About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

VlastnictvíKirkbi LOGO
Vlastníkem společnosti LEGO Group je společnost KIRKBI A/S (75 procent) a nadace LEGO Foundation (25 procent). 

Společnost KIRKBI A/S
Společnost KIRKBI A/S je holdingovou a investiční společností rodiny Kirka Kristiansena. Aktivity společnosti KIRKBI Group se dělí na strategické a investiční.

Strategické aktivity zahrnují vlastnictví ochranných známek LEGO®, vlastnictví 75 procent společnosti LEGO Group, vlastnictví 29,9 procent společnosti Merlin Entertainments plc a investice do obnovitelných zdrojů energie, jejichž účelem je pomoci společnosti LEGO Group vytvořit přísun energie z obnovitelných zdrojů, který by se rovnal celkové spotřebě elektřiny společnosti LEGO Group v roce 2020.

Investiční aktivity zahrnují značné dlouhodobé investice do společností, jako jsou Falck A/S, Minimax Viking, ISS A/S a Matas A/S, a také investice do nemovitostí v Dánsku, Švýcarsku, Německu a Velké Británii. Kromě toho spravuje společnost KIRKBI Group také portfolio nástrojů fixního příjmu, uvedené vlastní jmění a fondy private equity. Společnost KIRKBI disponuje portfoliem dlouhodobých investic a profiluje se jako zodpovědný investor s přísnými etickými normami.

Více informací o společnosti KIRKBI A/S najdete na adrese http://www.kirkbi.com/.

Nadace LEGO Foundation
Nadace LEGO Foundation je podniková nadace, která má stejné cíle jako společnost LEGO Group: inspirovat a rozvíjet stavitele zítřka. Práce nadace sestává z přetváření definice hraní a obrazu učení. „Přetváření definice hraní“ spočívá v tom, že změníme způsob, jakým lidé vnímají důležitost hraní – v první řadě bychom chtěli, aby si uvědomili, jak přínosné je hraní při rozvíjení základních dovedností pro život ve 21. století. „Přetváření obrazu učení“ spočívá v pomoci rodičům a vzdělávacím systémům využít tvořivou sílu hraní a vylepšit metody učení, které ovlivní životy milionů dětí.

 

 Více informací o nadaci LEGO Foundation najdete na adrese http://www.LEGOFoundation.com.

LEGO Foundation logo