10806 Atlar

  • Atlar
  • Atlar

Çayırda bir at var ve yavru tayı bakım bekliyor! Atlar için ağılı hazrla, ardından oluğa sulama kovasıyla su doldur veya atları yıka. Şimdi tımar zamanı! Fırçayı kullan ve sonra ısıtmak için atın battaniyesini ört; şimdi hepsi kapıdan çıkıp arazide koşmaya hazır!