REACH

Informacje dotyczące substancji na liście kandydackiej REACH

Następujące produkty zawierają monetową baterię litową (typ CR1216). Producent tej baterii poinformował nas, że może ona zawierać 1,2-dimetoksyetan (eter dimetylowy glikolu etylenowego, EGDME) w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

 • 60215 – Fire station
 • 60209 – Sky Police Diamond Heist
 • 60216 – Downtown Fire Brigade
 • 60246 – Police Station

Następujące produkty zawierają polimerową baterię litową. Producent tej baterii poinformował nas, że może ona zawierać 1,3-propanosulton (nr CAS 1120-71-4) w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45610 – Technic Large Hub Battery
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 45302 – Smarthub Rechargeable Battery
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set
 • 45612 – Technic Small Hub Battery

Następujące produkty zawierają diodę na niedostępnej płytce drukowanej. Producent tej diody poinformował nas, że zawiera ona ołów (nr CAS 7439-92-1) w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

Substancje te są wymienione na obecnej wersji listy kandydackiej REACH Europejskiej Agencji Chemikaliów. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (artykuł 33 rozporządzenia 1907/2006 (REACH)) jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji, jeśli taka substancja może być obecna, nawet w bardzo małej ilości.

W warunkach normalnych nie ma żadnego zagrożenia, a ludzie nie są narażeni na działanie tej substancji.

Poza wymienionymi powyżej żadne inne produkty LEGO nie zawierają substancji ujętych na liście kandydackiej REACH w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać baterii ani produktów zawierających baterie wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktów można znaleźć na stronie www.LEGO.com/pl-pl/aboutus/responsibility lub pod numerem telefonu 00800 5346 5555