Fair Play

Lütfen Fair Play kurallarına uyun

Fair Play broşürümüze de bakınız.

Sayın Tüketici, Müşteri, İnternet Gezgini veya hatta Rakip:

Bu mesaj, telif hakları, ticari markalar, haksız rekabet ve diğer hukuki konularla ilgilidir. Özellikle son 25 yıldır gördüğümüz LEGO® parçalarınının korsan kopyalarını sevmiyoruz. Nedenini açıklamak istiyoruz.
Ulusal patent, tasarım ve ticari marka yasaları ve bu yasaların ve ilişkili yönetmeliklerin uygulanması ülkeden ülkeye büyük farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde haksız rekabete karşı yasalar bulunmamaktadır. Son zamanlarda taklitçilik, marka hakkına tecavüz vs.‘ye karşı düzenlemelerin olmayışı, orijinal hak sahiplerini kopya üreticiler karşısında gittikçe artan sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Hiçbir düzenlemenin olmaması açıkça taklitçiliğe ve taklit üretime davetiye çıkardığından, LEGO Group bazı hükümetlerin ürün ve ticari marka korumasını ulusal mevzuatlarına koyma yolunda attıkları adımları doğal olarak desteklemektedir.

Ayrıca Avrupa Birliği’nin taklit ürünlerin toplatılmasına yönelik düzenlemesini ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) ve Avrupa Birliği’nin ilgili yasaları güçlendirmeye ve uyumlulaştırmaya yönelik çabalarını destekliyoruz. Son derece gelişmiş pazarlarda bile, fikri mülkiyetin korunmasına dair kanunlarda bazı açıklar ve hatalar bulunmaktadır. Bu nedenle, kuralların uygulanması ve yasaların düzenlenmesi süreci çok yavaş olabilmektedir.

Ticari markaların ve ürünlerin taklit edilmeye karşı koruma altına alınması genellikle çok zor, vakit alan ve masraflı bir süreçtir. Bu nedenle LEGO Group, uluslararası yasaların ve bunların uygulamasının güçlendirilmesi, uyumlu hale getirilmesi ve basitleştirilmesi amacıyla markalı ürünlerin diğer üreticileriyle uluslararası çapta iş birliği yürütmektedir.

Markalı ürünler üreten Avrupa’lı şirketler arasında kısa bir süre önce yapılan bir araştırmada, katılımcıların %80’inden fazlasının geçen beş yıl içinde en az bir kez ürünlerinin taklit edildiğini gördüğü ortaya çıkmıştır. Bunlardan yalnızca yarısı kadarı taklitçilere karşı yasal adımlar atmıştır. Diğer yarısı, Avrupa Birliği içinde bile görülen hantal prosedürleri, yüksek maliyetleri ve farklı uygulamalar nedeniyle sonucun belirsizliğini gerekçe göstererek haklarını savunmaya çalışmamıştır. Bu durum, bu alanda mevzuatı iyileştirmenin ne kadar gerekli olduğunu daha da net göstermektedir.

Ancak neyse ki yaratıcı ürünlerin daha iyi korumayı hak ettiği konusunda evrensel farkındalık artmaktadır. LEGO Group olarak, herhangi bir orijinal ürün tasarımının üretildiği ve pazarlandığı sürece taklit edilmeye karşı korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu tür taklitçilik ve diğer hak ihlalleri de kolaylıkla durdurulabilmelidir. Ayrıca tasarımların, şirket adlarının ve ticari markaların sahibinin rızası olmaksızın ilgisiz ortamlarda kullanılmaması gerektiğine inanıyoruz. Her yıl hukuk departmanımız haklarımızın ihlaliyle ilgili yüzlerce dava ile uğraşmakta, dünya çapında gelişmeleri takip etmekte ve dünyanın her yerinde haklarımızı ihlal edenleri mahkemeye vererek tüketicilerin LEGO Group ticari markasını ya da karakteristik ürün özelliklerini taşıyan her şeyin LEGO markalı bir ürün olduğundan emin olmasını sağlamaktadır. Bu yalnızca bizim şirketimizin değil, aynı zamanda dünyanın her yerindeki tüketicilerin, başlıca da çocukların yararınadır. Bu amaçla, adil rekabeti ve tüketicilere adil muameleyi sağlama amaçlı tutumlar ve uygulamalar tanımladık. Bazılarını yasal işlemlerle uygulayabiliyoruz ve uyguluyoruz. Bazılarının ise ihlal edildiğinde yasal işlemlerle uygulanabilmesini diliyoruz.

Bütün isteğimiz, fair play’in olması ve tüketicilerin satın alma kararlarını bilinçli bir şekilde verebilmesidir.

LEGO® Tutkunları LEGO Ürünlerine İnternette Nasıl Atıfta Bulunabilir
LEGO Group, dünyanın her yerindeki çok sayıda LEGO tutkununun ürünlerimiz hakkında bilgi ve fikir paylaşmak için interneti kullandığının farkındadır. Bazı resmi olmayan web sayfaları kurulmuştur ve bu sitelerde çok sayıda aktivitenin olduğu ve büyük ilgi çektiği görülmektedir. Ne yazık ki bu sitelerden bazıları, LEGO logosunu ve LEGO ticari markalarını bu sitelerin LEGO Group sponsorluğunda veya yetkisi ile çalışıp çalışmadığına dair belirsizlik yaratabilecek şekilde kullanmaktadır.

Bu nedenle, LEGO ürünlerine ticari olmayan amaçlarla atıfta bulunmak isteyen internet kullanıcılarına, LEGO ticari markalarımıza atıfta bulunmanın uygun şeklini göstermek amacıyla bu kılavuz ilkeleri geliştirdik. Ancak ticari markalarımızın uygun kullanımı hakkında katı sabit kurallar belirlemenin imkansız olduğunu bilmelisiniz. Çünkü amacımız, genel olarak bakıldığında, ticari markalarımızın ayrıcalığının fark edilmemesine ya da kaybedilmesine neden olabilecek veya LEGO Group ile bir ilişki ya da LEGO Group sponsorluğu bulunduğuna dair tüketicilerin yanlış bir izlenim edinebileceği bir kullanımı önlemektir. Farklı bağlamlarda kullanım, bakana farklı izlenimler (ya da yanlış izlenimler) verebileceği için, genelleştirmeler her zaman özel bir duruma uygulanamayabilir. Yine de ticari markalarımızı güçlü ve ayrıcalıklı tutmamıza yardım etmenizi istiyor ve bu kılavuz ilkeleri sunuyoruz.

Ticari Marka Nedir?
Ticari marka, bir şirketin mallarını başka bir şirketinkinden ayıran bir logo ya da ürünlerin ya da paketlerinin şekli dahil herhangi bir sözcük, sembol veya tasarımdır. Bazı ülkelerde LEGO Temel Yapım Parçası bir marka tescili ile korunmaktadır. Ticari marka aynı zamanda, marka sahibinin markayı taşıyan materyalleri desteklediğini veya onayladığını göstermek için de kullanılabilir.

Ticari Marka Korunmalıdır
Bir ticari marka, bir şirketin ürünlerini başka bir şirketinkinden ayırt edebilmelidir. Bir ticari marka bu kabiliyetini kaybederse, sahibi başkalarının bu markayı kullanmasını artık önleyemeyebilir. Marka sahibi, halkın kandırılmasını engellemek için ticari markalarının uygunsuz kullanımını önlemelidir. Bu nedenle LEGO Group, ticari markalarının haksız kullanımını önlemek için dünyanın her yerinde çok aktiftir.

LEGO Logosu, Resmi Olmayan bir Web Sitesinde kullanılamaz
Canlı kırmızı LEGO logosu, dünyadaki en tanınmış ticari markalardan biri haline gelmiştir. Bu logoyu çocuklara yönelik kaliteli yaratıcı ürünlerin bir sembolü haline getirmek için çok çalıştık. Logo, LEGO Group’u temsil etmektedir ve bu sembolün ayrıcalığının kaybolmasına izin vermeyi göze alamayız. Bu nedenle, LEGO logosunun resmi olmayan bir web sitesinde ASLA kullanılmaması konusunda ısrar etmek zorundayız.

LEGO Ticari Markaları, Resmi Olmayan bir Web Sitesinde belirli Sınırlı Koşullarda kullanılabilir
LEGO ticari markaları (logo hariç), ticari marka gereksiz yere vurgulanmadığı ya da gören kişiye sitenin LEGO Group sponsorluğunda ya da onun onayıyla hazırlandığı şeklinde yanlış bir izlenim vermediği sürece, bir web sitesinde gösterilen ya da tartışılan LEGO ürünlerine ya da parçalarına atıfta bulunmak amacıyla ticari olmayan bir şekilde kullanılabilir.

LEGO Ticari Markasının bir Web Sitesinde Uygun Kullanımı
Eğer LEGO ticari markası kullanılacak olursa, isim olarak değil, daima sıfat olarak kullanılmalıdır. Örneğin, “LEGO YAPIM PARÇALARIYLA YAPILMIŞ MODELLER” diyebilirsiniz. Asla “LEGOLARLA YAPILMIŞ MODELLER” demeyin. Ayrıca ticari marka, etrafındaki metinle aynı puntoda yazılmalı ve etrafındaki metinden belirgin şekilde ayrılmamalıdır. Başka bir ifadeyle ticari markalar vurgulanmamalıdır. Son olarak LEGO markası kullanıldığı her yerde ® sembolü ile birlikte kullanılmalıdır.

LEGO Ticari Markası bir İnternet Adresinde kullanılamaz
LEGO ticari markası bir internet adresinde kullanılmamalıdır. İnternet adresleri, insanların bir ana sayfanın kaynağını belirlemesi için faydalı araçlar haline gelmiştir. Alan adında “LEGO"nun kullanılması, LEGO Group’un web sitesinin sponsoru olduğu yönünde yanıltıcı bir izlenim oluşturabilir.

Yasal Uyarı Kullanın
Bir web sitesinde LEGO markası görüldüğünde yasal uyarı kullanılmalıdır. Uygun bir yasal uyarı şu şekilde olacaktır: “LEGO®, LEGO Group şirketlerinin ticari markasıdır. LEGO Group, bu sitenin sponsoru değildir, bu siteyi onaylamamakta veya desteklememektedir”. Ancak yasal uyarı, uygun olmayan ticari marka kullanımını geçerli kılmaz. Bu nedenle, LEGO logosunun kullanımı veya LEGO ticari markasının uygun olmayan kullanımı, yasal uyarı ile doğru hale getirilemez.

Telif hakkı nedir?
Telif hakkı, orijinal yazılı ve sanatsal materyallerin herhangi bir yolla kopyalarını oluşturma ve dağıtmaya yönelik özel bir haktır. Bu özel hak, bir bilgisayar belleğinde kopyalar oluşturma hakkını da kapsar.

Telif Hakkıyla Korunan Materyallerin Taranarak Web Sitesine Yüklenmesi
LEGO Group, kataloglarımızda ve ürün ambalajlarımızda kullanılan fotoğraflar, yapım talimatları ve yayınların telif haklarının sahibidir. Bu materyallerin kopyalanması, taranması ve İnternet üzerinden dağıtımı, telif haklarımızı ihlal eder. Ancak halihazırda LEGO Group, bu materyallerin sınırlı bölümlerinin ticari olmayan bilgi paylaşımı veya iyi niyetli yorumlama amacıyla değiştirilmeksizin taranmasına itiraz etmemektedir. Ancak taranan görüntüler/fotoğraflar/bilgiler, web sitesinin LEGO Group tarafından desteklendiği görüntüsü verecek şekilde kullanılmamalıdır. Fotoğrafların, LEGO logosu bozulmadan veya fazla vurgulanmadan taranmasını istiyoruz. Telif haklarının LEGO Group’a ait olduğunu belirten bir yasal açıklama ve uyarı görülmelidir (örn. LEGO Group. Bu site, LEGO Group tarafından desteklenmeyen veya yetkilendirilmemiş bağımsız bir sitedir).

Buradaki açıklamaların, LEGO ticari markalarının ve telif haklarının kullanımı hakkında en sık sorulan sorulara cevap vereceğini umarız. Çoğu internet kullanıcısının bu haklara saygı göstermek istediğini ancak neye izin verildiğinden her zaman emin olmadığını biliyoruz. İnternet herkesin sesinin duyulmasını sağlayan dünya genelinde anında iletişim için muhteşem yeni bir fırsat sağlamaktadır. İnternet, sürekli gelişen dünya çapında bir iletişim tarzı olduğu için bu kuralları zaman zaman güncelleme ihtiyacı hissedebiliriz. Şirketimize ve ürünlerimize gösterilen ilgiyi takdirle karşılıyoruz ve bu diyaloğu sürdürmenin ürünlerimizin popülerliğini artırmaya devam edeceğini umuyoruz.