Legal

[Article page/Published] : 14 Aralık 2014, 10:35 CET

LEGO® Uygulamaları için Kullanım Koşulları

Kasım 2014 itibarıyla geçerlidir

GİRİŞ
 
Bu Uygulama size LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, CVR no. 47458714 tarafından sağlanmaktadır.

LEGO System A/S ve kontrol eden, ilişkili veya ortak kontroldeki tüm kuruluşlar toplu olarak burada “TLG”, "biz," "bize" veya "bizim" şeklinde ifade edilmektedir.

Herhangi bir TLG Uygulaması kullanarak veya bu koşulları kabul ettiğinizi belirten bir kutuya tıklayarak, bu Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi ifade edersiniz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, TLG Uygulamasını kullanamayabilirsiniz. Yukarıdaki hükmün genelliğini sınırlamaksızın, bu değerlendirmede TLG Uygulamasının kullanımını ve TLG Uygulamasından sağlanan veri, malzeme ve bilgilerin alınmasını kabul edersiniz.

LEGO Company Ltd., 33 Bath Road, Slough SL13UF, İngiltere adresine yazarak veya +441753495000 numaralı telefonu arayarak TLG ile iletişim kurabilirsiniz. 


KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİ VE TANIMLAMA BİLGİLERİNİN KULLANIMI
Gizlilik Politikamız ve Tanımlama Bilgileri Politikamız bu koşulların ayrılmaz bir parçasıdır ve aşağıdaki adresten erişilebilir: http://www.lego.com/legal/legal-notice/privacy-policy-full ve http://www.lego.com/legal/cookieinfo

Çocuklardan online olarak toplanan kişisel bilgilerin işlenmesi hakkında bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.

TLG adına hareket eden üçüncü taraflar, TLG ile aynı kurallara ve prensiplere bağlıdır.


İÇERİK KULLANIMI 
TLG Uygulamasında yer alan tüm bilgi, materyal, fonksiyon ve diğer içerik ("İçerik") lisansörlerimizin veya lisans alanların telif haklarıyla korunan mülkiyetidir. Tüm ticari markalar, hizmet markaları veya ticari takdim biçimleri bize ve/veya lisansörlerimize veya lisans alanlarımıza aittir. TLG Uygulamasına daha fazla erişiminizi sonlandırabilir veya TLG Uygulamasını değiştirebilir ya da içerik veya özellikleri herhangi bir şekilde, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle ya da nedensiz olarak silebiliriz. 

İçeriği kopyalamayacağınızı, dağıtmayacağınızı veya tersine mühendislik çalışması yapmayacağınızı veya İçeriği, İçeriğin kullanımı için gereken dışında herhangi bir yolla kullanmayacağınızı kabul edersiniz.


HESAPLAR
 
TLG Uygulamasındaki bazı servisler, ek avantajlar sağlamak veya katılmak için bir LEGO ID hesabı oluşturmanıza izin verir veya bunu gerektirir. Lütfen LEGO ID Şartları ve Koşulları'nı  https://account2.lego.com/Terms%20Of%20Service/ShowTOSPage adresinden inceleyin.

Herhangi bir TLG Uygulamasını veya bunun bir kısmını, LEGO ID için belirtilen Şart ve Koşullara veya belirli bir servisle ilgili özel koşullara uyulmaması halinde askıya alabilir veya feshedebiliriz. 


UYGULAMA DAĞITICILARI / MAĞAZALARI
Bu kullanım koşullarının sadece sizinle bizim aramızda geçerli olduğunu, Uygulama için geçerli olmadığını kabul edersiniz. Dağıtıcılar / mağazalar, örn. Apple, Inc., Amazon, Samsung vs. (“Uygulama Dağıtıcıları”). TLG Uygulamasından ve hizmetlerinden ve bunların içeriğinden Uygulama Dağıtıcıları değil tamamen biz sorumluyuz. Taraflar, Uygulama Dağıtıcıların TLG Uygulaması ile ilgili bakım ve destek hizmeti sağlama yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

Yürürlükteki yasayla izin verilen azami ölçüde Uygulama Dağıtıcıları, TLG Uygulaması ile ilgili herhangi bir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. 

TLG Uygulaması veya TLG Uygulamasının sahipliği ve/veya kullanımı ile ilgili, aşağıdakileri kapsayan ve bunlarla sınırlı olmayan, sizin veya üçüncü tarafların tazminat taleplerinden Uygulama Dağıtıcılarının değil bizim sorumlu olduğumuzu kabul edersiniz: (i) ürün sorumluluğuyla ilgili talepler; (ii) TLG Uygulamasının yürürlükteki yasal veya düzenleyici gereksinimlere uygun olmadığı yönündeki talepler ve (iii) tüketicinin korunması veya benzer mevzuattan kaynaklanan talepler. 

TLG Uygulamasıyla ilgili üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının ihlali taleplerinden veya TLG Uygulamasının sahipliği veya kullanımıyla ilgili soruşturma, savunma, uzlaşı ve ödemeden Uygulama Dağıtıcılarının değil bizim sorumlu olduğumuzu kabul edersiniz.

Ayrıca (i) ABD Hükümeti tarafından ambargo uygulanan veya ABD hükümeti tarafından "terörü destekleyen" ülke olarak tanımlanan bir ülkede yer almadığınızı ve (ii) ABD Hükümetinin yasaklı veya sınırlı taraflar listesinde yer almadığınızı taahhüt ve garanti edersiniz.

TLG Uygulamasını kullanırken yürürlükteki tüm üçüncü taraf anlaşma koşullarına uymayı kabul edersiniz (örn. TLG Uygulamasını kullanırken kablosuz veri servisi kullanım koşullarını ihlal etmemelisiniz). 

Taraflar, Uygulama Dağıtıcılarının ve bağlı ortaklıklarının bu Kullanım Koşullarının üçüncü taraf hak sahipleri olduğunu kabul eder. Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizde, Uygulama Dağıtıcıları üçüncü taraflara karşı Kullanım Koşullarını uygulama hakkına sahip olacaktır (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır).

TLG Uygulamasını kullanımınızın, Uygulama Dağıtıcı kanalıyla uygulamaların indirilmesine yönelik Uygulama Dağıtıcılarının geçerli Hizmet Koşullarında belirtilen Kullanım Kurallarına tabi olduğunu kabul edersiniz. 


TAZMİNAT 
Kullanıcı ad(lar)ı, şifre(ler) ve hesap(lar)ın ve hesap(lar)ınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Yürürlükteki yasayla izin verilen ölçüde, bizi, lisansörlerimizi, lisans alanlarımızı, dağıtıcılarımızı, acentelerimizi, temsilcilerimizi ve diğer yetkilendirilen kullanıcıları, belirtilen kuruluşların her birinin ilgili satıcılarını, dağıtıcılarını, hizmet sağlayıcılarını ve tedarikçilerini ve belirtilen kuruluların ilgili yetkilileri, yöneticileri, sahipleri, çalışanları, acenteleri, temsilcileri ve görevlilerini (toplu olarak "Tazmin Edilen Taraflar"), bu Kullanım Koşullarının sizin tarafınızdan ihlal edilmesinden doğan tazminat talepleri veya TLG Uygulamasının ve/veya hesaplarınızın kullanımından kaynaklanan tazminat talepleri ile bağlantılı olarak Tazmin Edilen Taraflarca tahakkuk ettirilen tüm kayıplar, zararlar, sorumluluklar ve masraflara (uzlaşma masrafları ve davalar ya da potansiyel davalara ilişkin ücretler, araştırma veya savunma masrafları dahil) karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul edersiniz. Herhangi bir tazminat talebine karşı savunmada bizimle iş birliği yapmak için elinizden gelen çabayı göstereceksiniz. Masraflarını kendimiz karşılayarak ayrı bir avukat tutma ve sizin tazmin etmenizi gerektiren herhangi bir konuyla ilgili münhasır savunma ve kontrolü üstlenme hakkımızı saklı tutarız. 


YARGI BÖLGESİ KONULARI
Bu Kullanım Koşulları, yasaların çatışması ilkelerini göz önünde bulundurmaksızın Danimarka yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Bu kullanım koşulları veya TLP uygulaması ile ilgili veya bunlardan doğan davaların sadece Danimarka'da açılması gerektiğini ve bu davaları soruşturmak için bu mahkemelerin yetkili olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Zorunlu yasaların size başka yargı bölgelerinde dava açma hakkı verebileceğini unutmayın. Herhangi bir TLG Uygulamasındaki içeriğin belirli bir konumda uygun veya kullanılabilir olduğuyla ilgili herhangi bir taahhütte bulunmuyoruz. Bir TLG Uygulamasına erişim sağlamayı seçenler bunu kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirmektedir ve yürürlükteki yerel yasalar dahil olmak üzere tüm ilgili yasalara uymaktan sorumludur. 


DEĞİŞİKLİK 
Herhangi bir zamanda bu Kullanım Koşullarında (herhangi bir kısmı değiştirme, silme ve/veya ekleme yoluyla) değişiklik yapabiliriz. Bu kullanım koşullarında maddi bir değişiklik yaparsak, bize bildirdiğiniz son e-posta adresini kullanarak ve/veya bu Kullanım Koşullarının kapsadığı web sitelerinde veya ilgili Uygulama mağazasında ya da uygulamanın kendisinde değişiklikle ilgili bildirim yayınlayarak size bu değişikliği bildiririz. Bu Kullanım Koşullarındaki tüm değişiklikler, size e-postayla bildirimin gönderilmesinin ardından otuz (30) takvim günü içinde geçerli olacaktır. Uygulamayı otuz (30) takvim günü bildiriminin ardından kullanarak, maddi değişiklikleri onaylarsınız. Bize güncel e-posta adresinizi bildirmek için kişisel bilgilerinizi güncellemekten daima sorumlu olduğunuzu unutmayın. Bize bildirdiğiniz son e-posta adresinin geçerli olmaması halinde veya başka herhangi bir nedenle yukarıda belirtilen bildirimin size gönderilmemesi halinde, bu bildirimi içeren e-postanın gönderilmesi bildirimde belirtilen değişikliğin etkin şekilde bildirimini oluşturacaktır.