LEGO FONDEN GÅR SAMMEN MED DEN SOCIALE VIRKSOMHED PLAY INCLUDED™ OM AT STYRKE OG SKALERE LEGO® LEGENDE LÆRINGSPROGRAM FOR NEURODIVERSE BØRN

Inspireret af historier fra autistiske børn og deres forældre går LEGO Fonden sammen med Play Included™ om at forny ‘Brick-by-Brick™‘-programmet og gøre en indsats for børn og unge, der kan have gavn af support til at udvikle sociale og kommunikative færdigheder for øget trivsel.

Billund, Danmark, 31. marts 2021: Forud for Verdens Autismedag den 2. april annoncerer LEGO Fonden deres støtte til Play Included™ C.I.C., en britisk baseret social virksomhed, dedikeret til at uddanne lærere og psykologer i at bruge LEGO® leg til terapeutiske formål som en del af det vellykkede Brick-by-Brick™ program. Samarbejdet er baseret på en fælles overbevisning om, at alle børn skal have lige muligheder for at udvikle de nødvendige færdigheder for at trives i det 21. århundrede, såsom sociale kommunikationsfærdigheder. LEGO Fonden og Play Included anerkender og værdsætter autistiske børns unikke talenter og ønsker sammen at støtte dem. De vil styrke og udvide Brick-by-Brick læring-gennem-leg konceptet og nå ud til flere børn i alderen 5-18 år, som kan drage fordel af det.

Brick-by-Brick-programmet samler børn om en fælles interesse for LEGO leg i grupper, som børnene kalder Brick Club. I Brick Club arbejder de sammen i små grupper om at bygge specifikke LEGO modeller eller designe og bygge deres egne LEGO kreationer. Undervejs skiftes de til at prøve kræfter med forskellige roller i byggeprocessen, indtil modellen er færdig, f.eks. vil der i grupper på tre være en Ingeniør, der giver instruktioner, en Leverandør, der finder de relevante klodser, og en Bygmester, der sætter klodserne sammen. Da autistiske børn kan have brug for ekstra støtte til social kommunikation, kan Brick-by-Brick-programmet hjælpe med at gøre interaktioner mere meningsfulde og engagerende gennem klare roller, regler og aktiviteter. Ved at bygge og lege sammen samarbejder børnene, og de kommunikerer, forhandler og løser problemer, udvikler venskaber og indgår i sociale relationer undervejs i et sikkert og sjovt miljø med vejledning fra voksne, som har gennemgået omfattende træning i støtte til legende læring.

Hos Play Included har vi arbejdet med den evidensbaserede metode bag Brick-by-Brick-programmet siden 2004”, siger dr. Gina Gomez de la Cuesta, grundlægger af og direktør for Play Included. "Der er mange grunde til, at børn kæmper med sociale relationer. Vi ønsker at hjælpe flere neurodiverse børn rundt om i verden med at få venner og opnå en følelse af at høre til og samhørighed. Vi er glade for at kunne samarbejde med LEGO Fonden og har masser af spændende planer for de næste par år, såsom at opdatere Brick-by-Brick-programmet og skabe et praksisfællesskab, og nye værktøjer til at måle børnenes fremskridt, for blot at nævne nogle få. Ved at dele bedste praksis, stimulere forskning og tilbyde ressourcer og træning af høj kvalitet håber vi at hjælpe så mange unge som muligt, som kan få gavn af dette sjove, engagerende og effektive program.

Image of children in brick club building with LEGO bricks.

Ved at udnytte LEGO Fondens evidensbaserede værktøjer og rammer samt ved at skabe aktiviteter til hjemmet vil samarbejdet styrke Brick-by-Brick-programmet med større vægt på legende læringsindhold og facilitering. Der vil også blive gennemført studier for at undersøge, hvordan dette læring-gennem-leg koncept kan gavne børn med andre diagnoser, f.eks. børn med ADHD, angst eller dem, der har haft modgang tidligt i livet. Sammen med medlemmer af autismefællesskabet og akademiske partnere vil der blive igangsat ny forskning med fokus på den effekt, det opdaterede koncept har på de børn, der deltager i programmet. Endelig er det en vigtig ambition med samarbejdet at udvide programmet til flere lande, samtidig med at dets udbredelse øges i de lande, hvor det allerede findes.

Fordele ved Brick-by-Brick-programmet

Selvom neurodiverse børn ofte kan opleve at blive misforstået på grund af forskellige kommunikationsmåder, har de samme behov og ønsker som alle andre børn: at føle sig forstået, accepteret og opbygge meningsfulde venskaber for at nå deres fulde potentiale og drømme i livet. Brick Club giver dem en unik og legende læringsmulighed for at få positive sociale oplevelser, kontakt til andre via en fælles interesse, forbedre deres følelsesmæssige trivsel og udvikle venskaber. Legebaserede, sociale støtteinitiativer som Brick Club kan også hjælpe med at reducere eventuelle negative konsekvenser såsom social isolation og psykiske problemer samt hjælpe med at opbygge en stærkere samfundsmæssig bevidsthed og accept af autisme.

Det handler ikke kun om at hjælpe BØRN I DAG, men OGSÅ OM DE VOKSNE, DE BLIVER TIL I MORGEN”, siger LC Groux-Moreau, autistisk voksen og konsulent for UK National Autistic Society. “Udvikling i barndommen er en afgørende faktor for menneskers sociale og følelsesmæssige trivsel. Dette kan påvirke den fysiske og mentale sundhed samt akademiske succes og beskæftigelsesmuligheder som voksen.

Med nationale undersøgelser, der viser, at 50-90 procent af de unge autistiske voksne er arbejdsløse eller alvorligt underbeskæftigede, og hvor mange af dem har psykiske problemer (i Storbritannien oplever 80 procent af de autistiske voksne f.eks. psykiske problemer på et eller andet tidspunkt i livet mod 25 procent af den almindelige befolkning(1)), har det aldrig været vigtigere aktivt at støtte social emotionel udvikling hos autistiske børn.

Image of two boys in Brick Club building with LEGO bricks.

Brick-by-Brick-programmet bygger på den oprindelige ide om at bruge leg med LEGO for autistiske børn til at støtte deres sociale og følelsesmæssige udvikling, da mange ofte brillerer på grund af deres opmærksomhed på detaljer og færdigheder, når de bygger med LEGO klodser. Denne metode kaldes LEGO Based Therapy og blev udviklet i 2004 af dr. Dan LeGoff, en amerikansk pædiatrisk neuropsykolog og nu ambassadør for Play Included. Forskning i LEGO Based Therapy har vist positive resultater på områder som social interaktion, kommunikation, adfærd og emotionel trivsel for børn og unge på autismespektret.

"Brick Club har hjulpet mig med at lære at tale med folk og ikke være bange for at sige min mening i en gruppe. Jeg har fået nye venner i Brick Club, og fordi jeg har lært, hvordan man deltager i samtaler, synes jeg, det er nemmere at tale med børn i skolen, selv gå hen og stille spørgsmål i butikker og tage bussen med en ven uden at være bekymret. Brick Club er fantastisk, fordi jeg føler mig mere tryg”, siger Ben, autistisk dreng på 11 år.

Selvom hver enkelt person, der diagnosticeres som værende på autismespektret, vil have sin egen unikke sammensætning af interesser, styrker og behov, tiltrækkes mange autistiske børn af leg med LEGO klodser, måske fordi det er et meget systematisk legetøj og appellerer til deres styrker såsom at se mønstre og detaljer. En af de anerkendte fordele ved LEGO leg for autistiske børn er nemlig at klodserne passer ind i det samme LEGO System i Leg. Denne forudsigelighed kan hjælpe børn, der kan opleve øget angst i sociale situationer, f.eks. hvis et barn forventes at lege med et andet barn, de ikke kender. De mange LEGO temaer hjælper også børn med at træne deres fantasi individuelt eller i grupper, og instruktionerne til disse sæt passer til den metodiske måde, som autister tænker på, og som gør det muligt at strukturere og forudsige leg - selv i en social sammenhæng. Der kan skabes et uendeligt antal kreationer, mulighederne er uendelige, så hver gang en kreation påbegyndes, er der mulighed for at udvikle den og gøre den større og bedre.

Play Included’s arbejde med Brick-by-Brick-programmet er inspirerende, og det er et ægte vidnesbyrd om LEGO Fondens filosofi om "Læring gennem leg”. Det vil sige, at undervisningsmetoder der er meningsfulde, begejstrer, giver mulighed for at deltage aktivt, at involvere sig socialt og at eksperimentere hjælper alle børn med at udvikle vigtige livskompetencer som problemløsning, kreativitet, kommunikation og tillid igennem den mest effektive, intuitive måde, de kender – at lege”, siger Michelle Ndebele, specialist i sundhed og leg hos LEGO Fonden.

Brick-by-Brick-programmet er også et omfattende koncept, der gør det muligt for neurotypiske børn at lære og engagere sig sammen med deres neurodiverse jævnaldrende, for når alt kommer til alt, opbygges relationer begge veje. Så vi har store ambitioner med dette koncept for at sikre mere inkluderende og legende læringsmuligheder, og vi glæder os til at se programmet nå ud til flere børn over hele verden.”

Image LEGO brick building in Brick Club.

Begge organisationer erkender, at vi som samfund stadig har lang vej igen i forhold til at forstå autisme fuldt ud og se denne diagnose i et mere positivt lys, idet vi anerkender, at autistiske børn ofte har en helt anden kommunikationsstil, herunder verbal og nonverbal, og en anden måde at socialisere på. Dette er den første af flere kommende autismerelaterede projekter, som LEGO Fonden kommer til at stå bag. Igennem samarbejde og engagement med det autistiske samfund håber de, at arbejdet også vil bidrage til bevidstheden om og forståelsen af autisme samt udfordre stigma ved autismediagnoser rundt om i verden.

Opdateret træning, vejledninger, nye Brick Club-ressourcer og fagmaterialer vil være klar ved udgangen af 2021. Det samme vil et fornyet og fuldt formaliseret internationalt Brick-by-Brick praksisfællesskab (CoP – Community of Practice), som vil give fagfolk mulighed for at komme i kontakt med hinanden og dele ideer. Derudover er den første i en række af hjemmebaserede legeaktiviteter for familier (til at understøtte kommunikation, kontakt og opbygning af relationer) allerede blevet udviklet sammen med autismerådgivere, Play Included’s akademiske partnere samt LEGO medarbejdere, der har en tilknytning til autisme. Du kan downloade disse aktiviteter og finde ud af, hvordan dit barn kan deltage i Brick Club, eller få mere at vide om Play Included og deres arbejde med LEGO Fonden ved at besøge https://playincluded.com.

Fagfolk, der er interesserede i at blive trænet i Brick-by-Brick-programmet kan tilmelde sig de kurser, der lanceres i slutningen af 2021 her.

Image of children in Brick Club showing off their LEGO builds.

Til redaktører

For mere information, kontakt venligst: media@LEGO.com

Denne pressemeddelelse anvender et sprog, der har fokus på autistisk-identitet til at diskutere autisme, for eksempel "autistisk barn” i stedet for et sprog med fokus på en person, f.eks. "barn med autisme", da forskning har vist, at et flertal af autistiske individer foretrækker denne terminologi (Kenny, Hattersley, Molins, Buckley, Povey, and Pellicano, 2015). Ikke desto mindre erkender vi, at der er variation i den foretrukne terminologi både inden for gruppen af personer med en diagnose og inden for grupper af forældre/plejepersonale og læger. Nogle forældre foretrækker måske udtrykket “barn på autismespektret”, og fagfolk bruger ofte “person med autisme" eller kliniske termer såsom "autismespektrumforstyrrelse” (ASD). For at undgå gentagelse igennem denne udgivelse har vi også brugt termen “på autismespektret” eller “på det autistiske spektrum”, som blev anset for acceptabelt af alle grupper.


Fakta

• Play Included har uddannede facilitatorer i 40 lande, og den aktuelle manual til facilitatorer er nu tilgængelig på seks sprog: engelsk, spansk, portugisisk, forenklet kinesisk, polsk og italiensk. Flere sprog vil blive tilføjet i starten af 2023. Projektet vil være en dynamisk iværksætterproces med fokus på samarbejde og langsigtet bæredygtighed. Støtte fra LEGO Fonden vil gøre Play Included i stand til at udvide deres aktiviteter i de forskellige lande, gå i dybden med dem og også nå ud til flere lande.

• Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er ca. 1 ud af 160 børn autistiske. Mange flere børn kæmper med social kommunikation af andre grunde. En undersøgelse fra 2018 fortaget i Europa af ASDEU indikerer, at prævalenstallet i Danmark er op til 2,8%.

• Alle autistiske børn har deres egne unikke styrker og behov. Autistiske børn kan se verden fra et andet og værdifuldt perspektiv og kan have betydelige styrker, der ofte inkluderer opmærksomhed på detaljer og nøjagtighed. De er ofte meget fokuserede på den aktivitet, de er interesserede i, og har en metodisk og ny tilgang til at finde innovative løsninger. Mange autistiske mennesker har en god fantasi eller kan opdage mønstre og gentagelser, som andre måske overser. De er ofte meget ærlige, accepterer forskelle og er mindre tilbøjelige til at dømme andre. Autistiske børn kan have en anden naturlig måde at kommunikere, socialisere og opleve verden på, og de kan stå over for udfordringer ved sociale interaktioner på grund af samfundets manglende forståelse for autistisk kommunikation. (Play Included; UK National Autistic Society).

• Undersøgelser har vist, at autistiske mennesker effektivt deler oplysninger og opbygger en god kontakt med hinanden (Crompton, C.J., and Fletcher-Watson, S., (2020)); der kan dog opstå udfordringer mellem neurotypiske og autistiske individer. Disse udfordringer kan skyldes samfundets manglende forståelse af forskellene i kommunikationsstile, og det er derfor vigtigt at udvikle gensidig forståelse og accept af forskelle mellem alle.

• Forskning viser, at autistiske mennesker i højere grad er udsat for dårlige langsigtede resultater, såsom dårlig mental sundhed, ensomhed, afvisning fra jævnaldrende og social isolation (Kinnear et al. 2015; Bauminger and Kasari 2000; Bauminger et al. 2003). Det skyldes ofte forskelle på, hvordan autistiske mennesker behandler information og interagerer med verden. Autistiske børn engagerer sig socialt på forskellige måder i forhold til neurotypiske jævnaldrende, og ved måske ikke, hvordan man kan starte en leg, hvordan man samarbejder med neurotypiske jævnaldrende. Selvom nogle autistiske børn finder trøst i at lege på egen hånd, kan disse forskelle begrænse barnets oplevelser og muligheder for at udvikle venskaber, relationer og social forståelse.

• En beskæftigelsesundersøgelse fra 2019 viste at 9/10 danskere med autisme er uden ordinær beskæftigelse. Autister er marginaliserede på arbejdsmarkedet. Det er konklusionen, i den rundspørge Landsforeningen Autisme og Det Nationale Autismeinstitut lavede om beskæftigelse. Rundspørgen viste, at kun hver tiende er i ordinær beskæftigelse på fuldtid eller deltid, mens hele 40 procent lever af kontanthjælpslignende ydelser (Landsforeningen Autisme).

• I 2021 udgav Storbritanniens kontor for national statistik deres rapport ”Outcomes for Disabled People in the UK: 2020” (resultater for handicappede i UK: 2020), som viste, at autistiske mennesker har mindst sandsynlighed for at få et arbejde i forhold til nogen anden gruppe med handicap. Kun 21,7 procent af autistiske personer er i arbejde. Bemærk, at disse statistikker kan variere fra land til land.

• Australske voksne med autismespektrumforstyrrelse (ASD) har en beskæftigelsesprocent på 42 sammenlignet med 53 procent af alle individer med handicap og 83 procent af individer uden handicap (Australian Bureau of Statistics, 2009,2010). På samme måde har 58 procent af de unge voksne (18–25 år) med ASD et lønarbejde i USA, og kun 21 procent er fuldtidsansat (Bureau of Labour Statistics, 2013;Roux et al., 2015). Mens nogle autister finder beskæftigelse, får mange lavere løn end deres kolleger i sammenlignelige stillinger. De arbejder ofte i stillinger, som de er overkvalificerede til, og ender med at arbejde på nedsat tid (Howlin et al., 2004;Roux et al., 2015;Shattuck et al., 2012).

• Grundlægger og direktør for Play Included, dr. Gina Gomez de la Cuesta, er klinisk psykolog registreret af HCPC. Gina læste eksperimentel psykologi på University of Oxford og gennemførte et PGCE-lærerkursus, før hun gennemførte en ph.d. på Autism Research Center ved University of Cambridge og tog en doktorgrad i klinisk psykologi på University of East Anglia. Hun har arbejdet i mange roller, herunder som Action Research Leader for National Autistic Society og som klinisk psykolog i NHS. Siden 2018 er Gina blevet støttet af Cambridge Social Ventures, som er en del af Cambridge Judge Business School. De støttede hende i grundlæggelsen af Bricks for Autisme C.I.C. (nu kendt som Play Included). Play Included's mission er at dele bedste praksis for Brick-by-Brick-programmet og gøre det muligt for andre at bruge dette legebaserede og effektive program i deres skoler og tjenester.

• Direktør for Play Included, dr. Elinor Brett, er børnepsykolog og pædagogisk psykolog og registreret hos Health and Care Professions Council. Elinor har arbejdet som pædagogisk psykolog, siden hun blev uddannet i 2013, og har støttet børn med en række særlige læringsbehov i skolen. Elinor har forsket i Brick-by-Brick-programmet (dengang kendt som LEGO® Based Therapy) som en del af sin doktorgrad, hvor hun har undersøgt resultaterne for børn, der deltog i programmet i skolen. Elinor har tilbudt uddannelse til fagfolk siden 2015, og hun sluttede sig til Gina som meddirektør for Play Included i 2018.

• Play Included rådgives af betalte autismekonsulenter mht. udvikling og test af deres ressourcer og materialer. De er i færd med at udvikle en rådgivende gruppe for at sikre, at deres organisation, ressourcer og materialer er autismevenlige.

• Dr. Dan LeGoff, pædiatrisk neuropsykolog og ekspert i at bruge LEGO klodser til at støtte autistiske børn (pioner inden for konceptet bag Brick-by-Brick-programmet, der kaldes LEGO Based Therapy), er ambassadør og rådgiver for Play Included.

• Dr. Jenny Gibson, lektor og seniorforelæser i psykologi og uddannelse i PEDAL-forskerteamet (Play in Education Development and Learning) ved University of Cambridge, er rådgiver for Play Included.

• Play Included arbejder tæt sammen med National Autistic Society om at gennemgå deres ressourcer og materialer. National Autistic Society er Storbritanniens førende velgørenhedsorganisation for folk på autismespektret og deres familier. Siden 1962 har de ydet støtte, vejledning og rådgivning samt kæmpet for bedre rettigheder, ydelser og muligheder for at hjælpe med til at skabe et samfund, der tilgodeser autistiske personer.


Om Play Included

Play Included, der blev grundlagt i 2018, er den førende ressource i Brick-by-BrickTM-programmet, et læring gennem leg-koncept for unge mennesker, der har brug for støtte til at udvikle social kommunikation, herunder unge mennesker på autismespektret.

Vi fungerer som et læringscenter, der sikrer, at de unge opnår de bedste resultater igennem faglig læring, ressourcer, partnerskaber og forskning. Vores mission er at sikre, at alle børn har adgang til positive sociale oplevelser og har mulighed for at få venner igennem leg.


Om LEGO Fonden

LEGO Fondens mål er at inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden – en mission som deles med LEGO Koncernen. LEGO Fonden ønsker at skabe en fremtid, hvor læring gennem leg hjælper børn til at være kreative, engagerede og at kunne lære hele livet igennem. LEGO Fondens arbejde handler om at sætte fokus på legens vigtighed for børns udvikling og gentænke rammerne for læring. I samarbejde med førende eksperter, indflydelsesrige aktører, undervisere og forældre vil LEGO Fonden udstyre, inspirere og aktivere forkæmpere for leg. www.LEGOfoundation.com.