10807 At Römorku

  • At Römorku
  • At Römorku

Bu yapımı kolay araba ve at römorkuyla, atınla birlikte en iyi gösteri atlayışı etkinliklerinin hepsine gidebilirsin! Öncelikle atlama tahtasını yap ve sahada alıştırma yap. Hay aksi! Atın atlama tahtasını devirdi, tahtayı yeniden yap ve denemeye devam et. Sen ve atın atlamayı iyice öğrendikten sonra, römorku arabaya tak ve atını dikkatlice bindirip yarışmaya doğru yola çık!