Caila Phoenix

Den här tjejen är både utbildad kampsportsmästarinna och sprängmedelsexpert, så det är få saker i världen som kan stoppa henne. Cailas känsla för sprängämnen och hennes skoningslösa stridsteknik i kombination med det hetsiga temperamentet gör henne till en värdefull om än något oberäknelig tillgång.