Fortrolighedspolitik

Senest ændret: 14. november 2022

AFSNIT 1: DATABESKYTTELSESLOVEN OG DINE DIGITALE RETTIGHEDER

Hvad handler denne politik om?

Velkommen til vores fortrolighedspolitik! Det er skønt, at du gerne vil vide mere om, hvordan vi beskytter dine oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan vi passer på dine personoplysninger, når du besøger eller benytter vores tjenester eller vores apps. Fortrolighedspolitikken fortæller dig også om din ret til privatlivets fred, og om hvordan loven beskytter dig. Endelig gælder denne fortrolighedspolitik både for vores indsamling af data online og offline, herunder personoplysninger, som vi indsamler via vores forskellige kanaler såsom hjemmesider, apps, tredjeparters sociale netværk, detailbutikker, salgssteder og events.

Denne politik udgør vores overordnede fortrolighedspolitik. For nogle jurisdiktioner gælder yderligere lande-/statsspecifikke bestemmelser. Klik her for at se de specifikke bestemmelser.

Så med andre ord: Hvis du leder efter flere oplysninger om, hvordan vi indsamler, opbevarer, anvender og deler dine personoplysninger, er du kommet til det helt rette sted!

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

LEGO Koncernen består af flere forskellige juridiske enheder rundt omkring i hele verden. Læs mere om LEGO Koncernen på https://www.LEGO.com/aboutus.

Denne fortrolighedspolitik er udgivet på vegne af alle selskaber i LEGO Koncernen med LEGO System A/S som dataansvarlig (den ansvarlige for dataene). Nogle lokale enheder i LEGO Koncernen har udpeget en lokal dataansvarlig for det land, hvor den lokale databehandling finder sted. Når vi i forbindelse med denne fortrolighedspolitik skriver “vi”, “os” eller “vores” i denne politik, mener vi LEGO System A/S.

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (“DPO”), der har ansvaret for at føre tilsyn med spørgsmål om denne fortrolighedspolitik. Hvis du har spørgsmål til denne politik, bedes du kontakte os. Du kan også sende et brev til vores DPO på adressen:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1
   7190 Billund
   Danmark
   Att: DPO

Angiv venligst dit navn og det land, som din henvendelse vedrører.

Din ret til privatlivets fred

Som registreret har du følgende rettigheder med hensyn til de personoplysninger, vi har om dig:

 • Anmodning om indsigt i dine personoplysninger. Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig. I mange tilfælde er disse oplysninger allerede tilgængelige for dig i de onlinetjenester, du benytter fra os. Din ret til indsigt i oplysningerne kan dog være begrænset af lovgivning, af hensynet til beskyttelse af andre personers privatliv og hensyntagen til LEGO Koncernens forretningspraksis, knowhow, forretningshemmeligheder og interne vurderinger.

 • Anmodning om rettelse af forkerte eller ufuldstændige data. Hvis de oplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige, er du berettiget til at få oplysningerne rettet, med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 • Anmodning om sletning Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger, når:

 1. personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
 2. du trækker dit samtykke til behandlingen tilbage, og der ikke er nogen anden legitim grund til behandling.
 3. du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke er nogen berettiget grund til at fortsætte behandlingen.
 4. behandlingen er ulovlig.

Bemærk, at vi i visse tilfælde kan være forpligtet til at opbevare nogle af dine personoplysninger, efter at du har anmodet om sletning, for at opfylde vores retlige eller kontraktlige forpligtelser. Vi kan også i henhold til gældende lovgivning have tilladelse til at opbevare nogle af dine personoplysninger for at opfylde vores forretningsmæssige behov.

 • Begrænsning af behandling af personoplysninger. Hvis du bestrider rigtigheden af de oplysninger, vi har registreret om dig, eller lovligheden af behandlingen, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen af oplysningerne i overensstemmelse med din indsigelsesret, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af disse oplysninger. Behandlingen vil være begrænset til opbevaring alene, indtil rigtigheden af oplysningerne kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser. Selv når behandlingen af dine oplysninger er blevet begrænset som beskrevet ovenfor, kan LEGO Koncernen behandle dine oplysninger på andre måder, hvis det er nødvendigt for at håndhæve et retskrav eller for at behandle tidligere indsamlede oplysninger, hvis du tidligere har givet dit samtykke.
 • Indsigelse mod behandling baseret på vores legitime interesse. Du kan altid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, som er baseret på en legitim interesse. Hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring og profilering i forbindelse med denne markedsføring, vil din indsigelse altid blive efterkommet. I forbindelse med indsigelser mod behandling af andre årsager vil vi foretage en afvejning af legitime interesser og overveje, om vi skal acceptere din indsigelse.
 • Dataportabilitet. Du har ret til at modtage personoplysninger, som du har givet os, i et maskinlæsbart format. Dette gælder for personoplysninger, der kun behandles automatisk og på grundlag af samtykke eller opfyldelse af en kontrakt.
 • Andre rettigheder. Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Yderligere oplysninger: opdateringer

Fortrolighedspolitikken opdateres med eventuelle ændringer i den måde, vi håndterer dine personoplysninger på. Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage ændringer i vores praksis og denne fortrolighedspolitik, så tjek den ofte, så du ser eventuelle opdateringer eller ændringer af vores fortrolighedspolitik.


AFSNIT 2: PERSONOPLYSNINGER

Hvilke personoplysninger indsamler LEGO Koncernen?

Personoplysninger er alle oplysninger, der kan henføres til en bestemt person og bruges til at identificere personen. Vi kan indsamle, bruge, opbevare og overføre forskellige former for personoplysninger om dig, som vi har grupperet som følger:

 • Identitetsoplysninger omfatter fornavn, efternavn, brugernavn eller identifikator, civilstand, titel, fødselsdato og køn.
 • Kontaktoplysninger omfatter faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnumre.
 • Finansielle oplysninger omfatter bankkonto- og betalingskortoplysninger.
 • Transaktionsoplysninger omfatter oplysninger om betalinger til og fra dig samt andre oplysninger om produkter og tjenester, du har købt hos os.
 • Tekniske oplysninger omfatter internetprotokoladresse (IP-adresse), dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, browser-plug-in-typer og -versioner, operativsystem og -platform samt anden teknologi på de enheder, du benytter til at få adgang til denne hjemmeside.
 • Profiloplysninger omfatter dit brugernavn og din adgangskode.
 • Køberoplysninger omfatter køb eller bestillinger gennemført af dig, dine interesser og præferencer såvel som feedback eller undersøgelsessvar fra dig.
 • Brugsoplysninger omfatter oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside, produkter og tjenester.
 • Markedsførings- og kommunikationsoplysninger omfatter dine præferencer i forhold til at modtage markedsføring fra os og vores samarbejdspartnere, deltagelse i lodtrækninger og konkurrencer samt dine kommunikationspræferencer.

Vi indsamler, bruger og deler også aggregerede data såsom statistiske eller demografiske data til diverse formål. Aggregerede data kan udledes af dine personoplysninger, men betragtes ikke som personoplysninger, fordi disse data ikke direkte eller indirekte afslører din identitet. For eksempel kan vi aggregere dine brugsoplysninger for at beregne procentdelen af brugere, der bruger en bestemt funktion på en hjemmeside. Men hvis vi kombinerer eller samkører aggregerede data med dine personoplysninger, så de direkte eller indirekte kan bruges til at identificere dig, behandler vi de kombinerede data som personoplysninger, der vil blive brugt i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Vi bruger pseudonymiserede data for så vidt muligt at sikre din ret til fortrolighed.

Pseudonymisering er en metode, der erstatter eller fjerner de oplysninger i et datasæt, som identificerer en person, men som giver en dataansvarlig eller en tredjepart mulighed for med en rimelig indsats at re-identificere personoplysningerne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at pseudonymisering i modsætning til anonymisering ikke fjerner alle identifikationsoplysninger fra dataene, men mindsker muligheden for sammenkædning af et datasæt med en persons identitet.

Vi indsamler ikke proaktivt særlige kategorier af personoplysninger om dig (som f.eks. oplysninger om race eller etnicitet, religiøse eller filosofiske overbevisninger, sexliv, seksuel orientering, politiske holdninger, fagforeningsmedlemskab, oplysninger om dit helbred eller genetiske oplysninger, biometriske data til identifikationsformål eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser).

Hvis du undlader at give os de nødvendige personoplysninger (vi oplyser, når dette er tilfældet, f.eks. ved at gøre denne information tydelig i vores registreringsformularer), kan vi muligvis ikke levere vores varer og/eller tjenester til dig.

Hvordan indsamler LEGO Koncernen personoplysninger fra dig?

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Hjemmesideromfatter alle hjemmesider, der drives af eller for LEGO Koncernen, herunder hjemmesider, som vi driver under vores egne domæner/URL’er og mini-hjemmesider, som vi driver på tredjeparters sociale netværk såsom Facebook.
 • Mobilspil/apps omfatter mobilspil eller applikationer, der drives af eller for LEGO Koncernen, f.eks. smartphone-apps.
 • E-mail, sms og andre elektroniske meddelelser omfatter elektronisk kommunikation mellem dig og LEGO Koncernen.
 • Kundeservice omfatter opkald eller onlinechats med vores kundeservicepersonale.
 • Detailbutikker, som omfatter butikker, der drives af eller for LEGO Koncernen.
 • Online tilmeldingsformularer, herunder tilmelding til LEGO® Account, tilmelding til VIP-loyalitetsprogrammer, abonnementer på LEGO Life Magazine.
 • Offline tilmeldingsformulareromfatter trykte tilmeldinger og lignende formularer, som vi indsamler via f.eks. post, demoer i butikker, konkurrencer og andre kampagner eller events.
 • Online forbrugerkonkurrencer og lodtrækninger
 • Vores VIP-loyalitetsprogram, herunder dine aktiviteter inden for programmet.
 • Undersøgelser, som du og/eller dine børn kan deltage i, både ved fysisk fremmøde og på nettet.

Personoplysninger, som LEGO Koncernen kan indsamle fra tredjeparter

Vi kan modtage personoplysninger om dig fra forskellige tredjeparter og offentlige kilder som beskrevet nedenfor:

 • Tekniske data fra følgende parter:
 1. analyseudbydere
 2. annoncenetværk
 3. udbydere af søgeoplysninger.
 • Kontaktoplysninger, finansielle oplysninger og transaktionsoplysninger fra udbydere af tekniske tjenester og udbydere af betalings- og leveringstjenester.
 • Identitets- og kontaktoplysninger fra dataformidlere eller -aggregatorer.
 • Identitets- og kontaktdata fra offentligt tilgængelige kilder.
 • Identitets-, kontakt- og køberoplysninger fra detail- og underholdningspartnere som Merlin Entertainments og certificerede LEGO Store partnere.

Hvordan bruger LEGO Koncernen dine personoplysninger?

Formål og retsgrundlag for behandling

LEGO® apps og onlinekanaler
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Bruger en LEGO® app eller onlinekanal
 • Tekniske oplysninger
 • Brugsoplysninger
 • Derudover indsamles data ved hjælp af cookies* på vores apps eller hjemmesider (i det omfang du har givet samtykke til brug af cookies). Se afsnit 3 i denne politik eller vores cookiepolitik for at få flere oplysninger om, hvordan cookies virker, og hvilke typer data de indsamler.
 • Hvis du ønsker at oprette en LEGO® Account til brug på vores apps og onlinekanaler, behandler vi visse identitetsoplysninger, kontaktoplysninger og profiloplysninger, som du stiller til rådighed, når du opretter en LEGO Account eller redigerer din profil.
*Hvis et barn under 16 år går ind på en onlinekanal, der er designet til børn og indeholder en aldersspærring, indhenter vi forældrenes samtykke, inden vi indsamler personoplysninger fra barnet (se afsnit 4 i denne politik for yderligere oplysninger).
 • For at optimere brugeroplevelsen og funktionaliteten af vores apps
 • For at kunne levere skræddersyet markedsføring, herunder retargeting, hvis du har givet os dit samtykke (se vores cookie-erklæring for yderligere oplysninger)
 • For at forbedre og skræddersy din oplevelse på vores apps, hjemmesider og tjenester (f.eks. LEGO® VIP-programmet og præferencecentret på LEGO.com)
 • For at sikre, at indhold fra vores apps og hjemmesider optimeres til dig og din computer eller enhed
 • For at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner, når du vælger dette
 • For at hjælpe dig med at oprette en LEGO® Account
 • For at bekræfte og dokumentere, at en person, der opretter en LEGO® Account, ikke er et barn under 16 år.
 • For at kunne generere statistikker og viden baseret på aggregerede data og dermed få indsigt i vores virksomheds sundhedstilstand og måle effektiviteten af vores reklamekampagner og øvrige kampagner
 • For at give dig relevant markedsføring, både når du interagerer med os på vores egne kanaler og via tredjepartskanaler (f.eks. sociale medier, søgesider, markedspladser)
 • At finde/rekruttere potentielle nye kunder, der ligner vores nuværende kunder
 • Dit samtykke, GDPR art. 6, stk. 1, litra a, i forbindelse med vores brug af cookies (i det omfang dette samtykke er givet)
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at kunne optimere og forbedre vores apps og onlinekanaler, således at de er mest muligt relevante for vores forbrugere i vores markedsføringsarbejde både på vores egne kanaler og via tredjepartskanaler, at sikre, at vores apps og websteder kører problemfrit for forbrugerne, og at sikre, at vi ikke behandler personoplysninger om et barn under 16 år uden forældrenes samtykke.

Gennemførelse af bestillinger
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Afgiver en bestilling hos os
 • Identitetsoplysninger og kontaktoplysninger
 • Køberoplysninger
 • Finansielle oplysninger
 • Hvis du ønsker at oprette en LEGO® Account til brug på vores apps og onlinekanaler, behandler vi visse identitetsoplysninger, kontaktoplysninger og profiloplysninger, som du stiller til rådighed, når du opretter en LEGO Account eller redigerer din profil.
 • Transaktionsoplysninger
 • Tekniske oplysninger
 • For at opfylde den købsaftale, der er indgået med dig, som omfatter behandling og forsendelse af dine bestillinger og administration af dine rettigheder til at returnere varer eller indgive en klage
 • For at overholde lovgivningen om f.eks. produkttilbagekaldelser, bogføring og forbrugerrettigheder
 • For at vide, hvem vores kunder er
 • For at give dig mulighed for at gemme dine betalingsdata, identitetsdata og kontaktdata eller lignende for at gøre fremtidige køb eller interaktioner med os lettere
 • For at udføre aktiviteter til forebyggelse af bedrageri
 • Opfyldelse af en kontrakt, GDPR art. 6, stk. 1, litra b, i forbindelse med vores gensidige købsaftale
 • Retlig forpligtelse, GDPR art. 6, stk. 1, litra c, i forbindelse med vores overholdelse af lovgivningen om f.eks. produkttilbagekaldelser, bogføring og forbrugerrettigheder
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse i at kende vores kunder og give dem en problemfri shoppingoplevelse
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at forhindre svigagtige aktiviteter i forbindelse med køb foretaget på vores hjemmesider

Kundesupport
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Interagerer med vores kundesupportfunktioner
 • Identitetsoplysninger og kontaktoplysninger
 • Transaktionsoplysninger
 • Brugsoplysninger
 • Tekniske oplysninger og oplysninger om tekniske problemer
 • Spørgsmål/-klager vedrørende produkter
 • Feedback (f.eks. videregivet via vores kommunikationskanaler eller sociale medier)
 • Generelle spørgsmål
 • Andre oplysninger eller indhold vedrørende årsagen til din henvendelse
 • For at kunne yde support
 • For at finde frem til bestillinger eller sende dig erstatningsprodukter
 • For at få viden om, hvordan vi kan forbedre vores produkter og tjenester
 • For at handle i overensstemmelse med gældende lovgivning i forbindelse med håndtering af forbrugerklager
 • For at opfylde den aftale, vi har indgået med dig vedrørende dit køb hos os
 • Dit samtykke, GDPR art. 6, stk. 1, litra a, når du kontakter vores kundesupport og giver os information om din anmodning om support
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at optimere vores kundeservice og produkter
 • Retlig forpligtelse, GDPR art. 6, stk. 1, litra c, i forbindelse med vores overholdelse af lovgivningen
 • Opfyldelse af en kontrakt, GDPR art. 6, stk. 1, litra b, i forbindelse med vores gensidige købsaftale

Digital marketingkommunikation (f.eks. e-mail, SMS, push-beskeder eller lignende direkte markedsføring)
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
 • Abonnerer på en eller flere af vores digitale markedsføringskommunikationer, hvor abonnement med tilmelding er påkrævet ved lov
 • Har ikke fravalgt at modtage en eller flere af vores digitale markedsføringskommunikationer eller vores nyhedsbreve
 • Markedsførings- og kommunikationsoplysninger
 • Nødvendige identitetsdata
 • Oplysninger om, hvilken type markedsføringskommunikation du åbner, og hvordan du interagerer med indholdet
 • For at kunne levere vores digitale markedsføringskommunikation til dig
 • For at lave interne statistikker og samle viden og for at optimere og skræddersy både indhold og levering af vores nyhedsbrev til dem, der ønsker at modtage det
 • For at give dig relevant markedsføring baseret på dine interesser og præferencer, både når du interagerer med os på vores egne LEGO® brandede kanaler og via tredjepartskanaler (f.eks. sociale medier, søgesider, markedspladser)
 • For at finde/rekruttere potentielle nye kunder, der ligner vores nuværende kunder ("look alike") eller sikre, at vores nuværende kunder ikke modtager irrelevante markedsføringsmeddelelser ("undertrykkelse")
 • Dit samtykke, GDPR art. 6, stk. 1, litra a, som skal gives, når du opretter dit abonnement på marketingkommunikationen
 • Vores legitime interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, for at forstå effektiviteten af vores markedsføring uden for vores egne kanaler (f.eks. via sociale medier, søgemaskiner eller markedspladser)
 • Dit samtykke, GDPR art. 6, stk. 1, litra a, således at vi har mulighed for at målrette personlig markedsføring til dig uden for vores egne kanaler (f.eks. via sociale medier, søgemaskiner eller markedspladser)
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse i at give dig relevant indhold af din markedsføringsmeddelelse på grundlag af aggregeret viden om kunder og brugere på vores hjemmeside
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at have statistikker til intern brug for dermed at kunne forbedre vores produkter og tjenester

Kataloger
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
 • Shopper aktivt på vores hjemmeside
 • Fravælger ikke at modtage et katalog fra os
 • Anmoder aktivt om at modtage et LEGO® katalog
 • Giver en tredjepartsdataformidler tilladelse til at sende dig markedsføringskataloger
 • Markedsførings- og kommunikationsoplysninger
 • Nødvendige identitets- og kontaktoplysninger.
 • For at kunne sende dig vores kataloger og med henblik på at dele disse data med vores tredjepartsdataformidlere og -aggregatorer for at sikre, at du ikke får tilsendt et LEGO® katalog fra os begge på samme tid (også kaldet dataundertrykkelse) eller for at kunne videresende din anmodning om afmelding til dem (såfremt de er dataansvarlige for dine personoplysninger)
 • For på grundlag af aggregerede data at forstå relevansen og effektiviteten af vores markedsføring over for dig, så vi kan finde nye kunder, der ligner dig
 • Vores legitime interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, for at sende dig et katalog, der indeholder produkter, som ligner det, du har købt (hvor du har mulighed for efterfølgende afmelding)
 • Vores legitime interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, for at sende dig det katalog, du udtrykkeligt har anmodet os om
 • Dit samtykke, GDPR art. 6, stk. 1, litra a, for at give os mulighed for at bruge andre data, vi har om dig, til specifikt at skræddersy indholdet af det katalog, vi sender til dig
 • Vores legitime interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, for at sikre en god LEGO® brand-oplevelse
 • Vores legitime interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, for at forstå den generelle markedsføringseffektivitet af vores kataloger.
 • Vores legitime interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, for at bruge dine data til at få en bedre forståelse af vores eksisterende kundes kendetegn og præferencer og bruge dette til at finde nye kunder, der ligner dig
 • Dit samtykke, GDPR art. 6, stk. 1, litra a, for at give os mulighed for at bruge andre data, vi har om dig, til specifikt at skræddersy indholdet af det katalog, vi sender til dig

Administration af LEGO® VIP-konti og statistik og viden
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Opretter og bruger en LEGO® VIP-konto
 • Vi behandler visse identitetsoplysninger, kontaktoplysninger og profiloplysninger, som du stiller til rådighed, når du opretter en VIP-konto eller redigerer din profil
 • Oplysninger om dit VIP-kortnummer
 • Transaktionsoplysninger og køberoplysninger, hvis du har benyttet dit VIP-medlemskab i forbindelse med køb
 • Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies (i det omfang, du har givet samtykke til brug af cookies)
 • For at vi kan administrere dit LEGO® VIP-medlemskab og give dig adgang til VIP-medlemsfordele
 • For at vi kan kommunikere med dig om dit VIP-medlemskab
 • For at se, hvordan du har optjent og brugt dine VIP-point
 • For at skabe en skræddersyet oplevelse, når du er logget ind på din VIP-konto, hvilket indbefatter at vise produkter, som vi tror, du måske vil synes om
 • For at generere statistik og viden baseret på aggregerede data med henblik på at forbedre VIP-programmet og skabe mere værdi for de af vores kunder, der tilmelder sig. Dette inkluderer for eksempel at forbedre fremtidige valg af bonusser og ændringer i politikken for VIP-programmet. Det gør vi for at kunne evaluere og optimere VIP-programmet og for at administrere, udvikle og markedsføre programmet.
 • For at give dig relevant markedsføring baseret på dine interesser og præferencer, både når du interagerer med os på vores egne LEGO® brandede kanaler og via tredjepartskanaler (f.eks. sociale medier, søgesider, markedspladser)
 • For at finde/rekruttere potentielle nye kunder, der ligner vores nuværende kunder ("look alike") eller sikre, at nuværende kunder ikke modtager irrelevante markedsføringsmeddelelser ("undertrykkelse")
 • Opfyldelse af en kontrakt, GDPR art. 6, stk. 1, litra b, som er vores aftale med dig om dit VIP-medlemskab
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at give dig relevante oplysninger, når du bruger vores platforme
 • Dit samtykke, GDPR art. 6, stk. 1, litra a, i forbindelse med vores brug af cookies (i det omfang dette samtykke er givet)
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, forbindelse med generering af statistik og viden baseret på aggregerede data
 • Vores legitime interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, for at bruge dine data til at få en bedre forståelse af vores eksisterende kundes kendetegn og præferencer og bruge dette til at finde nye kunder, der ligner dig
 • Vores legitime interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, for at forstå effektiviteten af vores markedsføring uden for vores egne kanaler (f.eks. via sociale medier, søgemaskiner eller markedspladser)
 • Dit samtykke, GDPR art. 6, stk. 1, litra a, for at give os mulighed for at målrette personlig markedsføring til dig uden for vores egne kanaler (f.eks. via sociale medier, søgemaskiner eller markedspladser)

Avanceret analyse af LEGO® VIP-konti
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Bruger din LEGO® VIP-konto, samtidig med at du har givet os dit samtykke til at udføre avancerede analyser
 • Transaktionsoplysninger og køberoplysninger, hvis du har brugt dit VIP-medlemskab i forbindelse med køb, hvilket omfatter oplysninger om, hvilke hjemmesider du besøger på LEGO.com, og hvilke produkter du klikker på, når du er logget ind på din VIP-konto
 • Oplysninger om, hvilke nyhedsbreve du åbner og klikker i
 • Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies (i det omfang, du har givet samtykke til brug af cookies)
 • Oplysninger om, hvilke konkurrencer eller lodtrækninger du deltager i
For at vi kan skræddersy vores markedsføring til dig og dine personlige interesser ved at forudsige dine præferencer baseret på dine personoplysninger, herunder oplysninger om saldi for VIP-point, historik for indløsning af VIP-point, VIP-medlemsaktivitet, købshistorik, produktpræferencer, cookiedata for browsing på nettet (hvis disse er valgt separat), dine placeringsoplysninger og andre oplysninger, der er knyttet til din LEGO Account og/eller LEGO VIP-konto
 • Dit samtykke, GDPR art. 6, stk. 1, litra a, i forbindelse med avanceret analyse. Dit samtykke kan gives i forbindelse med, at du opretter en VIP-konto, eller ved at tilvælge det på din VIP-kontoside
 • Dit samtykke, GDPR art. 6, stk. 1, litra a, i forbindelse med vores brug af cookies (i det omfang dette samtykke er givet)

Konkurrencer, lodtrækninger, markedsføring og andre kampagner
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Deltager i en konkurrence eller lodtrækning, eller modtager kommunikation fra os om konkurrencer, lodtrækninger eller kampagner
 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • For at kunne administrere konkurrencer og lodtrækninger
 • For at generere statistikker og viden baseret på aggregerede data og dermed måle vores virksomheds sundhedstilstand og effektiviteten af vores reklamekampagner og øvrige kampagner
 • For at kunne kontakte dig, hvis du vinder en præmie
 • For at opfylde lovkrav
 • Opfyldelse af en kontrakt, GDPR art. 6, stk. 1, litra b, som er vores aftale med dig om vilkårene for konkurrencen eller lodtrækningen
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, i forbindelse med generering af statistik og viden baseret på aggregerede data og i forbindelse med at kontakte dig, hvis du vinder en præmie
 • Retlig forpligtelse, GDPR art. 6, stk. 1, litra c, i forbindelse med vores

LEGO Koncernens egne sociale netværk
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Interagerer med LEGO Koncernens sociale netværk (såsom LEGO® Life og LEGO Ideas)Oplysninger, du har afgivet, som kan omfatte kommentarer, reaktioner, deling af opslag fra vores konti på de sociale medier eller andet brugergenereret indhold
 • For at kunne besvare dine spørgsmål
 • For at kunne rapportere om og analysere brugerengagementet på platformen
 • For at give dig mulighed for at få indflydelse på, hvilke nye produkter vi lancerer
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, i forbindelse med besvarelse af dine spørgsmål og rapportering og analyse af brugerengagementet
 • Opfyldelse af en kontrakt, GDPR art. 6, stk. 1, litra b, som er vores aftale med dig om overdragelse af immaterielle rettigheder

Tredjeparters sociale netværk
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Interagerer med funktioner på tredjeparters sociale netværk, f.eks. "Synes godt om"-funktioner*

*De sociale medier kan bruge personoplysninger indsamlet fra LEGO Koncernens konto på sociale netværk på deres platform til egne formål som beskrevet i deres egne fortrolighedspolitikker
 • Oplysninger, du har stillet til rådighed, som kan omfatte demografiske oplysninger om dig og din bopæl, kommentarer, reaktioner, deling af opslag fra vores konti på de sociale medier eller andet brugergenereret indhold
 • Analytiske nøgledata for opslag på sociale medier og digitale annoncer
 • For at kunne rapportere om og analysere brugerengagementet i det indhold, der bliver præsenteret på platformen/platformene
 • For at give dig mulighed for at få indflydelse på, hvilke nye produkter vi lancerer
Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, i forbindelse med analyse og rapportering vedrørende brugerengagement og post-performance

Livestreaming-events (i butikker og online)
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Deltager direkte i eller er synlig blandt publikum eller i baggrunden ved en livestreaming-event på en tilfældig måde*

*Områderne vil være tydeligt markeret, og vi vil indhente samtykke fra personer, der er direkte inkluderet

Live videostreaming af begivenheden, som inkluderer folk i det optagede område.For at kunne arrangere livestreaming-events med henblik på at komme i dialog med forbrugerne
 • Dit samtykke, GDPR art. 6, stk. 1, litra a, i forbindelse med din direkte deltagelse i sådanne livestreaming-events
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, i forbindelse med personer, der er synlige blandt publikum eller i baggrunden ved en livestreaming-event på en tilfældig måde

Videoovervågning (i butikker og andre relevante steder i LEGO Koncernen)
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Besøger vores LEGO® Stores eller en andet offentligt tilgængelig lokalitet under LEGO KoncernenVideooptagelser af vores lokalerFor at forebygge og dokumentere kriminalitet, herunder indbrud, røveri, tyveri, overfald eller bedrageri, og for at skabe sikkerhed og tryghed for medarbejderneLegitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f, i forbindelse med forebyggelse af lovbrud eller forbrydelser begået på LEGO® lokationer

Forretningspartnere og kommercielle relationer
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Indgår i en kommerciel relation til os som virksomhed eller privatperson
 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Andre personoplysninger, du giver os
 • For at kunne styre den kommercielle relation til dig eller din virksomhed
 • For at opfylde vores forpligtelser i den kommercielle relation
 • Opfyldelse af en kontrakt, GDPR art. 6, stk. 1, litra b, i forbindelse med vores gensidige kontraktforhold
 • Legitim interesse, GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at administrere vores relation til dig eller din virksomhed

Research
Det gør duDet indsamler viDerfor indsamler vi detRetsgrundlag
Deltager i markedsundersøgelser, fokusgrupper eller andre undersøgelser
 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Billeder eller videoer (hvis undersøgelsen foregår ansigt til ansigt)
 • Andre personoplysninger, du giver os
 • For at kunne forbedre vores eksisterende produkter og tjenester
 • For at kunne udvikle og forbedre nye produkter
Opfyldelse af en kontrakt, GDPR art. 6, stk. 1, litra b, i forbindelse med offentliggørelse af deltagerens identitet i markedsundersøgelser

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at opfylde de formål, vi indsamlede dem til, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, lovgivningsmæssige, skattemæssige, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav. Vi kan opbevare dine personoplysninger i en længere periode i tilfælde af en klage, eller hvis vi med rimelighed mener, at der er udsigt til retssager i forbindelse med vores relation til dig.

For at fastlægge en passende opbevaringsperiode for personoplysninger vurderer vi mængden, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, med hvilke vi behandler dine personoplysninger, og om vi kan indfri disse formål på andre måder, samt gældende juridiske, lovgivningsmæssige, skattemæssige, regnskabsmæssige krav eller øvrige krav.

Hvem deler LEGO Koncernen personoplysninger med?

Deling af oplysninger med andre af LEGO Koncernens selskaber

Vores datterselskaber (de andre selskaber inden for LEGO Koncernen) har nogle gange brug for adgang til dine oplysninger for at kunne tilbyde dig tjenester på vores eller deres vegne. De har brug for dine personoplysninger, så vi eller de kan udføre de aktiviteter, der er anført i tabellen ovenfor, herunder eksempelvis at:

 • levere produkter og tjenester, som du har bedt om
 • komme i kontakt med dig vedrørende din konto eller transaktioner
 • sende dig oplysninger om vores sider, apps og politikker
 • sende dig direkte markedsføringsmeddelelser
 • sende dig produktkataloger
 • behandle oplysninger, som datterselskabet er formelt forpligtet til at behandle på dine vegne, f.eks. gennemføre en ordre, som du har afgivet, håndtere din aktivitet på din LEGO® Account eller din VIP-konto, og/eller håndtere dine præferencer i vores præferencecenter på LEGO.com.
 • intern research, analyse og rapportering
 • identificere, vurdere og stoppe aktiviteter, der muligvis overtræder vores politikker eller overtræder loven

Overførsler til selskaber i LEGO Koncernen uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er baseret på bindende koncernregler.

Deling af oplysninger med andre selskaber

Se vores liste over kategorier af betroede tredjeparter, som vi muligvis deler dine oplysninger med, her. Vi behandler personoplysninger med udbydere inden for følgende kategorier:

 • It-tjenesteudbydere. Vi anvender en række betroede partnere over hele verden til at levere it-tjenester og systemadministrationstjenester – i forbindelse med både vores kunde- og partnerrelaterede aktiviteter såvel som vores interne it- og administrationssystemer.
 • Globale betalingsudbydere og behandlingspartnere. Disse partnere hjælper os med at sørge for sikre og effektive betalingsprocesser, både online, i vores butikker og via fakturering eller pengeoverførsler.
 • Partnere til skybaseret lagring. Vi opbevarer vores og dine data i sikre datacentre.
 • Partnere og agenturer til forebyggelse og afsløring af bedrageri. Disse partnere arbejder sammen med LEGO Koncernen for at sikre, at LEGO Koncernen ikke bliver udsat for bedrageri.
 • Lager-, emballerings-, fragt- og leveringspartnere. Disse partnere hjælper os med at få vores produkter i hænderne på vores kunder og forretningspartnere.
 • Katalogtryk, post- og postpartnere. Disse partnere hjælper os med at sikre, at kataloger og magasiner kommer ud til dig.
 • Datamægler- og dataaggregeringspartnere. Disse partnere hjælper os med at nå ud til potentielle nye kunder med kataloger, magasiner og anden markedsføring og reklame. De hjælper os også med at undgå, at f.eks. mere end ét LEGO® katalog kommer ud til dig samtidigt.
 • Markedsførings- og reklamepartnere. Disse partnere hjælper os med at kunne tilbyde skræddersyede reklamer, kampagner, lodtrækninger og konkurrencer, både når du interagerer med LEGO Koncernen på vores onlineplatforme, på sociale medier, i butikker og andre steder. De hjælper os også med at finde nye potentielle kunder til at formidle markedsføringsmeddelelser (også kaldet “look alike”) eller med en bedre sikring af, at vi ikke sender markedsføringsmeddelelser til kunder, der ikke er interesserede i det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste (også kaldet “undertrykkelse”).
 • B2B-partnere, herunder Merlin Entertainments og certificerede LEGO® Stores-partnere. Disse partnere hjælper os med at kunne drive kampagner, lodtrækninger og konkurrencer, herunder LEGO VIP-loyalitetsprogrammet, og de hjælper os endvidere med at kunne levere skræddersyede reklamer og viden til kunderne.
 • Partnere på sociale medier og online søgeplatforme. Disse partnere hjælper os med at være til stede, giver dig mulighed for at interagere med LEGO Koncernen på de platforme, hvor du er, og giver os mulighed for at levere skræddersyet markedsføring af vores produkter.
 • Leverandører af undersøgelser, spørgeskemaer og produktanmeldelser. Disse partnere hjælper os med at få din vigtige feedback på din LEGO® oplevelse.
 • Skatte- og toldmyndigheder, tilsynsmyndigheder og andre myndigheder på globalt plan. Disse kræver under visse omstændigheder indberetning af behandlingsaktiviteter.
 • Professionelle rådgivere, herunder advokater, bankrådgivere, revisorer og assurandører globalt. Disse partnere tilbyder LEGO Koncernen konsulent-, bank-, juridiske rådgivnings-, forsikrings- og regnskabsydelser.

Andre former for behandling og videregivelse

Vi behandler og videregiver også personoplysninger, som efter vores opfattelse er nødvendige eller hensigtsmæssige for at (a) overholde gældende lovgivning (som kan omfatte lovgivning i andre lande end det land, du bor i), (b) besvare anmodninger fra offentlige myndigheder (som kan omfatte myndigheder i andre lande end det land, du bor i), (c) samarbejde med retshåndhævende myndigheder, (d) beskytte vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom samt vores tilknyttede selskabers, dine eller andres ditto.

Derudover behandler, videregiver og overfører vi personoplysninger til en tredjepart i tilfælde af rekonstruktion, fusion, salg, joint venture, overdragelse.

Overførsler til tredjelande

LEGO Koncernen kan overføre personoplysninger til organisationer i såkaldte tredjelande (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Sådanne overførsler kan foretages, hvis en af følgende betingelser er gældende:

 • EU-Kommissionen har besluttet, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i det pågældende land, eller
 • Der findes bindende virksomhedsregler (BCR) for virksomhedsoverdragelser, eller
 • Der anvendes Standardkontraktbestemmelser (EU-standardbestemmelser), eller
 • Undtagelser i særlige situationer gør sig gældende, såsom opfyldelse af en kontrakt med dig eller dit samtykke til den specifikke overførsel.

AFSNIT 3: COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGIER ("COOKIES") Cookies er små datafiler, som din browser gemmer på din computer eller enhed. En cookie indeholder eller indsamler ikke selv oplysninger. Men når den læses af en server via en web-browser, kan den være medvirkende til, at hjemmesiden giver en mere brugervenlig tjeneste – f.eks. at den husker tidligere køb eller kontooplysninger.

For mere information om cookies og hvordan du administrerer disse, bedes du læse vores fulde cookiepolitik og cookieerklæring eller klikke på dine cookieindstillinger på LEGO.com eller i det digitale spil eller den digitale app (hvor det er relevant).


AFSNIT 4: INFORMATION TIL FORÆLDRE

Information til forældre: Sådan håndterer LEGO Koncernen børns personoplysninger

Børns sikkerhed online

Vi lægger stor vægt på, at børn skal kunne færdes sikkert online, og vi har implementeret ekstra processer til beskyttelse af personoplysninger af hensyn til sikkerheden for vores yngre fans, som bruger vores onlinekanaler. Faktisk har nogle funktioner aldersspærring for at forhindre børn i utilsigtet at anvende disse funktioner. Vi gør også vores bedste for at sikre, at vi ikke forsætligt indsamler, opbevarer, anvender eller behandler personoplysninger fra børn, der muligvis bruger disse funktioner uden deres forældres samtykke.

Vi har tilsluttet os et digitalt børnesikkerhedsprogram, der auditerer vores virksomhed årligt for at sikre, at vi overholder reglerne for, hvordan vi interagerer med børn online.

I forhold til personoplysninger betragter vi alle under 16 år som børn og søger forældrenes samtykke.

Hvis du har spørgsmål eller overvejelser om vores fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os.

Hvis du har en uafklaret betænkelighed vedrørende retten til privatliv eller brug af personoplysninger, som vi ikke har håndteret på tilfredsstillende vis, bedes du kontakte vores tredjepartsudbyder af tvistbilæggelse i USA (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Du kan få vist en liste over funktioner, som vores udbyder af tvistbilæggelse dækker, ved at klikke på seglet øverst i dette afsnit.

Når vi behandler personoplysninger fra børn, tager vi ekstra forholdsregler for at beskytte deres privatliv, herunder følgende:

 • Vi sørger for at fortælle forældre, hvilke personoplysninger vi indsamler, opbevarer, anvender og behandler fra deres barn, og forklarer, om vi deler disse oplysninger.
 • Vi opfylder lovmæssige krav ved at indhente forældrenes samtykke til at indsamle, anvende og behandle et barns oplysninger, og vi beder om samtykke til at sende deres børn oplysninger om vores produkter og tjenesteydelser.
 • Vi begrænser, hvordan vi indsamler, opbevarer, anvender og behandler personoplysninger fra børn, så vi kun indsamler oplysninger, der med rimelighed kan være nødvendige for at de kan deltage i en onlineaktivitet.
 • Vi giver forældre adgang til eller mulighed for at bede om adgang til de personoplysninger, som vi har indsamlet fra deres barn – forældre kan også bede om, at deres børns personoplysninger bliver ændret eller slettet.

Indsamling og anvendelse af børns oplysninger

Selvom nogle af vores hjemmesider, kanaler og apps er designet til familier og brugere i alle aldre, henvender andre sig primært til børn. Når vi indsamler personoplysninger fra et barn, opbevarer vi kun oplysningerne, så længe vi har brug for dem for at yde en service eller i det tidsrum, det er lovmæssigt påkrævet.

Selvom børn kan vælge, om de ønsker at dele deres oplysninger med os, er der visse funktioner på vores hjemmesider, som kræver, at de har givet os deres oplysninger. I tilfælde, hvor der er brug for personoplysninger for at få funktioner til at fungere korrekt, beder vi kun om de oplysninger, der med rimelighed kan kræves for at deltage i aktiviteten.

Her er nogle eksempler på tilfælde, hvor vi indsamler oplysninger fra børn:

 • Når børn registrerer sig online. Børn kan registrere sig på vores hjemmesider for at få adgang til forskellige tjenesteydelser, herunder indhold, spil og konkurrencer. I forbindelse med registreringen vil vi muligvis bede barnet om at angive en e-mailadresse til forælder eller værge, barnets fornavn, køn, fødselsdato, brugernavn og adgangskode. Vi bruger disse oplysninger til sikkerheds- og meddelelsesformål. Vi opfordrer på det kraftigste børn til at vælge et brugernavn, der ikke indeholder personoplysninger.
 • Når børn deler indhold, de selv har skabt. Nogle af vores hjemmesider gør det muligt for børn selv at skabe eller bruge indhold. Da det kun er nogle af disse funktioner, der kræver personoplysninger fra barnet, er det ikke alle aktiviteter, der kræver samtykke fra en forælder eller værge. Når en aktivitet potentielt kan give et barn mulighed for at dele personoplysninger, beder vi forælderen eller værgen om et “verificerbart forældresamtykke” (hvilket er et højere niveau af forældresamtykke). Eksempler på personoplysninger kan være historier, fritekstfelter, tegninger med tekst eller håndskrevne oplysninger, fotografier af barnet, lydklip, filmfiler og andre typer indhold eller såkaldte “faste identifikatorer” (PID), der entydigt identificerer barnet på en eller anden måde.
 • Når børn deltager i konkurrencer og lodtrækninger. Hvis et barn ønsker at deltage i en konkurrence, beder vi om de personoplysninger, som vi har brug for i forbindelse med barnets deltagelse. Vi beder som regel kun om barnets fornavn (så vi kan kende forskel på børn fra samme familie) og en forælders eller værges e-mailadresse (så vi opfylder lovmæssige krav om at informere en ansvarlig voksen). Vi kontakter kun forælderen, hvis barnet vinder konkurrencen eller lodtrækningen, for at finde ud af, hvor vi skal sende præmien hen. Hvis barnet som led i konkurrencen bliver bedt om at skabe indhold for at deltage, vil vi muligvis have behov for at bede om forældresamtykke pr. e-mail på forhånd for at sikre, at vi opfylder kravene til beskyttelse af personoplysninger vedrørende indhold, som børn selv har skabt (se oplysningerne ovenfor om børn, der skaber indhold). Uden samtykke vil børn ikke kunne deltage i vores konkurrencer.
 • Når børn modtager mails fra os. Vi vil muligvis få brug for at bede om et barns kontaktoplysninger (inkl. mailadresse), så vi kan svare på et spørgsmål, som barnet har stillet os. Hvis vi har brug for at komme i kontakt med barnet en anden gang, f.eks. for at svare på yderligere spørgsmål, beder vi om en e-mailadresse fra forælder eller værge. Vi beholder kun barnets onlinekontaktoplysninger i det tidsrum, som det tager os at efterkomme anmodningen, og vi bruger ikke oplysningerne til andre formål. Hvis vi på noget tidspunkt har brug for barnets onlinekontaktoplysninger til løbende kommunikation, beder vi om en forælders eller værges e-mailadresse så tidligt som muligt, så vi kan holde den voksne informeret om de oplysninger, vi indsamler, og for at give forælderen mulighed for at bede os om at stoppe med at indsamle data. Forældre eller værger kan når som helst fravælge kommunikation, som vi har med deres barn, ved at følge afmeldingsinstrukserne for de forskellige typer kommunikation (hvis der er mere end én type kommunikation, skal den voksne fravælge dem enkeltvis). Alternativt kan de kontakte LEGO® Kundeservice.
 • Når børn modtager push-meddelelser fra apps. Mange apps sender “push-meddelelser” til kundernes mobiltelefoner eller enheder for at fortælle dem om opdateringer (nogle gange også selvom appen ikke er i brug). Nogle af vores apps er designet til at blive brugt af børn. Vi beder børn om at give os deres forælders eller værges e-mailadresse, så vi kan fortælle den voksne om barnets anmodning, før vi sender børn push-meddelelser fra vores apps. Vi knytter ikke enhedens id til andre personoplysninger uden en forælders samtykke. Hvis du ønsker, at dit barn skal ophøre med at modtage push-meddelelser fra en af vores apps, kan du når som helst ændre indstillingerne på den enhed, som dit barn bruger.
 • Når vi indsamler oplysninger om geografisk placering. Nogle af vores hjemmesider, kanaler og apps er designet til børn. Vi anmoder om samtykke fra en forælder eller værge pr. e-mail, før vi indsamler oplysninger om et barns gadenavn, adresse eller koordinater. Det gør vi, fordi disse oplysninger vil gøre os i stand til at identificere et specifikt barn. Vi kræver derimod ikke forældresamtykke for at indsamle oplysninger om et barns by, land eller region, så længe det ikke er knyttet direkte til det specifikke barn. Det skyldes, at disse generelle oplysninger ikke vil gøre os i stand til at identificere et specifikt barn. Hvis du ønsker, at vi stopper med at indsamle denne type oplysninger om geografisk placering, kan du når som helst ændre indstillingerne på den enhed, som dit barn bruger. Alternativt kan du kontakte LEGO Kundeservice.
 • Når vi indsamler “faste identifikatorer”. For at vi kan give besøgende på vores onlinekanaler mere relevante og personlige onlineoplevelser, indsamler vi visse typer oplysninger (f.eks. oplysninger om IP-adresser, identifikatorer for mobilenheder, browsere, internetserviceudbydere, henvisende sider, udgangssider, besøgsfrekvens, operativsystemer, datostempler, tidsstempler og clickstream-data). Vi indsamler disse oplysninger ved hjælp af teknologier som cookies, pixels, flash-cookies, webbeacons og andre unikke identifikatorer (som vi definerer i den del af denne Fortrolighedspolitik, der handler om vores cookiepolitik). Vi indsamler muligvis selv disse oplysninger eller beder en tredjepart om at behandle oplysningerne på vores vegne. Vi bruger disse oplysninger til at give børn adgang til onlinefunktioner og -aktiviteter, til at skræddersy indhold, til at forbedre vores onlinekanaler, til at analysere resultaterne for vores onlinekanal og til at generere anonyme rapporter. Hvis vi på noget tidspunkt ønsker at indsamle børns personoplysninger, uanset af hvilken grund, indhenter vi på forhånd barnets forælders eller værges samtykke. En liste over tredjepartsoperatører, der indsamler “faste identifikatorer” på vores hjemmesider og apps, kan findes i vores cookiepolitik og vores cookieerklæring.

Anmodning om forældresamtykke

Vi bruger forskellige typer forældresamtykke, alt efter hvilken type data om børn vi behandler, og med hvilket formål.


Anmodning om forældresamtykke pr. e-mail
Hvis vi har brug for at indsamle et barns personoplysninger for at levere en tjeneste, som barnet har anmodet om, beder vi om forældresamtykke i henhold til lovkrav (f.eks. COPPA for USA og GDPR for EU). Vi sender barnets forælder eller værge en e-mail, der forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi har tænkt os at anvende dem, og beder forælderen om at give eller afvise sit samtykke. Hvis vi ikke modtager forældresamtykke inden for en rimelig tidsramme, sletter vi alle oplysninger, vi har indsamlet fra barnet, herunder den voksnes kontaktoplysninger, som vi bad om for at anmode om samtykke.


Anmodning om “verificeret forældresamtykke”
Hvis et barn ønsker at dele personoplysninger offentligt eller med en tredjepart via en af vores hjemmesider eller digitale oplevelser, anmoder vi om et højere niveau af forældresamtykke end e-mailanmodningen beskrevet ovenfor. Vi kan bede om bekræftelse med kreditkort eller en anden betalingsmetode (hvor der indgår et symbolsk gebyr) eller om at få forældrenes offentligt udstedte id til gennemsyn.


Hvis en forælder eller værge ikke er blevet kontaktet for samtykke?
Hvis et barn, der er under 16 år, går ind på en onlinekanal, der er designet til børn og indeholder en aldersspærring, sender vi en e-mail til barnets forælder eller værge, før vi indsamler personoplysninger fra barnet. Hvis du tror, at dit barn deltager i en onlineaktivitet, der indsamler personoplysninger, og du eller en anden forælder/værge ikke har modtaget en e-mail, der anmoder om samtykke, bedes du kontakte os. Vi bruger ikke e-mailadresser givet til forældresamtykke til andre formål, medmindre den voksne udtrykkeligt har tilvalgt markedsførings-e-mails eller har deltaget i en aktivitet, der tillader e-mailkontakt.

Forældres valg og kontrol

Forældre eller værger kan når som helst afvise at tillade, at vi anvender og indsamler yderligere personoplysninger fra deres barn. Forældre eller værger kan bede os om at slette de personoplysninger, vi har indsamlet i forbindelse med deres barns konto, fra vores registre. Da personoplysninger er påkrævede ved nogle tjenesteydelser, kan sletning af et barns oplysninger betyde, at en konto, et medlemskab eller en tjeneste bliver utilgængelig for barnet fremover.
Hvis et barn har en registreret LEGO Account, kan forældre eller værger få adgang til, ændre eller slette de personoplysninger, vi har indsamlet fra deres barn, på følgende måde:

 • ved at bruge barnets brugernavn og adgangskode til at logge på barnets LEGO Account
 • ved at kontakte vores LEGO kundeserviceteam

Hvis du foretrækker at kontakte os, skal du oplyse dit barns brugernavn sammen med dit eget telefonnummer og din egen e-mailadresse. Vi får brug for at bekræfte din identitet som forælder eller værge til barnet, før vi giver adgang til barnets personoplysninger. Vi besvarer din henvendelse inden for en rimelig tidsperiode.


AFSNIT 5: INFORMATION TIL BØRN

Information til børn: Børnevenlig information om beskyttelse af personoplysninger

Hvem er vi?

Vi er LEGO Koncernen, og vi ønsker at inspirere og udvikle fremtidens byggere. Vi laver mange produkter, såsom LEGO® klodser og sæt samt digitale apps og spil. Vi driver også detailbutikker over hele verden og på internettet, og vi driver hjemmesiden LEGO.com.

I denne fortrolighedspolitik kan du læse om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, så du ved, hvad der sker med de oplysninger, du giver til os.

Politikken indeholder links til andre sider. Måske vil det være rart for dig at få en voksen til at hjælpe med disse sider, fordi de nogle gange kan være forvirrende.

Personoplysninger? Hvad er det?

Dine personoplysninger er alle typer oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Måske ved du godt, at det kan være sådan noget som dit navn eller et foto af dig, men det kan også være f.eks. din e-mail-adresse eller dit online-brugernavn.

LEGO Koncernen bruger mange personoplysninger. Hvis du vil vide mere, kan du bede en voksen om hjælp til at læse hele fortrolighedspolitikken.

Hvorfor skal I bruge mine personoplysninger?

Hovedårsagen til, at vi skal bruge dine personoplysninger, er for at vide, hvem du er.

Hvis du er logget ind på en af vores apps eller et af vores spil, bruger vi dine personoplysninger til at holde styr på, hvor langt du er kommet i spillet, til at hjælpe dig med at holde kontakten med dine venner i appen eller spillet eller til at lade dig gemme indhold, du har uploadet til din LEGO Account.

Vi bruger nogle gange også dine personoplysninger i forbindelse med en event, du deltager i, eller en konkurrence, vi arrangerer, så vi kan være sikre på, at du får din præmie, hvis du vinder.

Uden dine personoplysninger kan der være visse ting, vi muligvis ikke kan gøre for dig. Vi kan muligvis ikke huske, hvor langt du er nået i et bestemt spil, eller lade dig uploade og dele billeder med dine venner.

Hvis du vil vide mere om, hvad vi gør med dine personoplysninger, kan du bede en voksen om at læse hele fortrolighedspolitikken sammen med dig for at hjælpe dig med at forstå detaljerne.

Kan I så bare bruge mine personoplysninger til hvad som helst?

Nej! Vi kan kun bruge dine personoplysninger til visse formål.

Vi leverer en masse onlinetjenester, og der er nogle regler, som siger, at vi skal bruge dine personoplysninger til at gøre vores arbejde og levere tjenesten til dig, og det kan vi gøre uden at spørge dig først.

Andre gange skal vi have samtykke fra dine forældre. Hvis du eller dine forældre (eller værger) siger nej, vil (og må) vi ikke bruge dine personoplysninger.

Er der andre, som kan se mine personoplysninger?

Nogle gange er vi nødt til at dele dine personoplysninger for at kunne gøre vores arbejde. Vi er meget forsigtige med, hvordan vi gør det, og det betyder, at der er endnu flere regler, som skal følges.

Vi kan være nødt til at dele dine oplysninger med din familie, hvis de hjælper dig. Vi kan også have brug for at dele dine oplysninger med andre. Bed en voksen om at hjælpe dig med at læse vores fulde fortrolighedspolitik, cookiepolitik og cookie-erklæring.

Opbevarer I mine personoplysninger for altid?

Vi må kun opbevare dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem. Dette tidsrum kan variere alt efter omstændighederne.

Har jeg indflydelse på, hvad der sker med mine personoplysninger?

Ja, det har du. Du har det, vi kalder “rettigheder”, når vi bruger dine oplysninger. En af disse rettigheder er retten til at vide, hvad vi gør med dine oplysninger. Det er derfor, vi har lavet denne side.

Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi har om dig, og du har ret til at bede os om at holde op med at bruge dem eller bede os om at slette dem. Hvis dine personoplysninger er forkerte, kan du fortælle os det, så retter vi dem.

Dine rettigheder afhænger af, hvad vi bruger dine oplysninger til, og det kan du læse meget mere om i denne fortrolighedspolitik. Husk at bede en voksen om at hjælpe dig med at læse den.

Hvem sørger for, at I følger alle reglerne?

Her i LEGO Koncernen har vi en databeskyttelsesrådgiver, og denne medarbejders job er at passe på dine oplysninger. Det betyder, at databeskyttelsesrådgiveren sørger for, at vi følger alle reglerne, og at dine oplysninger er sikre. Hvis databeskyttelsesrådgiveren opdager noget, der ikke er, som det skal være, får vi at vide, hvordan vi kan rette op på det.

Det er meget vigtigt for os at passe godt på dine oplysninger og følge alle reglerne. Hvis du er bekymret for, hvad vi gør med dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

Der er også et statsligt organ, som har til opgave at sikre, at virksomheder som os følger reglerne og retter op, hvis vi gør tingene forkert. Du kan også sende en mail eller et brev til dem. Du finder deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Om vores hjemmeside

Ligesom mange hjemmesider downloader vores hjemmeside små filer kaldet “cookies” til din computer. De er med til at sikre, at vores hjemmeside fungerer korrekt på din computer. Du kan finde ud af mere om cookies i vores Kaptajn Sikker-video her.


LEGO BrickLink, Inc. Fortrolighedspolitik
Fortrolighedspolitik for LEGO Education