REACH

Informacje dotyczące substancji na liście kandydackiej REACH

Następujące produkty zawierają polimerową baterię litową. Producent tej baterii poinformował nas, że może ona zawierać 1,3-propanosulton (nr CAS 1120-71-4) w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45610 – Technic Large Hub Battery
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set

51515 – Robot Inventor

 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set
 • 45612 – Technic Small Hub Battery

Następujące produkty zawierają diodę na niedostępnej płytce drukowanej. Producent tej diody poinformował nas, że zawiera ona ołów (nr CAS 7439-92-1) w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

Następujące produkty zawierają niedostępny materiał piezoelektryczny, o którym producent poinformował nas, że zawiera „ołowiowy cyrkon tlenek tytanu (nr CAS 12626-81-2)" w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

 • 10970 - Fire Station & Helicopter
 • 10959 - Police Station & Helicopter
 • 10969 - Fire Truck
 • 10933 - Tower Crane & Construction
 • 10990 - Construction Site

Elementem następujących produktów jest wyświetlacz z niedostępnym arkuszem polaryzacyjnym, który, jak podaje producent, zawiera „2-(2H-benzotriazol-2-ylo)-4,6-ditertpentylofenol (CAS nr 25973-55-1)” w ilościach przekraczających 0,1% (wagowo).

 • 71360 – Adventures with Mario Starter Course

• 71387 – Adventures with Luigi Starter Course
• 71403 – Adventures with Peach Starter Course

Substancje te są wymienione na obecnej wersji listy kandydackiej REACH Europejskiej Agencji Chemikaliów. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (artykuł 33 rozporządzenia 1907/2006 (REACH)) jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji, jeśli taka substancja może być obecna, nawet w bardzo małej ilości.

W warunkach normalnych nie ma żadnego zagrożenia, a ludzie nie są narażeni na działanie tej substancji.

Poza wymienionymi powyżej żadne inne produkty LEGO nie zawierają substancji ujętych na liście kandydackiej REACH w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać baterii ani produktów zawierających baterie wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktów można znaleźć na stronie www.LEGO.com/pl-pl/aboutus/responsibility lub pod numerem telefonu 00800 5346 5555