1. Krafttappningsrör (tror vi)
  2. Svävarenhet

Att döma av uppgifterna som ultraagenternas AppBrick drönare har samlat in har Electrolyzers elektromagnetiska bomb förmågan att tanka en hel stad på elektricitet.