Secret Intel C

Vi har avslöjat AntiMatters verkliga identitet. Problemen i Astor City är värre än förväntat.