REACH

REACH Aday listesindeki maddeler hakkında bilgi

Bütün ürünlerimiz, en katı kalite ve güvenlik standartlarını karşılamakta veya aşmaktadır.

Ürünlerimizden üçü (60215 İtfaiye Merkezi, 60209 Gökyüzü Polisi Elmas Soygunu, 60216 Şehir Merkezi İtfaiyesi), lityum iyon düğme pil (tip CR1216) içermektedir. Bu pilin üreticisi, ürünün %0,1’i (ağırlık olarak) aşan oranda “1,2-dimetoksietan, etilen glikol dimetil eter” (EGDME) içerebileceğini bildirmiştir.

Diğer ürünlerimizden dördü (45601 Technic büyük hub, 45610 Technic büyük hub pili, 45678 LEGO Education SPIKE prime seti ve 45302 Smarthub Şarjlı Pil) bir Lityum Polimer pil içermektedir. Bu pilin üreticisi, ürünün (ağırlık olarak) %0,1’i aşan oranda “1,3-Propan sülton (CAS no. 1120-71-4)” içerebileceğini bildirmiştir.

Sözü edilen maddeler, [Avrupa Kimyasal Ajansı REACH Aday Listesinin] mevcut versiyonunda yer almaktadır 1. AB düzenlemeleri uyarınca (madde 33, 1907 / 2006 REACH), böyle bir madde çok düşük seviyelerde olsa bile bildirmek zorundayız.

Hiçbir güvenlik riski yoktur ve insanlar normal şartlarda bu maddeye maruz kalmayacaktır.

Yukarıda adı geçenler hariç başka hiçbir LEGO® ürünü, mevcut REACH Aday Listesindeki herhangi bir maddeyi %0,1’den fazla (ağırlık olarak) içermemektedir.

Pilleri ya da pil içeren ürünleri evsel atıklarınızla birlikte atmayarak çevreyi koruyun. Geri dönüşüm tavsiyeleri ve tesisler hakkında bilgi için yerel yönetimle iletişim kurun.

Ürün güvenliği hakkında daha fazla bilgiyi www.LEGO.com/aboutus/responsibility adresinde bulabilir veya 00800 5346 5555 numaralı telefonu arayabilirsiniz.