Legal

Lovmæssige forhold

LEGO Koncernens fortrolighedspolitik
Fairplay 
Fairplay brochure
Vilkår for brug af LEGO apps

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger hjemmesiden. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du betingelserne. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Hjemmesiden ejes og opretholdes af LEGO A/S, et selskab registreret i henhold til dansk lovgivning med hovedkvarter i Danmark. LEGO A/S opretholder hjemmesiden til personlig underholdning og information. Gå bare på opdagelse på hjemmesiden. Du er velkommen til at downloade materiale, der vises på siden, til ikke-kommerciel, personlig brug derhjemme, forudsat, at du ikke ændrer ved notitser om ophavsret, varemærkeret og ejendomsrettigheder. Du må dog ikke på nogen måde, uden LEGO A/S skriftlige tilladelse, kopiere, reproducere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til offentlige eller kommercielle formål.


Vilkår og Betingelser

1. Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på denne hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet, og kun må bruges i henhold til disse betingelser. LEGO A/S garanterer ikke, at dit brug af materiale vist på denne side ikke krænker rettigheder tilhørende en tredjepart, som ikke ejes af eller er tilknyttet LEGO A/S. Billederne tilhører enten LEGO A/S eller bruges i henhold til tilladelse fra LEGO A/S. Hverken du, eller personer bemyndiget af dig, må bruge disse billeder, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse betingelser. Enhver uberettiget brug af billederne kan krænke ophavsretslovgivning, varemærkelovgivning, lovgivning om beskyttelse af persondata og publicity, samt kommunikationsforskrifter og -love.

2. LEGO A/S er omhyggelig med at anvende korrekte og ajourførte oplysninger på hjemmesiden. LEGO A/S garanterer dog ikke for, at indholdet er korrekt. LEGO A/S påtager sig ingen erstatningspligt og intet ansvar for fejl og udeladelser i indholdet på denne hjemmeside.

3. Brug af og browsing på denne hjemmeside sker på egen risiko. Hverken LEGO A/S eller nogen anden part, der er involveret i at designe, fremstille eller publicere denne hjemmeside, er ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige, følge eller straffe skadeserstatninger, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Uden at begrænse ovenstående er alt på denne hjemmeside 'SOM BESET' UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM AT EN VARE ER SALGBAR, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE KRÆNKENDE. Vær venligst opmærksom på, at nogle retssystemer ikke tillader udelukkelse/begrænsning af stiltiende garantier, så det er muligt, at nogle af ovennævnte udelukkelser/begrænsninger ikke gælder for dig. Undersøg lokal lovgivning vedrørende begrænsning i udelukkelse af indforståede garantier. LEGO A/S er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for, skader på eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på hjemmesiden eller din downloading af materiale, data, tekst, billeder, video eller lyde fra hjemmesiden.

4. Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende bliver behandlet som ikke fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. LEGO A/S og dets tilknyttede selskaber har ret til at bruge alt hvad du overfører eller fremsender til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse og fremsendelse med post. Herudover må LEGO A/S anvende alle ideer, koncepter, know-how og teknikker indeholdt i det, du har sendt til hjemmesiden til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til udvikling, produktion og markedsføring af produkter under anvendelse af sådan information.

5. Alle varemærker og logoer, der vises på denne hjemmeside tilhører LEGO Gruppen. Intet på denne hjemmeside kan fortolkes som nogen form for licens eller ret, dette være sige underforstået eller ved afskæring af indsigelse eller på anden måde, til at anvende varemærker, der vises på denne hjemmeside uden skriftlig tilladelse fra LEGO Gruppen, eller en tredjepart, der måtte eje sådanne varemærker, som vises på denne hjemmeside.

6. LEGO Gruppen har ikke gennemgået alle hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside, og er ikke ansvarlig for indholdet af disse linkede hjemmesider eller andre hjemmesider linket til denne hjemmeside. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside eller andre hjemmesider sker dette på dit eget ansvar.

7. Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjemands hjemmesider, som ikke ejes af LEGO Gruppen. Sådanne links er kun ment som en service for dig. LEGO A/S kontrollerer ikke sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlig for deres indhold. Links til andre hjemmesider betyder ikke, at LEGO A/S bifalder, godkender eller anbefaler disse hjemmesider, og det antyder heller ingen form for tilknytning til ejerne af hjemmesiderne. LEGO A/S fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre hjemmesider, og fralægger sig ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar eller skadeserstatning af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via denne hjemmeside.

8. LEGO Gruppen kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Du er bundet af sådanne ændringer og bør derfor fra tid til anden besøge denne hjemmeside for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.

Leg godt!!


® 2007 LEGO Gruppen TM and ® indikerer at der er tale om LEGO Gruppens varemærker