About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

Çalışanlarımıza değer veriyoruz

720_RespectfulWorkplaces

Çalışanlarımız başarımız için hayati önem taşır ve biz de LEGO Group'ta güvenlik, sağlık ve çeşitliliği desteklemeye ve korumaya çalışıyoruz. Bütün çalışanların işine bağlı, motivasyonu yüksek ve güvenli olmasını sağlamak için azimle çalışıyoruz.

  • Bütün insanların haklarına saygı duyuyoruz ve bütün çalışanların eşit derecede saygı ve itibarla muamele görmesini sağlamak istiyoruz.
  • Çalışanlarımızın güvenliğine önem veriyoruz ve bütün çalışanlarımızın mümkün olan en güvenli çalışma koşullarına sahip olmasını sağlamak istiyoruz.
  • Çalışanlarımızın motivasyonlu ve işine bağlı olması bizim için önemlidir.
  • Karşımıza çıkan küresel zorluklara uyum sağlamak ve çözmek açısından iş yerinde çeşitliliği büyük bir fırsat olarak görüyoruz.


Bütün insanların haklarına saygı duyma

Bütün insanların haklarına saygı duyuyoruz ve 2013'te tedarik zincirimizde ve yerel toplumlarımızdaki çocuklar, çalışanlar ve işçilere olan bağlılığımızı yansıtan Sorumluluk ve İnsan Hakları politikamızı yürürlüğe koyduk. Her gün ürünlerimiz, operasyonlarımız ve iş ilişkilerimiz aracılığıyla küresel olarak insanlar üzerinde bir etkimiz olduğunu biliyoruz ve insan hakları konusundaki olumsuz etkileri azaltmaya ve olumlu olanları arttırmaya odaklanıyoruz. Bunların yanı sıra, bütün çalışanlarımızın eşit saygı ve itibarla muamele görmesini sağlamaya kesinlikle kararlıyız.

İşten eve güvenle dönme
Çalışanlarımız başarımızın temelidir ve her gün işten eve güvenle dönebilmeleri için onlara mümkün olan en güvenli çalışma koşullarını sağlamak istiyoruz. Güvenlik anlamında en iyi performans gösteren on şirket arasında kalma hedefi belirledik. Bu hedefi gerçekleştirmek için, bütün çalışanlar birkaç girişimimizden biri olan davranışa dayalı güvenlik programımıza katılmaktadır. Güvenlik yönetimimizi güçlendirmek, küresel sağlık ve güvenlik topluluğumuz tarafından yönetilen devam eden bir süreçtir. İddialı hedeflerimize uygun hareket ettiğimizden emin olmak için sürekli çalışmalarımızı ölçüyoruz.

Bağlılık uyandıran ve motive eden bir iş yeri
Küresel büyümeyi tecrübe etmeye devam ederken, her yıl çok sayıda yeni çalışan şirketimize katılıyor. LEGO Group'taki herkesin iş yerini son derece motive edici ve bağlılık uyandırıcı bir yer olarak deneyimlemesi bizim için önemlidir. Çalışanlarımızın beklentilerini karşılamamız ve sevilen bir iş yeri olmaya devam edebilmemiz için, her yıl çalışanlarımızın motivasyon ve memnuniyet seviyesini ölçüyoruz. Bu, yönetimin çalışanlarımızın bizimle çalışmayı nasıl deneyimlediğini anlamasını sağlar ve iyileştirmeler yapmak için önemli veriler sunar.

Herkes için fırsatlar
Şirketimizi küreselleştirirken, çeşitliliği karşımıza çıkan küresel zorlukları çözme ve onlara uyum sağlamak için harika bir fırsat olarak görüyoruz. Cinsiyet çeşitliliğine, sağlıklı bir organizasyon yaratmanın ilk önemli temel taşı olarak yaklaşıyoruz. Daha güçlü bir küresel organizasyona katkı sağlayan, cinsiyet açısından daha dengeli bir yetenek akışına sahip olmaya yönelik uzun vadeli hedefimize doğru ilerlemeyi amaçlıyoruz.