Politika v oblasti životního prostředí

Ve společnosti LEGO Group chceme přispět k budování udržitelné budoucnosti a mít pozitivní dopad na planetu, kterou zde zanecháme našim dětem. Tvrdě pracujeme na naplnění našich cílů v rámci environmentální udržitelnosti, a to v oblasti materiálu, balení, uhlíkové účinnosti i nulového odpadu. Usilujeme o zajištění vysokých standardů ohleduplnosti k životnímu prostředí, a to napříč celým naším hodnotovým řetězcem – tedy od našich dodavatelů až po naše zákazníky a spotřebitele. Naším cílem je plánovat a provádět aktivity, které minimalizují nebo úplně odstraní neblahý dopad na životní prostředí – hlavně, pokud jde o výrobu a životní cyklus našich výrobků.

Cíle společnosti LEGO Group jsou chránit přírodní zdroje tím, že se zaměříme na materiály (včetně těch odpadních), a snížit náš vliv na klimatické změny tím, že se zaměříme na emise skleníkových plynů. Věříme, že neseme odpovědnost za minimalizování dopadu, jenž má náš provoz na životní prostředí, a to napříč celou společností LEGO Group, včetně našich rozšířených linek a dodavatelů. Chceme se dále vyvíjet vstříc oběhovému hospodářství s nulovým dopadem a svůj pokrok sledovat pomocí Iniciativy cílů založených na vědeckých poznatcích. Tyto cíle se snažíme naplňovat mnoha způsoby – prosazováním udržitelných technologií a inovací, dialogem a spoluprací zúčastněných stran i skrze zmírňující opatření – které se řídí ucelenými postupy a normami.

Cíle

 • Udržitelné materiály: Vyrábět kostky LEGO® z udržitelnějších zdrojů, aniž by došlo ke snížení jejich kvality nebo bezpečnosti.

 • Udržitelné balení: Aby byly obaly udržitelnější.

 • Oběhovost: Navrhnout více oběhových produktů a obalů a vyzkoušet nové obchodní modely.

 • LEGO® Replay: Expandovat na nové trhy (v současné době v USA a Kanadě) a poskytnout spotřebitelům možnost postoupit své kostky LEGO dál.

 • Obnovitelná energie: Nadále vedle tradičních zdrojů energie využívat i energii obnovitelnou. Zvýšit kapacitu obnovitelné energie a cílit na uhlíkově neutrální provoz.

 • Odpad na skládku: Usilovat o nulový odpad z jakékoli továrny, kanceláře nebo vlastněného a provozovaného obchodu LEGO.

 • Uhlíkové emise: Snažit se snížit dopad CO2 na výrobu, přepravu a prodej produktů LEGO.

 • Cíl založený na vědeckých poznatcích: Abychom dosáhli našeho cíle úplného snížení uhlíkových emisí.

Přístup k obchodním činnostem

Společnost LEGO Group se svorně snaží neustále zlepšovat svůj vliv na životní prostředí tím, že do svých každodenních činností promítá udržitelnost. Vybízíme své zaměstnance na všech pozicích, aby přebrali zodpovědnost za – a aby se účastnili – akcí na ochranu životního prostředí. Využíváme udržitelné technologie, materiály a postupy, včetně procesů a norem, abychom mohli sledovat, měřit a vyhodnocovat náš pokrok při dosahování našich environmentálních cílů tím, že spojíme síly s dětmi, našimi zaměstnanci, odborníky a nevládními organizacemi.

 • Výrobky a balení: Naším záměrem je zkoumat, inovovat a vyrábět větší množství oběhových produktů i balení, jelikož jsme přesvědčeni, že naše produkty by nikdy neměly skončit na smetišti. Bereme v potaz otázky životního prostředí i dopad našich produktů a balení na životní prostředí, včetně využívání udržitelných materiálů, vývoje produktů, jejich distribuce i jejich využívání a nakládání spotřebitelem.

 • Provoz: Snažíme se minimalizovat dopady na životní prostředí v našich provozech a pravidelně monitorujeme a vyhodnocujeme jejich výkon. Uznáváme a ztotožňujeme se s legislativou a normami v rámci ochrany životního prostředí a zaručujeme, že společnost LEGO Group splňuje všechny tyto požadavky. Společnost LEGO Group získává pro všechny své výrobny certifikace podle mezinárodní normy pro životní prostředí ISO 14001. Kromě toho je náš výrobní závod v čínském městě Jiaxing certifikován také podle ISO 50001. Zároveň splňujeme principy iniciativy OSN s názvem Global Compact.

 • Dodavatelé: Environmentální standardy pro naše dodavatele definujeme v zásadách odpovědného podnikání společnosti LEGO Group s audity a dialogy prováděnými na místě. Aktivně spolupracujeme s našimi dodavateli prostřednictvím programu Engage-to-Reduce, abychom ovlivnili jejich povědomí o životním prostředí a pomohli zlepšit jejich dopad na klima. Snažíme se aktivně spolupracovat s ekologicky uvědomělými a angažovanými dodavateli.

Kde najít další informace / koho kontaktovat

Tim Brooks, viceprezident pro odpovědnost za životní prostředí