LEGO Fonden donerer LEGO® MR-scannere til hospitaler i hele verden

Vi opfordrer alle radiologiske afdelinger til at ansøge

Billund, Danmark, 23. februar 2022 – LEGO Fonden annoncerer, at man vil donere 600 LEGO® MR-scannermodeller til hospitaler i hele verden for at hjælpe børn med at håndtere den uvished der ofte er forbundet med at få udført en MR-scanning.

Det, der i 2015 startede som et passionsprojekt for LEGO medarbejder Erik Ullerlund Stæhr og Odense Universitetshospital, bliver nu opskaleret og introduceret med nyt undervisningsmateriale til hospitalspersonale. Holdet udviklede materialet som en måde at hjælpe børn med at navigere i den ofte skræmmende proces med at få udført en MR-scanning. Materialet er designet til at hjælpe børn til bedre at samarbejde med sundhedspersonale og forstå, hvad den store og komplekse MR-maskine er.

product image

Erik Ullerlund Stæhr, kemisk tekniker i LEGO Koncernen siger:
"Jeg er ekstremt stolt af dette projekt og den positive effekt, det allerede har haft. Jeg har personligt været vidne til, hvordan børnene reagerer på LEGO MR-scannermodellerne, og hvordan modellerne har fået dem til at slappe af og dermed vendt en ofte meget stressende oplevelse til en positiv og legende oplevelse. Det er fantastisk at se, hvordan projektet nu bliver udrullet på et større plan, efter vi startede med at lave et par enkelte LEGO MR-scannermodeller i vores fritid.”

LEGO MR-scanneren er udviklet med børnenes behov i fokus og deres behov for læring gennem leg, der styrker udviklingen af deres færdigheder. Modellen er designet omkring barnets MR-behandling, og er et værktøj for sundhedspersonalet til at gøre børnene afslappede gennem rollespil og dialog. Samtidig kan det opbygge en selvtillid og robusthed inden selve scanningen, hvilket kan være med til at mindske stress og angst. Leg motiverer barnets naturlige nysgerrighed og åbenhed for at prøve nye og nogle gange svære ting. Derfor er leg er en stærk måde for børn at udvikle deres sociale og følelsesmæssige kompetencer. Samtidig er leg en sikker og tryg måde for dem at forberede sig på virkelige begivenheder og konsekvenserne af disse. LEGO MR-modellen kan derfor også hjælpe sundhedspersonalets ambitioner om at reducere brugen af anæstesi via legende oplevelser.
Siden den første prototype blev lavet, har radiologisk afdeling ved Odense Universitetshospital brugt LEGO MR-scannerne, som en del af deres legende tilgang, og hjulpet mere end 200 børn om året i alderen fire til ni år.

Ulla Jensen fra Odense Universitetshospitals radiologiske afdeling:
”MR-scannere er enorme maskiner. Derudover støjer de meget, hvilket kan virke skræmmende på børn. Vores medarbejdere oplever, at brugen af modeller såsom LEGO modellen fører til positive og rolige oplevelser for mange børn. Dette gavner barnet, dets familie, men også kvaliteten af MR-scanningen, som er afhængig af, at personen forholder sig i ro i op til en time.”

product image

NÅR UD TIL FLERE BØRN

LEGO MR-scannere. Projektet er blevet særdeles godt modtaget og for at skabe endnu større gennemslagskraft samt udnyttelse af potentialet, skalerer LEGO Fonden nu projektet og opfordrer hospitaler fra hele verden til at ansøge om en af de 600 tilgængelige modeller. Modellerne, som er bygget af LEGO frivillige, vil blive fragtet gratis til hospitalerne. Efter hospitalerne modtager dem, vil LEGO Fonden generere viden fra de deltagende hospitaler med henblik på at skabe evidensbaseret forskning til at styrke potentielle fremtidige projekter.
For bedst muligt at understøtte brugen af LEGO MR-scannerne har LEGO Fonden udviklet fire instruktionsvideoer. Videoerne er designet til at hjælpe sundhedspersonalet med at guide børnene gennem MR-scanningsprocessen og styrke børnenes sociale og følelsesmæssige læring gennem leg. Videoerne er gratis tilgængelige for ethvert hospital, der ønsker at lære mere om fremgangsmåden.

Denne video giver en introduktion til LEGO MR-modellen og tilhørende træningsmateriale.

Dorthe Feveile Kjerkegaard, Play & Health Specialist hos LEGO Fonden tilføjer:
“En MR-scanning kan være en skræmmende og angstfremkaldende oplevelse for os voksne, og det er naturligvis endnu mere skræmmende for et barn. Gennem en legende læringstilgang i form af LEGO MR-scanneren har vi været i stand til at tage børnene gennem processen trin for trin og herved forberede dem på, hvad der kommer til at ske. Det har medvirket til at gøre børnene trygge og gøre det ukendte kendt for børnene. Tilbagemeldingerne har været overvældende indtil videre. Vi er beærede over at kunne hjælpe både børn og deres forældre til at få en mere positiv og mindre stressende oplevelse, og vi ser frem til at hjælpe endnu flere familier rundt om i verden med udvidelsen af konceptet."

LEGO Fonden vil donere 600 modeller til de første 600 kvalificerede ansøgere. Ansøgere skal være del af en radiologisk afdeling på et hospital med eksisterende MR-scanningsfaciliter til brug for børn og unge. Ansøgningsformularen kan tilgås her: https://learningthroughplay.com/lego-mri-scanner-models.

Modellen indeholder omkring 500 dele og måler 13 cm i bredden, 25,5 cm i længden og 10,5 cm i højden.

BEMÆRKNINGER TIL REDAKTØREN

Rok Zgalin Kobe, Senior Designer ved LEGO Koncernen, har stået i spidsen for selve designet og funktionaliteten af LEGO MR-modellen.

Samme år som Erik Ullerlund Stæhr, kemisk tekniker i LEGO Koncernen og Odense Universitetshospital udviklede deres første prototype af LEGO MR-modellen, skabte Benjamin H. Taragin, MD - en pædiatrisk radiolog ved University Radiology Group, Rutgers University, NJ, USA og Assuta Hospital Ashdod, Israel.l, Erik Ranschaert - en radiolog og rådgiver i AI for radiologi, Belgien, og LEGO kunstneren Dirk Denoyelle fra Belgien en lignende LEGO model, som også er blevet distribueret og solgt over hele verden fra 2015-2018. Deres model blev oprindeligt udviklet i samarbejde med the Society of Pediatric Radiology and Children's hospital ved Montefiore. De er nu alle gået sammen med Erik Ullerlund Stæhr og LEGO Fonden med en fælles ambition om, at udbrede LEGO MR-scanneren til flere hospitaler rundt om i verden, og skabe en positiv forskel for endnu flere børn.

For mediehenvendelser kontakt venligst:
Media@lego.com

LEGO Fonden
LEGO Fondens mål er at inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden – en mission, som deles med LEGO Koncernen. LEGO Fonden ønsker at skabe en fremtid, hvor læring gennem leg hjælper børn til at være kreative og engagerede samt at kunne lære hele livet igennem. Fondens arbejde handler om at sætte fokus på legens vigtighed for børns udvikling og gentænke rammerne for læring. I samarbejde med førende eksperter, indflydelsesrige aktører, undervisere og forældre vil LEGO Fonden udstyre, inspirere og aktivere forkæmpere for leg. www.LEGOfoundation.com
www.learningthroughplay.com