1. Ammunitionsmagasin
  2. Höghastighetspipa
  3. Lägesväljare

En pulskarbin av modell II ingår i ultraagenternas nya ordinarie uppdragutrustning. Den avfyrar pulsstrålar i hög hastighet och kan ställas in i tre olika lägen: sinka, bedöva eller kittla. Alla tre lägen har visat sig vara mycket framgångsrika, men kittlingsläget är något mer effektivt än de andra.