Astor City polis

Upprätthåller lag och ordning i Astor City. Ansvarig för medborgarnas säkerhet i Astor City.