Rettferdighet

Rettferdighet, takk

Se også vår brosjyre om rettferdighet

Kjære forbruker, kunde, nettsurfer - eller til og med konkurrent:

Dette er en melding om opphavsrett, varemerker, urettferdig konkurranse og andre juridiske anliggende. Vi liker ikke alle piratkopiene av LEGO® elementene som vi har sett, spesielt i løpet av de siste 25 årene. Vi vil gjerne forklare hvorfor.
Nasjonale lover om patent, design og varemerke - for ikke å nevne overholdelsen av slike lover og tilknyttede bestemmelser - er svært ulik fra land til land. Lover om urettferdig konkurranse finnes faktisk ikke i en rekke land. Fraværet til bestemmelser mot forfalskning, varemerkeovertredelser osv. har i det siste konfrontert eierne til de opprinnelige rettighetene med et økende antall problemer fra kopiprodusenter. Siden en total mangel på bestemmelser tydelig inviterer til forfalskning og kopiproduksjon, sier LEGO Gruppen ja takk til forholdsreglene som nå tas av enkelte regjeringer, for å introdusere produkt- og varemerkebeskyttelse i nasjonal lovgivning.

Vi støtter også EUs bestemmelse om å beslaglegge forfalskede produkter og innsatsen til World Intellectual Property Organization (WIPO) og EU, når det gjelder å styrke og harmonisere relevante lover. Selv i høyt utviklede markeder finnes det hull og noen defekter i lovene om beskyttelse av opphavsrett. Derfor kan prosessen med å sikre håndheving av reglene og justering av lovene gå svært langsomt.

Det å oppnå beskyttelse mot kopiering av varemerker og produkter er altfor ofte en vanskelig, tidskrevende og dyr prosess. LEGO Gruppen samarbeider derfor med andre produsenter av varemerkeprodukter på internasjonal basis med mål om å styrke, harmonisere og forenkle internasjonal lovgivning og håndheving.

En nylig undersøkelse blant europeiske selskaper som produserer varemerkeprodukter viste at mer enn 80 % av de svarende har sett mer av sine produkter bli imitert minst en gang, i løpet av de siste fem årene. Kun cirka halvparten av dem hadde gått til sak mot imitatorene. Den andre halvparten oppga møysommelige prosedyrer, høye kostnader og usikkerhet rundt resultatet grunnet en svært varierende praksis, selv innen EU, som hovedgrunnene til å ikke forsvare sine rettigheter. Dette gjør det enda tydeligere at forbedret lovgivning innen dette området er nødvendig.

Universal bevissthet om at kreative produkter krever bedre beskyttelse er heldigvis økende. Hos LEGO Gruppen mener vi at enhver original produktdesign skal beskyttes mot kopiering, for så lenge som det produseres og markedsføres. Og at det skal være mulig å stoppe slik kopiering og andre overtredelser enkelt. Vi mener også at designer, selskapsnavn og varemerker ikke skal brukes i ubeslektede situasjoner, uten eierens samtykke. Hvert år behandler vår juridiske avdeling flere hundre hendelser som involverer overtredelser av våre rettigheter, de holder oversikten over utviklingen over hele verden og går jevnlig rettens vei for å sikre at forbrukerne skal ha tillit til at alt som innehar LEGO Gruppens varemerker, eller karakteristiske produktfunksjoner, er et produkt fra LEGO merkevaren. Dette er ikke bare i selskapets beste interesse men også til beste for forbrukere, hovedsaklig barn, over hele verden. Grunnet dette har vi definert holdninger og praksis ment for å sikre rettferdig konkurranse, og rettferdig behandling av forbrukere. Noen av disse kan vi håndheve ved å gå rettens vei, og det har vi også gjort. Noen av disse håper vi kunne blitt håndhevet, når det oppstår misligholdelse.

Alt vi ber om er ar det bør være rettferdighet og at forbrukerne kan ta sine egne informerte kjøpsavgjørelser.

Slik kan LEGO® entusiaster henvise til LEGO produkter på Internett
LEGO Gruppen har blitt oppmerksom på at mange LEGO entusiaster rundt om i verden bruker Internett til å dele informasjon og ideer om våre produkter. Flere uoffisielle hjemmesider har blitt opprettet og det ser ut til å være en stor aktivitet og interesse på disse områdene. Noen av disse områdene bruker dessverre LEGO logoen og LEGO varemerkene på en måte som kan føre til forvirring, om hvorvidt disse områdene er sponset eller godkjent av LEGO Gruppen.

Vi har derfor utviklet disse retningslinjene for å hjelpe Internett-brukere som ønsker å henvise til LEGO produkter for ikke-kommersielle årsaker, til å henvise til våre LEGO produkter på en egnet måte. Du bør imidlertid være oppmerksom på at det er umulig å angi dekkende regler om riktig bruk av våre varemerker. Dette er fordi vårt mål er å forhindre en bruk som, generelt sett, mest sannsynlig kan føre til at varemerkene våre blir utydelige eller mister sitt særpreg, eller som forårsaker at forbrukere feilaktig tror at det finnes en tilknytning til, eller sponsing av, LEGO Gruppen. Da bruk i ulike kontekster kan gi ulike inntrykk (eller feil inntrykk) for den som viser informasjonen, gjelder ikke generaliseringer alltid for en bestemt situasjon. Vi tilbyr likevel disse retningslinjene og ber om din hjelp til å beholde varemerkene sterke og markante.

Hva er et varemerke?
Et varemerke er et ord, symbol eller en design, inkludert en logo eller formen på varer eller emballasjen, som skiller varene som kommer fra ulike selskaper. I enkelte land er den vanlige LEGO klossen beskyttet av en varemerkeregistrering. Et varemerke kan også brukes til å vise støtten til eller godkjennelsen av varemerkeeieren, for materialer som bærer det varemerket.

Et varemerke må være beskyttet
Et varemerke må kunne skille produkter som kommer fra ulike selskaper. Hvis et varemerke mister denne evnen, kan det hende at eieren ikke lenger kan forhindre andre fra å bruke det. En eier må forhindre feilaktig bruk av sine varemerker, for å forhindre at offentligheten blir bedratt. Dette er grunnen til at LEGO Gruppen er svært aktiv rundt om i verden, for å sikre at dets varemerker ikke misbrukes.

LEGO logoen kan ikke brukes på et uoffisielt webområde
Den røde LEGO klossen har blitt ett av de mest gjenkjennelige varemerkene i verden. Vi har jobbet hardt for å gjøre denne logoen et symbol på kreative produkter for barn av høy kvalitet. Logoen står for LEGO Gruppen og vi kan ikke risikere at særpreget til dette symbolet blir utvannet. Vi må derfor insistere på at LEGO logoen ALDRI kan brukes på et uoffisielt webområde.

LEGO varemerkene kan brukes i enkelte begrensede tilfeller på et uoffisielt webområde
LEGO varemerkene (men ikke logoen) kan brukes på en ikke-kommersiell måte for å henvise til LEGO produkter eller elementer som vises eller diskuteres på et webområde, så lenge som varemerkene ikke blir spesielt lagt vekt på eller brukt på en måte som kan føre til at brukeren feilaktig tror at området er sponset eller godkjent av LEGO Gruppen.

Riktig bruk av LEGO varemerket på et webområde
Hvis LEGO varemerket brukes i det hele tatt, skal det alltid brukes som et adjektiv, ikke som et substantiv. Si for eksempel «MODELLER SOM ER BYGGET AV LEGO KLOSSER». Si aldri «MODELLER BYGD AV LEGO-er». Varemerkene bør også vises i samme skrifttype som den omliggende teksten, og bør ikke isoleres eller atskilles fra den omliggende teksten. Med andre ord, varemerkene bør ikke legges vekt på eller utheves. Helt til slutt, LEGO varemerket bør alltid vises med et ®-symbol hver gang det brukes.

LEGO varemerket kan ikke brukes i en Internett-adresse
LEGO varemerket bør ikke innlemmes i en Internett-adresse. Internett-adresser har blitt nyttige verktøy for personer for å identifisere kilden til en hjemmeside. Ved å bruke «LEGO» i domenenavnet skapes det et villedende inntrykk av at LEGO Gruppen har sponset den hjemmesiden.

Bruk ansvarsfraskrivelse
En ansvarsfraskrivelse bør brukes når LEGO varemerket vises på et webområde. En egnet ansvarsfraskrivelse kan være «LEGO® er et varemerke av LEGO Gruppen av selskaper, som ikke sponser, godkjenner eller støtter dette området». En ansvarsfraskrivelse kan ikke brukes for å rette feilaktig bruk av et varemerke. Derfor kan ikke bruken av LEGO logoen, eller den feilaktige bruken av LEGO varemerket, gjøres gyldig ved å inkludere en ansvarsfraskrivelse.

Hva er opphavsrett?
En opphavsrett er en eksklusiv rettighet til å opprette eller distribuere kopier, på hvilken som helst måte, av originalt skriftlige og kunstneriske materialer. Denne eksklusive rettigheten inkluderer rettigheten til å opprette kopiere i et datamaskinminne.

Skanning av opphavsrettmateriale på et webområde
LEGO Gruppen eier opphavsretten til sine byggeinstruksjoner, utgivelser og til bildene som brukes i katalogene og på emballasjene. Kopiering, skanning og distribuering av disse materialene på Internett er en overtredelse av våre opphavsrettigheter. LEGO Gruppen har for øyeblikket likevel ingen innvendinger mot skanning av et begrenset utdrag av disse materialene i uendret form for ikke-kommersielle hensikter, for å utveksle informasjon eller kommentering i god tro. Bilder eller informasjon som er skannet bør ikke være så fremstående at det indikerer at LEGO Gruppen sponser webområdet. Vi ber om at bildene skannes uten forvrenging og at LEGO logoen ikke utheves på en urimelig måte. En ansvarsfraskrivelse og notis skal informere om at opphavsretten eies av LEGO Gruppen (f.eks. LEGO Gruppen. Dette er et uavhengig nettsted som ikke er autorisert eller sponset av LEGO Gruppen).

Vi håper at disse retningslinjene tar for seg de oftest stilte spørsmålene om bruken av LEGO varemerkene og opphavsrettighetene. Vi vet at de fleste brukerne av Internett ønsker å respektere disse rettighetene, men de vet likevel ikke hva som er tillatt. Internett gir en flott ny mulighet for samtidig kommunikasjon over hele verden, som gjør at alle kan bli hørt. Ettersom Internett utvikler denne kommunikasjonen hele tiden, kan det hende vi finner det nødvendig å gjennomgå disse retningslinjene fra tid til annen. Vi setter pris på interessen som har blitt uttrykt om selskapet og produktene våre, og håper at denne løpende dialogen forsterker overfloden vi prøver å skape med produktene våre.