Meddelelse om Kandidaters Privatliv

Tilbage til Karrieresiden

Senest opdateret: 3. April 2024

Hvad handler denne meddelelse om?

For det første er det dejligt, at du gerne vil komme og lege med os, men vi er nødt til at informere dig om dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger, når du bruger vores LEGO Group Careers-platform, hvor LEGO System A/S eller en anden juridisk enhed fra LEGO er dataansvarlig som beskrevet nedenfor i afsnittet “Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?”.

Når vi i denne meddelelse bruger “vi”, “os” eller “vores”, taler vi om LEGO Koncernen.

For at søge en stilling online i LEGO Koncernen skal du oprette og registrere en profil på vores hjemmeside med et brugernavn og en adgangskode efter eget valg. Dit brugernavn og din adgangskode er nødvendige for at få adgang til din profil. Du kan også oprette og registrere en profil uden at søge en specifik stilling eller uden at frigive din profil i kandidatpuljen.

Hvis du er under den gældende lokale myndighedsalder, skal du kontakte dine forældre/din værge. Vær også opmærksom på, at LEGO Koncernen kræver dine forældres/værges samtykke, før der kan etableres et ansættelsesforhold.

Hvilke personoplysninger indsamler LEGO Koncernen?
Vi indsamler personoplysninger fra dig, som gør det muligt for os at vurdere dit kandidatur til vores ledige stillinger, f.eks:

 • Profildata (f.eks. navn, dit brugernavn og din adgangskode)
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, e-mail, telefonnummer)
 • Baggrund, uddannelse og CV-oplysninger (f.eks. referencer til uddannelse, grader, karakterer, jobhistorik)
 • Ansøgning (f.eks. motiveret ansøgning med eksterne referencer)
 • Foto (f.eks. portræt vedlagt ansøgningen)

Hvis du som kandidat bliver inviteret til en samtale, kan vi også bede dig om at give os følgende oplysninger, hvis det er relevant:

 • Referencetjek fra f.eks. tidligere arbejdsgivere
 • Andet baggrundstjek: visse roller og niveauer og kun for de kandidater, der er udvalgt til enten 2. samtale, eller som er tættere på “tilbudsstadiet”, og som på forhånd har givet samtykke til baggrundstjekket.
 • Straffeattest
 • Testresultater
 • Finansielle oplysninger (f.eks. bankkontonummer, lønninger, gæld, sociale ydelser, pension, kreditrapport)
 • Særlige kategorier af personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger eller dit fagforeningsmedlemskab, hvor det er lovligt, og hvis det er relevant for den specifikke stilling).
 • LinkedIn og andre relevante profiler på sociale medier

LEGO Koncernen træffer alle ansættelsesrelaterede beslutninger udelukkende på baggrund af meritter og kvalifikationer (i overensstemmelse med gældende lovgivning). Derfor bør du kun medtage personoplysninger, der er relevante for behandlingen af din ansøgning, og udelade personoplysninger såsom din race eller etniske oprindelse, din politiske eller filosofiske orientering, din religiøse overbevisning, dit medlemskab af en fagforening eller din seksuelle orientering.

Vær særligt opmærksom, hvis du:

 • søger en stilling i USA, vil du blive bedt om at angive visse specifikke demografiske oplysninger i et separat spørgeskema på grund af vores forpligtelse til at indsamle oplysninger med henblik på overholdelse af ligestillingslovgivningen. Vurderingen af din ansøgning vil ikke blive påvirket på nogen måde, hvis du vælger ikke at give de anførte oplysninger;
 • ansøger om en stilling inden for Folkerepublikken Kina, vil vi ikke overføre dit navn eller din adresse til nogen uden for Folkerepublikken Kina;
 • søger en stilling, hvor sundhedscertificering er påkrævet i henhold til loven eller vores interne politik, kan du også blive bedt om at deltage i en sundhedsundersøgelse i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning;
 • søger en stilling, hvor en straffeattest, kreditrapport eller visum/arbejdstilladelse osv. er påkrævet i henhold til loven eller vores interne politik, kan du blive bedt om også at fremlægge disse i overensstemmelse med lokal lovgivning; og
 • allerede er ansat i LEGO Koncernen, vil personoplysninger indsamlet af os som en del af denne rekrutteringsproces, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om din interne jobhistorik, vurderinger, evaluerings- og profileringsresultater, uddannelse og kurser automatisk ledsage din ansøgning, når du søger en ny stilling internt.

Hvis din ansøgning bliver godkendt, kan jobtilbuddet være betinget af, at de forudgående ansættelsestjek bliver udført til vores tilfredshed.

Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?

Vi behandler de personoplysninger, du har indsendt og/eller indsamlet eksternt (via referencer, tests og relevante sociale medier), med det legitime formål at vurdere dit kandidatur til ledige stillinger og informere dig, når du har tilmeldt dig en jobagent.

Når du opretter en Candidate Home-konto, behandler vi dine personoplysninger som en del af at give dig adgang til og værktøjer på LEGO Koncernens karriereplatform, og når vi inviterer dig til at deltage i talentpuljen, indsamler vi dit samtykke med henblik på at kontakte dig, hvis du anses for at være potentielt kvalificeret til en anden jobåbning hos LEGO Koncernen.

Særlige kategorier af personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger eller dit fagforeningsmedlemskab, hvis det er relevant for den specifikke stilling) behandles, hvor det er nødvendigt for at opfylde forpligtelser og udøve specifikke rettigheder for LEGO Koncernen eller for dig inden for beskæftigelse og social sikring og socialbeskyttelseslovgivning, i det omfang det er tilladt ved lov.

Endelig behandler LEGO Koncernen personoplysninger, hvor det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav og for at beskytte LEGO Koncernen, LEGO brandet eller LEGO produkterne.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

LEGO Koncernen består af flere forskellige juridiske enheder spredt over hele verden. Du kan læse mere om LEGO Koncernen her https://www.lego.com/aboutus. Denne meddelelse er udstedt på vegne af alle virksomheder i LEGO Koncernen.

Vi har udpeget en Global Data Protection Officer (“DPO”), som er ansvarlig for at føre tilsyn med spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse. Hvis du har spørgsmål til denne meddelelse, bedes du kontakte os. Du kan også sende et brev til DPO’en på:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1, 7190 Billund
   Danmark
   Att: DPO

Angiv venligst dit navn, land og andre detaljer, som din forespørgsel vedrører.

Overførsel og beskyttelse af dine personoplysninger

Som en global organisation med kontorer og aktiviteter i hele verden overfører vi personoplysninger, der er indsamlet af os på et samlet eller individuelt niveau, til forskellige afdelinger, datterselskaber, joint ventures og tilknyttede virksomheder i LEGO Koncernen rundt om i verden inden for eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til de formål, der er angivet ovenfor, og i overensstemmelse med gældende lovgivning samt til underleverandører til LEGO Koncernen (databehandlere) til opbevarings- og serviceformål.

Dine personoplysninger vil kun blive tilgået af LEGO Koncernens medarbejdere og enheder på et need-to-know-grundlag. Dine personoplysninger vil kun blive videregivet til tredjeparter, hvis du har givet dit samtykke hertil, eller hvis LEGO Koncernen har tilladelse til at videregive oplysningerne i henhold til gældende lovgivning, herunder til:

 • partnere og andre forretningsforbindelser, der er underlagt
  fortrolighed, og
 • statslige myndigheder (f.eks. skattemyndigheder, politiet og andre offentlige myndigheder, der anmoder om oplysninger, og hvor LEGO Koncernen enten er forpligtet til at give oplysningerne, eller det vurderes, at LEGO Koncernen på anden måde har lov til at give oplysningerne).

Overførsel af personoplysninger mellem LEGO Koncernens enheder vil være baseret på LEGO Koncernens bindende virksomhedsregler.

Hvis leverandører og underleverandører behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel af personoplysninger enten være underlagt en beslutning fra EU-Kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, en EU-godkendt certificeringsmekanisme eller EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Du kan altid anmode om en kopi af de overførselsaftaler, der omfatter overførsel af personoplysninger.

Statistik

Dine personoplysninger kan også bruges til analyse og statistiske formål såsom forståelse af tendenser i rekrutteringsprocessen og hjælpe med at forbedre vores rekrutterings- og ansættelsesprocesser.

Sikkerhedsforanstaltninger

Personoplysningerne er tilgængelige internt i LEGO Koncernens IT-systemer, servere og applikationer, som er underlagt LEGO Koncernens cybersikkerhedspolitikker for adgangs- og sikkerhedskontrol.

LEGO Koncernen har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at afsløre svindel på vores platforme, som kan bruges til at identificere uretmæssig adgang og aktiviteter.

LEGO Koncernen har implementeret teknologiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ukorrekt brug, mens de er i vores besiddelse. Vi opbevarer personoplysninger på servere med begrænset adgang, der er placeret i sikrede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger evalueres løbende. Vi gør vores bedste for at sikre et passende sikkerhedsniveau, der er skræddersyet til de specifikke risici ved de persondata, der behandles, og kræver det samme af vores leverandører og underleverandører.

Opbevaring af personoplysninger

LEGO Koncernen har en opbevaringsordning med opbevaringsbetingelser, der gælder i hele landet. Vi sletter persondata i overensstemmelse med denne opbevaringsordning. Enhver forlængelse af opbevaringsbetingelserne vil ske på baggrund af gældende lovkrav (såsom dokumentation af juridisk overholdelse eller tvister eller til arkiveringsformål).

Personoplysninger kan også opbevares i en længere periode, hvis det er nødvendigt for os at opbevare oplysningerne til håndtering og forsvar af et krav eller en tvist.

Dine rettigheder til privatlivets fred

Som registreret har du følgende rettigheder med hensyn til de personoplysninger, vi har om dig:

 • Anmod om adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig: Du har ret til at bede os om oplysninger om eller adgang til dine personoplysninger. Der er nogle undtagelser, hvilket betyder, at du måske ikke altid modtager alle de data, vi behandler.
 • Anmod om berigtigelse af dine personoplysninger: Denne ret giver dig ret til at få dine personoplysninger rettet, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige.
 • Gør indsigelse mod behandlingen af dine persondata: Denne ret giver dig mulighed for at anmode om, at vi ikke længere behandler dine persondata. Det gælder dog kun under visse omstændigheder, og vi behøver muligvis ikke at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til fortsat at bruge dine personoplysninger.
 • Anmod om sletning af dine persondata: Denne ret giver dig mulighed for at anmode om sletning af dine persondata. Bemærk, at vi under visse omstændigheder kan være forpligtet til at opbevare nogle af dine persondata, efter at du har anmodet om sletning, for at opfylde vores juridiske eller kontraktlige forpligtelser. Vi kan også have tilladelse i henhold til gældende lovgivning til at opbevare nogle af dine persondata for at opfylde vores forretningsbehov.
 • Anmod om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger: Denne ret giver dig mulighed for at anmode om, at vi kun behandler dine personoplysninger under begrænsede omstændigheder, herunder med dit samtykke.
 • Anmod om portabilitet af dine persondata: Denne ret giver dig ret til at modtage en kopi (i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format) af persondata, der kun behandles automatisk og på grundlag af samtykke eller opfyldelse af en kontrakt.
 • Træk dit samtykke tilbage: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at framelde dig i en e-mail eller ved at kontakte os. Dette vil dog ikke påvirke vores ret til at behandle personoplysninger, der er indhentet før tilbagetrækningen af dit samtykke, eller vores ret til at fortsætte dele af behandlingen baseret på andre retsgrundlag end dit samtykke.
 • Indgiv en klage: Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. det danske datatilsyn.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte gdpr.hr@lego.com eller sende et brev til LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark, Att: Databeskyttelse.