LEGO Koncernen investerer op til DKK 2,5 milliarder over tre år for at accelerere sin bæredygtighedsindsats

Image of children's hands holding paper bags and LEGO bricks

- Engangsplast i poserne inden i LEGO® æsker udfases som det seneste initiativ i ambitionen om at gøre al emballage bæredygtig i 2025.
- Derudover vil investeringer gå til en række initiativer, herunder udvikling af mere bæredygtige produkter, målet om ”zero waste”, CO2-neutral drift og øget cirkularitet samt tiltag i samarbejde med LEGO Fonden, der skal inspirere børn til at lære mere om bæredygtighed gennem leg.


BILLUND, 15. september, 2020: LEGO Koncernen offentliggør i dag planer om at investere op til DKK 2,5 milliarder over tre år for at sætte endnu mere skub i initiativer inden for bæredygtighed og social ansvarlighed. Beløbet omfatter både langsigtede investeringer og løbende omkostninger. For LEGO Koncernen, som i løbet af de seneste ti år har igangsat en række initiativer for at skabe en bedre verden for de kommende generationer, er det stadigt vigtigere at prioritere miljømæssige og sociale aktiviteter.

”Det er vigtigt, at vi ikke glemmer de fundamentale udfordringer, som de kommende generationer står overfor. Det er afgørende, at vi handler nu for at beskytte planeten. Børn er vores rollemodeller, og vi er inspireret af de millioner af børn, der efterlyser handling nu i kampen mod klimaforandringer. Vi mener, at alle børn skal have mulighed for at udvikle de færdigheder, der skal til for at skabe en bæredygtig fremtid. Derfor styrker vi nu vores indsats for at bruge vores ressourcer, netværk, viden og platform til at gøre en positiv forskel,” siger Niels B. Christiansen, adm. direktør i LEGO Koncernen.

Som det næste skridt vil LEGO Koncernen begynde at udfase poser af engangsplast, som de løse LEGO klodser er pakket i indeni LEGO æskerne. Udfasningen er en del af virksomhedens ambition om at gøre al emballage bæredygtig ved udgangen af 2025. Fra 2021 vil LEGO Koncernen teste Forest Stewardship Council-certificerede, genanvendelige papirposer i sine æsker.

”Vi har modtaget mange breve om klimaforandringer fra børn, som beder os om at fjerne engangsplast i vores emballage. Vi har igennem en periode undersøgt alternativer til poser af engangsplast, og børnenes ideer og engagement har inspireret os til at begynde forandringen,” siger Niels B. Christiansen.

At udfase den nuværende emballage er ikke nogen let opgave og vil tage tid, da det nye materiale skal være holdbart, let og understøttende for byggeoplevelsen. LEGO Koncernen har testet prototyper af en række forskellige, bæredygtige materialer på hundredvis af forældre og børn. Børnene foretrak prototyperne af papir, som indføres på testbasis i 2021, da de var miljøvenlige og nemme at åbne.

Langsigtede investeringer i at bygge en bæredygtig fremtid

Udover at udvikle og implementere bæredygtige materialer vil investeringen på op til DKK 2,5 milliarder finansiere en række andre miljømæssige og sociale initiativer, som blandt andet skal inspirere børn til at lære gennem leg, gøre LEGO Koncernens forretning mere cirkulær og opnå CO2-neutralitet i driften. Aktiviteterne vil sikre en langsigtet forandring, som understøtter de to FN Verdensmål: #4 Kvalitetsuddannelse og #12 Ansvarligt forbrug og produktion:

Børn

I 2022 vil LEGO Koncernen i samarbejde med LEGO Fonden og øvrige partnere årligt nå ud til otte millioner børn verden over via initiativer, der støtter læring gennem leg. Koncernen vil udbygge sit samarbejde med organisationer som UNICEF, Red Barnet og lokale partnere og derigennem opskalere sine programmer, der giver udsatte børn adgang til leg og muligheder for at udvikle færdigheder inden for problemløsning, samarbejde og kommunikation. I 2019 nåede LEGO Koncernen ud til 1,8 millioner børn gennem denne type programmer.

25 procent af overskuddet i LEGO Koncernen går til at finansiere LEGO Fondens projekter, aktiviteter og partnerskaber.

Cirkularitet

’LEGO System i Leg’ inspirerer til uendelige legemuligheder og understøtter principperne bag cirkulært design – produkter fremstillet af materialer i høj kvalitet, som kan bruges og genbruges. LEGO klodsernes kvalitet, holdbarhed og sikkerhed gør, at de kan gives videre fra generation til generation. Klodser fremstillet i dag passer med dem, der blev lavet for mere end 40 år siden.

LEGO Koncernen vil igangsætte programmer, som opfordrer folk til at donere deres brugte LEGO klodser til udsatte børn. LEGO Replay, som med succes blev testet i USA i 2019, udrulles i to yderligere lande inden udgangen af 2022. Indtil nu er der doneret klodser til flere end 23.000 børn på tværs af USA gennem LEGO Replay(1).

Bæredygtige materialer

Arbejdet med at finde og implementere bæredygtige materialer til fremstilling af LEGO produkter og emballage beskæftiger i dag flere end 150 eksperter. I 2015 satte Koncernen et mål om at producere sine produkter af bæredygtige materialer i 2030. Koncernen vil øge sin brug af bio-baserede klodser som for eksempel elementer baseret på sukkerrør, som i dag udgør næsten 2 procent af alle LEGO elementer.

LEGO Koncernen vil fortsætte med at undersøge mere bæredygtige plasttyper fra fornybare og genanvendte kilder. Man vil desuden etablere partnerskaber med forskningsinstitutter og virksomheder, som udvikler nye teknologier til genanvendelse og fremstilling af biobaserede materialer af lige så høj kvalitet som dem, virksomheden bruger i dag(2).

Den planlagte investering inkluderer både udgifter forbundet med udviklingen af nye, bæredygtige materialer og investeringer i produktionsudstyr.

”Zero Waste” og CO2-neutral drift

LEGO Koncernens drift vil være CO2-neutral i 2022. For at nå målsætningen vil virksomheden installere yderligere solceller på alle sine fabrikker. Den lokale energiproduktion vil blive suppleret med indkøb af strøm fra vedvarende energikilder. Dertil kommer investeringer i at optimere energiforbruget ved eksempelvis at installere nye systemer, som benytter omgivende luft i kølingsprocesser under produktionen af LEGO klodser.

LEGO Koncernens miljøpåvirkning vil desuden blive reduceret gennem bedre affaldshåndtering og en reduktion i vandforbrug. Målet er, at intet affald sendes til deponi fra 2025, og at vandforbruget reduceres med 10 procent i 2022(3).

Samarbejde for at skabe en positiv forandring

LEGO Koncernen vil fortsætte med at samarbejde med organisationer som the Ellen MacArthur Foundation, Verdensnaturfonden (WWF), RE100, UNICEF og Red Barnet for at skabe den størst mulige forandring.

”I en tid hvor verden står over for en række udfordringer, må virksomheder gøre en aktiv indsats for at skabe en vedvarende, positiv effekt på miljøet og samfundet. Ingen kan gøre det alene. Jeg opfordrer virksomheder, regeringer, forældre, børn og NGO’er til at forsætte samarbejdet og skabe en mere bæredygtig fremtid for vores børn – dem der skal bygge fremtiden,” siger Niels B. Christiansen.

Infographic describing the LEGO Group's plans for sustainable packaging

Til journalister

For yderligere information, kontakt venligst media@lego.com eller besøg lego.com/sustainability.

Mere information om LEGO Koncernens ambitioner om bæredygtighed

Over tre år vil LEGO Koncernen arbejde på at nå de følgende mål gennem en række eksisterende og nye initiativer.

Børn

 • LEGO Koncernen vil nå ud til 8 millioner børn om året gennem globale og lokale programmer i 27 forskellige lande(4). Programmerne vil bringe leg til børn, hjælpe dem med at udvikle vigtige færdigheder og lære dem om bæredygtighed. Nye og nuværende programmer inkluderer ’Build the Change’, ’Build to Give’, ’RE:CODE’ og lokale initiativer støttet af frivillige LEGO medarbejdere.

 • LEGO Koncernen vil nå ud til 2 millioner forældre i 2022 gennem programmer designet til at lære dem om de livslange fordele ved leg.

 • LEGO Koncernen vil fortsætte med at sætte standarden for ansvarligt engagement med børn med fokus på online engagement – herunder beskyttelse af børns rettigheder på tværs af alle virksomhedens digitale oplevelser. Indsatsen inkluderer initiativer som ’Captain Safety’ – en superhelt, som lærer børn om online sikkerhed, LEGO Life – et sikkert socialt medienetværk for børn samt partnerskabet med UNICEF, som fokuserer på at udvikle førende standarder og retningslinjer inden for digital sikkerhed til børn og inspirere andre virksomheder til at gøre det samme.

 • LEGO Koncernen vil nå ud til millioner af forældre og børn gennem det eksisterende ’Digital Citizenship & Wellbeing’-program, som giver børn de færdigheder, de skal bruge for at være ansvarlige digitalt. Den seneste kampagne ’Small Builds for Big Conversations’, som skal støtte forældre i at snakke med deres børn om digital sikkerhed, er indtil nu nået ud til flere end 20 millioner voksne.

Miljø

 • CO2-neutralitet i driften ved udgangen af 2022. Derudover vil LEGO Koncernen fortsætte med at være 100 procent balanceret af vedvarende energi i alle lande, hvor virksomheden er til stede. I den forbindelse vil Koncernen investere i initiativer, der sænker energiforbruget og CO2-udledningen pr. produceret LEGO klods.

 • Lancering af LEGO Replay i to nye lande ved udgangen af 2022. LEGO Koncernen vil desuden samarbejde med Ellen MacArthur Foundation-netværket som en del af sin indsats for at designe mere cirkulære produkter og emballage.

 • Intet affald til deponi ved udgangen af 2025. Målet skal nås ved at reducere mængden af affald, fra Koncernens produktion. LEGO Koncernen sender i dag 93 procent af al affaldet fra sine fabrikker til genanvendelse. 100 procent af plastaffaldet fra støbemaskiner genbruges – en del heraf i Koncernens egen produktion(5).

 • 2025 ambition om at gøre al emballage 100 procent bæredygtig. Ambitionen inkluderer et mål om at fjerne al engangsplast i alle produkter, emballage og drift. Målet omfatter et forbud imod at benytte engangsplast på tværs af alle virksomhedens kontorer, fabrikker og butikker.

 • 2030 ambition om at alle produkter skal være fremstillet af bæredygtige materialer.

Mennesker og samfund

 • Fortsættelse af program for ansvarligt indkøb med afsæt i LEGO Koncernens Responsible Business Principles, som beskytter rettighederne og helbredet hos alle, der er involveret i at fremstille LEGO produkter og deres børn.

 • Fortsat fokus på at gøre LEGO Koncernen til en inkluderende, sikker og motiverende arbejdsplads for alle kollegaer.

 • Fortsat støtte til børn og lokalsamfund påvirket af sociale udfordringer og globale kriser. I 2020 donerede LEGO Koncernen og LEGO Fonden i fællesskab mere end DKK 300 millioner til at støtte børn, som blev påvirket af COVID-196. LEGO Koncernen donerede yderligere DKK 25 millioner til organisationer, der støtter sorte børn samt uddannelse i racelighed til alle børn, for at yde støtte til kampen mod racisme og ulighed.


 1. Since October 2019
 2. Partners include University of Budapest, University of Amsterdam, Aarhus University and consortia including Bio-speed (consortium consisting of Danone, L’Oréal, Michelin, Bic and Faurecia as well as the LEGO Group)
 3. Tracked against 2019 usage
 4. The LEGO Group reached 1.8 million children with local community engagement programmes in 2019.
 5. Full year 2019 data
 6. More information here.