Třetí strany

K provádění některých funkcí používáme externí dodavatelské společnosti. Následující seznam obsahuje účel používání cookies a společnosti, které je poskytují.

Sledování
Act-on (sledování e-mailů)
Adobe Inc. (Adobe Analytics)
Kempt Ltd (Memecounter)
Google Inc. (Ad Manager)
Decibel Insight
New Relic
Rakuten
Webgains
Microsoft (reklamní síť Bing Ads)
Facebook Inc. (marketing na webu LEGO.com)
Affilinet Ltd
iPerception
Hockey App – Microsoft App Center
CrowdTwist
Vibes
Mailjet

Hodnocení a recenze
ForeSee
Bazaarvoice

Ankety
Medallia
Satmetrix

Identifikace relace
Adobe Inc. (Adobe Analytics)
Zmags

Ochrana před falešnými objednávkami
Iovation a Accertify*

Live chat
eGain