71309 Onua Toprak Birleştiricisi

  • Onua Toprak Birleştiricisi
  • Onua Toprak Birleştiricisi

Okoto'nun engebeli tünellerinde kazarak ilerle! Nazik dev Onua Toprak Birleştiricisi, bilgeliği ve kılavuzluğu ile diğer Toa'ların saygısını kazanabilir, tabii kulakları sağır eden horlamasıyla onları uykusuz bırakmadığı zamanlarda! Okoto dağlarının altından kestirme yollar kaz ve kötü Umarak'ı yenmek için adanın yaratıklarıyla güçlerini birleştir!