Item 1 of 7
Item 1 of 7
9-16年龄
10件数
829382938293商品
LEGO®8293

动力马达组

机械组机械组
9-16年龄
10件数
829382938293商品
使用动力马达套装为乐高®机械组套装赋予生命。这一电动功能套装包括中型马达、电池盒、开关和带有两个 LED 灯的灯缆。让你的乐高®机械组充满动力!
动力马达组