About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

Kirkbi LOGO

Eigendom
De LEGO Groep is eigendom van KIRKBI A/S (75 procent) en de LEGO Foundation (25 procent).

KIRKBI A/S
KIRKBI A/S is de holding- en beleggingsmaatschappij van de familie Kirk Kristiansen. De activiteiten binnen de KIRKBI Groep zijn onderverdeeld in strategische en investeringsactiviteiten.

De strategische activiteiten omvatten onder meer het eigendom van de LEGO handelsmerken, 75 procent eigendom van de LEGO Groep en 29,9 procent eigendom van Merlin Entertainments plc. Daarnaast omvatten ze investeringen in hernieuwbare energie ter ondersteuning van het doel van de LEGO Groep om voldoende hernieuwbare energie te genereren om in 2020 voor 100 procent in de energiebehoefte van de LEGO Groep te kunnen voorzien.

De investeringsactiviteiten omvatten onder meer belangrijke langetermijninvesteringen in bedrijven zoals Falck A/S, Minimax Viking, ISS A/S en Matas A/S, evenals investeringen in onroerende goederen in Denemarken, Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast beheert de KIRKBI Groep een portefeuille met vastrentende instrumenten, beursgenoteerde aandelen en private-equityfondsen. KIRKBI richt zich op langetermijninvesteringen en streeft ernaar als verantwoordelijke investeerder met hoge ethische normen te handelen.

Ga voor meer informatie over KIRKBI A/S naar http://www.kirkbi.com/


LEGO Foundation
De LEGO Foundation is een bedrijfsstichting die een missie deelt met de LEGO Groep: toekomstige bouwers inspireren en helpen. Met haar activiteiten wil de Foundation spelen een nieuwe betekenis geven en leren opnieuw vormgeven. ‘Spelen een nieuwe betekenis geven’ betekent de manier veranderen waarop mensen tegen spelen aankijken, zodat ze zien hoe belangrijk het is voor kinderen en welke enorme bijdrage spelen levert aan het ontwikkelen van essentiële vaardigheden voor het leven in de 21ste eeuw. ‘Leren opnieuw vormgeven’ betekent ouders en onderwijssystemen helpen om de creatieve kracht van spelen te gebruiken om de leerervaringen van miljoenen kinderen te verbeteren.

 

Ga voor meer informatie over de LEGO Foundation naar http://www.LEGOFoundation.com

LEGO Foundation logo