαζόμαστε και τον σκοπό.


Αίτηση για γονική συναίνεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν χρειαστεί να συλλέξουμε τα προσωπικά στοιχεία ενός παιδιού για να παρέχουμε μια υπηρεσία που ζήτησε το παιδί, θα ζητήσουμε γονική συναίνεση σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις (π.χ. νόμος COPPA για τις ΗΠΑ και ΓΚΠΔ για την ΕΕ). Θα στείλουμε στον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού email που θα εξηγεί τις πληροφορίες που συλλέγουμε, πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε και θα ζητήσουμε από τον γονέα να συναινέσει ή να αρνηθεί να παράσχει τη συναίνεσή του. Αν δεν λάβουμε γονική συναίνεση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες που συλλέξαμε από το παιδί, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του ενήλικα τα οποία ζητήσαμε ώστε να ζητήσουμε τη συναίνεση.


Αίτηση για ‘επαληθευμένη γονική συναίνεση’
Αν ένα παιδί θέλει να κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες δημοσίως ή σε κάποιο τρίτο μέρος μέσω ενός από τους ιστοτόπους μας ή τις ψηφιακές μας εμπειρίες, θα ζητήσουμε γονική συναίνεση υψηλότερου επιπέδου από την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιγράφεται παραπάνω. Ενδέχεται να ζητήσουμε επαλήθευση με πιστωτική κάρτα ή άλλη μέθοδο πληρωμής (με ονομαστική χρέωση) ή εξέταση της ταυτότητας που εξέδωσε ο κρατικός φορέας του γονέα.


Τι γίνεται σε περίπτωση που ο γονέας ή κηδεμόνας δεν έχει ειδοποιηθεί για συναίνεση
Αν ένα παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών αποκτήσει πρόσβαση σε διαδικτυακό κανάλι που έχει σχεδιαστεί για παιδιά χρησιμοποιώντας μια ηλικιακή πύλη, θα στείλουμε email στον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού πριν συλλέξουμε τυχόν προσωπικές πληροφορίες από το παιδί. Αν πιστεύετε ότι το παιδί σας συμμετέχει σε μια διαδικτυακή δραστηριότητα που συλλέγει τα προσωπικά του στοιχεία και εσείς ή άλλος γονέας/κηδεμόνας δεν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με συγκατάθεση, επικοινωνήστε μαζί μας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις email που παρασχέθηκαν για γονική συναίνεση για κανέναν άλλο σκοπό εκτός και αν ο ενήλικας έχει επιλέξει ρητά τη λήψη email εμπορικής προώθησης ή έχει λάβει μέρος σε δραστηριότητα που επιτρέπει την επικοινωνία μέσω email.

Γονικές επιλογές και έλεγχοι

Ανά πάσα στιγμή, οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να αρνηθούν τη χρήση και συλλογή από εμάς περαιτέρω προσωπικών πληροφοριών του παιδιού τους. Οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να μας ζητήσουν να διαγράψουμε από τα αρχεία μας τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει σε σχέση με τον λογαριασμό του παιδιού τους. Καθώς οι προσωπικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για ορισμένες υπηρεσίες, η διαγραφή των αρχείων ενός παιδιού ενδέχεται να οδηγήσει στη μη διαθεσιμότητα κάποιου λογαριασμού, ιδιότητας μέλους ή υπηρεσίας προς το παιδί στο μέλλον.
Αν κάποιο παιδί διαθέτει καταχωρημένο λογαριασμό LEGO Account, οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση, να αλλάξουν ή να διαγράψουν τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από το παιδί τους ως εξής:

 • Χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του παιδιού τους για να συνδεθούν στον λογαριασμό LEGO Account του παιδιού τους
 • Επικοινωνώντας με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών LEGO

Αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ενημερώστε μας για το όνομα χρήστη του παιδιού σας καθώς επίσης και για τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας ως γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού πριν επιτρέψουμε την πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του παιδιού. Θα αποκριθούμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.


ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Πληροφορίες για παιδιά: Πληροφορίες προστασίας απορρήτου φιλικές προς τα παιδιά

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε ο όμιλος LEGO Group και θέλουμε να δώσουμε έμπνευση και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των κατασκευαστών του αύριο. Κατασκευάζουμε πολλά προϊόντα όπως LEGO® τουβλάκια και σετ, καθώς και ψηφιακές εφαρμογές και βιντεοπαιχνίδια. Διαθέτουμε επίσης καταστήματα λιανικής σε όλο τον κόσμο και στο διαδίκτυο, και διαθέτουμε την ιστοσελίδα LEGO.com.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου σε ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα, ώστε να γνωρίζεις τι συμβαίνει με αυτά όταν μας τα δίνεις.

Μερικές φορές υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες. Μπορεί να χρειαστείς βοήθεια από έναν ενήλικα, επειδή μερικές φορές μπορεί να σε μπερδέψουν.

Προσωπικά δεδομένα; Τι είναι αυτό;

Προσωπικά δεδομένα είναι οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σε ταυτοποιήσει (δηλαδή να καταλάβει κανείς ότι είσαι εσύ). Ίσως ήδη γνωρίζεις ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να είναι πράγματα όπως το όνομά σου ή μια φωτογραφία σου, αλλά είναι επίσης πράγματα όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου ή το διαδικτυακό όνομα χρήστη.

Ο όμιλος LEGO Group χρησιμοποιεί πολλά προσωπικά δεδομένα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, ζήτησε από έναν ενήλικα να σε βοηθήσει να διαβάσεις ολόκληρη την Πολιτική Απορρήτου.

Γιατί χρειάζεστε τα προσωπικά μου δεδομένα;

Ο κύριος λόγος που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα είναι για να γνωρίζουμε ποιος είσαι.

Αν είσαι συνδεδεμένος σε μία από τις εφαρμογές ή τα παιχνίδια μας, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για να καταγράφουμε την πρόοδό σου στα βιντεοπαιχνίδια, για να παραμένεις συνδεδεμένος με τους φίλους σου στην εφαρμογή ή στο βιντεοπαιχνίδι, ή για να αποθηκεύεις περιεχόμενο που έχεις ανεβάσει στον λογαριασμό σου LEGO Account.

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά σου δεδομένα λόγω μιας εκδήλωσης στην οποία συμμετέχεις ή ενός διαγωνισμού που διοργανώνουμε, για να διασφαλίσουμε ότι θα λάβεις το βραβείο σου σε περίπτωση που κερδίσεις.

Αν δεν έχουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, ίσως να μην μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα για εσένα. Μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να θυμόμαστε την πρόοδό σου σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ή να σου επιτρέπουμε το ανέβασμα φωτογραφιών για κοινοποίηση σε φίλους.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα σχετικά με το τι κάνουμε με τα προσωπικά σου δεδομένα, μπορείς να ζητήσεις από έναν ενήλικα να σου διαβάσει την πλήρη Πολιτική Απορρήτου και να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τις λεπτομέρειες.

Μπορείτε, λοιπόν, να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά μου δεδομένα για οτιδήποτε;

Όχι βέβαια! Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνο για ορισμένους λόγους.

Παρέχουμε πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που λένε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για να κάνουμε τη δουλειά μας και να σου προσφέρουμε την υπηρεσία, και ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να σε ρωτήσουμε πρώτα.

Άλλες φορές, πρέπει να πάρουμε τη συγκατάθεση των γονιών σου. Αν εσύ ή οι γονείς σου (ή κηδεμόνες) πείτε όχι, τότε δεν πρόκειται (και δεν μπορούμε) να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα.

Μπορεί κάποιος άλλος να δει τα προσωπικά μου δεδομένα;

Μερικές φορές είναι αναγκαίο να μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς το κάνουμε αυτό, που σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα περισσότεροι κανόνες.

Ίσως χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σου με την οικογένειά σου, σε περίπτωση που σε βοηθάει. Επίσης, ίσως χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σου σε άλλα άτομα. Ζήτησε από έναν ενήλικα να σε βοηθήσει να διαβάσεις την πλήρη Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies και τη Δήλωση Cookies.

Κρατάτε τα προσωπικά μου δεδομένα για πάντα;

Επιτρέπεται να κρατήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε. Ανάλογα με τις περιστάσεις, αυτή η περίοδος μπορεί να ποικίλει.

Έχω λόγο στο τι συμβαίνει με τα προσωπικά μου δεδομένα;

Ναι, φυσικά! Όταν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου, έχεις αυτό που ονομάζουμε ‘δικαιώματα’. Ένα από αυτά είναι το δικαίωμα να γνωρίζεις τι κάνουμε με τα προσωπικά σου δεδομένα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή η σελίδα.

Μπορείς να μας ζητήσεις να σου πούμε ποια προσωπικά δεδομένα έχουμε για εσένα ή να μας πεις να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε ή να τα διαγράψουμε. Εάν τα προσωπικά σου δεδομένα είναι λανθασμένα, μπορείς να μας ενημερώσεις και θα τα διορθώσουμε.

Τα δικαιώματα που έχεις εξαρτώνται από τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου και υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ζήτησε από έναν ενήλικα να σε βοηθήσει να τη διαβάσεις.

Ποιος διασφαλίζει ότι ακολουθείτε όλους τους κανόνες;

Έχουμε κάποιον εδώ στον όμιλο LEGO Group που ονομάζεται Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και η δουλειά του είναι να προστατεύει τα δεδομένα σου. Αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζει ότι ακολουθούμε όλους τους κανόνες και ότι τα δεδομένα σου είναι ασφαλή. Αν δει κάποιο λάθος, μας λέει πώς μπορούμε να το διορθώσουμε.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να διατηρήσουμε τα δεδομένα σου ασφαλή και να ακολουθήσουμε όλους τους κανόνες. Αν ανησυχείς για το τι κάνουμε με τα προσωπικά σου δεδομένα, επικοινώνησε μαζί μας.

Υπάρχει επίσης μια κυβερνητική υπηρεσία που διασφαλίζει ότι εταιρείες σαν εμάς ακολουθούν τους κανόνες, και μας διορθώνει αν κάνουμε κάποιο λάθος. Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις με την υπηρεσία με email ή επιστολή. Θα βρεις τα στοιχεία επικοινωνίας στο www.datatilsynet.dk.

Σχετικά με τον ιστότοπό μας

Όπως πολλοί ιστότοποι, ο ιστότοπός μας κατεβάζει μικροσκοπικά αρχεία που ονομάζονται ‘cookies’ στον υπολογιστή σου. Αυτά βοηθούν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί σωστά για εσένα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για τα cookies στο βίντεο του Κάπτεν Ασφάλεια, εδώ.


Πολιτική Απορρήτου LEGO BrickLink, Inc.
Πολιτική Απορρήτου LEGO Education