Personvernerklæring

Sist endret: 8. februar 2024

DEL 1: LOVER OM PERSONVERN OG DINE DIGITALE RETTIGHETER

Hva handler disse retningslinjene om?

Velkommen til vår personvernerklæring! Det er flott at du vil vite mer om hvordan vi holder informasjonen din sikker. Denne erklæringen gir deg informasjon om hvordan vi ivaretar dine personopplysninger når du besøker eller bruker våre tjenester og applikasjoner (apper). Personvernerklæringen gir deg også informasjon om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg. Denne personvernerklæringen dekker videre datainnsamling både på og utenfor nettet, deriblant personopplysninger som vi kan samle inn gjennom våre forskjellige kanaler, slik som nettsteder, apper, sosiale nettverk fra tredjeparter, butikker, salgssteder og arrangementer.

Dette er vår generelle personvernerklæring. I noen jurisdiksjoner vil ytterligere bestemmelser for landet eller området være gjeldende. Klikk her for å gå til de spesifikke bestemmelsene.

Hvis du med andre ord er ute etter mer informasjon om hvordan vi samler inn, lagrer, bruker og deler dine personopplysninger, er dette stedet for deg!

Hvem er ansvarlig for personopplysningene?

LEGO konsernet er dannet av flere ulike juridiske enheter, som er spredt over hele verden. Du kan lese mer om LEGO konsernet her https://www.LEGO.com/aboutus.

Denne personvernerklæringen utstedes på vegne av alle selskaper i LEGO konsernet, hvor LEGO System A/S er vår globale dataansvarlig (den som er ansvarlig for og tar hånd om data). I noen tilfeller har en lokal enhet i LEGO konsernet en egen dataansvarlig i landet hvor behandlingen finner sted. Når vi bruker ordene «vi», «oss» og «vår» i denne erklæringen, snakker vi om LEGO System A/S.

Vi har pekt ut et personvernombud, som er ansvarlig for å svare på spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne erklæringen, kan du kontakte oss. Du kan også sende et brev til personvernombudet. Bruk følgende adresse:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1,
   7190 Billund,
   Danmark
   Att: DPO

Inkluder navnet ditt samt landet henvendelsen din gjelder for.

Dine rettigheter til personvern

Som registrert har du de følgende rettighetene med hensyn til personopplysningene vi har om deg:

 • Be om tilgang til dine personopplysninger Du har rett til å få tilgang til personopplysningene vi oppbevarer om deg. I mange tilfeller er denne informasjonen allerede tilgjengelig for deg i våre nettjenester. Innsynsretten kan imidlertid begrenses av lovgivningen, beskyttelse av andres personvern og av hensyn til LEGO konsernets forretningspraksis, kunnskap, forretningshemmeligheter og interne vurderinger.

 • Be om retting av feilaktig eller ufullstendige opplysninger Hvis dataene vi har om deg er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få dataene korrigert, med begrensningene som følger lovgivningen.

 • Be om sletting Du har rett til å be om sletting av dataene dine når:

 1. personopplysningene ikke lenger er nødvendige til formålene de ble samlet inn eller på en annen måte behandles for
 2. du trekker tilbake samtykket til behandlingen, og det ikke foreligger en annen legitim grunn for behandlingen
 3. du protesterer mot behandlingen, og det ikke foreligger en legitim grunn til å fortsette behandlingen
 4. behandlingen er ulovlig

Merk at vi under visse omstendigheter pålegges å beholde noen av personopplysningene dine etter at du har bedt om sletting, for å oppfylle våre juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser. Vi kan også etter gjeldende lover få tillatelse til å beholde noen av dine personopplysninger, for å overholde våre forretningsbehov.

 • Begrense behandling av personopplysninger Du kan be oss om å begrense behandlingen av dataene hvis du bestrider korrektheten av informasjonen vi har registrert om deg eller lovmessigheten ved behandlingen, eller hvis du har protestert mot behandlingen i samsvar med retten du har til dette. Fram til korrektheten av dataene utbedres, eller det kan vises at våre legitime interesser overstyrer dine interesser, vil behandlingen være begrenset til lagring. Selv når behandlingen av dataene dine er begrenset slik det står beskrevet ovenfor, kan LEGO konsernet behandle dataene dine på andre måter, hvis dette er nødvendig for å håndheve et juridisk krav eller for å behandle tidligere innsamlede data du tidligere har gitt samtykke for.
 • Protestere mot behandling basert på vår legitime interesse Du kan alltid protestere mot behandling av personopplysninger om deg som er basert på en legitim interesse. Hvis vi behandler dataene dine for direkte markedsføring samt profilering i forbindelse med slik markedsføring, vil protesteringen alltid overholdes. Ved protestering mot behandling for andre formål, vil vi gjennomføre en vurdering av de legitime interessene til begge parter og vurdere om vi skal overholde dette.
 • Dataportabilitet Du har rett til å motta personopplysninger som du har gitt oss i et maskinlesbart format. Denne rettigheten gjelder kun for personopplysninger som behandles på automatiserte måter samt på grunnlag av samtykke eller for å oppfylle en kontrakt.
 • Andre rettigheter Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjonen til det norske datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Mer informasjon: oppdateringer

Hvis vi endrer måten vi håndterer personopplysningene dine på, oppdaterer vi denne personvernerklæringen. Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre endringer i vår praksis og på denne personvernerklæringen, så kom jevnlig tilbake for å få med deg oppdateringer eller endringer.


DEL 2: PERSONOPPLYSNINGER

Hvilke personopplysninger samler LEGO konsernet inn?

Personopplysninger er all informasjon om en person som denne personen kan identifiseres fra. Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre ulike typer personopplysninger om deg, som vi har gruppert sammen som følger:

 • Identitetsdata innbefatter fornavn, etternavn, brukernavn eller lignende unike identifikatorer, sivilstatus, tittel, fødselsdato og kjønn.
 • Kontaktinformasjon innbefatter faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse, telefonnumre eller lignende data.
 • Finansielle data innbefatter bankkonto- og betalingskortdetaljer.
 • Transaksjonsdata innbefatter detaljer om betalinger til og fra deg samt andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt fra oss.
 • Tekniske data innbefatter IP-adresse (Internet Protocol), påloggingsdata, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og plassering, typer og versjoner av nettlesertillegg, operativsystem og plattform, bruker-ID, MAC-ID samt annen teknologi på enhetene du bruker til å få tilgang til dette nettstedet.
 • Profildata innbefatter brukernavn og passord.
 • Innkjøperdata innbefatter kjøp eller bestillinger gjort av deg, tjenester du ber om, belønninger eller fordeler, interesser, preferanser og tilbakemeldinger eller undersøkelsessvar.
 • Bruksdata innbefatter informasjon om hvordan du bruker nettstedet, produktene og tjenestene våre.
 • Markedsførings- og kommunikasjonsdata innbefatter dine preferanser for å motta markedsføring fra oss og våre tredjeparter, deltagelse i loddtrekninger og andre premiekonkurranser samt dine kommunikasjonspreferanser.
 • Sporingsdata innbefatter data om hvilke sider du besøkte før du landet på våre nettsteder, eller hvor du tok veien etter å ha besøkt nettstedet vårt – samt hvordan du samhandlet med e-postmeldingen eller andre meldinger sendt til deg av oss (f.eks. om du slettet eller åpnet e-postmeldingen).

Vi samler også inn, bruker og deler aggregerte data, slik som statistiske eller demografiske data for ethvert formål. Aggregerte data kan være avledet fra dine personopplysninger, men anses ikke som personopplysninger fordi disse dataene ikke direkte eller indirekte vil avsløre identiteten din. Vi kan for eksempel aggregere bruksdataene dine for å beregne prosentandelen av brukere som får tilgang til en bestemt nettstedsfunksjon. Hvis vi imidlertid kombinerer eller kobler aggregerte data med dine personopplysninger, slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte dataene som personopplysninger, og disse brukes i samsvar med denne personvernerklæringen.

Vi bruker pseudonymiserte data for å minimere påvirkningen på personvernet ditt.

Pseudonymisering er en metode som erstatter eller fjerner identifiserbar informasjon i datasettet om en person, men tillater en behandlingsansvarlig eller tredjepart å hente inn personopplysningene med rimelig innsats. Det er viktig å være klar over at pseudonymisering, i motsetning til anonymisering, ikke fjerner all identifiserende informasjon fra dataene, men reduserer koblingen til et datasett med identiteten til en person.

Vi samler ikke proaktivt inn noen sensitive personopplysninger om deg (dette inkluderer detaljer om din rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tro, sexliv, seksuell orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om helsen din, genetisk informasjon, biometriske data for identifikasjonsformål samt informasjon om straffedommer og lovbrudd.

Hvis du ikke oppgir nødvendige personopplysninger til oss (vi gir deg beskjed når dette er tilfelle, for eksempel ved å gjøre denne informasjonen tydelig i registreringsskjemaene våre), kan det hende at vi ikke kan gi deg varene og /eller tjenestene våre.

Hvordan samler LEGO konsernet inn personopplysninger fra deg?

Vi samler inn personopplysninger fra følgende kilder:

 • Nettsteder innbefatter alle nettsteder som drives av eller for LEGO konsernet, inkludert nettsteder som vi drifter under våre egne domener/nettadresser samt avledede nettsteder som vi drifter på sosiale nettverk fra tredjeparter som Facebook.
 • Mobilspill/apper innbefatter mobilspill eller programmer som drives av eller for LEGO konsernet, for eksempel smarttelefonapper.
 • E-post, tekst og andre elektroniske meldinger innbefatter elektronisk kommunikasjon mellom deg og LEGO konsernet.
 • Kundeservice innbefatter samtaler eller nettbasert chat med vårt kundeservicepersonell.
 • Fysiske butikker innbefatter butikker som administreres av eller for LEGO konsernet.
 • Nettbaserte registreringsskjemaer, inkluderer registreringen for LEGO Insiders kontoer og LEGO® Life Magazine abonnementer.
 • Frakoblede registreringsskjemaer innbefatter trykt registrering og lignende skjemaer, som vi samler inn via for eksempel post, demoer i butikken, konkurranser og andre kampanjer eller arrangementer.
 • Nettbaserte konkurranser og loddtrekninger for forbrukere
 • Vårt LEGO® Insiders lojalitetsprogram – inkludert dine aktiviteter i programmet.
 • Forskning der du og/eller dine barn kan delta, både fysisk og på nettet.

Personopplysninger LEGO konsernet kan samle inn fra tredjeparter

Vi kan motta personopplysninger om deg fra ulike tredjeparter og offentlige kilder, som står angitt nedenfor:

 • Tekniske data fra parter som:
 1. analyseleverandører
 2. annonseringsnettverk
 3. leverandører av søkeinformasjon
 • Kontakt-, finans- og transaksjonsdata fra leverandører av tekniske verktøy samt betalings- og leveringstjenester.
 • Identitets- og kontaktdata fra datameglere eller aggregatorer.
 • Identitets- og kontaktdata fra offentlig tilgjengelige kilder.
 • Identitets-, kontakt- og påloggingsdata fra tredjeparter som du har bedt om å dele data med oss (for eksempel for å logge på LEGO kontoen din ved hjelp av et tredjepartsspill eller en tjeneste på sosiale medier som Epic Games eller Facebook).
 • Identitets-, kontakt- og innkjøperdata fra detaljhandels- og underholdningspartnere, slik som Merlin Entertainments og LEGO Certified Store-partnere
 • Sporing av data fra tredjepartsplattformer slik som sosiale medieplattformer eller søkemotorer, eller nettsteder som partneres nettsteder eller applikasjoner.

Hvilke personopplysninger samler LEGO konsernet inn?

Formål og rettslige grunnlag for behandling

Apper og internettkanal fra LEGO®
Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
Bruker en app eller internettkanal fra LEGO®
 • Tekniske data
 • Bruksdata
 • Sporingsdata
 • Kjøpsdata
 • Identitetsdata
 • Profildata
 • I tillegg samles data inn ved hjelp av informasjonskapsler* på våre apper eller nettsteder (i den grad du har gitt samtykke til bruk av informasjonskapsler). Se avsnitt 3 i denne erklæringen eller våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om hvordan informasjonskapsler fungerer, og hvilke typer data de samler inn.
 • Hvis du vil konfigurere en LEGO® Insiders konto for bruk på appene og nettkanalene våre, behandler vi visse identitetsdata, kontaktdata og profildata, som du oppgir når du registrerer en LEGO Insiders konto eller gjør endringer på profilen din.
*Hvis et barn under myndighetsalder bruker en internettkanal beregnet på barn og oppgir alderen sin, henter vi samtykke fra barnets forelder eller verge før vi samler inn barnets personopplysninger (se del fire i denne erklæringen for mer informasjon).
 • For å optimalisere brukeropplevelsen og funksjonaliteten til appene våre.
 • For å levere skreddersydd markedsføring, inkludert endring av målretting for brukere over myndighetsalder, hvis du har gitt oss ditt samtykke (se vår erklæring om informasjonskapsler for mer informasjon)
 • For brukere over myndighetsalder, for å levere et skreddersydd nettstedinnhold samt opplevelser basert på dataene vi har om deg.
 • For å forbedre og skreddersy opplevelsen din på appene, nettstedene og tjenestene våre (for eksempel LEGO® Insiders programmet og preferansesenteret på LEGO.com)
 • For å påse at innhold fra appene og nettstedene våre er optimalisert for deg og for datamaskinen eller enheten din.
 • For å gjøre det mulig for deg delta i interaktive funksjoner når du velger å gjøre det.
 • Slik konfigurerer du en LEGO® Insiders konto.
 • For å bekrefte og dokumentere at skaperen av en LEGO® Insiders konto ikke er et barn under 16 år.
 • For å kunne generere statistikk og innsikt basert på aggregerte data, for å forstå helsen til virksomheten vår og måle effektiviteten av våre reklamer og kampanjer.
 • For å gi voksne brukere relevant markedsføring både når du samhandler med oss i våre egne kanaler og via tredjeparts kanaler (f.eks. sosiale medier, søkesider, markedsplasser).
 • For å finne/rekruttere potensielle nye kunder som ligner våre nåværende kunder.
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med vår bruk av informasjonskapsler (i den grad slikt samtykke er gitt).
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med levering av en skreddersydd nettstedopplevelse.
 • Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR. Vår legitime interesse er å kunne optimalisere og forbedre appene og nettkanalene våre, være så relevante for voksne forbrukere som mulig (både i våre egne kanaler og tredjeparts kanaler) i markedsføringsarbeidet vårt, sikre at appene og nettstedene våre er problemfrie for forbrukerne og sikre at vi ikke behandler noen personopplysninger om et barn under 16 år, uten foreldresamtykke.

Ordreoppfyllelse
Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
Legger inn en bestilling hos oss.
 • Identitetsdata og kontaktdata.
 • Innkjøperdata.
 • Finansielle data.
 • Hvis du vil konfigurere en LEGO® Insiders konto for bruk på appene og nettkanalene våre, behandler vi visse identitetsdata, kontaktdata og profildata, som du oppgir når du registrerer en LEGO Insiders konto eller gjør endringer på profilen din.
 • Transaksjonsdata.
 • Tekniske data.
 • For å oppfylle kjøpsavtalen som er inngått med deg, som inkluderer behandling og forsendelse av bestillingene dine samt administrering av dine rettigheter til å returnere varer eller å sende inn en klage.
 • For å være i samsvar med lovgivningen om for eksempel tilbakekalling av produkter, bokføring og forbrukerrettigheter.
 • For å vite hvem kundene våre er.
 • For å la deg lagre betalingsinformasjon, identitetsopplysninger og kontaktopplysninger eller lignende for å gjøre det enklere å foreta fremtidige kjøp eller samhandle med oss.
 • For å utføre svindelforebyggende aktiviteter.
 • Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, i henhold til vår gjensidige kjøpsavtale
 • Rettslig forpliktelse, art. 6(1)(c), GDPR, i forbindelse med å overholde lovgivningen om for eksempel tilbakekalling av produkter, bokføring og forbrukerrettigheter.
 • Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR. Vår legitime interesse i å kjenne kundene våre og gi dem en sømløs handleopplevelse
 • Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR. Vår legitime interesse er å forhindre uredelige aktiviteter i forbindelse med kjøp gjort på våre nettsteder.

Kundestøtte
Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
Samhandler med våre kundestøttefunksjoner.
 • Identitetsdata og kontaktdata.
 • Transaksjonsdata.
 • Bruksdata.
 • Tekniske data og informasjon om tekniske problemer.
 • Produktspørsmål/klager.
 • Tilbakemelding (f.eks. videreformidlet via våre kommunikasjonskanaler eller sosiale medier).
 • Personlige spørsmål.
 • Annen informasjon eller innhold angående årsaken til din henvendelse.
 • For å gi deg støtte.
 • For å finne bestillinger eller sende deg erstatninger.
 • For å få innsikt i hvordan vi kan forbedre produktene og tjenestene våre.
 • For å handle i henhold til gjeldende lovgivning når vi svarer på forbrukerklager.
 • For å oppfylle avtalen har vi gjort angående kjøpet du har gjort hos oss.
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, når du kontakter vår kundestøtte og gir oss informasjon om din forespørsel.
 • Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR. Vår legitime interesse er å optimalisere våre kundeservicer og produkter.
 • Rettslig forpliktelse, art. 6(1)(c), GDPR, i forbindelse med vår overholdelse av lovgivningen.
 • Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, i henhold til vår gjensidige kjøpsavtale

Digital markedsføringskommunikasjon (f.eks. e-post, SMS, push-meldinger i appmeldinger eller lignende direkte markedsføring)
Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
 • Abonnerer på en eller flere av våre digitale markedsføringskommunikasjoner der påmelding er lovpålagt
 • Har ikke valgt bort å motta en eller flere av våre digitale markedsføringskommunikasjoner eller våre nyhetsbrev
 • Markedsførings- og kommunikasjonsdata.
 • Nødvendige identitetsopplysninger
 • Informasjon om hvilken type markedsføringskommunikasjon du åpner,, og hvordan du samhandler med innholdet
 • For å kunne levere vår digitale markedsføringskommunikasjon til deg
 • For å føre intern statistikk og få innsikt, og for å optimalisere og skreddersy både innhold og levering av vårt nyhetsbrev til de som ønsker å motta det
 • For å gi deg relevant markedsføring basert på dine interesser og preferanser, både når du samhandler med oss i våre egne LEGO® merkede kanaler og via tredjeparts kanaler (f.eks. sosiale medier, søkesider, markedsplasser).
 • For å finne/rekruttere potensielle nye kunder som ligner våre nåværende kunder («dobbeltgjenger»), eller sikre at vi ikke målretter irrelevant markedsføring mot våre nåværende kunder («utelatelse»)
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, som gis når du abonnerer på markedsføringskommunikasjon.
 • Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i å forstå hvor effektiv vår markedsføring er utenfor våre egne kanaler (f.eks. via sosiale medier, søkemotorer eller markedsplasser)
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, til at vi kan målrette personlig tilpasset markedsføring mot deg utenfor våre egne merkevarekanaler (f.eks. via sosiale medier, søkemotorer eller markedsplasser)
 • Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR. Vår legitime interesse i å gi deg relevant innhold i markedsføringsmeldinger vi sender til deg, basert på aggregert innsikt fra kunder og brukere på nettstedet vårt
 • Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR. Vår legitime interesse er å hente statistikk for intern bruk, for å forbedre våre produkter og tjenester.

Postmarkedsføring inkludert kataloger
Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
 • Aktivt kjøper noe på vår hjemmeside.
 • Ikke reserverer deg mot å motta postmarkedsføring fra oss
 • Aktivt ber om å motta en LEGO® katalog.
 • Tillater en tredjeparts datamegler å sende deg markedsføringskataloger.
 • Markedsførings- og kommunikasjonsdata.
 • Nødvendig identitets- og kontaktinformasjon.
 • For å sende deg vår postmarkedsføring, slik som kataloger
 • For å dele med informasjonen med våre tredjeparts datameglere og dataaggregatorer, slik at du ikke blir sendt en LEGO® katalog eller LEGO postmarkedsføring fra begge samtidig (også kalt dataopphevelse). Vi kan også videresende avmeldingsforespørselen din til dem (når de er behandlingsansvarlige for personopplysningene dine.
 • Forstå relevansen og effektiviteten av vår markedsføring rettet mot deg basert på aggregerte data for å finne nye kunder som ligner deg
 • Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, om å sende deg postmarkedsføring, inkludert kataloger som inneholder lignende produkter som det du har kjøpt (som du senere kan reservere deg mot).
 • Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, ved å sende deg postmarkedsføring, deriblant kataloger du uttrykkelig har bedt om fra oss.
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, til at vi kan å bruke andre data vi har om deg til å skreddersy innholdet i postmarkedsføringen, slik som katalogen vi sender til deg.
 • Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, om å sikre en god opplevelse av LEGO® merkevaren.
 • Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i å forstå den generelle markedsføringseffektiviteten til postmarkedsføringen generelt.
 • Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i å bruke opplysningene dine til å bedre forstå egenskapene og preferansene til vår eksisterende kunde og bruke disse til å finne nye kunder som ligner deg
 • Ditt samtykke, art. art. 6(1)(a), GDPR, til at vi kan bruke andre data vi har om deg til å skreddersy innholdet i postmarkedsføringen, slik som katalogen vi sender til deg.

Administrasjon, statistikk og innsikt for LEGO® Insiders
Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
Registrerer og bruk en LEGO® Insiders konto.
 • Vi behandler visse identitetsdata, kontaktdata og profildata, som du angir når du registrerer deg for en LEGO® Insiders konto eller redigerer profilen din.
 • Informasjon om LEGO® Insider kortnummeret ditt.
 • Transaksjonsdata og innkjøperdata – hvis du har brukt LEGO® Insiders medlemskapet ditt i forbindelse med kjøp.
 • Informasjon som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler (i den grad du har samtykket til bruk av informasjonskapsler)
 • For at vi skal kunne administrere LEGO® Insiders medlemskapet ditt og gi deg tilgang til medlemsfordeler i LEGO Insiders.
 • For at vi skal kunne kommunisere med deg om LEGO® Insiders medlemskapet ditt.
 • For å se hvordan du har tjent og brukt VIP-poengene dine.
 • Slik ser du hvordan du har tjent opp og brukt LEGO® Insiders poengene dine.
 • For å skape en skreddersydd opplevelse når du er logget på LEGO® Insiders kontoen din, som inkluderer å vise produkter vi tror du kanskje liker.
 • For å generere statistikk og innsikt basert på aggregerte data, slik at vi kan forbedre LEGO® Insiders programmet og skape merverdi for kundene som registrerer seg. For eksempel inkluderer dette å forbedre fremtidig belønningsvalg samt endringer i erklæringen vedrørende LEGO® Insiders programmet. Vi gjør dette for å kunne vurdere og optimalisere tilstanden til LEGO® Insiders programmet samt administrere, utvikle og markedsføre programmet.
 • For å gi deg relevant markedsføring basert på dine interesser og preferanser, både når du samhandler med oss i våre egne LEGO® merkede kanaler og via tredjeparts kanaler (f.eks. sosiale medier, søkesider, markedsplasser).
 • For å finne/rekruttere potensielle nye kunder som ligner våre nåværende kunder («dobbeltgjenger»), eller sikre at vi ikke målretter irrelevant markedsføring mot våre nåværende kunder («utelatelse»)
 • Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, som er vår avtale med deg vedrørende LEGO® Insiders konto.
 • Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR. Vår legitime interesse er å gi deg relevant informasjon når du bruker plattformene våre.
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med vår bruk av informasjonskapsler (i den grad slikt samtykke er gitt)
 • Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med generering av statistikk og innsikt basert på aggregerte data.
 • Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i å bruke opplysningene dine til å bedre forstå egenskapene og preferansene til vår eksisterende kunde og bruke disse til å finne nye kunder som ligner deg
 • Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i å forstå hvor effektiv vår markedsføring er utenfor våre egne kanaler (f.eks. via sosiale medier, søkemotorer eller markedsplasser)
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, til at vi kan målrette personlig tilpasset markedsføring mot deg utenfor våre egne kanaler (f.eks. via sosiale medier, søkemotorer eller markedsplasser)

Personlig tilpasset opplevelse og markedsføring av LEGO® Insiders kontoer
Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
Bruker LEGO® Insider kontoen mens du har gitt oss samtykke til å gi deg relevante typer innhold og opplevelser
 • Transaksjonsdata, datasporing og innkjøperdata, hvis du har brukt LEGO® Insiders medlemskapet ditt i forbindelse med kjøp. Dette innbefatter informasjon om hvilke nettsider du bruker på LEGO.com, og hvilke produkter du klikker på når du er logget på LEGO Insiders kontoen din.
 • Informasjon om hvilke e-postmeldinger eller andre markedsføringsmeldinger du åpner og klikker på.
 • Informasjon som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler (i den grad du har samtykket til bruk av informasjonskapsler)
 • Informasjon om hvilke konkurranser eller loddtrekninger du deltar i.
 • Informasjon om hvilke produkter du har registrert på LEGO® Insider kontoen din
For at vi skal kunne automatisk skreddersy markedsføringen og opplevelsene dine til deg og dine personlige interesser, ved å forutsi dine preferanser basert på personlige informasjon, inkludert informasjon knyttet til saldoer på Insiders poeng, innløsningshistorikk for LEGO® Insiders poeng, aktivitet i LEGO Insiders medlemskapet, kjøpshistorikk, produktpreferanser, nettlesingsdata om informasjonskapsler (hvis du separat har gitt samtykke), posisjonsdataene dine og annen informasjon knyttet til LEGO kontoen din og/eller LEGO Insiders kontoen.
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med avansert analyse. Ditt samtykke kan gis ved å melde deg på når du oppretter en LEGO® Insiders konto, eller ved å melde deg på gjennom LEGO Insiders kontosiden din.
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med tilpasningssflyt på LEGO.com
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med vår bruk av informasjonskapsler (i den grad slikt samtykke er gitt)

Konkurranser, loddtrekninger, markedsføring og andre kampanjer
Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
Deltar i en konkurranse eller loddtrekning, eller mottar kommunikasjon fra oss om konkurranser, loddtrekninger, kampanjer eller reklame.
 • Identitetsdata
 • Kontaktinformasjon
 • For å gjennomføre konkurranser og loddtrekninger
 • For å generere statistikk og innsikt basert på aggregerte data, slik at vi kan vurdere helsen til virksomheten, kampanjer og reklamer.
 • For å kontakte deg hvis du vinner en premie.
 • Oppfylle forskriftsmessige krav.
 • Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, som er vår avtale med deg vedrørende vilkårene i konkurransen eller loddtrekningen.
 • Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med generering av statistikk og innsikt basert på aggregerte data, og i forbindelse med å kontakte deg hvis du vinner en premie.
 • Rettslig forpliktelse, art. 6(1)(c), GDPR.

LEGO konsernets egne sosiale nettverk
Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
Samhandler med LEGO gruppens sosiale nettverk (for eksempel LEGO Life , LEGO Insiders Club, LEGO Insiders fellesskapet og LEGO® Ideas.Informasjon du har gjort tilgjengelig, som kan omfatte kommentarer, bilder, design, reaksjoner, deling av våre innlegg på sosiale medier-kontoer eller annet brukergenerert innhold.
 • For å svare på spørsmålene dine.
 • For å rapportere og analysere brukerengasjement på plattformen.
 • For å gi deg muligheten til å påvirke hvilke nye produkter vi lanserer.
 • For å gjøre det mulig for deg å dele informasjon med andre brukere.
 • Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med å svare på spørsmål samt rapportere og analysere brukerengasjement.
 • Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, som er vår avtale med deg vedrørende tildeling av immaterielle rettigheter.
 • Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med avanserte analyser og innhold du legger ut på våre sosiale nettverk.

Sosiale nettverk fra tredjeparter
Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
Samhandler med funksjoner på sosiale nettverk fra tredjeparter, for eksempel «Liker»-funksjoner*.

*Plattformene for sosiale medier kan bruke personopplysninger som samles inn fra LEGO Gruppes konto på sosiale nettverk, på plattformen deres og til egne formål, slik det er beskrevet i deres egne retningslinjer for personvern.
 • Informasjon du har gjort tilgjengelig, som kan omfatte demografisk informasjon om deg og hvor du bor, kommentarer, reaksjoner, deling av våre innlegg på sosiale medier-kontoer eller annet brukergenerert innhold.
 • Analytiske resultatdata for innlegg på sosiale medier og digitale annonser.
 • For å rapportere og analysere brukerengasjement i innlegg på plattformen.
 • For å gi deg muligheten til å påvirke hvilke nye produkter vi lanserer.
Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med analyse og rapportering om brukerengasjement og etterprestasjon.

Direktesendinger (i butikk og på nett)
Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
Deltar direkte i eller tilfeldig blir fanget opp i publikummet eller bakgrunnen til et direktesendt arrangement.*

*Områder vil være tydelig merket, og vi vil innhente samtykke til personer som direkte er deltagende.

Direktesendt videostrømming av et arrangementet, som inkluderer personer i det innspilte området.
 • Identitetsdata
 • Kontaktinformasjon
 • Sporing av data
 • For å kunne være vert for direktesendte arrangementer, slik at vi kan engasjere oss med forbrukere.
  • Med ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med din direkte deltakelse i slike direktesendte arrangementer.
  • Legitime interesser, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med at personer tilfeldig blir fanget opp i publikummet eller bakgrunnen til et direktesendt arrangement.*

  Videoovervåking (i butikker og andre relevante steder for LEGO konsernet)
  Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
  Besøker LEGO® butikkene våre eller et annet offentlig tilgjengelig område tilhørende LEGO konsernet.Videoopptak av våre lokaler.For å forhindre og dokumentere kriminelle lovbrudd, inkludert innbrudd, ran, tyveri, overfall eller svindel, samt for å gi ansatte trygghet og sikkerhet. For å analysere fottrafikk, butikkens planløsning og tjenestetilbud i butikken, slik at vi kan gi en best mulig butikkopplevelseLegitime interesser, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med å forhindre brudd på lov eller forbrytelser på LEGO® steder.

  Forretningspartnere og kommersielle relasjoner
  Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
  Inngår en kommersiell relasjon med oss som selskap eller privatperson.
  • Identitetsdata
  • Kontaktinformasjon
  • Transaksjonsdata
  • Innkjøperdata
  • Annen personinformasjon du gir oss
  • For å kunne håndtere den kommersielle relasjonen med deg eller bedriften.
  • For å oppfylle forpliktelsene våre i den kommersielle relasjonen.
  • Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, i forbindelse med det gjensidige kontraktsforholdet vårt.
  • Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR. Vår legitime interesse er å administrere vårt forhold til deg eller din bedrift.

  Forskning
  Hva du gjørHva vi samler innHvorfor vi samler det innRettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS
  Deltar i undersøkelser, fokusgrupper eller annen forskning.
  • Identitetsdata
  • Kontaktinformasjon
  • Bilder eller videoer (hvis forskningen utføres fysisk).
  • Annen personinformasjon du gir oss
  • For å forbedre våre eksisterende produkter og tjenester.
  • For å utvikle og forbedre nye produkter.
  Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, i forbindelse med avsløring av deltakere i markedsundersøkelser.

  Vi beholder personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet dem inn for, deriblant for å overholde eventuelle juridiske, forskriftsmessige, skattemessige, regnskapsmessige eller rapporteringskrav. Vi kan beholde personopplysningene dine i en lengre periode i tilfeller der det foreligger en klage, eller hvis vi med rimelighet tror det vil forekomme rettssaker vedrørende vårt forhold til deg.

  For å fastsette riktig oppbevaringsperiode for personopplysninger, vurderer vi mengden, arten og sensitiviteten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller utlevering av personopplysningene, formålene vi behandler personopplysningene dine for og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter samt gjeldende juridiske, forskriftsmessige, skattemessige, regnskapsmessige krav eller andre typer krav.

  Hvem vil LEGO konsernet dele personopplysninger med?

  Deling av informasjon med selskaper i LEGO konsernet.

  Våre datterselskaper (de andre selskapene i LEGO konsernet) kan noen ganger ha behov for tilgang til din informasjon for å gi deg tjenester på våre eller deres vegne. De trenger personopplysningene dine, slik at vi eller de kan utføre aktivitetene som er oppført i tabellen ovenfor, inkludert for eksempel å:

  • Levere produkter og tjenester som du har bedt om.
  • Ta kontakt med deg om kontoen din eller transaksjoner.
  • Sende deg informasjon om nettsteder, applikasjoner og retningslinjer.
  • Sende deg direkte markedsføringsmeldinger
  • Sende deg produktkataloger og annet trykt markedsføringsmateriell.
  • Behandle informasjon som datterselskapet er formelt engasjert til å behandle på våre vegne, f.eks. utføre et kjøp du har lagt inn, administrere LEGO® kontoen, aktiviteten på LEGO Insiders kontoen og/eller å administrere preferansene dine i preferansesenteret på LEGO.com eller innstillingene våre for informasjonskapsler.
  • utføre intern forskning, analyse og rapportering
  • Identifisere, gjennomgå og stoppe aktiviteter som kan utgjøre brudd på retningslinjer eller loven.

  Overføringer til selskaper i LEGO konsernet utenfor EØS er basert på bindende virksomhetsregler.

  Deling av informasjon med andre selskaper

  Se vår liste over kategorier med pålitelige tredjeparter som vi kan dele informasjonen din med her. Vi behandler personopplysninger med tredjeparterseverandører i følgende kategorier:

  • IT-tjenesteleverandører Vi bruker en rekke pålitelige partnere over hele verden som gir oss IT-tjenester og tjenester for systemadministrasjon – både når det gjelder aktivitetene våre ovenfor kunder og partnere samt våre interne IT- og administrasjonssystemer.
  • Globalt partnerskap med betalingsleverandører og behandlere Disse hjelper oss med å gi deg en trygg og effektiv betalingsprosess både på nettet, i butikkene eller gjennom fakturering eller pengeoverføring.
  • Skylagringspartnere Vi lagrer våre og dine data i sikre datasentre.
  • Partnere og byråer for forebygging og oppdagelse av svindel Disse samarbeider med LEGO konsernet for å sikre at LEGO konsernet ikke blir svindlet.
  • Partnere for lagring, pakking, frakt og levering Disse hjelper oss med å få levert produktene til våre kunder og forretningspartnere.
  • Partnere for katalogtrykk, post og forsendelse Disse hjelper oss med å sørge for at kataloger, magasiner eller annet trykt markedsføringsmateriell kommer frem til deg.
  • Partnere for datamegling og dataaggregasjon Disse hjelper oss med å nå potensielle nye kunder med kataloger, magasiner samt annen trykt eller nettbasert markedsføring og reklame. De hjelper oss også med å forhindre at for eksempel mer enn én LEGO® katalog sendes til deg samtidig.
  • Markedsførings- og reklamepartnere Disse hjelper oss med å tilby tilpassede annonser, kampanjer, tilbud, konkurranser og loddtrekninger, både når du samhandler med LEGO konsernet på plattformene våre på nettet, sosiale medier, i butikken eller på andre måter. De hjelper oss også med å finne nye potensielle kunder til å betjene markedsføringsmeldinger (også kalt «dobbeltgjenger»), eller hjelper oss med å påse at vi ikke sender en markedsføringsmelding til kunder som ikke er interessert i det aktuelle produktet eller tjenesten (også kalt «utelatelse»).
  • B2B-partnere, blant annet Merlin Entertainments og godkjente LEGO® butikker på nettet De hjelper oss med å gjennomføre kampanjer, loddtrekninger, konkurranser og kampanjer, inkludert lojalitetsprogrammet LEGO Insiders eller LEGO familieklubb, og hjelpe oss med å tilby skreddersydde annonser og kundeinnsikt.
  • Partnere for sosiale medier og nettbaserte søkeplattformer Disse hjelper oss med å være til stede, lar deg samhandle med LEGO gruppen på plattformene du er på, og gjør det mulig for oss å tilby skreddersydd markedsføring av produktene våre. Det gir oss også en bredere forståelse av hvordan kundene og forbrukerne våre samhandler med oss via disse plattformene og partnerne.
  • Leverandører av undersøkelser, spørreskjemaer og produktanmeldelser Disse hjelper oss med å innhente viktige tilbakemeldinger om din LEGO® opplevelse.
  • Skatte- og tollmyndigheter, reguleringsorganer og andre myndigheter over hele verden Disse krever rapportering av behandlingsaktiviteter under visse omstendigheter.
  • Profesjonelle rådgivere. Inkludert advokater, bankierer, revisorer og forsikringsselskaper globalt. Disse yter rådgivnings-, bank-, juridiske, forsikrings- og regnskapstjenester til LEGO konsernet.
  • Partnere på spillplattformer. Disse hjelper oss med å være til stede, lar deg samhandle med LEGO gruppen og koble LEGO® kontoen din til spillplattformkontoen hvor denne funksjonaliteten er tilgjengelig.

  Annen bruk og utlevering

  Vi vil også bruke og utlevere personopplysninger som vi mener er nødvendige eller hensiktsmessige: (a) for å overholde gjeldende lover (som kan omfatte lover utenfor landet du bor i), (b) for å svare på henvendelser fra offentlige myndigheter (som kan omfatte myndigheter utenfor landet du bor i), (c) for å samarbeide med politiet, (d) for å beskytte rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom for oss, våre tilknyttede selskaper, deg eller andre.

  I tillegg vil vi bruke, utlevere eller overføre personopplysninger til en tredjepart ved omorganiseringer, fusjoner, salg, fellesforetak og oppdrag.

  Overføringer til tredjeland

  LEGO konsernet kan overføre personopplysninger til organisasjoner i såkalte tredjeland (land utenfor EØS). Slike overføringer kan gjøres hvis noen av følgende betingelser er gjeldende:

  • EU-kommisjonen har besluttet at det er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.
  • Bindende virksomhetsregler er på til stede (for overføringer mellom firmaer).
  • Standard kontraktsklausuler (EUs modellklausuler) brukes.
  • Unntak i spesielle situasjoner gjelder, for eksempel for å oppfylle en kontrakt med deg eller ditt samtykke til den spesifikke overføringen.

  DEL 3: INFORMASJONSKAPSLER OG LIGNENDE TEKNOLOGIER («INFORMASJONSKAPSLER») Informasjonskapsler er små datafiler som nettleseren legger inn i datamaskinen eller enheten din. Selve informasjonskapselen inneholder ikke og samler ikke inn informasjon. Når informasjonskapselen leses av en server via en nettleser, kan den imidlertid bidra til at et nettsted leverer en mer brukervennlig tjeneste – f.eks. ved å huske tidligere kjøp eller kontodetaljer.

  Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du administrerer dem, kan du lese de fullstendige retningslinjene for informasjonskapsler og erklæringen om informasjonskapsler eller klikke på innstillingene for informasjonskapsler på LEGO.com eller i det digitale spillet eller appen (der det er aktuelt).


  DEL 4: INFORMASJON FOR FORELDRE

  Informasjon til foreldre: Hvordan LEGO konsernet håndterer barns personopplysninger

  Barns trygghet på nett

  Vi bryr oss om å sørge for at barn er trygge på nettet, og vi har ekstra personvernprosesser på plass for å sørge for at vi holder de yngre fansene trygge når de bruker våre kanaler på nettet. Faktisk har enkelte funksjoner aldersbegrensninger for å forhindre at barn utilsiktet bruker slike funksjoner. Vi tar også all rimelig forsiktighet for å sikre at vi ikke bevisst samler inn, lagrer, bruker eller behandler personlig informasjon fra barn som kan bruke disse funksjonene, uten egnet samtykke fra forelder eller verge.

  Vi er med i et digitalt barnesikringsprogram som kontroller selskapet vårt årlig, for å sørge for at vi følger reglene for måten vi samhandler med barn på nettet.

  Når det gjelder personopplysninger, ber vi om foreldresamtykke for alle under 16 år (eller eldre, i land der lokale lover krever det).

  Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, kan du kontakte oss.

  Når vi behandler personopplysninger fra barn, iverksetter vi ekstra tiltak for å beskytte personvernet deres, inkludert:

  • Sørger for at vi forteller foreldrene hva slags personopplysninger vi samler inn, lagrer, bruker og behandler fra barnet deres, og vi forklarer om vi deler den informasjonen.
  • Oppfyller juridiske krav ved å be om foreldrenes samtykke i å samle inn, bruke og behandle et barns data og be om samtykke i å sende barnet informasjon om våre produkter og tjenester.
  • Begrenser hvordan vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger fra barn, slik at kun data som er nødvendig for at de kan delta i en aktivitet på nettet, samles inn.
  • Gir foreldre tilgang eller mulighet til å be om tilgang til personopplysninger som vi har samlet inn fra barnet deres – foreldre kan også be om at barnets personopplysninger blir endret eller slettet.

  Innsamling og bruk av informasjon om barn

  Enkelte av nettstedene, kanalene og appene våre er laget for familier og brukere i alle aldre, mens andre er laget for å brukes hovedsakelig av barn. Når vi samler inn personopplysninger fra et barn, beholder vi kun informasjonen så lenge vi trenger den for å kunne gi en tjeneste, eller for den tiden vi er juridisk pålagt å lagre den.

  Selv om barn kan velge om de vil dele informasjonen med oss, finnes det enkelte funksjoner på nettstedet som ikke fungerer uten den informasjonen. Der personopplysninger er nødvendig for at enkelte funksjoner skal fungere, ber vi kun om rimelig informasjon som er nødvendig for å delta i aktiviteten.

  Her er noen eksempler på tidspunkt da vi samler inn barns data:

  • Når barn registrerer seg på nett Barn kan registrere seg på nettstedene våre for å få tilgang til en rekke tjenester, inkludert innhold, spill og konkurranser. Under registreringen kan vi be et barnet om å oppgi e-postadressen til en forelder eller verge, barnets fornavn, kjønn, fødselsdato, brukernavn og passord. Vi bruker denne informasjonen av sikkerhets- og varslingsgrunner. Vi oppfordrer sterkt barn til å opprette et brukernavn som ikke inneholder personopplysninger.
  • Når barn deler innhold de har laget selv Noen av nettstedene våre lar barn lage eller bruke innhold selv. Ettersom kun noen av disse funksjonene krever personopplysninger fra barnet, krever ikke alle aktiviteter samtykke fra en forelder eller verge. Når en aktivitet potensielt kan gjøre det mulig for et barn å dele personopplysninger, ber vi forelderen eller vergen om «verifiserbart foreldresamtykke» (som er et høyere nivå av foreldresamtykke). Eksempler på personopplysninger er blant annet fortellinger, felt med fritekst, tegninger som tillater registrering av tekst- eller frihåndsinformasjon, bilder av barnet, lydklipp, videofiler og alle typer innhold eller andre vedvarende identifikatorer som tydelig identifiserer barnet.
  • Når barn deltar i konkurranser og loddtrekninger Hvis et barn vil delta i en konkurranse, ber vi om personopplysninger vi trenger for at barnet kan delta. Vi ber vanligvis kun om barnets fornavn (så vi kan skille mellom barn i samme familie) og e-postadressen til en forelder eller verge (så vi kan oppfylle juridiske krav om å kunne varsle den ansvarlige voksne). Vi tar kun kontakt med forelderen hvis barnet vinner konkurransen eller premietrekningen for å finne ut hvor vi skal sende premien. Hvis konkurransen ber barnet om å skape innhold for å delta, kan vi be om å spørre etter samtykke fra foreldre eller verge via e-post på forhånd, for å sørge for at vi oppfyller personvernkravene for innholdet barnet har skapt selv (se informasjon over om når barn skaper innhold). Uten samtykke kan ikke barnet delta i konkurransene våre.
  • Når barn mottar e-poster fra oss Vi må kanskje be om barnets kontaktinformasjon (inkludert e-postadresse), slik at vi kan svare på spørsmål de har sendt oss. Hvis vi må ta kontakt med barnet enda en gang, f.eks. for å svare på flere spørsmål, ber vi om en e-postadresse fra foreldre eller verge. Vi beholder da kun barnets kontaktinformasjon på nettet for tidsperioden vi trenger for å håndtere forespørselen deres, og vi bruker ikke informasjonen til andre formål. Dersom vi behøver et barns elektroniske kontaktinformasjon for pågående kommunikasjon, ber vi om e-postadressen til forelderen eller vergen så tidlig vi kan, slik at vi kan holde den voksne informert om dataene vi samler inn samt for å gi forelderen et alternativ for å be oss om å stoppe innsamlingen av data. Foreldre eller verger kan velge bort all kommunikasjon vi har med barnet til enhver tid, ved å følge instruksjonene for avmelding i hver type kommunikasjon (hvis det er mer enn én type kommunikasjon, må den voksne muligens melde av hver av dem individuelt). De kan også kontakte LEGO® Kundeservice.
  • Når barn mottar push-varsler fra apper Mange apper sender brukerne «push-varslinger» på mobiltelefonene eller enhetene de bruker, for å fortelle dem om oppdateringer (noen ganger også når appen ikke er i bruk). Enkelte apper er utformet for å brukes av barn. Vi ber barna oppgi e-postadressen til en forelder eller verge, slik at vi kan fortelle den voksne om barnets forespørsel før vi sender push-varslinger fra appene. Vi kobler ikke enhetens identifikator med noen andre personopplysninger uten samtykke fra den foresatte. Hvis du vil at barnet skal slutte å motta push-varslinger fra en av appene våre, kan du endre innstillingen på enheten som barnet bruker.
  • Når vi samler inn stedsinformasjon Noen av nettstedene, kanalene og appene våre er laget for barn. Vi ber om samtykke fra en forelder eller verge via e-post før vi samler inn informasjon om barnets gatenavn, adresse eller koordinater. Vi gjør det fordi slik informasjon effektivt gjør det mulig for oss å identifisere et spesifikt barn. På den annen side trenger vi ikke samtykke fra foresatte for å samle inn informasjon om barnets poststed, land eller region, så lenge det ikke er knyttet direkte til et spesifikt barn. Grunnen til dette er at denne generiske informasjonen ikke gjør at vi kan identifisere et spesifikt barn. Hvis du vil at vi skal slutte å samle inn denne typen stedsinformasjon, kan du justere innstillingene på enheten barnet ditt bruker. Du kan også kontakte LEGO Kundeservice.
  • Når vi samler inn «vedvarende identifikatorer» for For at vi skal kunne gi de som besøker nettkanalene våre, mer relevant og persontilpasset nettopplevelse, samler vi inn enkelte typer informasjon (f.eks. informasjon om IP-adresser, identifikatorer for mobile enheter, nettlesere, Internett-leverandører, henvisningssider, avslutningssider, besøkshyppighet, operativsystem, datostempler, tidsstempler og klikkfrekvensdata). Vi samler inn denne informasjonen ved å bruke teknologi slik som informasjonskapsler, piksler, flash-informasjonskapsler, sporingsbilder og andre unike identifikatorer (som er definert under delen for informasjonskapsler i denne personvernerklæringen). Vi kan samle inn denne informasjonen selv eller be en tredjepart om å behandle dataene på våre vegne. Vi bruker disse dataene til å gi barna tilgang til funksjoner og aktiviteter på nettet, tilpasse innhold, forbedre kanalene våre på nett, analysere ytelsen til kanalene våre og for å opprette anonyme rapporter. Hvis vi samler inn barnas personopplysninger av en hvilken som helst grunn, tar vi kontakt med barnets forelder eller verge på forhånd for å få samtykke. Du finner en liste over tredjeparts operatører som samler inn «vedvarende identifikatorer» på nettstedene og appene våre, i Retningslinjer for informasjonskapsler and Erklæring om informasjonskapsler.

  Å be om samtykke fra foresatt

  Vi bruker ulike typer foreldresamtykke avhengig av hvilken type av og til hvilket formål vi behandler barns data.


  Be om samtykke fra foreldre via e-post
  Hvis vi behøver å samle inn et barns personopplysninger, for å levere en tjeneste forespurt av barnet, vil vi be om foreldresamtykke i henhold til juridiske krav (f.eks. COPPA i USA og GDPR i EU). Vi sender barnets forelder eller verge en e-post der vi forklarer hva slags informasjon vi samler inn, hvordan vi planlegger å bruke den og ber den foresatte enten gi eller avvise samtykket sitt. Hvis vi ikke mottar samtykke i rimelig tid, sletter vi all informasjon vi har samlet inn fra barnet, inkludert den voksnes kontaktinformasjon som vi har bedt om for å kunne be om samtykke.


  Be om «verifisert foreldresamtykke»
  Hvis et barn ønsker å dele personopplysninger offentlig eller med en tredjepart, gjennom en av våre nettsteder eller digitale opplevelser, ber vi om et samtykke på høyere nivå fra den foresatte enn det som er beskrevet om e-postforespørselen over. Vi kan be om bekreftelse med kredittkort eller en annen betalingsmetode (med en nominell kostnad), eller utføre en vurdering av foreldrenes offentlig utstedte ID.


  Hva om en forelder eller verge ikke har blitt kontaktet for samtykke?
  Hvis et barn under 16 år går inn på en kanal på nettet som er utformet for barn ved å bruke en aldersgrense, sender vi e-post til barnets forelder eller verge før vi samler inn barnets personopplysninger. Hvis du tror barnet deltar i nettaktiviteter som samler inn deres personopplysninger, og du eller en annen forelder/verge ikke har mottatt en e-post der du har fått beskjed eller der du blir bedt om å gi ditt samtykke, kan du når som helst kontakte oss. Vi bruker ikke e-postadressene som er blitt oppgitt for samtykke fra foresatt, til andre formål, med mindre den voksne uttrykkelig har valgt å motta markedsføring på e-post eller deltatt i en aktivitet som tillater kontakt via e-post.

  Foreldrevalg og kontroller.

  Til enhver tid kan foreldre eller verger nekte å la oss bruke og samle inn videre personopplysninger fra barnet deres. Foreldre eller verger kan be oss slette personopplysningene vi har samlet inn i forbindelse med barnets konto, fra oppføringene våre. Ettersom personopplysninger er obligatoriske for enkelte typer tjenester, kan det å slette et barns oppføringer føre til at en konto, medlemskap eller tjeneste ikke lenger er tilgjengelig for barnet i fremtiden.
  Hvis et barn har en registrert LEGO Account, kan en forelder eller verge gå inn på, endre eller slette personopplysningene vi har samlet inn fra barnet deres ved å:

  • bruke barnets brukernavn og passord for å logge på barnets LEGO Account
  • ta kontakt med LEGO kundeservice

  Hvis du foretrekker å kontakte oss, må du oppgi barnets brukernavn og ditt eget telefonnummer og e-postadresse. Vi må bekrefte identiteten din som barnets forelder eller verge før vi kan gi deg tilgang til barnets personopplysninger. Vi svarer på henvendelsen din så raskt vi kan.


  DEL 5: INFORMASJON FOR BARN

  Informasjon for barn: barnevennlig personverninformasjon

  Hvem er vi?

  Vi er LEGO konsernet, og har som mål å inspirere og utvikle morgendagens byggere. Vi lager mange produkter, slik som LEGO® klosser og sett, i tillegg til digitale apper og spill. Vi drifter også butikker over hele verden og på internett, og drifter nettstedet LEGO.com.

  Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi bruker personopplysningene dine, slik at du vet hva som skjer med dem når du gir dem til oss.

  Noen ganger dukker det opp koblinger til andre nettsider. Det kan være lurt at en voksen hjelper deg med å forstå dem, for noen ganger kan de være forvirrende.

  Personopplysninger? Hva er det?

  Alt som kan brukes til å identifisere deg kaller vi for personopplysninger. Du vet kanskje allerede at dette kan være ting som navnet ditt eller et bilde av deg, men det er også ting som e-postadressen din eller brukernavnet ditt på nettet.

  LEGO konsernet bruker mange personopplysninger. Hvis du vil vite mer, kan du be en voksen om å hjelpe deg med å lese hele personvernerklæringen.

  Hvorfor trenger dere personopplysningene mine?

  Hovedårsaken til at vi trenger å bruke personopplysningene dine, er å vite hvem du er.

  Hvis du er logget på en av appene eller spillene våre, bruker vi personopplysningene dine til å holde oversikt over spillfremdriften din, for å hjelpe deg med å holde kontakten med vennene dine i appen eller spillet, eller for å gjøre det mulig for deg å lagre innhold du har lastet opp til din LEGO Account.

  Noen ganger bruker vi også personopplysningene i forbindelse med et arrangement du deltar i, eller en konkurranse vi organiserer, for å sikre at du får premien din hvis du vinner.

  Hvis vi ikke har personopplysningene dine, betyr det at vi kanskje ikke kan gjøre visse ting for deg. Vi kan kanskje ikke huske hvor langt du kom deg i et bestemt spill, eller la deg laste opp bilder du kan dele med venner.

  Hvis du vil vite mer om hva vi gjør med personopplysningene dine, kan du be en voksen om å lese hele personvernerklæringen med deg, for å hjelpe deg med å forstå detaljene.

  Kan dere bruke personopplysningene mine til hva som helst?

  Nei! Vi kan bare bruke personopplysningene dine til visse formål.

  Vi tilbyr mange nettbaserte tjenester, og det finnes regler som sier at vi må bruke personopplysningene dine til å gjøre arbeidet vårt og levere tjenesten til deg, og vi kan gjøre dette uten å spørre deg først.

  Andre ganger må vi hente samtykke fra foreldrene dine. Hvis du eller foreldrene dine (eller verge) sier nei, vil vi ikke (og kan vi ikke ) bruke personopplysningene dine.

  Kan noen andre se personopplysningene mine?

  Noen ganger må vi dele personopplysningene dine for å utføre arbeidet vårt. Vi er veldig forsiktige med hvordan vi gjør dette, og det betyr at det er enda flere regler.

  Det kan hende at vi må dele dataene dine med familien din hvis de hjelper deg. Det kan også hende at vi må dele dataene dine med andre. Be en voksen om å hjelpe deg med å lese våre hele personvernerklæringen, retningslinjer for informasjonskapsler og erklæringen om informasjonskapsler.

  Oppbevarer dere personopplysningene mine for alltid?

  Vi har bare lov til å oppbevare personopplysningene dine så lenge vi trenger dem. Denne perioden kan variere etter omstendighetene.

  Kan jeg bestemme hva som skjer med personopplysningene mine?

  Det kan du. Du har det som kalles for «rettigheter» når vi bruker dataene dine. Én av disse er retten til å vite hva vi gjør med dem. Det er det denne siden er til for.

  Du kan be oss om å fortelle deg hvilke personopplysninger vi har om deg, eller du kan be oss om å slutte å bruke dem eller slette dem. Hvis personopplysningene dine har feil eller mangler, kan du fortelle oss det – så fikser vi dem.

  Rettighetene du har avhenger av hva vi bruker dataene dine til, og det er mye informasjon om i denne personvernerklæringen. Be en voksen om hjelp til å lese den.

  Hvem sørger for at dere følger alle reglene?

  Vi har noen her i LEGO konsernet som heter databeskyttelsesansvarlige, og deres jobb er å beskytte dataene dine. Dette betyr at de sørger for at vi følger alle reglene, og at dataene dine er trygge. Hvis de ser at noe galt, forteller de oss hvordan vi kan fikse det.

  Det er veldig viktig for oss å holde dataene dine trygge, og å følge alle reglene. Hvis du er bekymret for hva vi gjør med personopplysningene dine, kan du kontakte oss.

  Det finnes også et offentlig organ som sørger for at selskaper som oss følger reglene, og korrigerer oss hvis vi gjør ting galt. Du kan også sende e-postmelding eller brev til dem. Du finner deres kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no.

  Om nettstedet vårt

  Som mange nettsteder laster nettstedet vårt ned små filer som kalles «informasjonskapsler» til datamaskinen din. Disse hjelper nettstedet vårt med å fungere riktig for deg. Du kan finne ut mer om informasjonskapsler i vår Kaptein Sikkerhet-video her.


  Personvernerklæring for LEGO BrickLink, Inc.
  Personvernerklæring for LEGO Education