REACH

Informacje dotyczące substancji na liście kandydackiej REACH

Wszystkie nasze produkty spełniają lub przewyższają najsurowsze wymogi jakości i bezpieczeństwa.

Cztery z naszych produktów (60215 Remiza strażacka, 60246 Posterunek policji, 60209 Rabunek diamentów i 60216 Straż pożarna w śródmieściu) zawierają guzikową baterię litową (typu CR1216). Producent tej baterii poinformował nas, że może ona zawierać 1,2-dimetoksyetan (eter dimetylowy glikolu etylenowego, EGDME) w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

Cztery inne nasze produkty (45601 duże urządzenie Technic Hub, 45610 bateria dużego urządzenia Technic Hub, 45678 zestaw LEGO Education SPIKE Prime oraz 45302 akumulator urządzenia Smarthub) zawierają baterię litowo-polimerową. Producent tej baterii poinformował nas, że może ona zawierać 1,3-propanosulton (nr CAS 1120-71-4) w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

Substancje te są wymienione na obecnej wersji listy kandydackiej REACH Europejskiej Agencji Chemikaliów. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (artykuł 33 rozporządzenia 19072006 (REACH)) jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji, jeśli taka substancja może być obecna, nawet w bardzo małej ilości.

W warunkach normalnych nie ma żadnego zagrożenia, a ludzie nie są narażeni na działanie tej substancji.

Poza wymienionymi powyżej żadne inne produkty LEGO® nie zawierają substancji ujętych na liście kandydackiej REACH w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać baterii ani produktów zawierających baterie wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego. W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktów można znaleźć na stronie www.LEGO.com/pl-pl/aboutus/responsibility lub pod numerem telefonu 00800 5346 5555