41532 Burnard

  • Burnard
  • Burnard

Burnard kaçığın teki! Magma çöllerinden gelen bu kıkırdayan kaçık her şeye gülüyor. Korktuğunu gergin bir kıkırdama ile belli ederken, üzüldüğünde ise yaşlı gözlerle ulumaya benzer bir kahkaha atıyor. Bu aptal İnfernit gerçekten güldüğünde ise ateş püskürtüyor. Burnard'ın kıkırdamasını durduracak tek şey muhtemelen komik bir şaka, asla anlamıyor!