About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

Rüzgar gücü, LEGO Group'u %100 yenilenebilir enerjiye yaklaştırıyor

HighRes_Borkum Riffgrund 1 with the offshore substation

Gezegende pozitif bir etki yaratma kararlılığı kapsamında, enerji verimliliğimizi iyileştirerek ve yenilenebilir enerji üreterek karbon emisyonlarımızı azaltmayı amaçlıyoruz. Şu anda, bizi 2020'de %100 yenilenebilir olma hedefimize yaklaştıran, Alman rüzgar çiftliği Borkum Riffgrund 1'deki payımızla rüzgar gücünden yararlanıyoruz.

  • 2020'de %100 yenilenebilir olma hedefimize ulaşmak için enerji verimliliğimizi iyileştirmeye ve yenilenebilir enerji kapasitesi inşa etmeye kararlıyız.
  • Rüzgar çiftliğindeki hissemiz, yaklaşık 100.000 hanenin yıllık elektrik talebini karşılamaya yetecek enerji üretebiliyor.
  • Ana şirketimiz KIRKBI A/S, Borkum Riffgrund 1 rüzgar çiftliğini kurmak için 2012'de bir ortak girişim anlaşması imzaladı.


Artık rüzgar gücünden yararlanıyoruz

Borkum Riffgrund 1 rüzgar çiftliğinin türbinleri artık elektrik üretmeye başladı. Ekim 2015'te rüzgar çiftliğinin açılışını yaptık. Rüzgar çiftliği 78 rüzgar türbininden oluşuyor ve rüzgar çiftliğindeki hissemiz, yaklaşık 100.000 hanenin yıllık ihtiyacını karşılamaya yetecek elektriği üretebiliyor.

”LEGO Group'ta, çocuklarımıza miras kalan gezegende pozitif bir etki bırakmak istiyoruz. Topluma ana katkımız, yaratıcı oyun deneyimleri ve çocukların öğrenimine ve gelişimine olan katkılarıdır. Bugün, rüzgar çiftliğinin artık yenilenebilir enerji üretmeye başlamasını kutlamaktan gurur ve gerçek anlamda enerji duyuyorum. 2020'de %100 dengelenmiş yenilenebilir enerji hedefimize yönelik büyük bir adım. Bu hedefe, son beş yılda %20'den fazla iyileşme gösteren enerji verimliliğimize odaklanarak ve yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak ulaşacağız. Bu çalışmaların birleşimi sonucu, 2020'de dünyanın her yerindeki çocukların severek oynadığı LEGO yapım parçalarının imalatında kullandığımızdan daha fazla yenilenebilir enerji üreteceğiz.”

- Jørgen Vig Knudstorp, LEGO Group Başkan ve CEO'su, Borkum Riffgrund 1 rüzgar çiftliğinin açılışında.Video yazısı: Borkum Riffgrund 1 rüzgar çiftliğinin havadan görüntüsü

2020 hedefimize ve ötesine
2020 hedefimize ulaşmak için, mümkün olan en düşük miktarda enerjiyi tüketerek enerji verimliliğimizi iyileştirmeye odaklanıyoruz. İmalat ekipmanımızı ve soğutma sistemlerimizi yenilemek ve binalarımızı daha enerji tasarruflu hale getirmek gibi bazı önemli adımlar attık. Ayrıca %100 yenilenebilir olma hedefimize ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyoruz. Borkum Riffgrund 1 rüzgar çiftliğine olan yatırımımız, enerji tüketimimizi yenilenebilir enerji ile dengelemeye olan sürekli kararlılığımızın bir parçası ve önümüzdeki yıllarda, 2020'nin de ötesinde hedefimize ulaşmak için buna göre yatırımlar yapacağız.

Borkum Riffgrund 1
2012'de, LEGO Group'un %75 hissedarı olan KIRKBI A/S, Borkum Riffgrund 1 rüzgar çiftliğinin inşasına yatırım yaptı ve KIRKBI A/S üzerinden LEGO Group rüzgar çiftliğinin %31,5 hissesine sahiptir. Kıyıdan 54 km içeride ve Almanya Borkum adasından 37 km uzaklıkta olan Borkum Riffgrund 1, DONG Energy (%50), KIRKBI A/S (%31,5) ve William Demant Invest (%18,5) arasında bir ortak girişim projesidir. 36 km2'lik bir alanı kaplayan rüzgar çiftliği, 312 MW'a kadar elektrik üretimi kapasitesine sahiptir ve 320.000 hanenin yıllık tüketimine denk yenilenebilir enerji üreterek karbon üreten enerjinin yerini alacaktır.