Açık Kaynak Lisansı

EXO 2.0

LEGO Group, Dijital Deneyimler için Exo 2.0 yazı tiplerini kullanmaktadır:
Tüm LEGO dijital deneyimlerine Web Siteleri, Sosyal Medya, Uygulamalar, Oyunlar, Web Sayfaları, Dijital Görüntüler, Çevrimiçi Videolar, Dijital Veri ve Veritabanları dahildir.
Exo 2.0 yazı tipi ailesi

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Bu Yazı Tipi Yazılımı, SIL Açık Yazı Tipi Lisansı, Sürüm 1.1 altında lisanslanmaktadır.
Bu lisansın metni aşağıda yer almaktadır ve ayrıca şu adresten SSS’a ulaşabilirsiniz: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

LEGO Group, Dijital Deneyimler için Google Noto yazı tiplerini kullanmaktadır.
Tüm LEGO dijital deneyimlerine Web Siteleri, Sosyal Medya, Uygulamalar, Oyunlar, Web Sayfaları, Dijital Görüntüler, Çevrimiçi Videolar, Dijital Veri ve Veritabanları dahildir.
Çince (Noto Sans CJK TC ve SC)
Japonca (Noto Sans CJK JP ve Noto Serif CJK JP)
Korece (Noto Sans CJK KR ve Noto Serif CJK KR)
Rusça (Noto Sans)

Noto, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), Ayrılmış Yazı Tipi Adı: Çince (Noto Sans CJK TC ve SC), Japonca (Noto Sans CJK JP ve Noto Serif CJK JP), Korece (Noto Sans CJK KR ve Noto Serif CJK KR), Rusça (Noto Sans)

Çeviri
Bu, SIL Açık Yazı Tipi Lisansının “Çince, Japonca, Korece ve Rusça”ya resmi olmayan bir çevirisidir. SIL International tarafından yayınlanmamıştır ve Açık Yazı Tipi Lisansını kullanan yazı tipleri için yasal dağıtım koşullarını belirtmemektedir. Açık Yazı Tipi Lisansı, yalnızca orijinal İngilizce metni kullanırken geçerlidir.

Ancak bu resmi olmayan çevirinin, İngilizce bilmeyen kullanıcıların ve tasarımcıların SIL Açık Yazı Tipi Lisansını daha iyi anlamasına ve bu iş birlikçi yazı tipi tasarım modeli altında yazı tipi aileleri kullanmayı ve çıkarmayı kolaylaştıracağına yardımcı olacağını biliyoruz. Açık Yazı Tipi Lisansı altında kendi tasarımlarını çıkarmayı düşünen tasarımcıların, varsa kendi dillerindeki SSS’ı okumalarını tavsiye ediyoruz.

Lisansın ve eşlik eden SSS’ın resmi sürümünü https://scripts.sil.org/OFL adresinde bulabilirsiniz.

Bu Yazı Tipi Yazılımı, SIL Açık Yazı Tipi Lisansı, Sürüm 1.1 altında lisanslanmaktadır.
Bu lisansın metni aşağıda yer almaktadır ve ayrıca şu adresten SSS’a ulaşabilirsiniz: http://scripts.sil.org/OFL

SIL Açık yazı tipi lisansı

Sürüm 1.1 – 26 Şubat 2007

Giriş

Açık Yazı Tipi Lisansının (OFL) amaçları, ortak yazı tipi projelerinin dünya çapında geliştirilmesini teşvik etmek, akademi ve dilbilim çevrelerinde yazı tipi geliştirme çalışmalarını desteklemek ve yazı tiplerinin paylaşılabileceği ve başkalarıyla birlikte iyileştirilebileceği ücretsiz ve açık bir çerçeve sağlamaktır.

OFL, lisanslanan yazı tiplerinin kendi başlarına satılmaması koşuluyla kullanılmasına, incelenmesine, değiştirilmesine ve yeniden dağıtılmasına izin verir. Türev çalışmalar tarafından ayrılmış isimler kullanılmadığı sürece yazı tipleri, türev çalışmalar dahil, herhangi bir yazılımla birleştirilebilir, gömülebilir, yeniden dağıtılabilir ve/veya satılabilir. Ancak yazı tipleri ve türevleri, başka herhangi bir tür lisans altında sunulamaz. Yazı tiplerinin bu lisans kapsamında kalma koşulları, yazı tipleri ya da türevleri kullanılarak oluşturulmuş belgeler için geçerli değildir.

Tanımlar

  • “Yazı Tipi Yazılımı,” bu lisans altında Telif Hakkı sahibi/sahipleri tarafından sunulan ve açıkça böyle işaretlenen dosya kümesini ifade eder. Kaynak dosyalarını, komut dosyalarını ve belgeleri içerebilir.
  • “Ayrılmış Yazı Tipi Adı,” telif hakkı açıklamasından sonra böyle olduğu belirtilen isimlerdir.
  • “Orijinal Sürüm,” Telif Hakkı Sahibi/Sahipleri tarafından dağıtılan Yazı Tipi Yazılım bileşenlerinin toplamını ifade eder.
  • “Değiştirilmiş Sürüm,” formatları değiştirerek ya da Yazı Tipi Yazılımını yeni bir ortama taşıyarak Orijinal Sürümün herhangi bir bileşenini kısmen ya da tamamen silerek, ekleme yaparak ya da yerine başka bir şey koyarak yapılmış türevleri ifade eder.
  • “Yazar,” Yazı Tipi Yazılımına katkıda bulunan herhangi bir tasarımcı, mühendis, programcı, teknik yazar ya da başka bir kişiyi ifade eder.

İzin ve Şartlar

Yazı Tipi Yazılımının bir kopyasını alan herhangi bir kişiye, aşağıdaki şartlara bağlı olarak, ücretsiz bir şekilde Yazı Tipi Yazılımını kullanma, inceleme, kopyalama, birleştirme, gömme, değiştirme, yeniden dağıtma ve değiştirilmiş ve değiştirilmemiş kopyalarını satma izni verilmektedir:

  1. Orijinal ya da Değiştirilmiş Sürümlerde, Yazı Tipi Yazılımı ya da ayrı ayrı bileşenleri tek başına satılamaz.
  2. Yazı Tipi Yazılımının Orijinal ve Değiştirilmiş Sürümleri, her bir kopyanın yukarıdaki telif hakkı bildirimini ve bu lisansı içermesi koşuluyla başka bir yazılımla birleştirilebilir, yeniden dağıtılabilir ve/veya satılabilir. Bunlar bağımsız metin dosyaları, insan tarafından okunabilen başlıklar halinde ya da bu alanlar kullanıcı tarafından kolayca görüntülenebildiği sürece metin veya ikili dosyalardaki uygun, bilgisayarla okunabilen meta veri alanlarında bulunabilir.
  3. Yazı Tipi Yazılımının hiçbir Değiştirilmiş Sürümü, ilgili Telif Hakkı Sahibi tarafından açıkça yazılı izin verilmediği sürece, Ayrılmış Yazı Tipi Adını/Adlarını kullanamaz. Bu kısıtlama, yalnızca kullanıcılara sunulduğu şekliyle birincil yazı tipi adı için geçerlidir.
  4. Yazı Tipi Yazılımının Telif Hakkı Sahibinin/Sahiplerinin veya Yazarın/Yazarların adı, Telif Hakkı Sahiplerinin ve Yazarların katkılarını belirtmek dışında veya onların açık yazılı izinleri olmaksızın, Değiştirilmiş Sürümü tanıtmak, tavsiye etmek ya da reklamını yapmak için kullanılamaz.
  5. Kısmen ya da tamamen değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş Yazı Tipi Yazılımı, tamamen bu lisans altında dağıtılmalı ve başka herhangi bir lisans altında dağıtılmamalıdır. Yazı tiplerinin bu lisans altında kalması şartı, Yazı Tipi Yazılımı kullanılarak oluşturulan belgeler için geçerli değildir.

Fesih

Bu lisans, yukarıdaki koşullardan herhangi biri karşılanmadığında geçersiz olacaktır.

Yasal Uyarı

Yazı tipi yazılımı, ticarete uygunluk, belirli bir amaca uygunluk veya telif hakkı, patent, ticari marka veya başka bir hakkı ihlal etmeme garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya ima edilmiş hiçbir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Hiçbir durumda telif hakkı sahibi, yazı tipi yazılımını kullanmaktan veya kullanamamaktan ya da yazı tipi yazılımıyla başka bir işlem yapmaktan kaynaklanan, gerek sözleşme eylemi, gerek haksız fiil ya da başka türlü gerçekleşmiş genel, özel, dolaylı, arızi ya da nihai zararlar dahil olmak üzere herhangi bir hak talebi, tazminat talebi ya da başka bir yükümlülükten sorumlu olmayacaktır.